Församlingsblad - Torestorps Pastorat

Församlingsblad
Torestorp, Öxabäck & Älekulla
julen 2015
Församlingsblad Julen 2015.indd.indd 1
Födelsekyrkan i Betlehem 2-3
Döpta 4
Låt fler få fylla fem! 4
Det folk som vandrar i mörkret 5
Bönesjalsgruppen 6
Kontakt 7
Gudstjänster 8
2015-11-04 12:39:28
Födelsekyrkan i Betlehem vittnar om Jesu födelse
Å
r 614 e.Kr. invaderades
Palestina av en stor armé
från Persien. Med stor brutalitet
plundrade den landet och
förstörde alla kyrkor, alla utom
en. Härarna hejdade sig framför
Födelsekyrkan i Betlehem.
Soldaterna hade fått syn på
fasadmosaiken som avbildade
de tre vise männen och snopet
utbrast de: ”De är klädda som vi!”
I
dag har fasadmosaiken nötts
bort av tidens tand men kyrkan
finns kvar, i princip orörd som
den såg ut efter ombyggnaden
på 500-talet då mosaiken sattes
upp. En liknande, eventuellt
identisk mosaik, hittar vi i dag i
staden Ravenna på den italienska
ostkusten. Den är från samma
epok som mosaiken i Betlehem.
D
en visar tre ämbetsmän i
persiska kläder som vandrar
efter varandra med varsin gåva:
guld, rökelse och myrra. Den
ger oss en historisk bild av hur
de verkliga vise männen kan ha
sett ut, en bild bortom myter
och legender som folkfantasier
har spätt på för att förbättra
berättelsen och göra den ännu
mer spännande.
En sak är i alla fall klar: de var inte
kungar.
M
atteusevangeliet ger oss
en kortfattad men saklig
berättelse av händelseförloppet.
De kom österifrån, de var
stjärntydare och de hade läst i
stjärnorna att judarna hade fått
en ny kung. Matteusevangeliet
berättar också om kung Herodes
vrede och om hur de skriftlärda,
genom att utforska skrifterna,
listade ut och avslöjade för
stjärntydarna orten för Messias
födelse.
M
ycket riktigt var det i
Betlehem som de vise
männen fann Jesus och därmed
kunde överlämna de furstliga
gåvorna som de hade med sig.
Det måste ha varit en mäktig
känsla att efter en sådan lång
resa, präglad av fruktan och
osäkerhet, äntligen nå fram till
målet i Betlehem.
2
Församlingsblad Julen 2015.indd.indd 2
2015-11-04 12:39:28
Foto: Luca Cesarini
S
edan dess har många arméer
svept förbi födelsekyrkan
men den tronar ännu där, med
eller utan fasadmosaik, tidlös och
mäktig som ett synligt tecken på
Guds människoblivande, på den
Messias som var efterlängtad
av många långt utanför Israels
gränser.
A
tt fira jul blir ett tillfälle att få
förnya denna längtan och på
ett konkret sätt fira att Messias
har kommit med löfte om frid
och räddning. Att vi, i likhet
med de vise männen, får
söka oss till vårt Betlehem
och framföra vår vördnad för
världens och universums kung.
Välkommen att fira jul i din kyrka!
Luca Cesarini, komminister i Torestorp, Älekulla och Öxabäck.
Foto: Luca Cesarini
3
Församlingsblad Julen 2015.indd.indd 3
2015-11-04 12:39:28
Döpta
Torestorps kyrka
Elin Birgitta Cecilia Lindblad, Fönhult 11.
Alice Karen Helga Jörgensen, Kvisslevägen 18B.
Theodor Olof Gustav Olsson, Blomstervägen 13.
Älekulla kyrka
Alva Klara Adelina Redman, Karlabo 2.
Öxabäcks kyrka
Felicia Irené Susanne Fröjd, Sankt Olofsgatan 29
Göteborg.
Viktor Edvin Daniel Odh, Östra Stillestorpsgatan 6B
Göteborg.
Julia Kajsa Helena Piiroinen, Vetevägen 7.
Julklappstips: Låt fler få fylla fem!
Var med i Svenska kyrkans internationella arbetes julkampanj ” Låt
fler få fylla fem” genom att handla i vår lilla Fairtradeshop i Älekulla
kyrka. Lagom till jul kommer där att finnas nya varor, som är perfekta
julklappar till nära och kära, eller kanske till dig själv.
Julhandeln i Sverige i år förväntas som vanligt slå nytt rekord. Varför
inte då lägga pengarna på något som verkligen gör skillnad för andra
människor? Överskottet av försäljningen går till Mentormammaprojektet i Swaziland och Sydafrika. Genom projektet får nyblivna
mammor stöttning och råd av andra, så kallade ”Mentormammor” som
regelbundet gör hälsokontroller och ger utbildning i föräldrarskap. Allt
för att barnen som föds in i svåra förhållanden ska klara de första fem
kritiska åren.
Mer om mentormammaprojektet kan du läsa på: https://www.
svenskakyrkan.se/p144
4
Församlingsblad Julen 2015.indd.indd 4
2015-11-04 12:39:29
Det folk som vandrar i mörkret
D
et är mörkt. Oktober med alla de guldgula och
eldröda bladen byttes sakta ut mot kala träd och
vindruteskrapande. På med vinterdäck och reflexer, detta är den
frusna årstiden då vi pälsar på oss jackor och mössor och tröjor
och lager-på-lager tills vi knappt kan röra oss. November och
januari kan kännas som mellantider, transportsträckor till något
annat, något bättre.
esus, vars födelsedagsfirande bryter av denna för
vissa mentala istid, gick en gång senare ut i öknen i
40 dagar för att be, fasta och prövas. I Norden finns nog inga
karga sandöknar, men kanske är den gråa novemberhimlen
din öken. Eller kanske är det ensamheten mitt ibland släkt och
vänner under helgernas firande som är din prövning. Oavsett vad
du bär på just nu, så finns Jesus där för att bära din vinterbörda
med dig. När Gud själv blir människa i Jesus Kristus föds också
hoppet in i mänskligheten, det skriver Jesaja om, med orden:
J
“Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram
...//...Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.”
(Jes 9:2,6)
Ibland kan det vara värdefullt att få dela några ord och tankar om
livet med någon som har tystnadsplikt.
Kontakta gärna mig eller någon av våra präster i pastoratet för ett
samtal eller hembesök i vinter.
Ta hand om dig! /Emma Josefsson diakon
5
Församlingsblad Julen 2015.indd.indd 5
2015-11-04 12:39:29
Bönesjalsgruppen i Torestorps pastorat
“Sticka en maska, be en bön”
Fortsätter i början av vårterminen med en ny grupp. För mer
information och datum för vårens introduktionstillfälle, se
hemsidan
www.torestorpspastorat.se.
Det går också bra att kontakta Emma Josefsson för anmälan via
mail: [email protected] eller telefon 0320-56339.
Du som är intresserad av god gemenskap, stickning och att dela
bönegemenskap med andra likasinnade är varmt välkommen att
haka på!
Foto: Emma Josefsson
6
Församlingsblad Julen 2015.indd.indd 6
2015-11-04 12:39:30
SNART KOMMER LUCIA!
LUCIADAGEN
VÅFFELCAFÉ
Älekulla församlingshem.
Den 8/12 kommer Lucia
på besök.
OBS: Tiden då kl 15.00.
Öxabäcks kyrka.
Den 13/12 kommer Lucia
på besök
Gudstjänst då kl. 16.00.
Välkomna!
Välkomna!
Kontakt
www.torestorpspastorat.se.
Expeditionen
Expeditionen är oftast öppen
månd. - fred. kl. 9.00 - 12.00
Epostadresser se
www.torestorpspastorat.se
Musiker
Kanslist Marita Claesson
växel
0320-563 30
fax
0320-555 90
[email protected]
Ekonom Sven-Olof Knapasjö
direktnr
0320-563 32
Församlingspedagog Gunilla Fogelberg
direkt
0320-563 35
Präster
Vik. Kyrkoherde Lars-Olof Stomnell
tel.nr
070- 610 20 25
Komminister Luca Cesarini
direktnr
0320-563 33
DIAKON
Emma Josefsson
direktnr 0320-563 39
Kantor Martin Kahnberg
direkt
0320-563 34
Pedagog
Vaktmästare
Jan Karlsson (Torestorp)
direkt
0320-563 36
Gerd Trommestad (Älekulla)
direkt
0320-563 37
Oskar Berger (Öxabäck)
direkt
0320-563 38
Församlingshemmen
Torestorp
Öxabäck
Älekulla
0320-553 05
0320-594 46
0320-500 79
7
Församlingsblad Julen 2015.indd.indd 7
2015-11-04 12:39:30
Torestorp
November
29
1:a advent
December
6
2:a advent 13
3:dje advent
20
4:de advent
24
Julafton
25
Juldagen
26
Annandag jul
27
Söndag e. jul
31
Nyårsafton
18:00 LOS EJ Kör
Älekulla
Öxabäck
9:30 LC EJ Kör
11:30 + LC EJ Kör
9:30 + LOS
18:00 Julkon. EJ
11:30 LOS EJ
11:30 LOS
9:30 + MW
16:00 MW EJ
23:30 + LC EJ
6:30 Julotta LC Kör 11:30 LN EJ
9:30 LN EJ
9:30 + LC
16:00 LC 16:00 Vesp. LC Kör
16:00 LC Lucia
9:30 + LOS EJ
8:00 Julotta LC Kör
11:30 LC
Januari 1
Nyårsdagen
11:30 LOS
9:30 + LOS
3
Söndag e. nyår
11:30 LOS
9:30 + LOS
16:00 MW
6
Trettonde dag jul
16:00 Vesper
16:00Musik/Ljus.
18:00 Ljusvesp.
LOS EJ
LC Kör
LC EJ
10
1:a sönd. e. trett. 16:00 MW EJ
11:30 LOS EJ
9:30 + LOS EJ
17
2:a sönd e. trett.
11:30 + LOS LC EJ
24
Septuagesima
11: 30 LC
9:30 + LC
16:00 LOS
31
Kyndelsmäss
16:00 Bön+Lovs.gtj. 11:30 LC
9:30 + LC EJ Kör
MW EJ Kör
Februari
7
Fastlagssöndag.
9:30 +LOS EJ Kör
16:00 LOS EJ
11:30 LOS EJ Kör
10
Askonsdagen
18:15 + LOS EJ
14
1:a i fastan
11:30 LC
9:30 + LC
16:00 LC EJ
21
2:a i fastan
16:00 Bön+Lovs.gtj. 11:30 LOS EJ
9:30 + LOS EJ
LOS EJ
28
3:dje i fastan
9:30 + MW
16:00 LC
11:30 LC
+ Mässa
MW Markus Wallgren
LC Luca Cesarini
LOS Lars-Olof Stomnell
EJ Emma Josefsson
LN Lars Nordblom
Julkon. Julkonsert
Vesp. Vesper
Musik/Ljus. Musik-och ljusgudstjänst
Bön+Lovs.gtj. Bön och lovsångsgudstjänst
Församlingsblad Julen 2015.indd.indd 8
EN HALVTIMMA I KYRKAN
Mässa varje onsdag i Torestorps
kyrka kl. 18:15.
Redaktör:
Marita Claesson
Foto framsida: Solbritt Johansson
2015-11-04 12:39:33