Kurslitteratur 2016

Kurslitteratur 2016
GYMNASIEKURSER
TID KURSLITTERATUR
Andersson, Jan-Olof Ekström, Cege Ogvall, Dan, Pettersson, Claes. J2000
Affärsjuridik. Liber. ISBN 978-91-47-11623-2.
Iris, Biologi 1 av Anders Henriksson, Gleerups förlag. (ISBN: 978-91-40-67599-6)
Affärsjuridik
dag
Biologi 1
dag
Engelska 5
dag
Engelska 6
dag
Etnicitet och kulturmöten
dag
Företagsekonomi 1
dag
kväll
Goodwill Företagsekonomi 1
Faktabok & Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok
Historia 1b
dag
Perspektiv på historien 1b , Nyström m.fl. Gleerups, ISBN 9140674 444
Historia 2a
dag
Perpektiv på historien 2-3, Nyström m.fl. Gleerups, ISBN 9140665 984
Kommunikation
dag
Forsell Johan, Lärobok i kommunikation, Gleerups, 2013, ISBN 978-91-40-68208-6
Ledarskap och organisation
dag
Organisation & ledarskap Compact, Liber
Litteratur
dag
Eriksson, Leif, Lundfall, Christer. Litteratur och litteraturvetenskap ISBN:
9789121197011. Liber.
Marknadsföring
dag
M2000 Compact Marknadsföring, Liber
Matematik 1b
dag
kväll
Matematik 2b
dag
Matematik 2c: Ej jan 2016
dag
Matematik 3b
dag
Matematik 3c: Ej jan 2016
dag
Matematik Origo vux 1b/1c" författare A. Szabo, mm.
förlag Sanoma utbildning. ISBN: 978-91-523-1731-0
Matematik Origo 2b" författare A. Szabo, mm. förlag Sanoma
ISBN: 978-91-523-1723-5
Matematik Origo vux 2b/2c " författare A. Szabo, mm. förlag Sanoma
ISBN: 978-91-523-1905-5
Matematik Origo 3b. Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund m.fl.
Sanoma. ISBN 978-91-523-1881-2
Matematik Origo vux 3b/3c författare A. Szabo, mm. förlag Sanoma
ISBN: 978-91-523-2105-8
Naturkunskap 1a1
dag
Synpunkt 1a1. A. Henriksson, Gleerups förlag, ISBN 978 9140674524
Naturkunskap 1a2
dag
Synpunkt 1b. A. Henriksson, Gleerups förlag, ISBN 978-91-40-67359-6
Naturkunskap 1b
dag
Synpunkt 1b. A. Henriksson, Gleerups förlag, ISBN 978-91-40-67359-6
Naturkunskap 2
dag
Synpunkt 2, av A. Henriksson, Gleerups förlag, ISBN 978-91-40-68527-8
Privatjuridik
dag
J2000 Privatjuridik och rättskunskap Fakta och uppgifter. Ekström, Å. Toll, J.O.
Andersson. Liber. 978-91-47-10620-2
Psykologi 1
dag
Religionskunskap 1
dag
Samhällskunskap 1b
dag
Samhällskunskap 2
dag
"Forum 123", Brolin/Nohagen, Sanoma
Sociologi
dag
Sociologi, Johan Forsell, Gleerups 2012. ISBN: 978-91- 40–67630-6
Svenska 1
dag
Svenska 2
dag
Svenska 3
dag
Svenska som andraspråk 1
dag
kväll
Kurslitteratur 2016, gymnasiekurser
Hedencrona, Eva, Smed-Gerdin, Karin, Watcyn-Jones, Peter. Solid Gold 1.
Studentlitteratur AB. (ISBN: 9789144084176) + Solid Gold key engelska 5
Hedencrona, Eva, Smed-Gerdin, Karin, Watcyn-Jones, Peter. Solid Gold 2.
Studentlitteratur AB. (ISBN: 978-91-44-10780-6) + Solid Gold key engelska 6
Etnicitet och Kulturmöten, Tove Phillips, Gleerups. ISBN 9789140678324
Psykologi för gymnasiet, Nadja Ljunggren, Liber 2011.
ISBN: 978-91-47- 09296 -3
En mosaik, Olov Jansson och Linda Karlsson.
Bonnier utbildning ISBN 9162271881.
"Ett hållbart samhälle - samhällskunskap 1 b", Göthberg, m.fl.,
Studentlitteratur, ISBN 978-91-44–05776-7
Språket och berättelsen 1, Linda Gustafsson och Uno Wivast, Gleerups, ISBN: 97891-40-68613-8
Svenska impulser 2, Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson, Sanoma utbildning,
ISBN: 978-91-523-1714-3
Euripides. Medea. Ellerströms förlag. ISBN:9789172473218
Svenska som andraspråk 2
dag
kväll
Fosterland, Dilsa Demirbag-Sten
Svenska som andraspråk 3
dag
Doktor Glas, Hjalmar Söderberg
Kurslitteratur 2016, gymnasiekurser