Hall Miba byter leverantör av grillkol och briketter

Hall Miba byter leverantör av grillkol och briketter
Från och med den 11 januari 2016 byter vi leverantör av grillkol och briketter. Då kommer
Scandivaror ersätta Dancoal. Nedan följer ett antal punkter som är Scandivarors fördelar på
briketter och kol. Framförallt så är deras produkter ett bra miljöval.
100 % Bra Miljöval- och FSC-certifierat!
•
•
•
Bra Miljöval-certifierat
DNV-certifierat
FSC-certifierat
Sortiment Skandivaror
Artnr
4203632
4203625
4203656
4203618
4203601
4203649
4220042
Benämning
Grillbriketter 2,5 kg Skandivaror
Grillbriketter 2,5 kg 132 st Skandivaror
Grillbriketter 10 kg Skandivaror
Grillkol 2,5 kg Skandivaror
Grillkol 2,5 kg 80 st Skandivaror
Grillkol 10 kg Skandivaror
Engångsgrill Skandivaror
Vid frågor eller funderingar kontakta kundtjänst.
Telefon: 0472-16630
Mail: [email protected]
BRA MILJÖVAL-CERTIFIERAT
Grillkol märkt med Bra Miljöval lever upp till hårt ställda krav på råvara och produktion.
Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen
i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.
Genom att välja en Bra Miljöval-märkt produkt bidrar du till:
•
•
•
•
•
mindre klimatpåverkan
färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter
ett rikare växt- och djurliv
ett större utbud av miljöanpassade produkter
effektivare resursanvändning
DNV-CERTIFIERAT
DNV normen (SBC 184) är en kvalitetscertifiering med marknadens högst ställda krav gällande
Grillkol/briketter och garanterar:
•
•
•
•
•
Lättantändlighet
Långvarig glödtid på grund av hög kolhalt
Jämn och ren glödbädd
Inget kemiskt behandlat trä
Inga fossila mineraler så som brunkol eller stenkol
FSC-CERTIFIERAT
100% FSC certifierad (Forest Stewardship Council) råvara från väl skött och återplanterad
europeisk (EU) skog. FSC är en oberoende internationell medlemsorganisation som uppmuntrar
till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.