Horstmann-tekniken – en fantastisk teknik

Horstmann-tekniken – en fantastisk teknik
Horstmann-tekniken har utvecklats under mitten av 1990-talet av naturterapeuten Trish Trowbridge
från Australien. Horstmann var hennes flicknamn. Hon hade en nära döden-upplevelse 1991, och
efter detta blev hon mycket intuitiv. Horstmann-tekniken är registrerat varunamn sedan 1996, då
Trish började lära ut sin teknik.
Det finns 4 olika behandlingar för att lösa upp spänningar i kroppen: Arm & Shoulder Release, IleoSacral Release, Foot Release och Self Sabotage Release.
Behandlingarna går till så att terapeuten tänjer klientens ben, armar eller fötter, samtidigt som
terapeuten trycker på vissa energipunkter. Klienten ligger antingen på rygg eller mage med kläderna
på. För Ileo Sacral Release och Self Sabotage Release behövs tights eller andra mjuka byxor.
Behandlingarna löser upp muskelspänningar i kroppen, men även energi-blockeringar som enligt
traditionell kinesisk medicin skapas genom negativa känslor och upplevelser som lagras i vävnaderna.
Resultatet blir större rörlighet, mindre smärta, nya tankemönster och ett bättre humör. Det är viktigt
att komma ihåg att dessa behandlingar arbetar på flera plan, inte endast med det fysiska utan i lika
hög grad med det mentala och känslomässiga.
Ileo Sacral Release: ”ileo-sakral frigörelse”; Bra för dig med problem i ländrygg eller korsrygg. I
bäcken-området finns också mycket gamla energiblockeringar som kan lösas upp, varvid energin tar
fart i kroppen.
Arm- & Shoulder Release: ”arm- & skulder-frigörelse”; Bra vid musarm, frusen skuldra, tennisarmbåge och andra skulder/nack/arm-problem. I axelpartiet lagras också mycket stress, som frigörs,
och man känner sig verkligen mycket avslappad efter en Arm & Shoulder Release.
Foot Release: Terapeuten arbetar med foten, fotleden och knäleden, men även ryggen påverkas.
Self Sabotage Release: Detta var från början en ischiasbehandling, men Trish Trowbridge erfor att
den också hade en annan verkan, nämligen att påverka självsaboterande beteende. Ett självsaboterande beteende som är ganska vanligt är att inte kunna säga nej när man borde. En
behandling som förändrar tankemönster, stärker självkänslan och självförtroendet.
Du kan få ytterligare behandlingar inom Horstmann-tekniken som syftar till rening på energiplanet:
Aura Drain som är en rensning av auran från gammal förtätad energi (Aura: energilagren runt din
fysiska kropp). Behandlingen ger djup avslappning, och du får också ett tillskott av energi för
ytterligare rening.
Genetic Self Sabotage Release som verkar ännu djupare än self sabotag release.
Karma Release som verkar oberoende av tid. Effektiv vid problem som härstammar från tidigare
upplevelser och vid relationsproblem förälder – barn. (Behandlingstid ca 2 tim.)
I Horstmann-tekniken är terapeuten en katalysator. Behandlingsresultat kan fås både direkt vid
behandling och efter ett par dagar. Behandlingstid (utom karma-frigörelse): ca 1 tim.
Det bästa sättet att se vad Horstmann-tekniken är, är att prova några behandlingar. Då kan du själv
se vad Horstmann-tekniken kan göra för DIG! Boka provbehandling på www.bokadirekt.se .
Ingers Alternativ, Inger Kristensson, 070-592 69 60
Mottagning: Zonterapi-kliniken, Västmannagatan 88, Stockholm.
Tel: 070-592 69 60, www.ingersalternativ.se [email protected]