Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv 16

EN INBJUDAN FRÅN
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING,
AVD. FÖR ARBETSGIVARPOLITIK, ARBETSRÄTTSSEKTIONEN
OCH ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA
Rehabilitering ur ett
arbetsrättsligt perspektiv
16-17 mars 2016
Lundqvist & Lindqvist,
Tändstickspalatset
Stockholm
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
Arbetsrättsseminarium
Deltagare:
Seminariet vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsgivar- och förhandlingsansvar
samt personalkonsulenter och personalhandläggare. Vi ser naturligtvis
gärna förtroendevalda politiker som deltagare.
Innehåll:
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett
arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med seminariet är att förmedla kunskap i frågor
om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
 Lagstiftning och kollektivavtal som aktualiseras vid rehabilitering,
bland annat var regleras rehabilitering och vilka är parterna?
 Ersättningar enligt sjuklönelagen, socialförsäkringsbalken och
kollektivavtal.
 Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning samt
förutsättningar för ett eventuellt avslut av anställning efter fullgjord
rehabilitering.
 Funktionsnedsättning, sjukdom, diskriminering – hur hänger det ihop?
Seminariet består i huvudsak av föreläsningar med inslag av
grupparbeten med diskussioner utifrån typfall.
Föreläsare:
Katarina Bergström, arbetsrättsjurist
Ann-Charlotte Ohlsson, förhandlare
Båda från Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för
arbetsgivarpolitik.
Tid och plats:
Seminariet äger rum den 16-17 mars 2016, (Lundqvist & Lindqvist),
Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.
Seminariet börjar kl. 09.30 första dagen med registrering (samlingskaffe från
från kl. 09.00). Andra dagen avslutas ca kl.15.00.
Avgifter:
Kursavgift 6 800 kronor (exkl. moms). Avgiften inkluderar kursdokumentation, kaffe och lunch.
Logi:
Önskas logi ombesörjes detta (och betalas) av kursdeltagaren själv.
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
Anmälan:
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 12 februari 2016 och görs
online på www.skl.se
För anmälan online behövs en e-postadress. Saknar Ni det eller har
frågor, kontakta Konstella, se kontaktuppgifter nedan.
Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning
sker utifrån anmälningsdatum. Antalet deltagare från samma
arbetsgivare är 2 deltagare.
Avanmälan:
Information:
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom
organisationen.
Frågor om seminariets innehåll lämnas av Katarina Bergström och
Ann-Charlotte Ohlsson på tfn 08-452 70 00.
Övrig information lämnas av Konstella, tfn 08-452 72 86,
e-post: [email protected]
Välkommen med din anmälan!
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se