Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och

I N T E L L I G E N T
O M S O R G S S Y S T E M
F Ö R
Ä L D R E B O E N D E
LÄGENHET 2 Assistans
BADRUM
LÄGENHET 4
MARGARETA
Kallelse
LÄGENHET 1
GRETA
Dörrlarm
LÄGENHET 8
INGA
Närvaro
LÄGENHET 7
INGVAR
Närvaro
Effektivare äldreboende
med trygghet för boende
personal och anhöriga.
Trygghet för
boende, personal
och anhöriga.
Trygghet och säkerhet är några av de mest centrala
faktorerna inom modern äldreomsorg. Den boende såväl
som personalen och de anhöriga vill kunna förlita sig på
att omsorgen och dess tekniska hjälpmedel fungerar i alla
situationer. Som marknadsledande inom omsorgsystem
för äldreboenden, med många års erfarenhet, har vi lärt
känna vår bransch. Vi vet vad som krävs, både från personal
och av de boende.
BEST Senior är ett kallelse- och omsorgssystem för alla
kategorier av gruppboende, från små enheter till stora
äldreboenden. Oavsett boendets storlek ger systemet
flexibilitet och möjlighet till kundanpassade lösningar. När
behoven förändras, är det enkelt att anpassa systemet med
nya funktioner via vår unika mjukvara och vårt kompletta
produktsortiment.
.......................UNIKA FUNKTIONER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D I S K R E TA E N H E T E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . T Y D L I G P R E S E N TAT I O N
............................... FLEXIBILITET
..................... HÖG DRIFTSÄKERHET
..................... KOSTNADSEFFEKTIVT
.................. EFFEKTIVA MJUKVAROR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F R A M T I D S S Ä K R AT
Unika funktioner som bidrar till en
effektivare och tryggare äldreomsorg.
EXAKT POSITIONERING AV ALLA BOENDE OCH PERSONAL VIA RFID
Exakthet betyder stor skillnad för den som behöver assistans. Varje
larmenhet har därför utrustats med ett specifikt ID som hela tiden
är aktiverat. BEST SENIOR® känner av alla aktiva ID och kan med denna
positioneringsfunktion exakt visa varifrån ett larm har skickats.
FOLLOW-ME-FUNKTION FÖR SNABB HJÄLP
Systemet känner av de boendes och personalens förflyttningar och
larmet följer hela tiden med larmande boende/personal. Larminformationen uppdateras i realtid vilket gör att personal hela tiden ser
var den larmande befinner sig och snabbt kan ta sig till rätt plats.
SE VEM SOM HAR LARMAT
Alla enheter har unika ID vilket gör att systemet kan se exakt vem
som har larmat.
ÅTERSTÄLLNING PÅ PLATS
När ett larm har åtgärdats kan man enkelt återställa larmet på närmaste återställningsknapp. Man behöver alltså inte ta sig till platsen
där larmet först utlöstes, vilket sparar tid.
ASSISTANS- OCH ÖVERFALLSLARM FÖR PERSONAL
Förutom de fasta assistansknapparna har personalens larmsändarna en inbyggd dubbelfunktion som kan ställas in så att olika
knapptryckning ger olika larm. Ex: assistans och överfallslarm.
TYDLIG PRESENTATION
Systemet ger oöverträffad tydlighet med bl.a. klartext med 20
tecken, 3 olika textfärger, 32 larmtyper och tilläggsinformation.
2-VÄGS RADIOKOMMUNIKATION OCH RFID
De trådlösa larmsändarna använder sig av 2-vägs kommunikation för
att skicka och ta emot information.
ÖVERVAKADE ENHETER MED BATTERISTATUS
Kontinuerlig batteristatusövervakning av alla trådlösa larmsändare
och felövervakning av systemet och alla dess enheter.
TIDSSTYRD GRUPPERING AV ZONER/AVDELNINGAR
Ställ in olika grupperingar för att passa vid olika tidpunter på dygnet,
t.ex. dag-, kvälls- och nattskift.
SYNKRONISERAD KLOCKA I DISPLAYERNA
Visa exakt tid via extern tidsstyrning i utvalda displayer.
RUM 12
BADRUM
RUM 4
MARGARETA
Assistans
Kallelse
RUM 12
BADRUM
RUM 4
MARGARETA
Assistans
Kallelse
RUM 2
GRETA
Dörrlarm
RUM 11
INGA
Närvaro
RUM 2
GRETA
Dörrlarm
RUM 7
INGVAR
Närvaro
RUM 11
INGA
Närvaro
RUM 7
INGVAR
Närvaro
Tydlig presentation
BOENDE
Att snabbt kunna uppfatta när en boende eller en kollega behöver
hjälp är av högsta vikt när det gäller äldreomsorg. Tydlighet i både
information och utseende kan betyda viktiga sekunder för den som
behöver hjälpen. Med BEST SENIOR® visas inte bara larmet i klartext
och med olika färg beroende av larmtyp. Man får dessutom reda på
exakt position på den larmande, även om han eller hon förflyttar sig
på avdelningen. I enheter som mobiler, pekplattor, datorer och storskärmar får man även utförliggare tilläggsinformation om larmet.
Presentationen i klartext möjliggör även ett helt tyst system.
Aktiva trådlösa sändare ger
exakt positionering av både
boende och personal.
LÄGENHET
SÄLLSKAPSUTRYMME
SÄNG
BADRUM
ENTRÉ
PERSONALRUM
BADRUM
PERSONAL
LÄGENHET
SÄNG
Diskreta enheter
EXAKT POSITIONERING
FOLLOW-ME-FUNKTION
SE VEM SOM LARMAT
ÅTERSTÄLL PÅ PLATS
Lika smart och avancerat som BEST SENIOR® är på insidan, lika enkelt
och pedagogiskt är det på utsidan. Med hög materialkvalitet i all delar
och färgkodade tryckknappar och informationstexter är handhavandet enkelt och hållbarheten mycket lång. Designen är diskret för att
ge en mer hemlik miljö på avdelningen och i den boendes lägenhet.
ASSISTANSLARM
ÖVERFALLSLARM
VISAR LARMTYP
KLARTEXT: 10 + 10 TECKEN
OLIKA LARMFÄRGER
TILLÄGGSINFORMATION
H E LT T Y S T S Y S T E M
DISKRET DESIGN
FASTA & TRÅDLÖSA ENHETER
MOBILA PLUG-IN ENHETER
Flexibilitet
BEST SENIOR® är ett system som berör många grupper. Boende, vårdpersonal, driftstekniker, konsulter och installatörer är alla intresserade
av att systemet uppfyller deras specifika krav. För att lyckas med
det arbetar vi nära vården. Vi lyssnar, ändrar och förbättrar efter de
önskemål som finns. Resultatet är ett flexibelt, säkert och anpassningsbart system som utgår från vården och förenklar användandet
i alla led. Ett system med möjlighet till näst intill obegränsat antal
adresser, uppdelning i zoner, olika larmtyper och prioriteter samt
fasta och trådlösa larmenheter. Allt sköts enkelt och effektivt via
inbyggd webserver, som ingår i programvaran.
E N K E LT H A N D H AVA N D E
32 LARMTYPER
32 PRIORITETER
32 ZONER/AVDELNINGAR
UPP TILL 16X90 ADRESSER
FELÖVERVAKNING
BATTERI BACKUP
Hög driftsäkerhet
Med inbyggd felövervakning av systemets alla enheter och batteribackup vid exempelvis strömavbrott kan både personal, boende och
anhöriga känna sig trygga att systemets tekniska delar fungerar.
Systemet har dessutom kort responstid och kontinuerlig batteriövervakning av alla trådlösa enheter.
KORT RESPONSTID
BATTERIÖVERVAKNING
FÅ ENHETER PER RUM
ENKEL INSTALLATION
HÖG MATERIALKVALITET
UPPDATERINGSBAR
NÄTVERKSKONFIGURATION
INTEGRATION:MOBILER,
P-SÖKARE, BRANDLARM, ETC
BEST SOFTWARE SUITE
Kostnadseffektiv lösning
Eftersom vi utvecklar, designar och konstruerar BEST SENIOR® under
eget tak kan vi erbjuda ett kostnadseffektivt system för alla parter. Från snabb och enkel installation till handhavande och skötsel.
Systemet kräver dessutom få enheter per rum och all mjukvara är
uppdateringsbar för att kunna framtidssäkra lösningen. Som alltid
levererar vi bara kvalitetsprodukter som håller länge och ger låga
underhållskostnader. Med vår inbyggda nätverkskonfiguration kan vi
dessutom ge snabb och effektiv support och programmeringshjälp
även på distans.
Effektivisera versamheten ytterligare
med våra webbaserade mjukvaror.
BEST Software Suite® är en intelligent plattform med smarta mjukvaror,
som alla har specifika användningsområden. Med full integration
mot BEST SENIOR® och möjligheten att skräddarsy funktionerna så
är detta ett effektivt och lättanvänt verktyg för t.ex. vårdplanering,
kvalitetssäkring och statistikuppföljning. Plattformen är webbaserad
och har säkerhet i alla nivåer med central server och backup-system.
RUM 12
BADRUM
RUM 4
MARGARETA
Assistans
Kallelse
RUM 2
GRETA
Dörrlarm
RUM 11
INGA
Närvaro
RUM 7
INGVAR
Närvaro
BEST Mobile Client ®
Få snabbt och enkelt all larminformation direkt i mobilen.
En unik mjukvara för innovativ larmhantering via mobiltelefon. En
användarvänlig och kostnadseffektiv lösning som är både flexibel
och säker.
BEST Planner ®
Larmfördelning med prioriteter och team-funktion.
En effektiv mjukvara för snabb och tydlig visuell larmfördelning, där
personalen själva enkelt kan fördela ansvar sinsemellan. En
användarvänlig och tidsbesparande lösning, komplett med larmprioriteter och Team-funktioner.
BEST Visualizer ®
Grafisk visning av aktuell situation på larmområdet.
Ger en oöverträffad översikt över larmområdet. Visar grafiskt i rörlig
grafik den aktuella situationen på larmområdet direkt på avdelningsöversikten. En modern lösning som effektiviserar informationshanteringen.
BEST Statistics®
Behandla uppföljning och statistik.
En komplett statistikmodul med tydlig grafisk visning och möjlighet
till statistikuppföljning av alla händelserna i systemet. Informationen
kan sedan ligga till grund för effektivisering och planering av verksamheten.
ALARM
A
ALARM
A
ALARM
A
BEST Display ®
Larmvisning i klartext på valfri LCD-skärm.
Grafisk larmvisning i klartext på valfri LCD-skärm. En smart mjukvara
som ger vårdpersonalen möjlighet att få alla larm presenterade i
listvy på större informationsskärmar.
RUM 12
BADRUM
RUM 4
MARGARETA
Assistans
Kallelse
RUM 2
GRETA
Dörrlarm
RUM 11
INGA
Närvaro
Svensk produktdesign med
högkvalitativa tekniska egenskaper.
MADE IN
SWEDEN
BY BEST
All produktutveckling och formgivning sker på BEST Center i
Göteborg med fokus på funktion, kvalitet och hållbarhet. Alla
produkter har mycket enkelt handhavande och lätt underhåll i kombination med noggrant materialval, som håller i längden och tål det
dagliga användandet i en modern omsorgsmiljö. Givetvis är alla våra
produkter fullt integrerbara med våra system och mjukvaror.
BEST TELEPRODUKTER AB®
Intelligenta larm och kommunikationslösningar.
BEST utvecklar och marknadsför produkter inom telekommunikation. Företaget, som grundades
1979, är idag marknadsledande i Skandinavien inom området patientsignaler och överfallslarm
för hälsosektorn.
BEST Center i Göteborg är företagets huvudkontor där även all produktutveckling och formgivning
sker. BEST är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien. BEST
är sedan 2005 certifierat för kvalitet ISO-9001 & miljö ISO-14001.
BEST har ett nära samarbete med olika användargrupper vid utvecklingen av nya systemlösningar,
och genom detta arbetssätt utvecklas system som är mycket flexibla och användarvänliga.
Inom utvecklingsarbetet används den senaste tekniken och hög kvalitet för att uppnå högsta
driftsäkerhet.
Alla BEST system kan integreras med varandra för att uppnå en total kommunikationslösning,
oberoende av vårdform eller kundbehov. Exempelvis kan våra patientsignalsystem enkelt integreras
med överfallslarm eller sängplatsutrustning för att uppnå en helhetslösning. Det är även möjligt
att integrera BEST system med andra system som exempelvis brandlarm, personsökning, DECT
smartphones, telefoni, passagekontroll och OPC lösningar.
Även inom företag och förvaltning är det allt viktigare med intern säkerhetskommunikation.
Därför har BEST utvecklat ett överfallslarm för det moderna kontoret för att snabbt och enkelt
kunna få hjälp och därigenom uppnå en tryggare arbetsmiljö. Sammanfattningsvis, ger de olika
BEST systemen kunden möjlighet att få ett modernt, effektivt kommunikationssätt i olika miljöer
inom hälso- och näringslivssektorn.
T EL 0 3 1 - 9 1 1 9 0 0 | FA X 0 31 - 911 960 | INFO @ B E S T.S E | WWW.B E S T.S E
BEST SENIOR 6500 v.1.0 SE
BE S T T E L E PR O D U KT E R A B | UG G LE D ALS VÄG E N 19 | 427 40 B ILLD AL, G ÖTE B O R G