Slöjdcafé - Laknäs Östanhols hemsida

Vi träffas stickar, virkar, täljer och utbyter erfarenheter och idéer, men
framför allt har vi en trevlig stund tillsammans. Du kommer när du kan.
Ingen kostnad. Ta med fikakorgen!
Kontaktperson: Kristina Sundberg
Laknäs/Östanhols byalag i samarbete med Studiefrämjandet