BRÖDRABREVET - Tempel Riddare Orden

#5 2015
RT S:t Laurentius
BRÖDRABREVET
RT S:t Laurentius • Trädgårdstorget 6, 582 24 Linköping • [email protected] • www.tempelriddareorden.se
Vid IG mötet 17/9 fick Arne Karlsson OPK utmärkelse. Här i sällskap med övriga Ordenspatriarker för kvällen.
Från v.: Carl-Axel Linge, Bertil Norresjö, Arne Karlsson och Gunnar Dahlberg.
Dags att fira 80 år!
Dags för jubileum!
Nu är det drygt en månad kvar
till Templets 80-års jubileum. Vi
kommer få uppleva en fin sammankomst med vacker musik,
trevlig samvaro och god mat. Jag
hoppas du har möjlighet att dela
gemenskapen. Har du ännu inte
gjort din anmälan till Sekreteraren
är det hög tid nu. Inbjudan skickas
även till Templets Damklubb och
vi hoppas på stort deltagande så
att vi får en högtidsstund tillsammans. Se nästa sida för mer
information.
Reception i Kärlekens Grad
Möte i KG den 3 september
genomfördes gemensamt med
RT Minerva från Jönköping. Det
är mycket trevligt att se hur vårt
samarbete med RT Minerva fortsätter utvecklas, även om vi tillhör
olika provinskapitel. Kvällens
recpiend (från RT Minerva) hette
Marko Pettersson och det var strax
under 50 bröder närvarande.
Välförtjänt OPK-utmärkelse
Vid IG-mötet den 17 september
hade VM Gunnar Jarl äran att
få utnämna Arne Karlsson till
Ordenspatriark, efter 50-års aktivt
medlemskap.
Stämningsfullt vid Antagne
Riddares grad
Onsdag 30 september hade vi
förmånen att få recipiera Jonas
Adolfsson i ARG.
KG 3/9 genomfördes gemensamt med
RT Minerva. Recipiend Marko Pettersson
flankeras av Mästarna Kjell Hordenes och
Fredrik Topplund.
Återstående av terminen
IG-valmöte 15 oktober.
IG-parentation 28 oktober.
RG 18 november med reception.
IG 9 december med Luciafirande.
Fredrik Topplund, Mästare
[email protected]
ARG 30/9 var mycket högtidligt då Jonas
Adolfsson blev upptagen i Antagne Riddares Grad.