Mer om Prat & Promenad

PROMENADER
- drop in och kostnadsfritt
Barnvagnspromenader
– Prat & Promenad
Tillsammans med experter och andra föräldrar pratar
vi mat, bok och skärmtid samt promenerar i lätt tempo.
Barnet kan vara nyfött eller äldre som sitter i vagn.
Välj om du vill Prata & Promenera i Slottsskogen eller i
Trädgårdsföreningen.
Prat & Promenad – bok
Tillsammans med Malin Carlsson, barn- och
ungdomsbok­s- bibliotekarie Linnéstadens bibliotek och
Linda Brudal, barnboksbibliotekarie Guldhedens bibliotek
promenerar vi och pratar små barns språk och läsning.
Måndag 2 maj kl. 10.30–11.30
VAR: Slottsskogen, samling Linnéplatsen
NÄR:
Måndag 23 maj kl. 10.30–11.30
VAR: Trädgårdsföreningen, samling entrén Nya Allén
NÄR:
Prat & Promenad – mat
Ulrika Åhs Jonsson, leg. dietist Närhälsan, tar oss med
på en promenad då vi pratar mat för det lilla barnet.
25 april kl. 10.30–11.30
VAR: Slottsskogen, samling Linnéplatsen
Måndag 16 maj kl. 10.30-11.30
VAR: Trädgårdsföreningen, samling entrén Nya Allén
NÄR:
En promenad tillsammans med Veronica Bohlin, leg.
barnsjuksköterska BVC Lillugglan, där vi pratar om små
barn och skärmtid.
Måndag 9 maj kl. 10.30–11.30
VAR: Slottsskogen, samling Linnéplatsen
NÄR:
Drop in och kostnadsfritt! Begränsat antal platser!
Välkomna!
Kontakt Hälsolots:
Telefon: 031-365 70 54
E-post: [email protected]
www.halsolots.se
Måndag 30 maj kl. 10.30–11.30
VAR: Trädgårdsföreningen, samling entrén Nya Allén
NÄR:
Göteborgs Stad Grafiska gruppen 151123-004-135 Utskrift: Vidkärrsgruppen Januari 2016
NÄR: Måndag
Prat & Promenad – skärmtid