För mer information kontakta: Emma Rehnström

Dr. Emma F Rehnström- kort CV
För mer information kontakta:
Emma Rehnström
[email protected]
+46 (0) 733 295898
www.geologicaconsult.com
1998 - Fil. Mag. i Geologi, Lunds Universitet
2003 - Fil. Dr., Lunds Universitet
2003-2007 - Post-doc. forskare, Oslo Uni
versitet
2007-2011 - Kartbladschef, expeditions
ledare, forskare, GEUS
2011-2014 - Projektledare, seniorgeolog, Avannaa Resources
2015 - Konsult, Geologica Consult Sweden
Professionellt utförda
geologiska tjänster
Geologica Consult Sweden
Skegrie Kyrkväg 4A
231 93 Trelleborg
Org.nr. 721207-4046
Godkänd för F-skatt
Behöver du en geologisk
beskrivning?
Andra
tjänster
Mina projekt
Geologiska beskrivningar är nödvändiga eller
önskvärda i en mängd olika sammanhang.
Jag skriver alla typer av geologiska beskrivning:
Jag har en bred erfarenhet som geolog och
kan erbjuda en mängd andra tjänster. Om du
behöver en geolog, kontakta mig så ser vi om
jag kan hjälpa dig!
• lokala och/ eller regionala geologiska
områdesbeskrivningar
• specifika tematiska eller allmängeologiska beskrivningar, t.ex. malmbildningsmodeller och prospektivitet för ett
område, strukturgeologisk utveckling eller en sammanställning av stratigrafiska
och biologiska data för en lagerföljd
• populärvetenskapliga beskrivningar, t.ex.
för geoturismprojekt eller information
för allmänheten
• jag producerar också professionella geologiska kartor, figurer och illustrationer
• jag skriver på engelska eller svenska
Exempel på tjänster:
• Geologiska beskrivningar för Ansökan till
Svensk Geopark- Projekt Meteorum i Dalarna
• Geochronological data from the Kapisillit
area, southern West Greenland- rapport
för Danmark och Grönlands Geologiska
Undersökning
• Budgetering och planering av prospekteringsaktiviteter i Östgrönland- ARC Mining
• Geologiskt fältarbete och kartläggning
• Projektledning av vetenskapliga eller
kommersiella expeditioner, speciellt i
Arktis
• Föreläsningar med geologiskt tema, eller
mer allmänt om Arktis och expeditionsliv
• Planering och guidning av geologiska
exkursioner