Se pressmeddelande

Pressmeddelande 2016-01-15
Smart Energy öppnar ny tankstation i Arkelstorp
Smart Energy expanderar vidare, och i onsdags den 13 januari 2016 installerades en ny tankstation i
Arkelstorp! Smart-stationen är redan nu i drift och försäljning av både bensin och diesel pågår. En
officiell invigning, där representanter för bolaget kommer närvara, planeras till ett senare tillfälle.
Tankstationen beräknas medför en ökad omsättning för Smart Energy med ca 5 000 000 kr på
årsbasis.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Johansson, VD
Styrelsen
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
[email protected]
Om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer i landsbygden, samt på försäljning av bränslen i
bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av den svenska bulkmarknaden inom försäljning av bränslen. Försäljningsmålet
är att uppnå en volym om 100 000 kubikmeter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer på landsbygden under de kommande
fem verksamhetsåren. Bolaget utvinner även olja & gas från ett antal brunnar i Texas, USA. Smart Energy har cirka 1 100 aktieägare och
bolagets aktie är listad på AktieTorget underkortnamnet SMART. Läs mer på www.smartenergysweden.se
HUVUDKONTOR
Tel: 031-12 00 56
SMART HALLAND
Tel: 0300-775 15
SMART FALKÖPING
Tel: 0515-100 88
INTERNET [email protected] www.smartenergysweden.se
SMART OIL
Tel: 036-300 120
SMART SKÅNE
Tel: 010-708 66 00
www.mattssonoil.se www.energi-bransle.se