Kurser och arrangemang - Publicerat från Habilitering & Hälsa

Teater och författarmöte på Forum Funktionshinder
Mer information: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och [email protected]
Jag tycker om mig – teater för alla barn
19 mars 2016, 14.00-14.30. Anmälan senast 6 mars 2016
För barn med funktionsnedsättning 3-12 år, i sällskap med förälder, andra närstående och personal.
I samarbete med FUB Stockholm och RBU Stockholm bjuder Habilitering & Hälsa in till en familjeeftermiddag med teater för
alla barn. Pantomimteatern framför en nyskriven föreställning om det härliga i att tycka om sig själv. En poetisk karamell.
En kroppslig show med musik, dansanta förvandlingsnummer och filosofiska tankar. En allåldersföreställning från 3 år.
Idé: Anna Svensson Kundromichalis. Regi: Ika Nord
Kurser och arrangemang
för yrkesverksamma
CP-barnet: kampen – sorgen – glädjen, författarmöte
6 april 2016,18.00-18.30. Anmälan senast 20 mars 2016
För alla intresserade.
Lena Helgesson är mamma till Grabben i kuvösen bredvid, ståupparen, författaren och skådespelaren Jonas Helgesson.
I boken CP-barnet: kampen – sorgen – glädjen berättar hon för första gången själv om kampen, våndorna och lyckan med
att vara förälder till ett barn med stora behov.
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska sjukhuset
Under våren 2016 planeras föreläsningar och temadagar om Retts syndrom, Cornelia de Lange syndrom, Williams
syndrom hos barn och yngre tonåringar, mitokondriell sjukdom, ovanliga kromosomavvikelser, ektodermal dysplasi,
samt om kost och hälsa vid Downs syndrom. Andra arrangemang kan tillkomma.
Information läggs fortlöpande ut på www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser. För frågor, kontakta Kristina Gustafsson
Bonnier, 08-123 350 23, [email protected]
Forum Funktionshinder
[email protected]
www.forumfunktionshinder.se
Kurser och arrangemang
Rådgivning i biblioteket
Från 1 mars finns det möjlighet att få rådgivning
om samhällets stöd i biblioteket när det är öppet. Upp till 20 minuter. Ingen förbokning.
08-123 350 20
Rådgivning
Telefontid: Måndag – fredag, 08.30-16.30
08-123 350 10
Texttelefon 08-123 350 40
Bibliotek
Måndag – torsdag, 12.30-16.30
Öppet till 18.00: 3/2, 2/3, 6/4, 18/5, 1/6
Tideliusgatan 12, entréplan (Rosenlund)
08-123 350 30
StoCKK – Stockholm Center för
Kommunikativt och Kognitivt stöd
08-123 351 50
[email protected]
ADHD-center
08-123 355 30
[email protected]
Våren 2016
Programmet innehåller kurser och arrangemang för dig som i ditt arbete möter
personer med funktionsnedsättning. Du kan till exempel arbeta inom kommunal
förvaltning eller omsorg, på skola, fritidsverksamhet, vårdcentral, sjukhus, psykiatrisk
mottagning eller habilitering.
Kursprogrammet och möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev finns
på www.habilitering.se
Kurser på Forum Funktionshinder
Ågestaelever berättar
Mer information: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och [email protected]
Mer information: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och [email protected]
Plats Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Hur undvika och hantera konflikter - lågaffektivt bemötande
24 februari 2016, 13.30-16.30. Kostnad 400 kr exkl moms, närstående kostnadsfritt.
Anmälan senast 31 januari 2016. Plats Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm.
Om skola och fritid
16 februari 2016, 13.30-16.00. Anmälan senast 31 januari 2016.
Epilepsi hos barn och ungdomar
Hur kan det vara att gå i skolan eller studera när man har Aspergers syndrom? En grupp studerande vid Ågesta folkhögskola berättar
om sin skoltid och delar med sig av sina erfarenheter. De har Aspergers syndrom och går Ågestas ettåriga informatörsutbildning,
men där slutar likheterna. Vi får höra om såväl positiva som negativa upplevelser, om erfarenheter från grundskola, gymnasium
och högskola, vanlig skolgång, AS-klasser och om olika sorters stöd. Hur har det sett ut med klasskamrater, lärare, lektioner, raster,
skolmiljö och prov? Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Hur har fritiden fungerat under skoltiden?
12 april 2016, 09.00-12.00. Kostnad 400 kr exkl moms, närstående kostnadsfritt.
Anmälan senast 27 mars. Plats Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Om boende
Föreläsare är Bo Hejlskov Elvén leg. psykolog som pratar om hur man undviker och bemöter personer med utvecklingsstörning eller
autism, Aspergers syndrom, ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Föreläsningen är praktiskt inriktad med
konkreta förslag.
Maria Dahlin, barnneurolog och epilepsisköterska Annika Larsson, Neuropediatriska mottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus,
föreläser om vad epilepsi är, konsekvenser i vardagen, behandlingsalternativ och strategier vid kramper.
Godmanskap
13 april 2016, 18.30-21.00. Anmälan senast 20 mars 2016. Kostnad 400 kr exkl moms, närstående kostnadsfritt.
Plats Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm.
Föreläsare är Eva von Scheele, jurist på Sveriges Kommuner och Landsting, som bland annat pratar om vad det innebär att ha en god
man, när stödet kan behövas och vad uppdraget god man innebär.
Kurser på StoCKK – Stockholms Center för Kommunikativt
och Kognitivt stöd
Plats Rosenlund, StoCKK, Tideliusgatan 12, Stockholm. Mer information: www.habilitering.se/kalendarium,
08-123 351 50 och [email protected]
Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd
22 februari 2016, 13.00-16.30. Kostnad 700 kr exkl moms. Anmälan senast 8 februari 2016.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med personer med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar
Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i StoCKKs visningsmiljöer, där
vi visar exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö och som datorbaserat stöd. Du får även information om hur en person
med funktionsnedsättning får tillgång till kommunikativt och kognitivt stöd.
Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd
25 februari 2016, 08.30-12.00. Kostnad 700 kr exkl moms. Anmälan senast 8 februari 2016.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med personer med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar
Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i StoCKKs visningsmiljöer, där
vi visar exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö och som datorbaserat stöd. Du får även information om hur en person
med funktionsnedsättning får tillgång till kommunikativt och kognitivt stöd.
Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd
12 maj 2016, 13.00-16.30. Kostnad 700 kr exkl moms. Anmälan senast 25 april 2016.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med personer med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar
Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i StoCKKs visningsmiljöer, där
vi visar exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö och som datorbaserat stöd. Du får även information om hur en person
med funktionsnedsättning får tillgång till kommunikativt och kognitivt stöd.
Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd
13 maj 2016, 08.30-12.00. Kostnad 700 kr exkl moms. Anmälan senast 25 april 2016.
Kursen vänder sig till dig som arbetar med personer med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar
Grundkursen består av ett teoretiskt pass om kommunikativt och kognitivt stöd samt en rundvandring i StoCKKs visningsmiljöer, där
vi visar exempel på hjälpmedel och anpassningar i hemmiljö och som datorbaserat stöd. Du får även information om hur en person
med funktionsnedsättning får tillgång till kommunikativt och kognitivt stöd.
15 mars 2016, 13.30-16.00. Anmälan senast 28 februari 2016.
Att flytta hemifrån kan vara extra utmanande när man har Aspergers syndrom. Denna eftermiddag berättar en grupp studerande
vid Ågesta folkhögskola om sitt boende och delar med sig av sina erfarenheter. De har Aspergers syndrom och går Ågestas ettåriga
informatörsutbildning. Deras boendesituation varierar. De berättar om vilka svårigheter de upplever och vilka strategier de använder
för att få vardagen att fungera. Hur är det att få hjälp av en boendestödjare? Hur är det att bo ihop med någon och hur känns det
att bo själv?
Om arbete och fritid
26 april 2016, 13.30-16.00. Anmälan senast 3 april 2016.
Hur fungerar det på jobbet när man har Aspergers syndrom? Hur fungerar arbetsuppgifterna, fikapauserna, samarbetet med arbetskamraterna och med chefen? Ska man berätta om sin diagnos? Vad innebär det och för vem ska man berätta? Hur ser fritiden ut?
Vad orkar man? De har Aspergers syndrom och går Ågestas ettåriga informatörsutbildning och berättar om sina erfarenheter kring
arbete och fritid.
Habilitering & Hälsas öppna föredrag om autism och adhd
För alla intresserade. Ingen föranmälan. Plats Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5, Stockholm.
Mer information: www.habilitering.se/kalendarium, 08-123 350 20 och [email protected]
Aspergers syndrom – en introduktion
27 januari 2016, 14.30-17.00 och 18.00-20.30. Samma föredrag vid två tillfällen
Föredraget ger en introduktion till vad diagnosen Aspergers syndrom innebär, utifrån vetenskap och ur ett inifrånperspektiv.
Föreläsare är SvenOlof Dahlgren, fil.dr och leg. psykolog, sakkunnig på Autismforum samt Jill Söderlund och Patrik Lindberg som har
Aspergers syndrom.
Arbeta med barn och ungdomar som har adhd
8 september 2016, 15.00-17.00
Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd med fokus på strategier för dig som arbetar med barn och ungdomar.
Föreläsare är Camilla Ekstrand, chef för ADHD-center, Habilitering & Hälsa.
Äldre med autism
20 oktober 2016, 13.00-16.00.
Vi vänder oss till alla som privat eller i sitt arbete i LSS-verksamhet, hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller på annat sätt möter äldre
med autism
Att åldras med autism är ett ämne som ännu inte har uppmärksammats tillräckligt. I boken Äldre med autism beskrivs hälsa och
välbefinnande, åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar, mediciner och livets slutskede. Nu får vi chansen att höra en av
författarna, överläkare Lena Nylander, berätta vad som är lika och vad som skiljer åldrande med autism från normalt åldrande.
Lena Nylander är specialist och har närmare 40 års erfarenhet inom allmän psykiatri.
Anmälan och information: www.habilitering.se/kalendarium