Matglädje, kvalitet och trygghet

Matglädje, kvalitet och trygghet
Det börjar hos våra odlare
SydGrönt är Sveriges största producentorganisation när det gäller svenskproducerade frukter och grönsaker. I vår förening ingår ett åttiotal skickliga
odlare, främst i södra Sverige. Med vår volym, vårt breda sortiment och vår
effektiva försäljning och logistik kan vi erbjuda dig helhetslösningar.
SydGrönt ägs helt av odlarna och är en ekonomisk förening som startade 1992.
SydGrönt har en stor och trogen odlarkår, som är lyhörd och snabbfotad i sitt
företagande. På så sätt följer SydGrönts utbud marknadens önskemål, både när det
gäller nya sorter, bättre förpackningslösningar, kvalitet och odlingssystem. Samtliga
odlare är certifierade enligt IP-Sigill och vi har också en allt större andel certifierad
ekologisk odling.
Odlingsplanering som matchar efterfrågan
SydGrönt arbetar aktivt med prognoser och planering av odlingen för att matcha
tillgång och efterfrågan. Vi jobbar med odling i olika regioner för att säkra tillgången
under säsong och vi för en tät dialog med våra kunder, så att odlingen kan följa det som
efterfrågas.
Frö från Semenco
– en bra grund för ett lyckat resultat
Semenco AB, telefon 0418-490 450
[email protected] • www.semenco.se
Modern odling och
hantering efter skörd
Många av SydGrönts odlingar ligger i framkant med modern maskinpark och stor
odlingskunskap. Produkterna skördas, packas och kyls ute hos våra odlare för maximal
fräschör och hållbarhet. Ibland kyls produkterna med speciallösningar direkt på fältet.
En del av våra odlare har också utvecklat effektiva packerier på gården. När det gäller
exempelvis sallat, har vi både odling och sallatsfabrik på samma ställe, vilket är en stor
fördel eftersom sallaten då kan packas helt nyskördad och vi har full kontroll på hela
kedjan. En del av dessa packerier jobbar under en del av året med importerade varor
och förser kunderna med produkter hela året.
IP-certifierade
Samtliga odlare är certifierade enligt IP-Sigill. Det innebär bland annat omfattande
åtgärder i odling utöver lagstiftningen för miljö och klimat, certifiering av oberoende
kontrollföretag och fullständig spårbarhet tillbaka till fältet.
SOLIDLÅDOR • WELLPAPPLÅDOR • MINIWELLTRÅG •
PLASTASKAR • PULPTRÅG • ETIKETTER • TEJP • STRÄCKFILM • PÅSAR •
GRÖN PE • I’M GREEN • SKRÄDDARSYDD FÖRPACKNINGSFILM • EMAP •
Kontakta oss för mer information
Tel: 044-28 20 20 • www.bkpac.se
Det fortsätter med kvalitet,
marknadsföring och försäljning
SydGrönt ligger i Helsingborg, här finns försäljning, lager,
administration, marknadsföring och logistik. Våra säljare
har god marknadskännedom och lång och gedigen
erfarenhet av frukt- och grönsaksbranschen. Utifrån
samtal med våra kunder, vårt eget planeringsarbete och
våra prognoser ihop med odlarna, kan vi åstadkomma
en effektiv försäljning. Vi arbetar enbart med planerade
volymer och vårt ansvar är att sälja, utveckla och
marknadsföra våra odlares företag.
Det gör vi bland annat genom att vi tillsammans med
odlarna och i samråd med handeln utvecklar nya
produkter. Det kan handla om nya förpackningslösningar,
sorter, storlekar eller om convenienceprodukter av olika
slag.
Kvalitetsarbete
Kvaliteten är det allra viktigaste för konsumenterna
och därmed våra kunder. Därför är det självklart för
oss att ha medarbetare med ansvar för förebyggande
kvalitetsarbete och för kontroller av produkter. Detta
arbete är viktigt både för SydGrönt och för våra kunder.
Det är vår höga kvalitet som skapar återkommande
affärer och därför tar vi detta arbete på stort allvar. På
denna avdelning tar man även hand om alla sorters
certifieringar, märkning och arbetsmiljöfrågor.
Informationen följer varan
elektroniskt
SydGrönt har skicklig administrativ personal och ett
modernt affärssystem, som bland annat möjliggör
elektroniska fakturor och effektiva beställningar. Vårt
trygga IT-system, GrowIT, följer produkten från odlingen
och ända fram till beställning och faktura.
Klimatsmarta kylsystem
Från Bravida - Ledande
inom installation
och service
Sortiment
Frilandsodlingar
Fruktodlingar
Frilandsodlingarna är stora och spridda geografiskt för
att säkra försörjningen. Våra odlare har tillgång till bra
jord och rent vatten och odlar ett mycket brett sortiment.
Allt ifrån stora vanliga produkter som isberg och blomkål,
till mindre, men allt mer populära, produkter som till
exempel spetskål, grönkål och svartkål. Vi har också ett
mycket stort sortiment av småbladig sallat. En bra produkt
i fält kräver bra efterskördarbete, vilket hos våra odlare
bland annat kan innebära tvätt i dricksvatten, kylning
direkt på fältet eller kylning i högeffektiva vacuumkylar.
Från odlingen till våra kunder kör SydGrönts egna logistikbolag SydLog i kylda bilar.
I området runt Kivik har SydGrönt sina fruktodlare.
På klassisk mark odlas ett stort utbud av äppel- och
päronsorter. De första mognar i augusti och tack vare
ett brett utbud av sorter och modern lagringsteknik har
SydGrönt svensk kvalitetsfrukt att erbjuda en stor del av
året.
Färskpotatis
På varma lägen på Bjärehalvön och i nordvästra Skåne
odlar vi potatissorter som kan utvecklas tidigt. På så sätt
brukar vi kunna leverera färskpotatis redan i maj och den
är lika efterlängtad varje år.
Växthusodlingar
I växthus odlar vi gurka och ett stort utbud av olika
sorters tomater, men också mindre vanliga produkter som
aubergine och bär av olika slag. Naturligtvis har växthusen
ett modernt och miljösmart uppvärmningssystem.
Vi återanvänder allt bevattningsvatten och skyddar
på så sätt naturen mot övergödning. Något kemiskt
växtskydd är mycket sällan nödvändigt. I stället bekämpas
skadedjuren av olika typer av nyttodjur och pollineringen
sköts av humlor.
Konsulter inom
Odling - Ekonomi - Företagsutveckling
IP, GLOBALG.A.P., Ekologiskt
BRC, ISO, RIP
Tel +46(0)40 46 16 80
www.gronkompetens.se
Box 99, 230 53 Alnarp
Streamline – ännu bättre
bränsleekonomi
Region Syd
scania.se
AB
MASKINER
Vi har all slags utrustning för frukt- och
bärodling, både stort som smått.
ULO-lager • Sortering • Bevattning • Beskärning • Besprutning •
Plockning • Div. mätutrustning • Planteringsmateriel •
Utrustning för produktion av cider, vinäger och must
Scania – Move
Forward
+46 044-910 32 • [email protected] • www.abmmaskiner.se
SydLog AB
Din vän på vägen
Två av våra ledord här på SydGrönt är kostnadseffektivitet och kvalitet. Därför
har vi nya kyllager med individuella temperaturzoner och därför har vi ett helägt
dotterbolag, SydLog, som sköter frakt och logistik. På så vis har vi alltid full
kontroll på laster och kapacitet.
Eftersom vi har eget logistikföretag kan vi erbjuda kortaste och snabbaste vägen från skörd
till konsument. En effektiv och planerad logistik ger bättre hållbarhet på produkterna.
Naturligtvis är alla transporter kylda.
Investeringar i modern och smart teknik som att chaufförer och lagerpersonal skannar in
information direkt in i affärssystemet har gjorts och möjliggör ännu mer effektiva och säkra
leveranser. Vi har också gjort stora satsningar på miljöklassning av våra fordon.
PROCESS- & PACKLINJER
FÖR GRÖNSAKER & ROTFRUKTER
VÅG 4015
Kapacitet upp till 100 st/min
Tel. 042-647 00
EMVE Casepack
Kapacitet upp till 60 st/min.
EMVE Sweden AB
www.emve.com
SydGrönt
Knut Påls väg 11
256 69 Helsingborg
042-490 27 00
Följ oss på Facebook!
• Concept: JS Media Tools A/S • 7564 • www.jssverige.se
[email protected]
www.sydgront.se