Christian Rosenkors Alkemiska bröllop – Studiegrupp

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Det Gyllene Rosenkorsets Internationella Skola
Christian Rosenkors Alkemiska bröllop – Studiegrupp
Vi har härmed glädjen att inbjuda till en studiegrupp kring boken Christian Rosenkors alkemiska
bröllop.
I början av 1600-talet utgavs de tre klassiska Rosenkors dokumenten, varav Christians Rosenkors
Alkemiska bröllop är det mest kända. I år är det 400 år sedan denna text trycktes.
Verket publicerades av den tyske teologen Johan Valentin Andreae och väckte på sin tid stor
uppmärksamhet.
Den märkliga historien med Christian Rosenkors resa till och deltagande i det ”Konungsliga
bröllopet” kan ses som en allegori för processen där den Ursprungliga Själen återuppväcks till
ett liv i förening med Anden.
Detta är dagen, detta är dagen
för den som får komma till Konungabröllop.
Om till det Du är född
av Gud till glädje korad,
får Du gå uppför det berg,
där trenne Tempel står,
och där beskåda undret.
Var vaksam,
undersök Dig själv.
Om Du Dig ej i renhet badar,
är det visst att Bröllopet Dig skadar.
Den som ej tvättar av sig synder,
blir befunnen för lätt”
Sponsus et Sponsa (Brudgum och Brud)
Detta är ett samarrangemang mellan Stockholmskretsen av Antroposofiska sällskapet,
Klassiska Rosenkorsets Order och Lectorium Rosicrucianum.
Studiegruppen träffas på tisdagar varannan vecka kl. 18.30 – 20.00 med start den 19/1 på
Kristofferskolan, Marklandsbacken 11, i hemkunskapslokalen. T-Brommaplan.
För anmälan och mer information ring 0707-263605
Varmt välkommen!