Grafik miljögifter

Mikropopcorn och pommes frites
Perfluorerade ämnen
i förpackningarna
Konsumentkontakt Sverige
Coop Saltade
Eldorado Saltade
Estrella Saltade
ICA I Love Eco
coop.se
axfood.se
estrella.se
ica.se
lidl.se
–
–
–
Ja, PFOA.
2
8
8
5
111
58
Minst antal
perfluorerade
ämnen.
Innehåller
perfluorerade
ämnen.
Innehåller
perfluorerade
ämnen.
McEnnedy Saltade OLW Smörsmak
Burger King
Max
McDonalds
olw.se
burgerking.se
max.se
mcdonalds.se
Ja, PFOA.
Ja, PFOA.
Ja, PFOS
och PFOA.
–
Ja, PFOA.
7
15
14
7
3
13
108
1 342
117
20
6
338
Innehåller
perfluorerade
ämnen.
Många olika
perfluorerade
ämnen, däribland
PFOA.
Analysresultat
Innehåller förbjudna eller
reglerade ämnen
Totalt antal perfluorerade
ämnen
Total halt av perfluorerade
ämnen (pg/cm2) *
Kommentar
*) Alla halter bedöms som låga.
Högst antal och
Många olika
Innehåller
högst halt av
Innehåller både
perfluorerade
perfluorerade
perfluorerade
ämnen, däribland PFOS och PFOA.
ämnen, däribland
ämnen.
PFOA.
PFOA.
Innehåller PFOA.
Fakta och bild: Testfakta i januari 2016