Föreståndare HVB-hem Distriktsjuksköterska Sjuksköterskor

Arjeplogs Kommun söker
Föreståndare HVB-hem
ensamkommande
Sjuksköterskor
3 st varav en natt
Distriktsjuksköterska
Hemtjänsten
söker personal
Förskollärare sökes inför hösten 2016. Vi behöver
även sommarvikarier. Se kommande annons.
För mer information se Arjeplogs kommuns hemsida:
www.arjeplog.se