סקירת מאקרו שבועית

‫תחזית מאקרו שבועית‬
‫‪ 17‬בינואר ‪2016‬‬
‫מסתמנת האצה בקצב עליית מחירי הדיור‪ :‬גם לשכירות וגם לרכישה‬
‫יונתן כץ‬
‫וכלכלני לידר‬
‫שוקי הון‬
‫נקודות עיקריות‬
‫ריבית‬
‫‪0.10%‬‬
‫נוכחית‬
‫בסוף ‪2016‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫מאקרו ישראל‬
‫‪ ‬מסתמנת התרחבות מתונה ביצוא התעשייתי ברבעון ד'‪.‬‬
‫בעוד שנה‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪ ‬בנוסף‪ ,‬מסתמן גידול בכל מרכיבי היבוא‪ ,‬בפרט יבוא מוצרי הצריכה וחומרי הגלם‪.‬‬
‫אינפלציה‬
‫‪ 12‬ח' אחרונים‬
‫‪-1.0%‬‬
‫‪ ‬בשנת ‪ 2015‬ירד גרעון הסחר ב‪ $5.9-‬מיליארד‪ ,‬מזה ‪ $5.4‬מיליארד עקב ירידה בערך‬
‫יבוא האנרגיה‪.‬‬
‫‪ 3‬ח' קרובים‬
‫‪-0.9%‬‬
‫‪ ‬מסתמן גידול מהיר בשיעור המשרות הפנויות‪ ,‬אינדיקטור לשוק עבודה "מתוח"‪.‬‬
‫‪ 12‬ח' קרובים‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫אינפלציה‬
‫‪ ‬קצב עליית מחירי השכירות הואץ ל‪ YOY 2.0% -‬מ‪ 1.7% -‬לפני חודש‪.‬‬
‫שע"ח‬
‫דולר‬
‫אירו‬
‫השקל‬
‫‪3.943‬‬
‫‪4.2676‬‬
‫שינוי שבועי‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪YTD‬‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫‪ 3‬ח' קרובים‬
‫‪3.97‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪4.10‬‬
‫‪4.33‬‬
‫שנה קדימה‬
‫‪ ‬מחירי הדירות לרכישה התייקרו ב‪ 7.6% -‬ב‪ 12 -‬החודשים האחרונים‪ ,‬מ‪ 6.9% -‬בנוב'‪.‬‬
‫‪ ‬יחד עם זאת‪ ,‬אינפלציית הליבה (ללא צעדי הממשלה) ממשיכה להתמתן ועלתה ב‪-‬‬
‫‪ YOY 0.2%‬בלבד מ‪ 0.4% -‬לפני חודש‪.‬‬
‫‪ ‬ירידה חדה במחירי הנפט בעולם מתחילת השנה גרמה לעדכון תחזית האינפלציה כלפי‬
‫מטה (‪ 0.7%‬בשנת ‪ ,)2016‬זאת על אף תחילת מגמות הפיחות ועליית השכר במשק‪.‬‬
‫אג"ח סחירות‬
‫ינואר‬
‫מדיניות מוניטארית‬
‫‪ ‬למרות הירידה באינפלציית הליבה וירידה בציפיות האינפלציה‪ ,‬לא צפויה הורדת ריבית‪.‬‬
‫פדיון‬
‫תחזית‬
‫הנפקות‬
‫סחירות (ללא‬
‫קצרות)‬
‫עודף פדיון‬
‫‪9.1‬‬
‫‪ ‬עליית מחירי הדיור יוצרת דילמה עבור בנק ישראל‪.‬‬
‫‪ ‬בנוסף‪ ,‬שוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה ומתקרב לתעסוקה מלאה‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫ט"ב*‬
‫מאקרו גלובלי‬
‫‪ ‬המדד המשולב של מצב שוק העבודה בארה"ב עלה ברבעון האחרון‪.‬‬
‫‪ ‬לפי המסחר הקמעונאי מסתמן קיפאון בצריכה הפרטית בפרט בהלבשת חורף בארה"ב‬
‫בדצמבר‪ ,‬בחלקו בשל מזג האוויר הנוח יחסית‪.‬‬
‫‪ ‬האמון הצרכני בארה"ב ממשיך להיות גבוה אך מסתמנת חולשה בתעשייה‪.‬‬
‫‪ ‬העצבנות בשווקים הפיננסיים והירידה במחיר הנפט יקשו על המשך העלאת ריבית הפד‪,‬‬
‫אך המשך נתוני תעסוקה חיוביים ורגיעה בשווקים עשויים לתמוך בהעלאת ריבית במרץ‪.‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫שוק האג"ח‬
‫‪5.6‬‬
‫עקום התשואות‬
‫צמוד‬
‫קצר‬
‫‪517‬‬
‫בינוני‬
‫‪1019‬‬
‫ארוך‬
‫‪923‬‬
‫שקלי‬
‫קצר‬
‫‪217‬‬
‫בינוני‬
‫‪120‬‬
‫ארוך‬
‫‪1026‬‬
‫נוכחי‬
‫‪0.65‬‬
‫ט"ק‬
‫*‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪0.44‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.45‬‬
‫ט"ק*‬
‫ט"ב*‬
‫‪0.19‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.77‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪2.01‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪2.2‬‬
‫נוכחי‬
‫‪US‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪5y‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪10y‬‬
‫‪2.03‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2y‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫התשואות הארוכות בארץ ממשיכות להגיב לשינויים בתשואות בארה"ב‪.‬‬
‫בינתיים נשמר פער שלילי של ‪ ,-0.1%‬אך הפער צפוי להתרחב במהלך השנה‪.‬‬
‫ירידה ביחס חוב‪/‬תוצר ל‪ 64.9% -‬מחזקת את האמינות הפיסקאלית ותומכת בארוכים‪.‬‬
‫למרות מכירות אג"ח ארה"ב על ידי סין (והפחתת הרכישות של הסעודים)‪ ,‬התשואות‬
‫בארה"ב ירדו בשבוע האחרון על רקע העצבנות סביב סין ו‪.flight to safety -‬‬
‫ירידה חדה מדי בציפיות האינפלציה תומכת באפיקים הצמודים‪.‬‬
‫זום אין‬
‫פוטנציאל הצמיחה בישראל הולך ופוחת‬
‫‪ ‬בעשור הבא צפויה התמתנות בגידול של קבוצת גיל העבודה (‪.)25-64‬‬
‫‪ ‬האוכלוסייה בגיל העבודה היהודית והלא חרדית תגדל ב‪ 0.4% -‬לשנה בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬אנו צופים צמיחה בקצב של ‪ 2%-2.5%‬בעשור הבא (ללא השפעת אינטל)‪.‬‬
‫‪ ‬המשק הישראלי כבר נמצא קרוב לפוטנציאל הצמיחה ועלולים להיווצר לחצי אינפלציה‪.‬‬
‫* ט"ק‪ -‬החודש הקרוב‬
‫* ט"ב‪ 3-‬חודשים‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫מאקרו ישראל‬
‫לא היו הפתעות במדד דצמבר‪ ,‬אך להלן כמה התפתחויות‪:‬‬
‫‪ ‬אינפלציית הליבה (ללא השפעת השינוי במע"מ וביטול אגרת טלוויזיה) ממשיכה להתמתן ועלתה‬
‫סביבת האינפלציה‬
‫מתמתנת‪ ,‬חוץ‬
‫ממחירי הדיור‬
‫ב‪ 0.2% -‬ב‪ 12 -‬החודשים האחרונים לעומת ‪ 0.4%‬לפני חודש‪.‬‬
‫‪ ‬מחירי השכירות חזרו ועלו (בקצב השנתי)‪ .‬ב‪ 12 -‬החודשים האחרונים מחירי השכירות בחוזים‬
‫מתחדשים (במשקל ‪ 18.5%‬במדד) עלו ב‪ ,2.0% -‬לעומת ‪ 1.7%‬לפני חודש‪.‬‬
‫‪ ‬מה מדאיג במיוחד? עליית מחירי הדירות לרכישה‪ .‬לפי סקר הדיור חלה התייקרות של ‪1.1%‬‬
‫בסקר האחרון ו‪ 7.6% -‬ב‪ 12 -‬החודשים האחרונים‪ ,‬האצה מקצב של ‪ 6.9%‬בחודש הקודם‪.‬‬
‫זאת בניגוד להערכת בנק ישראל שגידול בפעילות בענף הבניה צפוי להביא להתמתנות במחירי‬
‫הדיור‪ .‬נדמה שלאחר רגיעה של חודשיים ברבעון ג' ‪ ,2015‬חזרו מחירי הדירות לעלות ברבעון‬
‫ד'‪.‬‬
‫מחירי הדיור עלו ב‪ 1.8% -‬בחודשיים האחרונים‪:‬‬
‫לאחר מדד פברואר‬
‫האינפלציה תעלה‬
‫ההפתעה של השנה‪ :‬ירידה במחירי הנפט‬
‫אל מעל ‪ 1%‬בשנה‬
‫בסוף ‪ 2015‬תחזית האינפלציה שלנו היתה סביב אחוז לשנה הנוכחית‪ ,‬זאת לפי חמש הנחות בסיסיות‪:‬‬
‫קדימה‬
‫‪ ‬פיחות מתון בשקל‪.‬‬
‫‪ ‬מגמת עליית שכר במשק‪.‬‬
‫‪ ‬המשך זחילה במחירי השכירות בקצב של ‪.2.5%‬‬
‫‪ ‬המשך הגברת התחרותיות במשק בענפי המזון‪ ,‬התקשורת וטיסות לחו"ל‪.‬‬
‫‪ ‬ההוזלות החד פעמיות היזומות על ידי הממשלה יסתיימו בתחילת השנה‪.‬‬
‫‪ ‬יציבות במחירי הסחורות בעולם‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬נדמה שכל ההנחות הבסיסיות עדיין תקפות‪ ,‬למעט ההנחה האחרונה‪ .‬מסוף ‪ 2015‬מחירי הנפט‬
‫ירדו ל‪ $30 -‬לחבית מ‪ $37 -‬על רקע חשש להתמתנות בסין וציפייה לגידול בהיצע על ידי כניסה של נפט‬
‫איראני לשוק‪ .‬בכ ל זאת‪ ,‬כבר ניתן להבחין בתחילתה של מגמת פיחות בשקל (כמעט ‪ 1.5%‬מול סל‬
‫המטבעות) וגם מגמת עליית שכר‪.‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪2‬‬
‫משמעות הדבר‪ :‬הירידה במחירי הנפט לא משנה את סביבת האינפלציה הבסיסית אלא גורמת‬
‫לירידה חד פעמית במחירי תשומות האנרגיה במשק‪ .‬חשוב לזכור‪ ,‬שמתחת ל‪ $40 -‬לחבית מחצית‬
‫מתפוקת הנפט בעולם איננה רווחית מול ההוצאות השוטפות‪.‬‬
‫מחירי הנפט ממשיכים לרדת‪:‬‬
‫נתוני סחר חוץ מעודדים‬
‫מסתמנת‬
‫ברבעון ד' מסתמן גידול גם ביצוא וגם בכל מרכיבי היבוא‪:‬‬
‫התרחבות ביצוא‬
‫ברבעון ד' ‪2015‬‬
‫‪ ‬ברבעון ד' היצוא התעשייתי (ללא יהלומים) עלה ב‪( 5.6% -‬בחישוב שנתי‪ ,‬נתוני המגמה‪ ,‬במונחי‬
‫דולר) לאחר עלייה של ‪ 0.3%‬ברבעון הקודם‪ .‬הנתונים של החודשים האחרונים עודכנו כלפי‬
‫מעלה ב‪ $210 -‬מיליון (או ‪ 4.4%‬מסך היצוא החודשי)‪ .‬אומנם בחודש דצמבר מסתמן קיפאון‬
‫ביצוא עם ירידה ביצוא התרופות אך גידול בייצור של רכיבים אלקטרוניים‪ .‬היצוא התעשייתי ירד‬
‫ב‪ 3.9% -‬בשנת ‪ 2015‬כולה לעומת השנה הקודמת (במונחי דולר)‪ .‬נתוני חשבונאות הלאומיים‬
‫מעריכים ירידה ריאלית של ‪ 0.3%‬בלבד‪ .‬בנק ישראל סבור שהחולשה ביצוא השנה נובעת‬
‫בעיקר מחולשה בסחר העולמי (ופחות עקב הייסוף בשקל)‪.‬‬
‫‪ ‬ברבעון ד' מסתמן גידול ביבוא חומרי הגלם בשיעור של ‪( 8.4%‬לאחר גידול של ‪ 4.8%‬ברבעון‬
‫ג')‪ ,‬אינדיקטור מוביל חיובי לייצור התעשייתי בחודשים הקרובים‪.‬‬
‫‪ ‬יבוא מוצרי הצריכה עלה ב‪ 17.1% -‬ברבעון ד' (לאחר ‪ 14.6%‬ברבעון ג')‪ ,‬עלייה הממחישה את‬
‫המשך ההתרחבות של הצריכה הפרטית‪.‬‬
‫‪ ‬מסתמן גידול מתון גם ביבוא מכונות וציוד בקצב שנתי של ‪ 7.8%‬ברבעון ד'‪ ,‬זאת לאחר גידול‬
‫של ‪ 16.9%‬ברבעון ג'‪ .‬התרחבות בהשקעות מאותתת על ציפייה לגידול בהזמנות‪.‬‬
‫‪ ‬בשנת ‪ 2015‬סך הכל גרעון הסחר ירד ב‪ 39% -‬עקב ירידה חדה ביבוא (‪ ,-14%‬בעיקר על רקע‬
‫ירידה במחירי האנרגיה) מול ירידה מתונה ביצוא‪ ,‬התפתחות אשר תמכה בייסוף בשקל‪.‬‬
‫‪ ‬לפי הערכתנו‪ ,‬עלייה במרכיבי היבוא בחודש דצמבר צפויה לתרום לגידול במדד המשולב של‬
‫בנק ישראל‪ ,‬אינדיקטור חשוב בהחלטת הריבית‪.‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪3‬‬
‫סימנים לשוק‬
‫עבודה בתעסוקה‬
‫מלאה‬
‫הסקטור העסקי מחפש עובדים‬
‫מתרבים הסימנים לשוק עבודה "מתוח"‪ ,‬המתקרב לתעסוקה מלאה‪ .‬בחודש דצמבר מספר המשרות‬
‫הפנויות בסקטור העסקי עלה ל‪ 95.4 -‬אלף מ‪ 88.1 -‬בנובמבר והגיע לרמה הגבוהה ביותר בשלוש השנים‬
‫האחרונות‪ .‬חשוב לא פחות‪ ,‬שיעור המשרות הפנויות (מספר המשרות הפנויות מסך כוח העבודה) עלה ל‪-‬‬
‫‪( 3.7%‬גם שיא חדש מאז תחילת המדד הזה)‪ .‬למדד זה משקל של ‪ 22.5%‬במדד המשולב של בנק‬
‫ישראל‪ .‬התקרבות לתעסוקה מלאה תומכת בהמשך עליית שכר‪.‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪4‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪5‬‬
‫שוק האג"ח‪ ,‬שוק המט"ח ומדיניות מוניטארית‬
‫ירידה ביחס חוב‪/‬תוצר משפר את מעמדה של ישראל‬
‫בשנת ‪ 2015‬החוב הציבורי כאחוז מהתוצר ירד ל‪ 64.9%-‬מ‪ 66.7% -‬בשנת ‪ .2014‬הירידה בחוב במונחי‬
‫עלייה מהירה‬
‫בתוצר הנומינלי‬
‫תמכה בירידה‬
‫תוצר נבעה משילוב של גרעון תקציבי נמוך (‪ 2.15%‬תוצר) אשר הכתיב היקף גיוס מתון יחסית‪ ,‬וגם גידול‬
‫מהיר בתוצר הנומינלי בשיעור של ‪ .4.8%‬בנוסף חלק מהחוב (החוב הצמוד) אף קטן בשל הדפלציה‬
‫בשנת ‪ .2015‬מדובר בפרמטר חשוב לאיתנות של המשק ושל האמינות הפיסקאלית‪.‬‬
‫ביחס החוב‪/‬תוצר‬
‫גרעון נמוך של ‪ 2.15%‬תוצר ב‪ ,2015 -‬עם זאת ‪ 2016‬צפויה להיות יותר אתגרת‬
‫בשנת ‪ 2015‬הגרעון התקציבי של הממשלה הסתכם ב‪ 24.5 -‬מיליארד ‪ ,₪‬או ‪ 2.15%‬במונחי תוצר‪,‬‬
‫ירידה מ‪ 2.8% -‬בשנת ‪ 3.1% ,2014‬בשנת ‪ ,2013‬ו‪ 3.9% -‬בשנת ‪ .2012‬הירידה בגרעון נבעה מגידול‬
‫מתון יחסית בהוצאות הממשלה עקב עיכוב באישור התקציב עד אמצע חודש נובמבר‪ .‬ההוצאות של‬
‫כרגיל‪ ,‬מסתמן תת‪-‬‬
‫ביצוע בתקציב‬
‫המשרדים עלו ב‪ 4.9% -‬לעומת גידול מתוקצב של ‪ .6%‬לעומת זאת‪ ,‬ההכנסות ממסים הפתיעו לטובה‬
‫בשנת ‪ ,2015‬בפרט מיסי ההכנסה אשר עלו ב‪ 10.3% -‬במונחים ריאליים על רקע גידול מהיר בהכנסות‬
‫מעסקאות נדל"ן והעמקת גבייה בקרב עצמאים‪ .‬ההכנסות ממיסי צריכה עלו ריאלית ב‪ ,3.9% -‬קרוב‬
‫לגידול בצריכה הפרטית המוערך ב‪.4.5% -‬‬
‫שיעור הביצוע בהוצאות הממשלה מהתקציב הגיע ל‪ ,99% -‬תופעה מאוד שכיחה גם בשנים קודמות‪,‬‬
‫גם עם תקציב מאושר‪ .‬אגף התקציבים באוצר שולט בהוצאת המשרדים בפועל ולעיתים מתקצבים‬
‫תקצוב יתר במשרדים כגון משרד השיכון‪.‬‬
‫חישוב זה נעשה מול התקציב המקורי‪ ,‬אך תת הביצוע מול התקציב על שינוייו (כולל העברות עודפי‬
‫תקציבים משנים קודמות) משמעותי הרבה יותר (סביב ‪ 91%-92%‬בשנים קודמות)‪:‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪6‬‬
‫עמידה ביעד הגרעון השנה (‪ )2016‬תהיה משימה יותר קשה‪ ,‬כאשר כבר חולקו תוספות תקציביות‬
‫עבור משרד הביטחון (‪ 3-4‬מיליארד ‪ ,)₪‬הסכם שכר בסקטור הציבורי (רק חלקו מתוקצב)‪ ,‬וגידול‬
‫בסובסידיה לתחבורה הציבורית‪ .‬התמתנות בצמיחה מתחת לתחזית האוצר של ‪( 2.9%‬אנו צופים‬
‫‪ )2.7%‬גם תקשה על עמידה ביעד ההכנסות ממסים‪.‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪7‬‬
‫מאקרו גלובלי‬
‫בארה"ב‪ :‬חולשה בצריכה הפרטית ובתעשייה‬
‫‪Good News‬‬
‫העצבנות בשווקים‬
‫‪ ‬המדד המשולב של מצב שוק העבודה עלה ל‪ 2.9 -‬בחודש דצמבר‪ ,‬מ‪ 2.7 -‬בחודש הקודם‪.‬‬
‫וירידה במחיר‬
‫מדובר במדד משוקלל של ‪ 19‬סדרות נתונים המעידות על חוזקו של שוק העבודה‪ .‬בהחלט‬
‫הנפט יידחו המשך‬
‫מסתמנת האצה במדד בשלושת החודשים האחרונים‪.‬‬
‫העלאת ריבית‬
‫‪ ‬מדד האמון הצרכני עלה ל‪ 93.3 -‬נקודות במחצית הראשונה של ינואר‪ ,‬מ‪ 92.6 -‬בחודש הקודם‪,‬‬
‫זאת למרות העצבנות בשווקים הפיננסיים‪ .‬שיפור באמון הצרכני תומך בצריכה הפרטית‪:‬‬
‫‪Disappointing News‬‬
‫‪ ‬המסחר הקמעונאי (ללא דלקים) נותר יציב בחודש דצמבר‪ ,‬ועלה ב‪ 3.9% -‬ב‪ 12 -‬החודשים‬
‫האחרונים‪ .‬סב יר להניח שהחורף הקל יחסית הביא לדחיית רכישות של מוצרים כגון הלבשת‬
‫חורף‪.‬‬
‫‪ ‬מחירי התעשייה (הליבה‪ ,‬ללא אנרגיה ומזון) עלו ב‪ 0.1% -‬בלבד בדצמבר ו‪ 0.3% -‬ב‪12 -‬‬
‫החודשים האחרונים (התמתנות מ‪ 0.5% -‬לפני חודש)‪.‬‬
‫‪ ‬מספר דורשי העבודה עלה ב‪ 7,000 -‬איש בשבוע האחרון לרמה של ‪ 284‬אלף‪.‬‬
‫‪ ‬מדד מנהלי הרכש באזור ניו יורק (‪ )empire state‬ירד ל‪ -19.37 -‬בינואר מ‪-4.59 -‬‬
‫בדצמבר‪.‬‬
‫‪ ‬הייצור התעשייתי (ללא חשמל) ירד ב‪ 0.1% -‬בחודש דצמבר‪ .‬בהסתכלות על ‪ ,2015‬הייצור של‬
‫כלי רכב עלה ב‪ 3.7% -‬ויתר הענפים ב‪ 0.6% -‬בלבד‪.‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪8‬‬
‫מסתמנת התמתנות בייצור כלי רכב בארה"ב‪:‬‬
‫מקור‪ECONDAY :‬‬
‫הדילמה של הפד‪ :‬ברור לחלוטין שהפד יושפע מהירידות החדות בשווקים הפיננסיים בהחלטת‬
‫הריבית הקרובה‪ .‬אין ציפייה לשינוי בריבית בהחלטה הקרובה ב‪ ,28.1 -‬אך במידה ונתוני התעסוקה‬
‫של חודש ינואר ופברואר ימשיכו להיות מאד חזקים (אולי עם סימנים לעליית שכר)‪ ,‬ואינפלציית‬
‫הליבה תמשיך לזחול כלפי מעלה (הפרסום ביום רביעי הקרוב‪ ,‬ה‪ ,)20.1 -‬אין לפסול העלאת ריבית‬
‫ב‪ ,18.3 -‬בפרט אם השווקים "יירגעו"‪.‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪9‬‬
‫זום אין‪ :‬צפויה התמתנות בצמיחה בעשור הבא‬
‫ניתוח נכון של פוטנציאל הצמיחה של ישראל בעשור הבא חיוני כדי להעריך את "פער התוצר" (הפער בין‬
‫התוצר בפועל והתוצר הפוטנציאלי של המשק)‪ .‬במידה והמשק הישראלי כבר מתקרב למצב של תעסוקה‬
‫התמתנות בגידול‬
‫בגיל העבודה‬
‫תכתיב התמתנות‬
‫בצמיחה‬
‫מלאה וניצול מלא של גורמי הייצור‪ ,‬אזי ניתן לצפות להיווצרות של לחצי אינפלציה מקומיים (בלי להתחשב‬
‫בגורמים אקסוגניים) במבט קדימה‪ .‬כמה עובדות‪:‬‬
‫‪ .1‬פוטנציאל הצמיחה נגזר מהגידול במלאי ההון‪ ,‬מלאי העובדים במשק‪ ,‬והפריון הכולל‪.‬‬
‫‪ .2‬אומנם נתמקד בניתוח שלנו במלאי העובדים‪ ,‬אם כי בשנים האחרונות מסתמנת ירידה במרכיב‬
‫ההשקעות מסך התוצר‪.‬‬
‫‪ .3‬מלאי העובדים תלוי בגידול האוכלוסייה בגיל העבודה (גילאים ‪ )25-64‬ושיעור ההשתתפות‬
‫בשוק העבודה‪.‬‬
‫‪ .4‬בעשור האחרון‪ ,‬קבוצות גיל העבודה גדלו בכ‪ 0.5% -‬יותר מהר מהגידול בסך האוכלוסייה‬
‫(‪ 2.3%‬מול ‪ ,)1.8%‬מגמה אשר תמכה בצמיחה מהירה יחסית‪.‬‬
‫‪ .5‬בעשור הקרוב‪ ,‬קבוצת האוכלוסייה בגיל העבודה תגדל בכ‪ 0.5% -‬פחות מהגידול באוכלוסייה‬
‫(‪ 1.2%‬מול ‪ .)1.7%‬התמתנות בגידול מקורות העובדים במשק תביא להתמתנות בצמיחה‪.‬‬
‫‪ .6‬שיעור ההשתתפות הולך וגדל בשנים האחרונות‪ ,‬וכבר הגיע ל‪ 75.5% -‬מול ממוצע של מדינות‬
‫ה‪ OECD -‬של ‪( 73.3%‬בשנת ‪ .)2014‬שיעור ההשתתפות צפוי להמשיך לזחול כלפי מעלה‬
‫ככל שחרדים וערבים מצטרפים למעגל מחפשי העבודה‪ ,‬אומנם במשרות חלקיות ועם תפוקה‬
‫(והשכלה) לעובד פחות גבוהה מהממוצע של המועסקים במשק‪.‬‬
‫‪ .7‬יחד עם זאת‪ ,‬קבוצת האוכלוסייה בגיל העבודה בעלת הפריון הגבוה (היהודית הלא חרדית)‬
‫תגדל ב‪ 0.4% -‬לשנה בלבד בעשרים השנים הבאות‪ ,‬זאת לעומת גידול של ‪ 1.8%‬בעשור‬
‫האחרון‪.‬‬
‫‪ .8‬הגידול בתוצר לנפש בגיל העבודה נאמד ב‪ 1.3% -‬לשנה (ראה גרף) בשנים האחרונות‪.‬‬
‫‪ .9‬לפי הגידול הצפוי בגיל העבודה בעשור הקרוב (‪ )1.2%‬ועוד הנחת גידול בפריון (‪)1.3%‬‬
‫ניתן להעריך שפוטנציאל הצמיחה לשנה של ישראל צפוי להתמתן ולהגיע ל‪ 2.5% -‬בעשור‬
‫הבא‪ .‬השינוי בתמהיל הדמוגרפי (ירידה במרכיב האוכלוסייה היהודית הלא חרדית) עלול‬
‫להביא לירידה בפריון הכולל במשק‪ ,‬זאת למרות המשך גידול בשיעור ההשתתפות‪.‬‬
‫‪ .10‬השלכות‪ :‬בהנחה שישראל כבר צומחת בקצב הפוטנציאלי שלה‪ ,‬אזי ניתן להבין את מגמת‬
‫הגידול בשיעור המשרות הפנויות ואת העלייה בשכר הממוצע במשק‪ .‬במבט ארוך טווח‬
‫מגמה זו תומכת גם בלחצי אינפלציה במשק‪.‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪10‬‬
‫שיעור השינוי בתוצר לנפש בגיל העבודה (‪ ,)25-64‬ממוצע נע‬
‫מקור‪ :‬בנק ישראל‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪11‬‬
‫אירועים בולטים בשבוע הקרוב‬
‫ישראל‬
‫‪17.1‬‬
‫גוש היורו‬
‫ארצות הברית‬
‫מזרח‬
‫חשבונאות לאומיים‬
‫‪18.1‬‬
‫התפוקה התעשייתית‪,‬‬
‫‪19.1‬‬
‫סקר ה‪ZEW-‬‬
‫נתוני התמ"ג לרבעון‬
‫הרביעי‪ ,‬המכירות‬
‫הקמעונאיות‬
‫בקשות משכנתא‪,‬‬
‫אישורי בניה‪ ,‬התחלות‬
‫‪20.1‬‬
‫בניה‪ ,‬מדד המחירים‬
‫לצרכן‬
‫‪21.1‬‬
‫ייצור תעשייתי‪ ,‬פדיון‬
‫סקר הפד של‬
‫מדד המחירים לצרכן‪,‬‬
‫פילדלפיה‪ ,‬תביעות דמי‬
‫החלטת הריבית של ה‪-‬‬
‫אבטלה‬
‫‪ ,ECB‬ביטחון הצרכנים‬
‫מדד מנהלי הרכש‬
‫לייצור‪ ,‬מכירות בתים‬
‫‪22.1‬‬
‫קיימים‪ ,‬מדד‬
‫מדד מנהלי הרכש ליצור‬
‫האינדיקטורים‬
‫ולשירותים‬
‫המובילים‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪12‬‬
‫גילוי נאות‬
‫הדו"ח מתבסס על מידע אשר פורסם לכלל הציבור‪ ,‬על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים ומידע אחר אשר לידר ושות' בית‬
‫השקעות בע"מ ("לידר ושות'") מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות ביחס למידע‪ .‬עם זאת‪ ,‬מודגש כי אין לידר ושות'‪,‬‬
‫מחברי הדו"ח ועורכיו אחראים למהימנות המידע המפורט בדו"ח‪ ,‬לשלמותו‪ ,‬לדיוק הנתונים הכלולים בו או לכל השמטה‪ ,‬שגיאה או ליקוי אחר‬
‫בדו"ח‪ .‬הדו"ח מופנה רק למשקיעים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד החלטות השקעה כלשהן‪ .‬לידר ושות'‪ ,‬מחברי‬
‫הדו"ח ועורכיו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו‪/‬או להפסד שיגרמו‪ ,‬אם יגרמו‪ ,‬כתוצאה משימוש בדו"ח זה ו‪/‬או כתוצאה מהסתמכות עליו‪.‬‬
‫הדו"ח אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו‪ ,‬והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן‬
‫הודעה נוספת‪ .‬קורא דו"ח זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על הדעות וההמלצות המובאות בו‪ ,‬תיצור עבורו רווחים‪ .‬הדו"ח אינו ייעוץ השקעות‬
‫ואינו מהווה הזמנה לרכוש או הזמנה למכור את ניירות הערך הנזכרים בו‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין להסתמך על המידע הכלול בדו"ח ואין בו כדי להחליף‬
‫שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי‪ ,‬לרבות מיועץ השקעות אשר ייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם‪ .‬הנחת קורא הדו"ח‬
‫צריכה להיות שלידר ושות'‪ ,‬עובדים ונושאי משרה בה‪ ,‬בעלי השליטה בה‪ ,‬וחברות בנות או קשורות שלהם ("קבוצת לידר") מחזיקים בניירות‬
‫הערך ו‪/‬או בנכסים הפיננסיים המתוארים בדו"ח ("ניירות הערך") ו‪/‬או שיש להם זיקה אחרת לניירות הערך וכן שהם יקנו או ימכרו את ניירות‬
‫הערך כולם או חלקם אחרי או לפני הוצאת הדו"ח‪.‬‬
‫לידר ושות' ותאגידים מקבוצת לידר עוסקים בחיתום‪ ,‬שיווק השקעות‪ ,‬ניהו ל תיקי השקעות‪ ,‬ניהול קרנות נאמנות‪ ,‬ניהול קופות גמל‪ ,‬תיווך‬
‫בעסקאות בניירות ערך‪ ,‬השקעות בניירות ערך לחשבון עצמם‪ ,‬ניהול והשקעה במיזמי הון סיכון ומיזמי ‪ ,private equity‬בפעילויות מסחריות‬
‫אחרות ופעילויות אחרות בשוק ההון‪ .‬הדו"ח יכול שיתייחס לניירות ערך שללידר ושות' יש זיקה אליהם מכח השתייכותה לקבוצת לידר ו‪/‬או בשל‬
‫התמורה שקיבלה או תקבל לידר ושות' או תאגיד אחר מקבוצת לידר מאת מנפיקי ניירות הערך ו‪/‬או מוכריהם ו‪/‬או מפיציהם במסגרת מתן‬
‫שירותים בשוק ההון לרבות שירותי חיתום‪ ,‬ו‪/‬או בשל החזקה בניירות הערך האמורים ו‪/‬או ביצוע עסקאות בהם על ידה או על ידי גורמים אחרים‬
‫מקבוצת לידר‪.‬‬
‫לידר שוקי הון | הארבעה ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪ | 64739‬טל‪03-6845757 :‬‬
‫העברת דו"ח זה לצדדים שלישיים ללא אישור מראש ובכתב מלידר ושות' בית השקעות מהווה הפרה של זכויות היוצרים‬
‫ראו גילוי נאות בסוף המסמך‬
‫‪13‬‬