היום בחדשות

‫‏‪18/01/2016‬‬
‫;‬
‫היום בחדשות‬
‫מיקרו‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ע״פ כלכליסט‪ ,‬האחים גינדי מתעניינים ברכישת רבוע כחול נדל״ן‪ .‬‏החברה‏מתכוונת‏להגיש‏הצעת‏רכש‏שתהיה‏גבוהה‏משתי‏ההצעות‏האחרות‪,‬‏זו‏של‏‬
‫עמיר‏בירם‏וג׳ורג‏חורש‪,‬‏וזו‏של‏החברות‏ביג‏ומגה‏אור‪.‬‏בד‏בבד‏בחנו‏האחים‏גינדי‏את‏האפשרות‏לרכוש‏את‏האחזקה‏המהותית‏ביותר‏של‏רבוע‏כחול‏נדל״ן‪,‬‏‬
‫הקניון‏הגדול‏שנבנה‏במתחם‏השוק‏הסיטונאי‏בתל‏אביב ‪ .‬‏גינדי‏פנו‏לרבוע‏נדל "ן‏וביקשו‏לרכוש‏את‏חלקם‏בקניון‏ששוויו‏עומד‏על‏‪ 2.3‬‏מיליארד‏שקל‪,‬‏אבל‏‬
‫נענו‏בשלילה‏משום‏שאלון‏רבוע‏כחול‏מעדיפה‏למכור‏את‏החברה‏כולה‪.‬‏ברבוע‏כחול‏מעדיפים‏את‏ההצעה‏של‏בירם‪,‬‏אף‏שתוקפה‏פקע‏אתמול‏בבוקר‪,‬‏משום‏‬
‫שהיא‏מתחייבת‏שאם‏הוא‏יחליט‏לרכוש‏את‏החברה‏בתום‏בדיקת‏נאותות‏שתסתיים‏עד‏‪ 24‬‏בינואר‪,‬‏הוא‏לא‏ייכנס‏למו"מ‏על‏המחיר‪.‬‏ההצעה‏של‏ביג‏ומגה‏‬
‫אור‪,‬‏לעומת‏זאת‪,‬‏משאירה‏פתח‏למו"מ‪.‬‬
‫ע"פ דה מרקר‪ ,‬קריסתה של רשת מגה קמעונות חושפת חלק מהבנקים להפסדים כבדים בגין חובות מגה ואלון רבוע כחול‪ .‬החובות ‏של ‏מגה‪ ,‬כולל‏‬
‫ערבויות‏של‏אלון‏רבוע‏כחול‏על‏חלק‏מהסכומים‏וחובות‏בחשבונות‏משותפים‏של‏מגה‏ואלון‏רבוע‏כחול‪ ,‬‏נאמדים‏ב–‪ 563‬‏מיליון‏שקל‪.‬‏מתוך‏סכום‏זה‪,‬‏אלון‏‬
‫רבוע‏כחול ‏ערבה‏לחובותיה‏של‏מגה‏בכ–‪ 180‬‏מיליון‏שקל‪.‬‏בבנקים‏העריכו‏אתמול‏כי‏לאחר‏המכירה‏של‏מגה‏בעיר‏ניתן‏יהיה‏לגבות‏כ–‪ 40%‬‏מהחוב‪ .‬‏מגה‏‬
‫חייבת‏‪ 301‬‏מיליון‏שקל‏לבנק‏הפועלים‪,‬‏‪ 145‬‏מיליון‏שקל‏לבנק‏מזרחי‏טפחות‪,‬‏‪ 63‬‏מיליון‏שקל‏לבנק‏לאומי‪,‬‏ו–‪ 53‬‏מיליון‏שקל‏לבנק‏הבינלאומי‪.‬‏חובות‏אלון‏‬
‫רבוע‏כחול‏לבנקים‏מתחלקים‏בין‏הפועלים‏‪ -‬‏‪ 251‬‏מיליון ‏שקל;‏מזרחי‏טפחות‏‪ -‬‏‪ 146‬‏מיליון‏שקל;‏דיסקונט‏‪ -‬‏‪ 50‬‏מיליון‏שקל;‏הבינלאומי‏‪ -‬‏‪ 40‬‏מיליון‏שקל;‏‬
‫ולאומי‏‪-‬‏‪35‬‏מיליון‏שקל‪.‬‬
‫ע"פ כלכליסט‪ ,‬משרד האוצר יוצא נחרצות נגד העסקה שבמסגרתה ביקשה סלקום לרכוש את גולן טלקום ב־‪ 1.17‬מיליארד שקל בשל פגיעה בתחרות‬
‫ומאיץ במשרד התקשורת ובממונה על ההגבלים לדחות את העסקה כדי למנוע את חוסר הוודאות בשוק‪ .‬‏כך ‏עולה ‏מהמכתב ‏ששלח ‏הממונה ‏על‏‬
‫התקציבים‏באוצר‏למנכ"ל‏משרד‏התקשורת‪.‬‏במשרד‏האוצר‏סבורים‏כי‏קיימות‏חלופות‏נוספות‏בשוק‏העדיפות‏על‏מיזוג‏עם‏מפעיל‏קיים‏כגון‏רכישה ‏על‏ידי‏‬
‫גורם‏חיצוני‪.‬‏באוצר‏מדגישים‏כי‏אישור‏עסקת‏הרכישה‏נוגד‏לחלוטין‏את‏תכלית‏מכרז‏הדור‏השלישי‏שבו‏לא‏הורשו‏להשתתף‏מפעילים‏קיימים‪..‬‏לכן‪,‬‏לא‏יכול‏‬
‫להיות‏שסלקום‏תקבל‏לידיה‏את‏אחד‏המפעילים‏מכיוון‏שמעבר‏לפגיעה‏בתחרות‏מדובר‏על‏קבלת‏המכרז‏בדלת‏האחורית‪.‬‬
‫ע"פ גלובס‪ ,‬שתי קבוצות מסתמנות כמתמודדות הסופיות על ביצוע פרויקט הנדל"ן הענק של טבע ברעננה‪ :‬חברת מנרב‪ ,‬והחברות אלקטרה ותדהר‬
‫שהגישו הצעה משותפת‪ .‬‏עלות‏בניית ‏המטה‏בשטח‏של‏כ‪ 40-50-‬‏ אלף‏מ"ר‏נאמדת‏בכמיליארד‏שקל‪,‬‏כאשר‏המעבר‏אמור‏לחסוך‏לטבע‏בעתיד‏את‏עלויות‏‬
‫שכירת‏הנכסים‪,‬‏בהיקף‏כמה‏מיליוני‏דולרים‏מדי‏שנה‪.‬‏ לפי‏הערכות‪,‬‏רמת‏הרווחיות‏הצפויה‏בפרויקט‏תהיה‏דומה‏לרמות‏הרווחיות‏הרגילות‏בתחום‪:‬‏כ‪6%--‬‬
‫‪8%‬‏רווחיות‏גולמית‪,‬‏וכ‪3%-5%-‬‏בשורה‏התחתונה‪.‬‬
‫ע"פ דה מרקר‪ ,‬בנק לאומי יקיים מחר גיוס באמצעות שתי סדרות‪ .‬‏גיוס‏אחד‏הוא‏באמצעות‏הרחבתה‏של‏סדרת‏אג"ח‏רגילה‏‪ 177‬‏בעלת‏מח"מ‏של‏‪4.4‬‏‬
‫שנים ‏ובהיקף ‏של ‏‪ 1.5‬‏מיליארד ‏שקל‪ .‬‏האג"ח ‏דורגה ‏בידי ‪ P&S‬מעלות ‏ומידרוג ‏ברמה ‏של ‪ AAA‬ו ‪-Aaa‬בהתאמה‪ .‬‏הסדרה ‏השנייה ‏היא ‏אג"ח ‏חדשה‪ ,‬‏‪,400‬‏‬
‫מסוג ‪ CoCo‬עם ‏מנגנון ‏ספיגת ‏הפסדים‪ .‬‏היקף ‏הסדרה ‏הוא ‏כמיליארד ‏שקל‪ .‬‏נכון ‏לסוף ‏ספטמבר ‏‪ 2015‬‏הלימות ‏הון ‏ליבה ‏רובד ‏‪ 1‬‏של ‏לאומי ‏הייתה ‏‪,9.3%‬‏‬
‫ובהתאם‏לדרישות‏בנק‏ישראל‏היא‏תעלה‏בשנים‏הקרובות‪.‬‏ ‏‬
‫מאקרו‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫המסחר בבורסות אסיה מתנהל בירידות שערים ומחירי הנפט ממשיכים לרדת על אף שהבנק המרכזי בסין הודיע היום על צעד נוסף לבלימת הירידות‬
‫בשווקים ולתמוך במטבע המקומי‪ .‬החל‏מ‪ 25-‬‏ בינואר‏יחויבו‏בנקים‏זרים‏שעוסקים‏במסחר‏ביואן‏מחוץ‏לסין‏‏לשמור‏חלק‏מההפקדות‏שלהם‏בסין‏כרזרבה‏‬
‫בבנק ‏המרכזי‪ .‬‏ההודעה ‏מכנה ‏את ‏החלק ‏שיחויבו ‏הבנ קים ‏לשמור ‏בבנק ‏המרכזי ‏כ"רמה ‏נורמלית ‏לעומת ‏רמה ‏אפסית ‏כיום"‪ ,‬‏אך ‏לא ‏מצוין ‏בה ‏מה ‏שיעור‏‬
‫הדרישה‏המדויק‪.‬‏טוקיו‏יורדת‏ב‪;1.1%-‬‏הונג‏קונג‏מאבדת‏‪;1.1%‬‏שנחאי‏עולה‏ב‪;0.1%-‬‏סיאול‏נסחרת‏ללא‏שינוי‏ניכר;‏סידני‏נחלשת‏ב‪.0.75%-‬‏הדולר‏עולה‏‬
‫מול‏הין‏ב‪0.15%-‬‏ונסחר‏סביב‏שער‏של‏‪117.15‬‏ין‏לדולר‪ .‬‏‬
‫מחיר הנפט ממשיך לרדת‪.‬‏ בשוק‏הסחורות‏נערכים‏להשפעה‏של‏חזרתה‏של‏איראן‏לשוק‏עם‏הסרת‏הסנקציות‏על‏המדינה‏–‏ולגידול‏נוסף‏בהיצע‏הגדול‏גם‏‬
‫ככה‪.‬‏נפט‏מסוג‏‪WTI‬‏יורד‏ב‪1.8%-‬‏ל‪28.89-‬‏דולר‏לחבית‏–‏המחיר‏הנמוך‏ביותר‏שנרשם‏מאז‏‪.2003‬‏נפט‏מסוג‏ברנט‏הנסחר‏בלונדון‏יורד‏ב‪1.6%-‬‏ל‪28.5-‬‏‬
‫דולר‏לחבית‪ .‬‏‬
‫אתמול פרסמה הלמ"ס את האומדן השלישי של הצמיחה ברבעון ג׳ ‪ .2015‬‏האומדן ‏תוקן ‏מעט ‏כלפי ‏מעלה ‏ועומד ‏על ‏‪ 2.1%‬‏(לעומת ‏‪ 2.0%‬‏באומדן‏‬
‫הקודם)‪.‬‏ברבעון‏ג'‏הצריכה‏הפרטית‏עלתה‏ב‪,2.7%-‬‏היצוא‏ב‪-‬‏‪3.2%‬‏וההשקעות‏ב‪.0.6-‬‏להערכתנו‏הצמיחה‏‏ברבעון‏ד׳‏תעמוד‏על‏‪ 1.5%-1.8%‬‏(במונחים‏‬
‫שנתיים)‪ .‬‏‬
‫מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים לחודש דצמבר ירד ב‪ 1.8 -‬נקודות ל‪ 50.7-‬בהובלת מרכיב התעסוקה והתפוקה‪ .‬יחד‏עם‏זאת‪,‬‏עדיין‏רכיב‏ההזמנות‏‬
‫לשוק ‏המקומי ‏מצביעות ‏על ‏התרחבות ‏(‪ )53.6‬‏וחל ‏שיפור ‏מתון ‏ברכיב ‏ההזמנות ‏ליצוא‪ ,‬‏אם ‏כי ‏הרמה ‏עדיין ‏מצביעה ‏על ‏התכווצות ‏(‪ .)49.3‬‏נזכיר ‏כי ‏רכיב‏‬
‫ההזמנות‏לייצוא‏‏נמצא‏מתחת‏ל‪-‬‏‪50‬‏נקודות‪,‬‏רמה‏המצביעה‏על‏התכווצות‏בפעילות‏זה‏אחד‪-‬עשר‏חודשים‪.‬‏נתוני‏סחר‪-‬החוץ‏לחודש‏דצמבר‏מצביעים‏דווקא‏‬
‫על‏מגמת‏עלייה‏ביצוא‏התעשייתי‪,‬‏בעיקר‏בענפי‏הכימיה‪,‬‏התרופות‏והרכיבים‏האלקטרוניים‪.‬‏ ‏‬
‫בארה"ב לא יתקיים מסחר היום לרגל חג ‪Martin Luther King Jr. Day‬‬
‫‏‬
‫ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות‬
‫‏‬
‫מדדי אג"ח‬
‫ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫תשואה‬
‫שינוי‬
‫מאתמול‬
‫(‪)bps‬‬
‫מרווח‬
‫‪US2‬‬
‫‪0.85%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪US10‬‬
‫‪2.04%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪*IlGov2‬‬
‫‪0.25%‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪*-60‬‬
‫‪*IlGov10‬‬
‫‪1.93%‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪*-11‬‬
‫תל‏בונד‏‪**60‬‬
‫‪2.12%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪**180‬‬
‫שקלי**‬
‫‪2.50%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪**165‬‬
‫‪6‬‬
‫‪***110‬‬
‫‪***IBOXXIG‬‬
‫‪***IBOXXHY‬‬
‫דולר‪₪/‬‬
‫‪3.95‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫יורו‪₪/‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫יורו‪/‬דולר‬
‫‪***555‬‬
‫‪29‬‬
‫*‏מרווח‏מול‏ארה"ב;‏**‏מרווח‏מול‏ממשלתי‏מקביל;‏***‏מדד‏‬
‫אג"ח‏קונצרני‏בארה"ב‏(מדורג‏=‏‪,IG‬‏לא‏מדורג‏=‏‪ )HY‬‏‬
‫‏‬
‫‪0.32%‬‬
‫‪3.37‬‬
‫יין‪₪/‬‬
‫‪-0.14%‬‬
‫‪1.09‬‬
‫*ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב‬
‫לידר‏ושות'‏בית‏השקעות‏בע"מ‏מקבוצת‏לידר‏שוקי‏הון‏בע"מ‏‏|‏‏רחוב‏הארבעה‏‪21‬‏תל‪-‬אביב‏‪64739‬‏‏|‏‏טל‪:‬‏‪03-6845757‬‏‏|‏‏פקס‪:‬‏‏‪03-6853003‬‬