Se hela tabellen - Göteborgs

4
2
1
3
9
3
7
9
6
5
8
Mikropopcorn och pommes frites
Perfluorerade ämnen
i förpackningarna
1. Coop Saltade
2. Eldorado Saltade
3. Estrella Saltade
4. ICA I Love Eco
5. McEnnedy Saltade
6. OLW Smörsmak
7. Burger King
8. Max
9. McDonalds
coop.se
axfood.se
estrella.se
ica.se
lidl.se
olw.se
burgerking.se
max.se
mcdonalds.se
Innehåller förbjudna eller reglerade
ämnen
–
–
–
Ja, PFOA.
Ja, PFOA.
Ja, PFOA.
Ja, PFOS och PFOA.
–
Ja, PFOA.
Totalt antal detekterade perfluorerade ämnen
2 perfluorerade
ämnen
8 perfluorerade
ämnen
8 perfluorerade
ämnen
7 perfluorerade
ämnen
15 perfluorerade
ämnen
14 perfluorerade
ämnen
7 perfluorerade
ämnen
3 perfluorerade
ämnen
13 perfluorerade
ämnen
Total halt av perfluorerade ämnen
(pg/cm2)*
5 pg/cm2
111 pg/cm2
58 pg/cm2
108 pg/cm2
1342 pg/cm2
117 pg/cm2
20 pg/cm2
6 pg/cm2
338 pg/cm2
Kommentar
Minst antal
perfluorerade ämnen.
Innehåller
perfluorerade ämnen.
Innehåller
perfluorerade ämnen.
Innehåller
perfluorerade ämnen,
däribland PFOA.
Högst antal och högst
halt av perfluorerade
ämnen. Innehåller
PFOA.
Många olika perfluorerade ämnen,
däribland PFOA.
Innehåller både PFOS
och PFOA.
Innehåller
perfluorerade ämnen.
Många olika
perfluorerade
ämnen, däribland
PFOA.
Konsumentkontakt Sverige
Analysresultat
* Alla halter bedöms som låga.
Fakta och bild: Testfakta i januari 2016
Copyright © 2015 Göteborgs-Posten