היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני - שרקון, בן עמי, אשר ושות` – משרד

‫היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני‬
‫בשיתוף עם איגוד מהנדסי הערים ואיגוד הגזברים ברשויות המקומיות‬
‫מבוא‬
‫התכנון העירוני מעצם טבעו מחולל שינויים סביבתיים חברתיים וכלכליים ומשפיע על סדרי החיים ואיכות‬
‫החיים של האזרחים והתושבים‪.‬‬
‫לסוגיות תכנוניות אלה משק ל מכריע ביכולתן של הרשויות המקומיות להתמודד עם המערכת הכספית‬
‫והכלכלית המלווה את התכנון והעשייה העירוניים ולא ניתן לנהל ולקיים מערכת פיתוח עירונית ללא הכרתן‬
‫וידיעתן‪.‬‬
‫מסקנה זו נכונה במשנה תוקף בתקופה זו בה חלים שינויים תכופים ומהותיים במסגרת המשפטית של‬
‫הסוגיות האמורות עקב התערבות חקיקתית ופסיקת בתי המשפט‪.‬‬
‫בקורס ריכזנו את הסוגיות המרכזיות החלות בנושאים הקשורים לתכנון עירוני בהיבטים כלכליים התכנון‬
‫והפיתוח העירוני‪ ,‬אשר יש להן השלכות כלכליות מהותיות‪ .‬כל זאת‪ ,‬במטרה לתת למהנדסים ולגזברים‬
‫כלים בבניית תב"ע עם יתרו ת כספיות חיוביות משמעותית מהיטלי השבחה‪ ,‬לאחר קיזוז כל התשלומים‬
‫הפוטנציאלים (פיצויים לפי ‪ ,197‬הוצאות פינוי וכו') ללא התייחסות להיטלי הפיתוח‪.‬‬
‫מטרות‬
‫‪‬‬
‫להכיר את הסוגיות המרכזיות בתחום התכנון והבניה‪ ,‬שיש להן השלכות כלכליות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫להבין את ההיבט הכלכלי של ניהול מערכת פיתוח התשתיות והבינוי בתכנון עירוני‪.‬‬
‫‪‬‬
‫למצות את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בנכסי הרשות המקומית‪.‬‬
‫אוכלוסיית היעד‬
‫נבחרי ציבור‪ ,‬מהנדסי ערים‪ ,‬גזברים‪ ,‬מנהלי תכנון עירוני ויועצים משפטיים‪.‬‬
‫יעוץ וניהול אקדמי‬
‫עו"ד שחר בן עמי ועו"ד שהם קרן ממשרד שרקון‪ ,‬בן עמי‪ ,‬אשר ושות'‬
‫מתכונת הלימודים‬
‫היקף השעות בקורס‪ 48 :‬שעות (‪ 8‬מפגשים)‬
‫יום לימודים‪:‬‬
‫יום ג' ‪ ,‬בין השעות ‪14:15 – 09:00‬‬
‫מקום הלימודים‪:‬‬
‫מרכז תרבות ‪,‬בית דורון" רח' הראשונים ‪ ,1‬ר"ג‬
‫מועד פתיחת הקורס‪ 9 :‬בפברואר ‪2016‬‬
‫להלן מועדי המפגשים בקורס‪29.03 ,22.03 ,15.03 ,8.03 ,1.03 ,23.02 ,16.02 ,9.02 :‬‬
‫חובות הקורס‬
‫נוכחות ‪ 100%‬משעות הלימוד‪ .‬קבלת תעודה מותנית בנוכחות של ‪ 85%‬מן הקורס‪ .‬העומדים בדרישות‬
‫הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות‪ ,‬בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות‪.‬‬
‫שכר לימוד‬
‫‪ ₪ 2,700‬המחיר כולל הדרכה ‪,‬חומר כתוב וכיבוד קל‪.‬‬
‫נושאי הקורס‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪‬‬
‫יחסי הגומלין בין תכנון‪ ,‬משפט וכלכלה עירונית‪ ,‬שיקולים כלכליים בתכנון עירוני‪.‬‬
‫‪‬‬
‫גופי התכנון והבניה ‪ -‬תכנון עירוני כמנוף לפיתוח הכלכלה העירונית‬
‫פיצויים מול השבחה‪:‬‬
‫היבט הפיצויים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫פיצויים מול השבחה – מבוא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חידושים בהלכות בתביע ות פיצויים‪ ,‬התפתחות הפסיקה לאחר הלכת ויטנר‪ ,‬עקרון הוודאות ומסוימות‬
‫בפיצויים לפי סעיף ‪.197‬‬
‫‪‬‬
‫תביעות לפי סעיף ‪ 197‬לחוק – כלים לצמצום החשיפה הכספית לתביעות ‪ .197‬קביעת "הקו הכחול"‬
‫של התכנית כמנוף לצמצום החשיפה הכספית‪ ,‬הלכת ויטנר והשלכותיה הכספיות‪.‬‬
‫היבט ההשבחה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫היטלי השבחה‪ ,‬שמאי מכריע‪ ,‬תיקון ‪ 84‬לחוק התכנון ובניה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫היטלי השבחה‪ ,‬חידושים בהלכות חבות בהיטלי השבחה‪ ,‬פטורים מהיטל השבחה‪ ,‬צמצום הלכת צרי‬
‫והלכות עדכניות‪.‬‬
‫התחדשות עירונית‪ ,‬הפקעת מקרקעין‪:‬‬
‫‪‬‬
‫היבטים כלכליים בהקלות ושימושים חורגים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תמ"א ‪-38‬דרכי התמודדות עם בעיות מרכזיות ביישום התמ"א ‪,38‬חשיבות התמ"א כמנוף לפיתוח עירוני‬
‫וכלכלי‬
‫‪‬‬
‫הפטורים וההקלות מהיטלים ואגרות‪ ,‬הכנסות מהשבחה למרות הפטורים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הלכות מרכזיות בסוגיית ניוד זכויות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫היבטים כלכליים בהפקעת מקרקעין לצרכי ציבור‪ ,‬תפיסות חזקה‪ ,‬פינויים (קרקע פרטית מול קרקעות‬
‫מדינה)‪.‬‬
‫היטלים ואגרות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫היטלים ואגרות‪ ,‬חובת תחשיב‪ ,‬אישור חוקי עזר וחלף אגרות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תחשיבים לחוקי עזר בעניין היטלים ואגרות‪.‬‬
‫תאגידים עירוניים כמנוף לפיתוח כלכלי‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תאגידים עירוניים‪ :‬חידושים בפסיקה‪ ,‬תקנות מינוי נציג עירוני‪ ,‬חובת מכרזים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קידום איכות הסביבה ברשויות המקומיות באמצעות התאגידים העירוניים‬
‫‪‬‬
‫מימון פיתוח תשתיות באמצעות הנפקת אג"חים‪-‬חברה עירונית מיוחדת לאיגו"ח מוניציפאלי‪.‬‬
‫ניוד זכויות‪ ,‬פיתוח מתחמי ממ"י וכלים לפיתוח עירוני‪:‬‬
‫‪‬‬
‫סוגיות תכנוניות‪ -‬קדום תכנון ע"י ממ"י‪ ,‬שטחי צבור‪ ,‬תהליכים וקשר לעבודת המינהל‬
‫‪‬‬
‫היבטים כלכליים של התכנון והפיתוח‪ ,‬תשתיות מנהרות‪ ,‬תשתית מימון הפיתוח‪ ,‬יישום טכנולוגיות‬
‫חדשות ועוד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫איחוד וחלוקה חדשה‪ ,‬פרק ג' סימן ז' לחוק התו"ב‬
‫‪‬‬
‫עסקאות עם מינהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הסכמי פיתוח‪.‬‬
‫נוהל הרשמה‬
‫על מנת להירשם לקורס יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב‪ ,‬להחתים את ראש הרשות או את הגזבר או את‬
‫מנהל כ"א ולשלוח לפקס מס' ‪.03-6844251‬‬
‫המחאות לפקודת מרכז השלטון המקומי יש לשלוח בדואר לרח' הארבעה ‪ , 19‬ת"א ‪64739‬‬
‫ולהביא את צילום ההמחאה ליום פתיחת הקורס‪ .‬לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון מספר‪ .03-6844250 :‬על מנת להקל על יכולתנו להשיב‬
‫על שאלות‪ ,‬רצוי להפנות שאלות בכתב לפקס המצויין לעיל‪.‬‬
‫לתשובת ליבך‪:‬‬
‫אין להגיע ביום פתיחת בקורס ללא מכתב רשמי מטעם מרכז השלטון המקומי‪.‬‬
‫טופס הרשמה‬
‫לכבוד ‪:‬‬
‫מח' הדרכה‪,‬‬
‫מרכז השלטון המקומי‬
‫באמצעות פקס מספר‪ ,03-6844251:‬טלפון‪03-6844250 :‬‬
‫אבקשכם לרשום אותי לקורס‪ :‬היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני‬
‫שיתקיים בתאריך‪ 9 :‬בפברואר ‪ 2016‬במרכז תרבות "בית דורון"‪ ,‬רח' הראשונים ‪ ,1‬ר"ג‬
‫פרטים אישיים‪:‬‬
‫שם ומשפחה ______________________________________________________‬
‫ת‪.‬ז‪ 9 ( :.‬ספרות כולל ספרת ביקורת)‬
‫שם הרשות ___________________________ תפקיד ______________________________________‬
‫טל' בעבודה ______________________ פקס בעבודה _____________________________________‬
‫טל' בבית _______________________ טל' סלולרי ________________________________________‬
‫כתובת פרטית ______________________________________________________________________‬
‫כתובת דואר אלקטרוני ______________________________________________________________‬
‫השכלה‪:‬‬
‫‪ ‬אקדמית‪ ,‬פרט‪/‬י ____________________________________________________________‬
‫‪‬‬
‫אחר‪ ,‬פרט‪/‬י ______________________________________________________________________‬
‫התחייבות לתשלום‬
‫סך עלות הקורס‪₪ 2,700 :‬‬
‫ע"ח הרשות סך _______________ שם המאשר _________________________________________‬
‫תפקיד ____________________ חתימה וחותמת __________________________________________‬
‫ע"ח התלמיד סך ____________סוג כרטיס האשראי ___________ תוקף _____________________‬
‫מספר כרטיס האשראי _____________________________‪ 3‬ספרות אחרונות בגב הכרטיס ___________‬
‫נוהל ביטול הלימודים בקורס‬
‫במקרה של ביטול הלימודים על ידי מרכז השלטון המקומי‪ ,‬יוחזר שכר הלימוד במלואו‪ .‬במקרה של ביטול‬
‫הלימודים ע"י העובד (בכתב בלבד) – עד שבוע לפני תחילת הקורס‪ ,‬לא יחויב העובד בשכר לימוד‪ .‬לאחר‬
‫מכן לא יוחזר שכר לימוד כלל‪.‬‬