Inbjudan - Krenova

X-TALK
Crowdfunding
Välkomna till en föreläsning med Stina
Haglund, kulturanalytiker, rättsvetare,
tidigare utvecklingschef och finansieringschef. Hon talar om
crowdfunding och ger konkreta verktyg, saker att tänka på och
visar på lyckade exempel gällande denna alternativa metod för
finansiering av en affärside eller vision.
Vi bjuder på fika!
Datum Onsdag den 20 januari 2016
Tid
klockan 13.30
Plats Södra Järnvägsgatan 50, Skellefteå
LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA