VÖRÅ VÖYRIN - Vörå kommun

VÖRÅ
VÖYRIN
KOMMUN
KUNTA
OMSORGSNÄMNDEN i Vörå
söker till Hemservicen
1 närvårdare 50 % (tillsvidare arbetsavtal) tillträde enligt överenskommelse.
Hemservice hjälper när man på grund av sjukdom, handikapp eller nedsatt funktionsförmåga behöver
hjälp för att klara av att bo hemma. Vi erbjuder vård och omsorg dygnet runt enligt en individuell vårdoch serviceplan som vi gör upp tillsammans med klienten. Vi arbetar för att klienten ska tryggt kunna
bo hemma så länge som möjligt. Barnfamiljer har rätt att få hemservice om det är nödvändigt för att
trygga barnens välfärd.
Vi söker en ny medarbetare med positiv inställning, som både kan arbeta självständigt och i grupp.
Arbetsuppgifterna innebär att man främst arbetar med barnfamiljer. Vilket betyder att arbetstiderna
planeras enligt barnfamiljernas behov. Vid tillfällen där barnfamiljer inte är inplanerade, hjälper man till
med det övriga arbetet inom hemservice.
Behörighetskrav är närvårdarexamen, gärna inriktningen vård och fostran av barn och unga. Som merit
räknas tidigare arbetserfarenhet av barnomsorg. Du bör också ha tillgång till egen bil. Eftersom
kommunen är tvåspråkig bör du ha goda kunskaper i svenska och finska.
Lön enligt AKTA. Prövotid 4 månader. Den som valts bör före tillträde inlämna godtagbart läkarintyg
över sitt hälsotillstånd.
Ansökan senast 1.2 2016 kl. 16.00 riktad till
Omsorgsnämnden i Vörå kommun, Öurvägen 31, 66800 Oravais.
Ytterligare information ges av hemserviceledare Heidi Nyman per telefon 06 382 1421 (telefontid
vardagar 9-11), eller per epost: [email protected]
Vörå den 14.1 2016
Omsorgsnämnden
www.vora.fi