Socialt arbete

Socialt arbete
HS 117A, version 2,7 Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Start: 18 jan 2016
Slut: 03 juni 2016

Flexibel 100% Distans (Malmö) Inga fysiska träffar.
Schemats huvudpunkter. Mer innehåll kommer att tillkomma efter hand.
Förändringar kan förekomma, meddelas via kursplattformen It’s Learning
Mina Studier öppnar för registrering
11 jan 2016
Sista dag för webregistrering för att få tillgång till kursplattformen It’s
Learning från kursstart
14 jan
Delkurs 1, Socialt arbete som
teoretiskt och praktiskt fält
18 jan – 21 feb
Hej och välkomna!
Kursupplägget presenteras
Från 18 jan 8.00
Introduktionsuppgift
18-20 jan
Filmad föreläsning tillgänglig på
webben i realtid och efteråt
Vad är socialt arbete?
Susanna Lundberg
20 jan kl.13-15
Föreläsning tillgänglig på webben
Vad är sociala problem? Del 1 - 2
Från 21 jan 8.00
Filmad föreläsning tillgänglig på
webben i realtid och efteråt
Föreläsning internationellt socialt
arbete, Jonas Christensen
22 jan kl 12-15
Film visas via It’s Learning
Äta, Sova, Dö
24 jan kl 16-18
25 jan kl 10-12
25 jan kl 13-15
Föreläsningar tillgängliga på
It’s Learning
Teoretiska perspektiv på sociala
problem
Från 23 jan 8.00
Filmad föreläsning tillgänglig på
webben i realtid och efteråt
Socialt arbete, organisation och
handlingsutrymme
26 jan 10.15 – 13.00
Obligatorisk uppgift:
Gruppdiskussion, individuell
inlämning
Att se sociala problem ur olika
perspektiv
22– 31 jan
Kursmaterial och föreläsningar
tillgängliga på webben
Hur kan man lära sig socialt arbete?
Exempel: BBIC-utredning
Från 1 feb 8.00
Obligatorisk uppgift:
Gruppdiskussion
Praktiskt socialt arbete, källkritik
3-7 feb
Föreläsning tillgänglig på webben
Etik och socialtjänst 1 & 2
Från 8 feb 8.00
Obligatorisk uppgift:
Gruppdiskussion
Etisk analys
10-14 feb
It’s Learning öppnar
Hemtentamen socialt arbete
Delkurs två, sociologi
Hemtentamen sociologi
Delkurs fyra, psykologi
15 februari – 21 februari
22 februari - 27 mars
21 mars - 27 mars
28 mars -1 maj
Hemtentamen psykologi
25 april - 1 maj
Delkurs fyra, socialpolitik
2 maj – 5 juni
Hemtentamen socialpolitik
30 maj - 5 juni
Litteratur för delkursen Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält:

Johansson, E., Laanemets, L. och Svensson, K. (2008) Handlingsutrymme. Natur och kultur, 230 s.

Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2013). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur &
Kultur, 167 av 372s

Pettersson, U. (red.) (2013) Etik och Socialtjänst. Om förutsättningar för det sociala arbetets etik.
Fjärde upplagan. Lund: Gleerups, 112 s.

Thompson, N (2005 eller 2009) Understanding Social Work? Preparing for Practice. Houndmills:
Palgrave Macmillan kap. 1, 3, 4, 5, 6; 125 s.
 Övriga ca 140 sidor kurslitteratur samt film kommer att tillgängliggöras genom kursens
internetplattform