Affisch

Foto: Malin Eriksson
Lediga ridstipendier
Nu är det dags att söka till universitets ridstipendier för vårterminen
2016. Ridstipendierna består av en termins kostnadsfri undervisning två
gånger i veckan på Akademistallet i Uppsala.
Stipendier tilldelas endast heltidsstuderande vid Uppsala universitet. Den som tidigare innehaft
ridstipendium kan inte tilldelas det på nytt.
Stipendier söks via webbansökan på www.stipendier.uu.se. Både studie- och ridmeriter ska
anges i ansökan.
Webbansökan stänger klockan 17:00 torsdagen den 2 februari 2016.
Vid frågor kontakta:
Stipendiekansliet
018-471 4750
[email protected]