Ansökningsblankett för Allmän kurs

Ansökningsblankett för Allmän kurs
Hagabergs folkhögskola, läsåret 2016/2017
Vilken kurs söker du?
baskurs
estetprofil
högskoleprofil
ledarprofil
global profil
Ansök senast 30 april
Följande handlingar måste bifogas innan din ansökan kan behandlas
• Betyg och intyg från utbildningar
• Arbetsintyg (om du åberopar arbetslivserfarenhet som tid)
• Personbevis
• Ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och om varför du söker den här
utbildningen
Ansökan skickas till Hagabergs folkhögskola, Box 191 61, 152 27 Södertälje
Skriv Allmän kurs utanpå kuvertet
Personuppgifter
Efternamn
Personnummer
Förnamn
Gatuadress eller box
Postnummer
Tel bostad (även riktnummer)
Postadress
E-post
Folkbokförd i kommun
Mobiltelefon
län
Nationalitet (om ej svensk)
Eventuell tillfällig adress
Gäller för tiden
Postadress
Postnummer
Tel (även riktnummer)
CSN
Jag kommer att söka studiemedel
Ja
Nej
Internat
Jag är intresserad av att bo på internat
enkelrum
del i dubbelrum
Ev funktionsnedsättning
Specialkost
Allergier
Grundutbildning
Grundskola
_________________________________________________
Gymnasieskola (program/skola/antal år)
Sfi, Sva (nivå)
Övriga utbildningar
Utbildningens namn
Bilaga nr
Utbildare
År
Planerar att gå på allmän kurs
1 år
2 år
3 år
Osäker
Nuvarande sysselsättning
Referenser (lärare, arbetsgivare, personer som känner dig väl)
Telefon bostad (även riktnr)
Namn
1.
Annat tfn
Gatuadress eller box (Obligatoriskt)
Postnummer (obligatoriskt)
Postadress
Namn
Telefon bostad (även riktnr)
Annat tfn
Gatuadress eller box
Postnummer
Postadress
2.
Hur hörde du först talas om Hagaberg?
www.folkhogskola.nu
Arbetsförmedlingen
Kompis/släkting
Studievägledare/SYV
Hagabergs webbplats
Tidningsannons
Annan webbsida
Annat sätt (vilket?)
Övrig information/särskilda behov. Övriga upplysningar för att underlätta dina studier.
Underskrift
Ort och datum
Skolans noteringar
Registrerat
Antagningsbrev
Övrigt
Namnteckning
Reservplats
Ej antagen
Anmälningsavgift
Ankomstdatum