Kreativa metoder för organisationsutveckling

Kreativa metoder för organisationsutveckling
Experimentverkstad – med Jörgen Krantz
Gro akademin och EvidentaGruppen bjuder in
till en utforskande workshop i lekens, allvarets och improvisationens tecken. Att lek
stimulerar hjärnan och vårt lärande vet vi,
men använder vi ”lek” och kreativa metoder i
den utsträckning och med den potential vi
skulle kunna som organisationskonsulter och
ledarutvecklare. Vi tror det finns en enorm
outforskad potential som vi vill gräva i tillsammans med just dig. Till vår hjälp har vi
bjudit in Jörgen Krantz, Improlärare, Socionom och skådespelare. Jörgen kommer lotsa
oss fram i metoder och förhållningssätt som
bl. a gynnar samarbete, kreativitet och effektivitet i organisatoriskt lärande. Tanken är
också att vi tillsammans utvecklar och skapar
metoder som passar de verksamheter och
uppdrag vi verkar i.
Syfte
» Påfyllning och utveckling av relevanta
metoder
» Nätverkande med kreativa kollegor
» Väcka lust
Några teman:
» Förhållningssätt som gynnar kreativitet, lärande och öppenhet
» Enkla tips och coola metoder för att
gestalta organisatoriska fenomen
Upplägg:
Vi startar kl 10 den 17 september och avslutar den 18 september kl 16. Genom lek, experiment och reflektion skapar vi med Jörgens hjälp den perfekta workshopen för just
oss just då.
Om Jörgen
Jörgen Krantz driver företaget Scenario –
Grupp & Individutveckling där han arbetar
med kreativitet, scenframträdande och
teambuilding.
Jörgen har lång erfarenhet och utbildning
inom olika typer av
scenkonst.
Sedan
2003 jobbar han som
skådespelare i playbackteater-gruppen
TeaterX där han också är konstnärlig ledare. Jörgen är också
återkommande och uppskattad lärare på
Stockholms Improvisationsteater sedan
2001.
Sedan 2002 har Jörgen jobbat med ledare
och chefer i bemötande och svåra samtal
genom interaktiva rollspel. Utöver detta har
han också lång erfarenhet av att leda lösningsfokuserade nätverksmöten för barn
och familjer som behöver en avgörande
förändring i sin livssituation.
Jörgen är socionomutbildad på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Han är utbildad i
systemteori samt har grundutbildning i
Sociodrama och Psykodrama. Senaste tillskottet i kunskapsbanken är en kurs i Corporate Storytelling.
Pris:
självkostnad, 3500 kr exkl. moms, mat och internatkostnad (Stockholm).
Vi kommer att vara max 16 deltagare. “Först till kvarn”
För info och anmälan:
[email protected]
tel 0708 44 99 50
[email protected]
tel 0706 20 05 12
GRO|ORG
www.evidenta.nu
Gro Organisationsutveckling | www.gro.nu