I Gemenskapen - Försäkringskassan

Program
Forskarseminarium i Umeå 2016
Arbetslivet och socialförsäkringen
Onsdag 13 januari 2016
10.00
Registrering och kaffe
10.30
Välkommen
Caroline Olgart Höglund och Mikael Broman
Inledningsanförande
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan
11.10
Moderator: Hans Swärd
Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden
Eskil Wadensjö
Gemensam diskussion
12.10
Lunch
13.30
Moderator: Caroline Olgart Höglund
Etableringsreformens första år
Marianne Sundström
14.00
Arbetslivet och den åldrande befolkningen
Maria Albin
14.30
Gemensam diskussion på de två senaste passen
15.00
Kaffe
15.40
Moderator: Ruth Mannelqvist
Arbetsskadeförsäkringen 100 år
Per Gunnar Edebalk
16.10
Försäkrad ”i arbetet” – om arbetslivets gränser
Mia Carlsson
16.40
Gemensam diskussion på de två senaste passen
17.10
Konferensdagen avslutas
18.45
Samling för middag
19.30
Konferensmiddag på restaurang Invito
Torsdag 14 januari 2016
08.30
Moderator: Helena Olofsdotter Stensöta
Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning
Eva Vingård
09.00
Arbetsplatsens betydelse
Lotta Dellve
09.30
Gemensam diskussion på de två senaste passen
10.00
Kaffe
10.30
Moderator: Kristina Alexanderson
Sjukfrånvarons utveckling
Per-Erik Bengtsson
11.00
Jämställdhet i arbetsliv och socialförsäkringen
Anna Hedborg
11.30
Gemensam diskussion på de två senaste passen
12.00
Lunch
13.00
Moderator: Eskil Wadensjö
Dansk flexicurity i krise?
Thomas Bredgaard, Ålborgs universitet
Gemensam diskussion
14.00
Kaffe
14.30
Panelsamtal: Det framtida arbetslivet och socialförsäkringen
Panel: Irene Jensen, Karolinska Institutet, Ywonne Strempl, Arbetsmiljöverket, Laura
Hartman och Lars-Åke Brattlund, Försäkringskassan
Samtalsledare: Pelle Thörnberg
15.30
Avslutning
Peter Allebeck, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
15.40
Seminariet avslutas
15.55
Buss avgår från Folkets hus till flygplatsen