Skjutprogram för 2016 Ånge PK Vecka 10. Vecka 9. Vecka 53

Skjutprogram för 2016 Ånge PK
Skjutledare
Prec
C
Banan hyrd av EKA
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18.00
Rickard "Rune"
Karlsson
070-653 94 42
18:30
Leif Larsson
070-691 50 66
Jullov
Jullov
Plats
Simon Jonsson
0730-54 32 98
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Arrangör
Marcus Orjala
070-309 46 47
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
Tävling
Linda
Andersson
073-811 16 13
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Tävlingsform Vpgr
Kalle
Wickström
070-623 92 05
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
Tid
Niklas Norgren
076-841 03 11
Datum
Marie Moberg
0690-500 45
dec
dec
dec
dec
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
jan
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
Dag
ÅRSMÖTE
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
Glenn Lindh
073-088 09 32
Vecka 10.
Vecka 9.
Vecka 8.
Vecka 7.
Vecka 6.
Vecka 5.
Vecka 4.
Vecka 3.
Vecka 2.
Vecka 1.
Vecka 53.
Vecka Månad
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
Påsk
Påsk
Påsk
Påsk
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Städning Mittis
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Vårmönstringen
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Vårmönstringen
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Vårmönstringen
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Vårmönstringen
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Vårmönstringen
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Vårmönstringen
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Vårmönstringen
Ånge PK
Alberget
18:30
Städdag
Ånge PK
Alberget
18:30
Städdag
Ånge PK
Alberget
Kr.flyg
Kr.flyg
Kr.flyg
Kr.flyg
Prec.
ABC
Ångeträffen
Ånge Pk
Ånge
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Hemortens Banor
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Hemortens Banor
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Hemortens Banor
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
ABC
KM Bana/Hemortens Banor
Ånge PK
Alberget
Patrik Lindfors
070-226 43 35
18:30
Örjan Eriksson
070-685 04 68
Mittis
Peter
Sundberg
073-034 27 87
Ånge PK
Andreas Bergman
070-311 14 54
Träning
Marcus Orjala
070-309 46 47
C
Jonny Pålsson
070-628 07 07
Prec
Niklas Norgren
076-841 03 11
18:30
Kalle Wickström
070-623 92 05
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Rickard "Rune"
Karlsson
070-653 94 42
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
Patrik Lindfors
070-226 43 35
Vecka 11.
Vecka 12.
Vecka 13.
Vecka 14.
Vecka 15.
Vecka 16.
Vecka 17.
Vecka 18
Vecka 19.
Vecka 20.
Vecka 21.
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
mar
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
ABC
KM Bana/Hemortens Banor
Ånge PK
Alberget
Nat.dag
18:30
Snabb
C
KM Militär Snabbmatch
Ånge PK
Alberget
18:30
Snabb
C
KM Militär Snabbmatch
Ånge PK
Alberget
18:30
Snabb
C
KM Militär Snabbmatch
Ånge PK
Alberget
18:30
Snabb
C
KM Militär Snabbmatch
Ånge PK
Alberget
18:30
PPC
AR
KM PPC
Ånge PK
18:30
Mids
Mids
Mids
PPC
AR
KM PPC
Ånge PK
18:30
PPC
AR
KM PPC
Ånge PK
18:30
PPC
AR
KM PPC
Ånge PK
18:30
Fält
ABCR
KM Fält
Ånge PK
Alberget
18:30
Fält
ABCR
KM Fält
Ånge PK
Alberget
18:30
Fält
ABCR
KM Fält
Ånge PK
Alberget
18:30
Fält
ABCR
KM Fält
Ånge PK
Alberget
18:30
M Prec
ABM
KM Magnum Precision
Ånge PK
Enigs bana
18:30
M Prec
ABM
KM Magnum Precision
Ånge PK
Enigs bana
10:00
Fripistol
C
KM Fripistol
Ånge PK
Enigs bana
18:30
M Prec
ABM
KM Magnum Precision
Ånge PK
Enigs bana
18:30
M Prec
ABM
KM Magnum Precision
Ånge PK
Enigs bana
10:00
Fripistol
C
KM Fripistol
Ånge PK
Enigs bana
18:30
Nat helmatch
C
KM Nationell Helmatch
Ånge PK
Alberget
18:30
Nat helmatch
C
KM Nationell Helmatch
Ånge PK
Alberget
18:30
Nat helmatch
C
KM Nationell Helmatch
Ånge PK
Alberget
18:30
Nat helmatch
C
KM Nationell Helmatch
Ånge PK
Alberget
Enigs bana eller
Alberget
beroende på
väder
Enigs bana eller
Alberget
beroende på
väder
Linda
Andersson
073-811 16 13
Prec
Peter Moberg
0690-500 45
18:30
Leif Larsson
070-691 50 66
Alberget
Andreas Bergman
070-311 14 54
Ånge PK
Anders
Eriksson
070-638 35 66
KM Bana/Hemortens Banor
Peter
Sundberg
073-034 27 87
ABC
Glenn Lindh
073-088 09 32
Prec
Örjan Eriksson
070-685 04 68
18:30
Rasmus Wahlstedt
073-806 44 59
Leif Larsson
070-691 50 66
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rasmus Wahlstedt
Jonny Pålsson
070-628 07 07
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
Marcus Orjala
070-309 46 47
Vecka 22.
Vecka 23.
Vecka 24.
Vecka 25.
Vecka 26.
Vecka 27.
Vecka 28.
Vecka 29.
Vecka 30.
Vecka 31.
Vecka 32.
maj
maj
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jun
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
jul
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
073-806 44 59
Alberget
18:30
Fält
ABCR
KM Fält
Ånge PK
Alberget
18:30
Fält
ABCR
KM Fält
Ånge PK
Alberget
18:30
Fält
ABCR
KM Fält
Ånge PK
Alberget
18:30
Städdag
Ånge PK
Alberget
18:30
Städdag
Ånge PK
Alberget
Nat helmatch
C
Kretsmästerskap Nationell Helmatch
Ånge PK
Alberget
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
Allhelgo
Allhelgo
Marie Moberg
0690-500 45
Ånge PK
Linda
Andersson
073-811 16 13
KM Fält
Andreas
Bergman
070-311 14 54
ABCR
Rickard "Rune"
Karlsson
070-653 94 42
Fält
Jonny Pålsson
070-628 07 07
18:30
Peter
Sundberg
073-034 27 87
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Kalle
Wickström
070-623 92 05
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
Glenn Lindh
073-088 09 32
Vecka 33.
Vecka 34.
Vecka 35.
Vecka 36.
Vecka 37.
Vecka 38.
Vecka 39.
Vecka 40.
Vecka 41.
Vecka 42.
Vecka 43.
Vecka 44.
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sept
sept
sept
sept
sept
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
nov
nov
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
18:30
Prec
C
Träning
Ånge PK
Mittis
Marie Moberg
0690-500 45
Träning
Örjan Eriksson
070-685 04 68
C
Simon Jonsson
0730-54 32 98
Prec
Niklas Norgren
076-841 03 11
18:30
Peter Moberg
0690-500 45
09:00
Patrik Lindfors
070-226 43 35
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
JULLOV
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
må
ti
on
to
fr
lö
sö
Jul
Jul
Jul
JULLOV
Vecka 45.
Vecka 46.
Vecka 47.
Vecka 48.
Vecka 49.
Vecka 50.
Vecka 51.
Vecka 52.
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
jan
Nyår
Nyår