TAEKWONDO

Dubbade
cykeldäck
TORSLANDA • BJÖRLANDA • SÄVE • ÖCKERÖ KOMMUN
TIDNINGEN.SE
Nu för tiden är det inte
bara på bilen man väljer
att byta däck under
vintern. Många cyklister
vill kunna cykla året runt
och förser därför sina
cyklar med dubbdäck på
vintern.
SIDAN 6
VECKA 2 • ONSDAG 13 JANUARI 2016 • ÅRG 24 • UPPLAGA 18.500
Torslandaambulansen
flyttas
Ambulansverksamheterna på
Torslanda och Lundby brandstationer kommer att slås samman och
placeras på en ny hemmastation
på Hisingen. Ett av förslagen som
utreds är Biskopsgårdens industriområde
Ny kyrkoherde
– Mats-Ola Nylén välkomnades till Torslanda-Björlanda
SIDAN 4
Brandstationen
tioårsjubilerar
Torslanda brandstation jubilerar
den 16 januari med öppet hus
och aktiviteter för barn och vuxna.
Stationen är fortfarande hypermodern och bland annat utrustad för
storskalig oljebrandssläckning.
SIDAN 7
TAIK-blixten
växer
De senaste årens turneringar har
endas spelats på minihandbollsplaner. I år utökades den med
spelare födda 2005 som spelade
på stor plan.
SIDAN 13
SIDAN 16
Kontraktsprost Bengt Hensing inviger Mats-Ola Nylén till kyrkoherde i Torslanda-Björlanda församling.
– Det här är en stor dag för dig, men även en stor dag för din församling, sa kontraktsprosten.
REA!
40%
på utvalda produkter
KLÅVA HERR
Hönö Klåva • 031-788 62 00 • Va 10–18, lö 10–16
REA
50% rabatt
på massor av varor
FOTO: PIA MAGNUSSON
Provträna
gratis!
:KXSOTKTNGXYZGXZGZ
SKNXZQJYK
TAEKWONDO
FLEXIBILITET STYRKA KONDITION
Föräldrar!
Träna
1USUINZX¥TG
ihop med era barn!
Klåva Hamnväg, Hönö
031-96 58 03
Må-fr 10-18 • Lö 10-16
rea 50%
på alla höst/vinterkläder
samt på alla rockar,
nattlinnen och pyjamas.
Gäller på ord. pris.
Välkomna önskar
Anna & Anna
HÖNÖ KLÅVA • Tel 031-96 96 50
Var 10-18 • Lör 10-16
rea!
FULL FART PÅ REAN
UPP TILL 50%
Desport
HÖNÖ • Klåva hamnväg 13 • Tel. 031-96 26 06
Besök vår webbutik www.desport.se
2
SIDAN TVÅ
BENGT WESTER
G
od fortsättning på det nya året, 2016, skottår som det
är. Nu laddar vi i redaktionen för att producera ett
nytt fullspäckat nummer en gång i veckan vilka ni som
vanligt kommer att hitta i er brevlåda varje onsdag. Det är
oftast positiv information som finns med i våra artiklar.
Det är allt från samhällsinformation med politik, byggnationer, trafik med mera till skola, barnomsorg, föreningsinformation och annat.
När man bläddrar igenom gamla nummer av Torslanda-Tidningen sedan drygt tjugo år tillbaka så är det inte
utan att man förundras över hur otroligt mycket information av de mest skilda ämnen som vi förmedlat till er
läsare.
Nu ser vi fram mot att till exempel få skriva om att
tvärförbindelsen från Domarringsgatan till Torslandavägan skall byggas, att bygget av Sörredsmotet påbörjas,
att trafikproblemen på Hjuviksvägen får en lösning, att
kollektivtrafiken förbättras både i och från Torslanda och
i och från Öckerö kommun, hur det går för flyktingbarnen i Öckerö kommun. Vi ser fram mot att även i fortsättningen få skriva om alla fantastiska föreningar inom vårt
spridningsområde.
En ny föreningsaktivitet har dragits igång i Torslanda
i slutet av förra året. Föreningsanslutna har börjat att
organisera ett nätverk av Torslandaföreningar för att skapa
en mötesplats för alla åldrar och att därigenom kunna göra
en insats i den aktuella flyktingfrågan. Frågor som diskuterats är hur man skall kunna stödja nyanlända, att här i
Torslanda kunna ge dem nycklar till svenska språket och
ge dem en förståelse för det land de kommit till samt hur
de föreningsaktiva kan dela med sig av all den kunskap
och erfarenhet de har inom vitt skilda områden.
Vi som bor i ”Lyckolandet” har plats, tid och ekonomi för att ta emot och ta hand om de som flytt från sina
hemländer.
Torslanda Tidningen
IT/Produktion
Patrik Krook
tel. 92 45 84
[email protected]
Innesäljare
Suzanne Theander
tel. 92 45 82
[email protected]
Redaktion/Ekonomi
Therese Krook
tel. 92 45 88
[email protected]
Skribent
Henrik Edberg
tel. 92 45 94
[email protected]
Frilansskribent
Pia Magnusson
tel. 0704-578483
[email protected]
Annonsansvarig
Lotta Nilsson
tel. 92 45 86
[email protected]
Grafisk form
Maria Fridén
tel. 92 45 83
[email protected]
@tidningen
Annonssäljare
Sofia van der Star
tel. 92 45 87
[email protected]
Skribent
Conny Åquist
tel. 92 45 89
[email protected]
Nytt år
God fortsättning. De flesta
har kanske börjat arbeta igen
efter lite välbehövlig julledighet.
Julen har utifrån polisens
perspektiv varit relativt lugn.
Som jag skrev innan jul så
brukar själva julen vara lugn
men det brukar bli stökigt
runt juldagen och nyårsafton,
så blev det även i år.
På juldagen var det framför
allt centrala Göteborg som
hade det stökigt. Så har det
varit under många år vilket
har medfört att polisen tar
ut en stor personalresurs
varje juldag för att möta upp
”festandet” på juldagen. Bara i
Göteborgs centrum anmäldes
17 st våldsbrott under juldagen. Med våldsbrott menas
misshandel eller hot i olika
former. Det är i sammanhanget relativt få anmälningar
jämfört med tidigare juldagar.
Under nyårsafton är firandet mer spritt över staden och
de största problemen brukar
uppstå runt tolvslaget när
fyrverkerierna ska avfyras.
Poliserna som var ute under
nyårsnatten kunde konstatera att det fortfarande är
otroligt många minderåriga
som skjuter av fyrverkerierna
utan överseende av vuxna. Vid
ett par tillfällen har Hisingspoliserna blivit beskjutna av
fyrverkerier vilket är direkt
livsfarligt.
50% rabatt!
På kläder från underbara Ester Elenora
Gäller lagerförda kläder och så långt lagret räcker.
Massage • Naglar • Pedikyr • Vaxning • Ansikte
Tel: 0706-30 83 40
www.firstlady.se • Björlanda
Daniel Neck
Polisens samordnare
Trygg i Västra Hisingen
För att vi ska kunna publicera Din insändare måste den vara undertecknad med namn, adress och telefonnummer. Du får vara anonym i tidningen men vid synpunkter
mot enskild person krävs att insändaren är undertecknad med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner eller att helt avstå från publicering.
Vi publicerar endast insändare med anknytning till tidningens utgivningsområde.
Bemötande i skola för barn med funktionshinder
Jag möter dagligen via olika
forum förtvivlade föräldrar
som inte får ett bra bemötande från förskola och skola.
Självklart möter jag också
eldstjälar i förskola och skola
som gläds och sörjer med oss
föräldrar i olika situationer.
Vi har tydliga lagar och
regler i vad som gäller för
just anpassningar i förskola och skola för våra barn
med funktionshinder inkl
överkänsligheter och svåra
allergier. Ändå kan mycket
bli tungrott och fel.
Att anpassa en hel familj
efter ett eller ett par sjuka
barn är påfrestande. Ständig
oro, ambulansfärder, inläggningar, läkarbesök och för att
inte tala om alla extra möten
och samtal med skola och
förskola.
Men det finns också så
vardagliga saker som att
barnen ofta inte kan gå på
barnkalas själva, inte heller
delta i cuper/läger eller för
den delen klara andra för
åldern självklara saker. För
att inte tala om semestertider
när allt ska planeras i detalj
för att uppnå iaf lite njutning
för hela familjen. Sen har vi
den känslomässiga biten,
sorgen hos både oss föräldrar, men också hos det sjuka
barnet och dess syskon. Att
känna ständig utanförskap,
känna sig till besvär. Allt ska
hanteras löpande i vardagen,
året om och dygnets alla
timmar. Detta ska skötas
jämsides med förvärvsarbeten och alla andra vardagliga
uppgifter såsom städa, laga
mat och handla.
När skola och förskola
bemöter oss med ödmjukhet,
lyhördhet, förståelse och vill
anpassa, då är det en riktigt
stor sten som faller från vår
axel. När vi känner att förskolechefer, rektorer, lärare och
kökspersonal respekterar vår
riktigt tuffa situation. Då är
det riktigt jävla underbart!
Då orkar man lite till. Se
ljuset i tunneln och släppa
fram glädjen i livet. Tydlig
information,
framförhållning och ödmjukhet. Ett fint
bemötande räcker så långt.
Det gör SKILLNAD.
Jag vill tacka alla er
pedagoger och lärare samt
rektorer och förskolechefer
som ser och vill våra barn och
oss föräldrar det allra bästa.
Jag vill tacka den kökspersonal som hälsar och bemöter
mina barn och oss föräldrar
med ödmjukhet och respekt.
Alla ni gör skillnad! Glöm
aldrig det! Tacksamheten är
så galet stor. TACK!
MA
Tuvebäcks
Byggnadsplåtslageri
Bleck • Hängrännor • Skorstenar
Vindskivor • Hela takentreprenader mm.
Fria kostnadsförslag
Thomas Tuvebäck • Torslanda • Tel. 0706-80 45 88
[email protected]
Nu har vi medicinsk
FOTVÅRD på Klipp In!
facebook.com/tidningen tidningen.se
FIRST LADY - HÄLSA & SKÖNHET I EN KLASS FÖR SIG
kontakta Dennis Eliasson
([email protected]) som
ideellt driver vuxenvandringar
kvällar och helger.
Övriga Göteborg drabbades hårt av inbrott under julen
där tjuven passat på just när
de boende varit borta och firat
jul. I Torslanda har det endast
registrerats ett inbrott, 3/1,
under hela julen det kanske
beror på att du tog den där
kvällspromenaden eller var
lite nyfiken och uppmärksam
på den där bilen.
Hoppas ni får ett bra 2016.
[email protected]
Medlem i
REA!
Torslanda har haft en
lugn jul och även ett lugnt
nyårsfirande. Detta enligt
poliserna som jobbat ute och
enligt antalet anmälningar
som inkommit. Som en
jämförelse kan nämnas att i
Torslanda anmäldes det två
våldsbrott under vecka 52-53
och då var det frågan om
olaga hot. Något som återigen blir påtagligt i Torslanda är antalet skadegörelser
där det under vecka 52-53
anmäldes 10 skadegörelser
i olika former. Detta borde
rimligtvis kunna motverkas
med ett större föräldraansvar
och en tydligare vuxennärvaro. Vill man bidra till en
ökad vuxennärvaro kan man
Insändare
Postadress Torslanda Tidningen AB, Flygmotorvägen 3, 423 37 Torslanda
Org/Vat 556682-3182 • Plusgiro 43 08 94-6 • Bankgiro 5639-9876
Växel 031-92 45 80 • e-mail [email protected]
Information [email protected] • Redaktion [email protected]
Annons [email protected] • Familjesidan [email protected]
Övriga skribenter [email protected] • Utebliven tidning 031-80 47 20
Upplaga 18.500 ex • Tryck VTAB Backa 2013 • Distribution VTD
Följ även tidningen på facebook, twitter och tidningen.se
@tidningen
Torslanda Tidningen
/tidningen
Polisrapporten
LEDARE
Ansvarig Utgivare
Bengt Wester
tel. 92 45 85
[email protected]
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Hisingen ~ Länsmansgården
Rymlig, ljus och fint renoverad 2 rums hörnlägenhet om ca 63,7 kvm
belägen 1 trappa upp. Nytt kök med matplats 2015. Rymlig hall med
genomgång till alla rum och stor klädkammare. Vardagsrum. Sovrum.
Helkaklat badrum med badkar. Balkong. Härlig innergård. EP 103.
Inre rep fond 7.380 kr. Utgångspris 1.150.000 kr. Månadsavg. 3.401 kr.
Ring 031-724 30 80 för mer information och visning!
Varmt välkommen att höra av dig till mig för en
enkel & god affär med personligt engagemang.
Erbjudande i januari
Ord. 450:NU:
350:-
V älkommen!
Helene Nordnes
Marie Humleby
Fastighetsmäklare / Ledamot Mäklarsamfundet
~
Torslanda Torg
Tel: 031-724 30 80
E-post: [email protected]
www.faglevik.com
Torslanda Krysset • RING: 92 03 15
New Body blir - i.form friskvårdscenter Torslanda
Inom kort slår vi upp portarna till vår nya anläggning i Torslanda.
I New Bodys gamla lokaler i Amhult men med:
NY maskinpark • NY inredning • NY design • NYA pass
Under tiden är anläggningen öppen som vanligt!
PASSA
PÅ NU!
Köp Guldkort under tiden vi bygger om!
Guldkort
Ord. 449:-/mån
249:-
*
Nu:
Gäller t.o.m. 7 februari
/ mån
I Guldkortet ingår: Gruppträning • Styrketräning • Konditionsträning • Solarium
Vattenmassage • Tillgång till alla iforms anläggningar i Göteborgsområdet
Träna på 200 anläggningar i hela Norden
* Gäller t.o.m. 7 februari. Startavgift tillkommer på 199:Gäller vid tecknande av autogiro och kontantavtal för 12 mån.
I New Bodys gamla lokaler
Terminal 1 • Amhult • Tel. 031 - 92 00 17
www.i-form.se
Öppet dygnet runt - Året runt!
Bemannade tider:
Mån - fre 10 - 14, 16 - 20 • Lör 10 - 14 • Sön 15 - 18
Anläggningar i Göteborgsregionen : IForm Torslanda öppnad 4 jan (gamla New Body)
IForm Lerum öppnar feb 2016 • IForm Mölndal öppnar feb 2016 • IForm Kortedala öppnar feb 2016 • IForm Kortedala torg öppnar feb 2016
IForm Gbg centrum öppnar 2016 • IForm Olskroken öppnar 2016 • IForm Linné öppnar 2016
4
NYHETER
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Ambulansen försvinner från
Torslanda brandstation
Hyresavtalet för ambulansverksamheten, som drivs av
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har sagts upp med brandstationerna i Torslanda och Lundby. Med anledningen av det
kommer ambulansen som i dagsläget är stationerad i Torslanda brandstation att flyttas.
Ambulansverksamheterna
på
Torslanda och Lundby brandstationer kommer att slås samman
till en ny huvudstation. Närmaste ambulans för Torslandaborna
kan då komma att vara placerad
i Biskopsgården:
– I sökandet efter en lämplig
plats har Biskopsgårdens industriområde varit ett av förslagen som
ambulanssjukvården och dess
samarbetspartner Västfastigheter
undersökt. Men inget definitivt
beslut har tagits om vilken plats
det blir för den planerade huvudstationen på Hisingen, säger Lena
Mattsson på Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst.
I dagsläget finns tre ambulanser på Hisingen – en i Torslanda
och två i Lundby. Det är de
bilarna som kommer att flyttas
till den nya stationen och alltså
kommer att serva hela Hisingen.
Hur ser ni på att det blir
längre utryckningstider exempelvis till Torslanda när ambulansen flyttas från brandstationen
där?
– Som grund för det här beslutet finns bland annat en rapport
från en grupp Chalmersstudenter
som undersökt vad som händer
om en station flyttas. I detta
fall påverkas inte insatstiden av
flytten. Det är andra faktorer
som är avgörande för tillgänglighet, så som infrastruktur,
patientflöden och var vi hämtar
och lämnar patienterna, säger
Anna-Karin Juwel-Egeland, som
är verksamhetschef för ambulans
och prehospital akutsjukvård på
SU.
– Ambulanserna är i drift
mycket stor del av sin tid vilket
innebär att nästa uppdrag sanno-
Insatstiden kommer inte att försämras för Torslandaborna trots att ambulansen nu kommer att flyttas, menar
verksamhetschefen Anna-Karin Juwel-Egeland.
likt kommer när de lämnat på
akutmottagning och inte när
man står på stationen. Det
innebär
att
ambulansernas
hemmastation får allt mindre
betydelse för insatstiden.
HENRIK EDBERG
Björköleden
Björköleden, Björkö–Lilla Varholmen–Björkö
Tillfällig tidtabell under ombyggnad på Lilla Varholmen gäller från 18 januari–11 mars 2016
Datum för återgång till ordinarie tidtabell kan vara aktuellt.
Håll dig uppdaterad genom att kontrollera informationstavlor eller www.trafikverket.se/bjorkoleden
måndag–fredag
Björkö
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lilla Varholmen
25C
35
35
35
35
15
15
15
00
00
00
00
00
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
25
25
25
25
lördag, söndag, helgdag
40
40
40
40
55A
10
40C
55A
10A
55A
10A
A
55
10A
55
10A
55
10
45
55 07
25 35
55 05
25 35
55 05
25 35
55
10
40
55
10
40
55
10
40
55
10
55
10
40
10
40
10
30
10
30
10
30
10
30
55
10
40
55
10
40
55
10
40
55
10
40
55
10
A – Går endast efter kallelse.
C – Går ej måndag.
D – Går endast lördag (ej helgdagar)
Kundtjänst 0771-65 65 65
www.trafikverket.se/bjorkoleden
Björkö
50
50
50
50
55
55
55
55A
55A
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Lilla Varholmen
25D 10
10
10
10
10A
10A
10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
25 10
10
40D
Torslanda Brandstation
fyller 10 år!
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
ĞƚĮƌĂƌǀŝŵĞĚ
ÖPPET HUS den 16 januari klockan 11-15
sŝǀŝƐĂƌƐƚĂƟŽŶĞŶŽĐŚǀĊƌĂĨŽƌĚŽŶŽĐŚŝŶĨŽƌŵĞƌĂƌŽŵďƌĂŶĚƐŬLJĚĚ͘
sĞƚĚƵŚƵƌĚƵŐƂƌŽŵĚĞƚďƂƌũĂƌďƌŝŶŶĂŝĞŶŬĂƐƚƌƵůů͍sŝĨƂƌĞǀŝƐĂƌ
ĚĞƩĂŽĐŚĚƵŬĂŶćǀĞŶĨĊƉƌŽǀĂƉĊĂƩĂŶǀćŶĚĂŚĂŶĚďƌĂŶĚƐůćĐŬĂƌĞ
ŽĐŚďƌĂŶĚĮůƚ͘ƵŬĂŶŐĊĞŶƟƉƐƉƌŽŵĞŶĂĚŽĐŚƉƌƂǀĂĂƩŐƂƌĂĞƩ
ƌƵůůďĂŶĚƐƚĞƐƚĨƂƌĂƩŬŽůůĂĚŝŶŬŽŶĚŝƟŽŶ͘
sŝďũƵĚĞƌƉĊŬĂīĞŽĐŚŬĂŬĂ͘sćůŬŽŵŵĞŶ͊
www.rsgbg.se
bostadsaffärer i torslanda
Högt läge, mycket rymd och ljus
En vacker arkitektritad villa
Villa TORSLANDA - AMHULT | BESIKTIGAD
Villa ÖCKERÖ | BESIKTIGAD
Utgångspris: 5.795.000 kr antal rum: 4 EK: E
adress: Flyghamnsbacken 6 boarea: 130 kvm
Visning: 13/1, 17/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79
Accepterat pris: 5.300.000 kr antal rum: 6 EK: D
adress: Bryggebackavägen 22 boarea: 168 + 34 kvm
Visning: 16/1, 19/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79
Mycket populärt område
Villa TORSLANDA-TUMLEHED | BESIKTIGAD
utgångspris: 4.000.000 kr antal rum: 5 EK: D
adress: Mosskullevägen 18 boarea: 100 + 40 kvm
Visning: 13/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Torslanda: Kerstin Andersson, tel: 031-92 29 72
Drömboende med allt på ett plan | Villa TORSLANDA - HÄLLSVIK | BESIKTIGAD
Bekvämt med allt på ett plan | Villa TORSLANDA - HÄLLSVIK | BESIKTIGAD
Utgångspris: 4.975.000 kr antal rum: 5 EK: E adress: Prickbojsvägen 9 boarea: 137 kvm
Visning: 14/1, 16/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning. Torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79
Utgångspris: 4.375.000 kr antal rum: 5 EP: 136 adress: Hällsviksvägen 17 boarea: 122 + 6 kvm
Visning: 17/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning. Torslanda: Fatima Spaho, tel: 031-92 29 77
Tomt - HÖNÖ
Villa TORSLANDA - BJÖRLANDA
utgångspris: 1.650.000 kr
adress: Kaptensvägen 13 tomtarea: 549 kvm
Visning: Ring mäklaren för information/ visning.
Torslanda: Kerstin Andersson, tel: 031-92 29 72
Utgångspris: 2.975.000 kr antal rum: 4 EK: D
adress: Skogsviksvägen 38 boarea: 124 kvm
Visning: 13/1, 17/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Torslanda: Fatima Spaho, tel: 031-92 29 77
1,5:a TORSLANDA - CENTRUM
2:a TORSLANDA - CENTRUM
Accepterat pris: 1.150.000 kr Avgift: 2.355 kr EP: 142
Adress: Noleredsvägen 10 boarea: 38 kvm
Visning: 14/1, 17/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Torslanda: Christian Johansson, tel: 031-92 29 74
Utgångspris: 1.450.000 kr Avgift: 3.449 kr EP: 130
Adress: Noleredsvägen 3c boarea: 58,5 kvm
Visning: 14/1, 17/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Torslanda: Fatima Spaho, tel: 031-92 29 77
En nyrenoverad skärgårdsidyll
Villa TORSLANDA - HÄLLSVIK | BESIKTIGAD
Utgångspris: 6.450.000 kr antal rum: 4 EK: D
adress: Fyrtornsvägen 6 boarea: 160 kvm
Visning: 17/1, 18/1. Ring 031-761 79 50 för tidsbokning.
Torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79
bjurfors i torslanda | 031-92 29 70 | bjurfors.se
besiktigad: Huset är besiktigat, och säljaren tecknar dessutom en säljarförsäkring mot dolda fel. Energiprestanda (ep): Mätt i enheten kWh/kvm och år.
energiklass (ek): Energideklarationer gjorda fr o m 1 januari 2014 redovisas som energiklass på en skala från A-G.
6
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Torslanda Tidningen
Del I
Dubbdäck för vintercyklister
Nu är det vinter och skidan
den slinter, så gör även
cykeldäcken om de inte är
utbytta till dubbdäck.
Att så här års byta till dubbdäck
på cykeln börjar snart bli lika
vanligt som för bilister att byta till
vinterdäck. Men, på samma sätt
som fallet är med bilens vinterdäck, har även cykelvinterdäcken
sina speciella egenskaper. De är
dyra, cirka dubbelt så dyra som
sommardäck, vilket gör att man
ska montera dem först när det är
vinterföre och ta av dem så fort
vintern släppt sitt grepp. Ja, vi
vet förvisso hur svårt det är att
förutspå kung Bores nycker men
ni fattar ändå principen. Orsaken
är att vinterdäck har en mjuk
gummiblandning som slits fort på
barmark.
En annan sak att tänka på är
att köra försiktigt med nya vinterdäck. Detta för att dubbarna ska
bädda in sig ordentligt, gummit
hårdnar nämligen lite efter ett par
mils inkörning. Vårdslös initial
körning kan alltså få dubbarna att
hoppa ur sina fästen.
Kolla och justera trycket
Simon Hammarström, cykelmekaniker på Sportson i Västra
Frölunda, cyklar 1000 mil om
året, varav en hel del i vinterföre.
Han är nu inne på sin tredje säsong
med samma vinterdäckspar.
– Att sköta om dubbdäcken lite
extra lönar sig. Exempelvis ha rätt
lufttryck och att kolla trycket ofta,
samt gärna justera det efter rådande förhållande.
På däckssidan står minimirespektive maximitryck inpräntat.
Rent generellt ska vinterdäck ha
högt tryck för att kompensera för
dubbarnas ökade rullmotstånd i
snö men på ren isgata lägre, för ett
bra grepp.
Enkel- eller dubbeldubb
En händig person byter själv däck
men nya dubbdäck är lite stelare än vanliga däck, åtminstone
första gången de ska krängas på.
Sportson i Järnbrott, som Öckerö
kommun har ett samarbete med
rörande projekt Vintercyklister,
byter däcken gratis om man köper
vinterdäcken hos dem och så gör
förmodligen andra cykelaffärer
också.
Dubbdäck till vardagscyklar
finns med enkel dubb-rad eller
dubbel dubb-rad, men mitt på
är det bara rent gummimönster. Dubbarnas funktion är, inte
minst, att ge bättre grepp vid
kurvtagning.
– Ett knep kan vara att ha
dubbeldubbning fram, menar
Simon. Släpper greppet bak hinner
man ju oftast sätta ner foten och
ta emot men det är svårare om det
sker fram.
Bore väck med vinterdäck?
Torslanda-Tidningens
tjänstecykel är nu försedd med dubbade vinterdäck och vi ska under
början av nästa år göra en utvärdering tillsammans med några av
Öckerö kommuns vintercyklister
om hur det verkar. Återstår att se
vilket väder denna vinter bjuder
på. Är det rent av så att vi jagade
kung Bore väck, enbart genom att
montera dessa däck?
CONNY ÅQUIST
Simon kränger på dubbdäck på Torslanda-Tidningens tjänstecykel. Obs,
lägg märke till de blanka dubbarna.
Här syns skillnaden mellan ett
dubbeldubbat däck och ett enkeldubbat däck.
Så här kraftiga är
dubbdäcken till en
mountainbike.
ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR
SOPHÄMTNING
UTSTÄLLNING
Ändrade dagar för soptömning 2016
2016 hämtar vi grönt kärl jämna
veckor och brunt kärl ojämna veckor.
Anledningen är att det var två udda
veckor som följde på varandra, vecka
53 och vecka 1.
Återvinningsstationen på Heinövallen
tas bort tillfälligt
Med anledning av byggarbeten vid
Heinövallen kommer återvinningsstationen där tillfälligt att tas bort. Vi
hänvisar till återvinningsstationerna
vid Östra hamnen och Tappen tillsvidare. Dubbla containrar kommer
ställas upp vid Östra hamnen och
Tappen tills dess att en ny ställpunkt
för återvinning vid Heinövägen är
fastställd.
FÖRELÄSNING
Jolin Heen - om
sin uppväxt med
missbrukande föräldrar
Jolins mamma Ann (nu drogfri)
berättar också ur sitt perspektiv. En
gripande, lärorik och viktig föreläsning. Vad kan vi göra som finns runt
omkring?
Onsdag 20 januari kl 18.30-21.00
Brattebergsskolans skolrestaurang
Samtliga föreläsningar inom Föräldrar
Emellan & andra vuxna är gratis.
Läs mer på
www.ockero.se/foraldraremellan
LADY
balance
SILENCE
GOOD LIFE
MINDFUL
VÄGG: LADY BALANCE 1624 LÄTTHET
FONDVÄGG:LADY BALANCE 1434 ELEGANT
CLARITY
VÄGG: LADY 10341 KALK
VÄGG: LADY BALANCE 7163 MINTY BREEZE
Heinz Roegner - Storm, kuling och stiltje
16/1 – 6/2
Utställningshallen, Öckerö bibliotek
HEMFIXARNA
Hemfixarna hjälper dig som är över 67
år kostnadsfritt med enklare praktiska
uppgifter i hemmet.
Tel.tid: Vard. kl. 08–12, 031-97 63 00
BOSTÄDER
Vill du hyra ut bostad för personer och
familjer med permanent uppehållstillstånd? Skicka ett meddelande till
[email protected]
ANVÄND GÄRNA
REFLEXER
Tel: 031-97 62 00
E-post: [email protected]
www.ockero.se
BETALD ANNONSPLATS AV ÖCKERÖ KOMMUN
Nya LADY Balance förenar vackra
matta väggar och bra inomhusmiljö.
Tillsammans med harmoniska kulörnyanser skapas en unik atmosfär
som ger dig vackra rum där det är
härligt att vara.
Med LADY Täckgaranti garanteras
du också att färgen täcker det gamla
underlaget på två strykningar.*
* Se ytterligare information om garantin i produkternas
tekniska datablad.
God smak förtjänar det bästa
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14 • ☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
Torslanda Tidningen
7
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Brandstationen tioårsjubilerar
Specialutrustad och modern
En betongbunker – stor utvändigt, men liten inuti –
ändå rymlig och funktionell. Torslanda brandstation
fyller tio år den 16 januari och firar upp öppet hus
för allmänheten.
– Torslandaborna ska känna att det här är deras
brandstation, säger koordinatorn och brandmannen Ingemar Karlsson.
Den gamla brandstationen
i Torslanda låg vid Gamla
Flygplatsvägen,
alldeles
öster om där som kulturhuset Vingen nu är beläget.
Den var omodern de sista
åren, enligt Ingemar Karlsson, de sista månaderna
innan flytten ”en sanitär
olägenhet”.
Torslanda nya brandstation var när den invigdes i
januari 2006 och är fortfarande en modern skapelse
– stram och med betongen
som designdetalj – väl
synlig i stort sett överallt
inomhus. Den långa gråa
korridoren på markplan,
där arbetsrummen finns,
beskriver Ingemar Karlsson
skämtsamt som ”något rakt
ur Östtyskland 1970.”
Men trots den skämtsamma jargongen kring
brandstationens
arkitektoniska pretentioner är
stationen ytterst funktionell och välfungerande. I
lokalerna finns en av fyra
SMC-depåer i Sverige (SMC
står för Släckmedelscentral). Det innebär att stationen är specialutrustad för
bränder i cisterner, i stora
industrier och för storskalig
Fredrik Rosqvist (stationsledare) och Ingemar Karlsson på Torslanda brandstation som tioårsjubilerar den 16 januari.
Just nu!
BILSERVICE fr.
690:-
belägna, kan komma och
assistera, även om det blivit
bättre sedan bland annat
Lundbytunneln och bussfilerna längs 155:an byggdes,
säger Ingemar Karlsson.
Flest automatlarm
De andra brandstationerna i
Göteborg förutom Torslanda och Lundby är Angered,
Frölunda, Gårda och Kortedala. Men Kommunalförbundet
Räddningstjänsten i Storgöteborg har fem
ytterligare medlemskommuner: Mölndal, Kungs-
backa, Härryda, Partille
och Lerum.
Vid stora bränder som
exempelvis när Torslandaskolan brann 2009 blir de
flesta stationerna inblandade. När det gäller bekämpningen av bränder är det
förstås av yttersta vikt att
brandmännen kommer på
plats så fort som möjligt.
De flesta larm som
Torslanda
brandstation
rycker ut på är automatlarm. Många av dem
kommer från Volvo.
– Det är många incidenter när automatlarmen
utlöses. Ofta är det falskt
alarm, men det har hänt ett
flertal gånger att automatlarmen varslat om incidenter som hade kunnat medföra riktigt stor materiell
skada i olika fabrikslokaler.
Den 16 januari är det
öppet hus på Torslanda brandstation då det
datumet innebär på dagen
tio år sedan invigningen.
Passa på att ta en titt på
stationen, fordonen och
utrustningen, bland flera
andra aktiviteter.
HENRIK EDBERG
ARKIVBILD
Mastercheck:
Kontroll av 13
viktiga punkter
på din bil.
Regelbunden
kontroll och service ökar bilens
livslängd och
andrahandsvärde.
MASTERC
HECK ✓
Namn:
Tel:
Datum:
E-post:
Regnr:
Mätarställnin
g:
1. DÄCK fakta
Dimension:
Typ:
Fabrikat:
Sommar
k
✔
d) Fram
Index:
Vinter, odubbat
2. DÄCK skick
a) Lufttryc
Vinter, dubbat
VF
✘
b) Snedslit
age
c) Skada
Lufttrycket
justerat
VF
enligt rekomm
endation:
3. Belysning
a) Fram
HF
VF
VB
HF
HB
VB
HB
✘
8. Broms
ar
✔
a) Bromsb
elägg
b) Bromssk
ivor
Vätskenivåe
r
4. Kylvätsk
a
5. Olja
6. Spolarvä
tska
7. a) Bromsvä
✔
11. Stötdä
(visuell kontroll)
ms
e) Bak
HB
✘
c) Handbro
mpare
✔
a) Läckage
gning
tska nivå
b) Bromsvä
tska kvalitet
✘
9. Batteri
Testresultat
✔
✘
12. Avgas
system
(visuell kontroll)
✔
a) Täthet
✘
b) Upphän
gning
10. AC
Testresultat
✔
✘
13. Vindru
a) Fram
Övrigt
tetorkare
✔
✘
b) Bak
Prisuppgift
Obs! Detta
är aktuell
✘
b) Upphän
✔
status. Euromas
ter ansvarar
inte för eventuel
la fel som
inträffar efter
Mastercheck.
Motorolja + filter, Mastercheck av din bil
EUROMASTER TORSLANDA – AMHULTS DÄCK AB Flygfältsgatan 13, Torslanda, tel. 031-92 22 88 Öppet måndag – fredag 7 –19, lördag 9 – 13
✘
HF
VB
FRAM
BAK
✔
b) Bak
c) Övrigt
✔
ERDJUP
Brandmannen Jonas Svanberg på väg ner för brandstången
på Torslanda brandstation.
brandstation – fyra lag,
vardera bestående av en
styrkeledare och fyra brandmän bemannar den dygnet
runt, året runt.
Att det behövs en brandstation i det expansiva
Torslanda råder det ingen
tvekan om – inte bara därför
att Torslanda är expansivt
vad gäller befolkningsökning och nybyggnation:
– Inom Storgöteborgs
rädd-ningstjänst ligger vi
längst ut i väster. Det tar
tid innan Lundby brandstation, som är den närmast
MÖNST
oljebrandssläckning. Vilket
inte är konstigt när man
ser till vad som ligger inom
Torslanda
brandstations
utryckningsområde.
– Utryckningsområdet
sträcker sig från Säve i norr
över hela Volvo personvagnsfabriken,
industrierna och raffinaderierna
i Arendal och delar av
hamnen, plus alla vidsträckta
småhusbostadsområden i hela Torslanda, säger
Ingemar Karlsson.
I dagsläget arbetar 28
personer på Torslanda
✘
8
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Torslanda Tidningen
Del I
Minnen från Säve på 50-och 60-talet
Historiska skeenden drar fort förbi. Det är som att
höra någon från 1800-talet berätta, när Per-Ivar
Sellergren pratar om livet i 1950- och 60-talets
Säve.
När Per-Ivar Sellergren – en bank, där man kunde
född 1951 i Trollered, Säve sätta in och ta ut pengar.
kommun – berättar om Ellinors farsa, ”Post-Erik”,
hur det var att växa upp på var lantbrevbärare och han
landet, men ändå så nära och hans cykel bildade en
landets andra stad, fås en serviceinrättning, likt ett
förnimmelse av 1800-talet.
rullande postbankskontor.
– Mycket har försvunFlygfältet – där var
nit från Säve. En gång var Mats pappa meteorolog,
landsbygden mer levande, Lars farsa trafikledare och
påpekar han.
Ann-Charlottes far flög J29
Säve upptog då cirka Flygande Tunnan.
25 procent av Hisingens
– Vi hade både SJ-buss
yta, och bestod av cirka 25 och Linjebuss genom Säve
småbyar med 3-6 gårdar till Kungälv, Björlanda
per styck. Ytan bestod till och Göteborg. Stens farsa
största del av lantbruk i Harry hade taxistation,
olika former. Tätbebyggelse och han körde runt och
fanns runt Säve kyrka, och hämtade oss till skolan i sin
en mindre runt Kärra kapell. stora Volvotaxi. Vi hade två
Totalt bodde här cirka 1500 Färjelinjer, Nyebro färja som
personer.
min mormors kusin Arvid i
Och, samhällsservicen var Åseby körde och Kornhalls
långt mer utbyggd än idag!
färja, som Evert på Metesten
körde.
En service som
– Men man var livrädd
hette duga
när man åkte med Evert, för
Vår tid brukar kalls för han lämnade alltid förarhytservicesamhället men det ten och ställde sig och prata
är en centraliserad service. med alla passagerarna ända
För så där 50, 60 år sedan tills vi var några meter från
fanns en otrolig samhälls- land, då gick han äntligen
service ute på landet påpekar in och fick precis stopp på
färjan.
Per-Ivar.
Hans-Eriks farsa ”Kalle
– Och all service var
kopplad till mina kompisar Skomakarn” hade utöver
på ett eller annat sätt, förkla- skomakeri också en cykelrar han och börjar uppräk- affär. Detta var ett viktigt
ställe för, inte minst,
ningen.
Säve hade allt man behöv- ynglingar då de slet både
de, eller vad sägs om följande skosulor och däck i parti och
minut.
fantastiska serviceutbud:
Tre mataffärer fanns i
Tågstation, där Sten-Åkes
farsa var stins. Härifrån Säve, Sävedals livs, som
kunde man snabbt och Heidis farfar Iwar och far
galant åka tåg ända in till Ove hade, Heros livs som
Centralen.
Poststationen Helens far hade och handelslåg i stationshuset, där Stens boden i Kärra där Per-Ivars
morsa Stina jobbade. Denna mormors syssling ”Edit i
poststation var samtidigt Kärra” huserade.
Trädfällning
Trädfällning • Bortforsling
Trädbeskärning • Riskbedömning
Bit för bit-nedtagning
Ring L.H Trädvård AB för gratis besök och
kostnadsförslag 0703 - 23 60 93
WWW.LHTRADVARD.SE • FULLT FÖRSÄKRAD • F-SKATT
Askesby småskola år 1959. Övre raden: Gästgivarns Janne, Mats på Fs, Lena på Slätten, Birgitta A., Majvor i Askesby,
Ann-Charlotte på Fs. Birgitta. Mellanraden: Benny i Karlshed, Ingemar i Djupedal, Lisbet i Kvillehed, Christina i Bärby, Barbro i
Österslätt, Margaretha på Bärby och Kjell B. Undre raden: Jan-Olof i Askesby, Ulla-Britt i Djupedal, Madeleine på Öxnäs, Gustav
på Trollered, Magnus på Trollered, Per-Ivar på Trollered och Eva på Äspet.
– En ypperlig service var
att man kunde beställa varor
per telefon och de blev utkörda med taxi på lördagarna
utan extra kostnad. Eller,
koks till pannan om man
behövde det.
Ville man ta en Festis
cyklade man till ”schappet”
där Ylvas morsa hade hand
om både kaféet och kiosken.
Här var också samlingsstället innan ungdomarna tog
en sväng till någon av de
två dansbanorna på Bärby
och Bönered. På Folkets
hus i Bönered fanns även en
biograf, som ibland visade
filmer för alla åldrar.
Bärby bensinmack
Vid Bärby låg bensintappen,
som ”Klotis” farsa David
hade. Han hade en särskild
pump för färdigblandad
tvåtaktsbensin till moppen.
En krona räckte för att fylla
hela tanken. Uppe på berget
låg Bärbyskolan.
– Där gick vi från tredje
till sjätte klass. Sixten och
Birgit hette två lärare som
undervisade
Sävebarnen
under lång tid. De var
ganska stränga med dagens
mått mätt, men man lärde sig
ordentligt. Jag vet fortfarande att huvudstaden i Etiopien
heter Addis Abeba och låg på
2424 meter över havet!
Första folkskolan i
Bohuslän
Småskolorna i Askesby och
Gunnesby var så kallade
B-skolor, vilket innebar att
klass 1 och 2 satt i samma sal
och hade samma lärare.
– Vår fröken hette AnnaLisa och hon var så gammal
Ny matta i badrum,
kök eller sovrum?
Även parkett!
Vi kommer till er
– visar prover &
lämnar pris
att till och med min morsa
hade haft henne som lärarinna. Det var snudd på att mina
barn också hade fått henne.
Säve hade för övrigt den
första sockenskolan i Bohuslän, Stiernecreutzka skolan,
som var en föregångare till
folkskolan som kom 22 år
senare, 1842.
Per-Ivar ryser fortfarande
vid tanken då skoltandläkarens limousine rullade in
på skolgården. Då visste alla
att nu var det dags för årets
hemskaste ögonblick.
När någon familj behövde hjälp i hemmet, ryckte
hemsyster Bertha ut, och
när man var lite sjukare än
vanligt, så kom distriktsköterskan Maria hem.
– Vi hade barnmorska
också men henne behövde
jag, turligt nog, inte träffa.
På
ålderdomshemmet
på Mulered bodde en del
gamlingar, men de allra flesta
bodde kvar på bondgårdarna
runt i kring, tillsammans
med barn och barnbarn,
vilket var det mest naturliga
i Säve.
Många hantverkare
och småföretagare
– Vi hade också många
hantverkare och småföretagare som verkade i Säve.
Nisses farsa Bertil hade
elfirma, Martins pappa
Algot var målare, Christers
far var mjölnare, Ronnys
farsa Einar hade bilverkstad, Rolfs pappa Johan
hade åkeri, Kjell på Tåns
farsa Olle var försäkringsombud, Madeleines pappa
var trädgårdsmästare. Eva
på Åspets morsa Gulli var
Trollvi
Bygg AB
0735-116838
[email protected]
Dennis 0708-63 55 55,
031-760 10 46
Vi erbjuder totalentreprenader i form av:
Golvbiten
Snickeri • El • VVS • Grund/mur arbeten
Prefabtillverkning i våra verkstadslokaler
i Torslanda
Välkommen till REHDO!
Behandling av spasticitet, kronisk migrän och
överdriven svettning med botulinumtoxin
Professionell kompetens kombinerat med starkt personligt
engagemang. Målet är bästa bestående bättring och en
god förståelse hur det fungerar.
Dr Patrik Säterö, Specialistläkare Rehabmedicin
0723-00 82 08 • www.rehdo.se • [email protected]
Centrala Göteborg / Hönö
Torslanda Tidningen
sömmerska och hennes far
Nils var frisör, vid sidan om
jordbruket.
I Säve fanns ett ”trävarubolag” som hade allt som
behövdes för att bygga hus.
Där fanns också ”större”
industrier såsom ”Snett å
Windt” – snickerifabriken
som Per-Ivars mors kusin
Sven-Åke i Assmundtorps
far Sven startade och som
bland annat tillverkade
interiörer till Volvo. Här
fanns även ”Transportbanor”, som gjorde transportörer och Sverrevarvet, som
byggde oceangående fartyg,
om än som skalamodeller.
Bengt på Åspets Säve
Mekaniska verkstad gjorde
metalldelar till Volvo. Hans
farbror, ”Stig i Skomme”,
som i bästa entreprenörsanda kombinerade bensinmack
med åkeri och grusgropar
– allt med lysande resultat. Han byggde senare
Stigs center, som hamnade
i Backa när Sveriges tredje
motorväg 1958 byggdes
genom Säve.
Fotboll och hockey
Stig byggde också en
komplett
hockeyrink
med sarg, belysning och
värmestuga i sandhålan
i Bönered till oss ungdomar från Kärra och Säve.
Kärra hade då ett pojklag
i hockey som var väldigt
bra. Vår bäste forward var
Stigs pojk, Hasse, men
hans kusin, ”gäschivans
Janne”, låg inte långt efter.
Typiska Sävepojkar dessa
två, att från grunden lära sig
jobbet innan man tar på sig
ordförande-hjälmen i Sveriges bästa hockeyförening,
Frölunda Indians.
Kärra IF hade också
fotboll på den tiden, men det
var Säve SK som hade det
9
ypperliga fotbollslaget. Om
inte dribblingarna förvillade
motståndarna från Knippla,
Hälsö eller Tuve, så var det
namnen på gubbarna: Pajen,
Lången, Firren, Torsken
(efter studenten blev det
File’n), Mandel, Berra,
Kålle, Jalle, Agaton, Pelle,
Vigo med fler.
– Min morbror som bar
det vanligare namnet Olle,
var nog alltför ofta orsak till
vinsterna. Inte för sitt spel,
utan han var expert på att
verbalt reta motståndarna
tills smockan hängde lös lös
och då brukade det resultera i straff för Säve. Samma
gubbar var inte helt bortspelade i bandy heller, med
hemmaplan på ”Mossen”
uppe på Fjället. I landhockey tog Säve silvermedaljen i
SM i tidernas begynnelse.
”Sjukhus för
göteborgare”
– Vi hade faktiskt ett stort
sjukhus i Säve också, Lillhagen. Men där bodde förstås
mest göteborgare. I Skogome fanns också en annan
”cellsam” inrättning, som
man fick akta sig för att
hamna i om man inte skötte
sig och polisen Corneliusson
kom och tog e’n!
Allt detta fanns inom
Säve kommun.
Idag har mer än hälften
av denna samhällsservice
försvunnit från Säve. Istället har den centraliserats till
Tuve eller Göteborg. Det
har antagligen blivit billigare för Göteborg men skett
på bekostnad av närhet,
personkännedom, sammanhållning och ett absolut
behov av bil för Säveborna.
PER-IVAR SELLERGREN OCH
CONNY ÅQUIST
Julklappar till
glädje för många
Före jul anordnade ICA Maxi och TorslandaBjörlanda församling en insamling av julklappar till
barn i Biskopsgården.
– Vi samlade in julklappar till barn som inte har
det lika bra som oss, berättar församlingspedagog
Birgit Lennerås.
Idén kom från Karin ordnade julfirande för
Lundström på ICA Maxi familjer, de fick också paket.
och
tillsammans
med Fritidsgården i BiskopsgårSvenska Kyrkan i Torslan- den fick lite grejer.
da-Björlanda
församling
Alla begagnade böcker
gjordes detta möjligt.
gick till en förskola i Norra
Man stod i fyra timmar Biskopsgården för att delas
utanför kassorna på Maxi ut till familjer för språkoch fick in två pallar med träning. De två påsar med
leksaker. Mest nyinköp- begagnade gosedjur tvättata saker men även en del des och skickades till ett
begagnat. Medlemmar i boende i Göteborg för
Stick Caféet i Amhults nyanlända familjer.
kyrka slog sedan in saker till
– Allt resulterade i stor
julklappar.
glädje och Välsignelse, säger
Biskopsgårdens försam- Birgit glatt. Stort Tack till
ling hade en julfest på julaf- alla Er Givare och Ni som
ton för familjer med barn, var med och hjälpte till att
dit gick en del.
samla in och göra julklapStadsmissionen
fick par.
mycket som de delade ut
till behövande barn. SocialPIA MAGNUSSON
tjänsten i Västra Hisingen
LUNCHGUIDEN Vecka 2 -klipp ut & spara
- det vimlar av bra lunchställen i vårt närområde.
Smaklig
måltid !
Dagens rätt • hemlagade pajer • sallader
frukostpaket • grovfrukost • baguetter
hamburgare • espressokaffe.
Missa inte frukost från kl. 7:30
t.ex. varm grovfrukost (stekt potatis. bacon, ägg, falukorv)
Ring och beställ -klart när ni kommer!
Dagens lunch, husmanskost 75:(inkl. grönsallad, bröd, kaffe och kaka)
Även utmärkt Take-away! Ring och beställ!
Ga. Flygplatsv. 35
tel. 92 32 23
checkinmatkultur.se
Pizza • Lasagne • Sallad •
Pasta • Kebab • Hamburgare
Pizza • Kebab med ris
Sallad • Lasagne
(inkl. smör, bröd, dryck, sallad & kaffe)
(inkl. smör, bröd, dryck, sallad & kaffe)
Dagens lunch: 79:-
Dagens rätt: 75:-
vard. 11-14 (alla rätter)
vard. 11-15
San Cero
Nordhagsvägen 28
Tel. 92 31 66
www.sanremo.se
Pizzeria
må-fr 11-22 • lö-sö 12-22
Vi tar kort & rikskuponger
Flygfältsgatan 33 (vid Maxi) • 92
LUNCH PÅ TULLHUSET
Alla vardagar 11.30-14.00
Tallriksserverad lunch med salladsskål, hembakt bröd
och smör. Dryck ingår liksom kaffe & hembakad kaka.
DAGENS FISK • Veckans PASTA • SOPPA • SALLAD
105:-
samt TAKE AWAY ....
Affärslunch 2 eller 3 rätters
Ät billigare med vårt LUNCHKORT (95:-). BOKA BORD!
Hönö Klåva hamn • Tel. 031-97 69 00
www.tullhuset.se
07 07
Dagens rätt • hemlagade pajer • sallader
bagebröd från Hönö • grillade chiabatta
esspressokaffe • nybakt kaffebröd
Missa inte frukost från kl. 8:30
t.ex. varm grovfrukost (stekt potatis. bacon, ägg, falukorv)
Ring och beställ -klart när ni kommer!
Dagens lunch, husmanskost 75:(inkl. salladsbuffé, mjukt bröd, kaffe och kaka)
Även utmärkt Take-away! Ring och beställ!
Hönö Klåva, Västra vägen 5
tel. 96 66 77
checkinmatkultur.se
Köp din lunch hos oss!
Sallader • Smörgåsar • färdigrätter egentillverkade.
Mixa din egen sallad från vår salladsbar.
Pajer • Grillat med mera från vår manuella delikatess.
Korv med bröd från vår Fastfood och mycket mer!
Vill du synas med din
lunchrestaurang här?
Ring: 92 45 87
Nästa lunchguide vecka 5
NYTT ÅR,
Vi hjälper dig
att få ihop
vardagspusslet!
Råvaror och recept
i en färdig matkasse
Läs mer och beställ på:
ica.se/icamatkassen
NYA RUTINER?
Storhandla
på bara
5 minuter!
Handla i vår butik på nätet.
Vi plockar varorna åt dig och
erbjuder både hämtning i butik
och hemleverans.
Tulpanens dag 15/1!
Beställ varor i vår butik på nätet,
få en tulpanbukett på köpet!
Besök oss på www.maxitorslanda.se
idag!
Gäller beställningar för utlämning/hemleverans 14-15/1.
Välkommen in på maxitorslanda.se
Gilla Maxi ICA Stormarknad Torslanda på Facebook
för senaste nytt, inspiration, tävlingar och mycket mera!
ÖPPET ALLA DAGAR
7–22
Gamla Flygplatsv. 60, Tel: 031-720 56 00
www.maxitorslanda.se
Öppettider manuell delikatess: Mån–fre 7–20, Lör–sön 7–18.
Öppettider manuell fisk: STÄNGT pga renovering.
Öppettider Apotek Hjärtat: Alla dagar 9–21.
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
12
FAMILJ
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Boka din rad/familjeannons på
www.tidningen.se
✉ [email protected] | ✆ 92 45 80
Grattis
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Döda
Veckans ros
Varmt tack till Linda med familj som tog hand om mig när
jag svimmat utanför Ica Maxi. Tack även till flickan i cafeterian och trevliga ambulansmän.
Damen med flätor
Vår kära
Hipp hipp
Cornelia Blomster
6 år den 3 januari 2016
Grattis, vi älskar dig!!
Mormor & morfar
HURRA!
Lösningen v51
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
© Kryss
& Quiz
AB
CHINCHILLOR
BLEV
SOLBRÄND
I
K
H A
R
K O
S
ÄR
MOSSIGA
ÄVEN PÅ
VINTERN
TECKEN
SOM HAR
EN EGEN
DAG
BETESMARKER
SPETS
11
TJURTILLHÅLL
GÅR ÖVER
GRÄNSEN
G
N
A
G
A
R
E
P
S N Ö A D
N E L B U
A R
E S
S
Å R T
K E K
E
A N S E R
VILL
GODISGRISEN
REGNREST
RIKTNING
UTKÄMPAS
MED
STÖTEANTASTEN
GONIST
9
TAS I
VATTEN
BARRTRÄD
BÖR
KONDITOR
VARA
FARS
DEL
AV
EON
6
D
E
L
T
A
R
VÄDERTÅLIGT
VIRKE
O
P
S K E D
L E
R E
E T I S K
G
V I O
A
A S K
L Ä R K T
A
R
L U
N
D
G
R Å
N
Ä G
B
E
T O
B
L E
M
R Ä
A R
K
S T
T
R O
A S
T T
E K
G A
I N
V Ä S T
G A
K E
I S S T R
R A T
A
A Ö
F
S V E
F F I AM
DET RIKET
VAR STORT
ÖRTEXTRAKT
DET
KÄNNS I
NÄSAN
ÄR MED
FAS
RÄTTSENLIG
HOPPAS KLIPPSATSANDE MATERIAL
SLIPPA GÅ
SÄTTER
FARSTU
UTANPÅ
DISKRET
BEHÄRSKAR TALMAGI
KREUGER
FÄRG
LÅDA
BESKA
OCH
HÄTSKA
KOMMER
FRÅN MARGARETA
SOLGUD
3
ÄR KOLMÅRDEN
OCH
SKANSEN
SES MED F
OCH E
PLANERAT
PLACERAD
OFINA
KAN RIVAS
OCH FRYSAS
GLÄDJESPRIDARE
DEL TVÅ
LAGLIGA
OCH
OLAGLIGA
MEDEL
AXAT
ÄTS OFTA
FRUKTKÖTT
BESTRIDA
SKÅNSK
MATRÄTT
LOPPKUNG
Y
T
A
K
T
D I
V
ÄR
TENSID
VÄRMS
UPP
KOMMA
HÖGRE
UPP
SEGLA
PLANLÖST
DRICKS
ERSÄTTNING
GENOM
SLAGORD
ÖVERJÄST SKOJAR
OCH SMÅÖL
FLÖRTAR
I N
P O
A J
S
N A
A R
8
RABATT
I JULI
MITT I
KANADA
M
A
S
K
O
P
I
SÄTT
HEMLIGT ETTHÅLLA
FÖRBUND ATT
TAKTEN
DROTTNING
ÄR
MUSSLAN
S
B
T R O
A
F
MMA
P
S
A N T
EXTRADEL
DRAMATISK
DARIO
LITEN
BLÅ
FIGUR
4
B
K
I L A
F
M
O
P
R R E
MU R
MA
LIGGA
I
LÄGER
KÄNNER
SKEPSIS
SKVALLER
UTRYMME
HAR
GJORT
KRIMINELL
KARRIÄR
TÄCKER
BARA
BÅLEN
NÅR HÖGT
NORRLÄNDSK
NEGATION
BRÄNT
GODS
KGB I DDR
MÅSTE
DEN SOM
VILL BLI
BRA
FÖRST
OCH
SIST
1
DESS
NAMN ANVÄNDS FÖR
SVERIGE
SÅ STÅR
DET!
KAN VÄL
VAMPYR
LIDA AV
TÄVLING
SKOGSRÅN
K
R
I
T
A
V
I
T
T
R
O
T R
R
I G
G R
G E
A T
A
A
K A
T
M
R A
O R
S I
A N
D A
E D
FICK NOBELPRIS
UTLÖSA
DÅ RÅDER
TORKA
HANS
SYSTER
10
SORTS FAMILJEPLANERING
PJÄSDEL
BESTÄMMER
TID
SKOLPOJKE
BERÖMDA
5
MÅSTE
BLÖT
SMAKSÄTTARE
R
I S T
K E R
T R A
V T
G O T
E
K
I K A
S I N
H E T
O V A
R
R
D E
V E L
A L L
K A
S K A
A T S
M I K
G E
C
T
E M I
L A S
L E M
FRODIGT
HAR
UNDERLÄT- NÄSTAN
GUL
TAR STYRNAMNE
NING
2
STUDIETID
ÄR SKICKLIGA
PÅ TE
HUVUDSTAD
I
EUROPA
INBLANDAD
HAN OCH
HON
FÖRSIKTIG
ENKEL
MEN KRÄVANDE
LIVSSTIL
7
RÄCKA
RUM
SOM KAN
SKRÄMMA
FRISPRÅKIG
WEST
Ingrid Sjörén
Vår älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar och Morfar
* 11 december 1931
† 20 december 2015
Kent Engström
DENNIS och HELENA
SONNY och EVY
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Sören och Rita
Släkt och vänner
har lämnat oss i stor
sorg och saknad men
i ljust minne bevarad.
Vila i frid
MONICA
Begravningsakten har ägt
rum i kretsen av de
närmaste.
Ett varmt tack till
berörd personal på
Solängen 57, avd. 5.
Tack
5BDL
GÚSBMMPNUBOLFTPN
WJTBUTNJHJTPSHFOFGUFS
&DUO$[HO2OVVRQ
5BDLPDLTÌGÚS
EFMUBHBOEFJCFHSBWOJOH
GÚSCMPNNPSPDI
NJOOFTHÌWPSTPNIBS
CJESBHJUUJMMBUUIFESB
NJOOFUBWNJO
ÊMTLBEF$BMMF
.0/*$"
A203 HS
* 16 maj 1941
Torslanda
31 december 2015
MARIA
NETTAN och HASSE
CAMILLA
ANN
med familjer
Lennart och Agneta
Släkt och vänner
Käre lille Pappa,
nu är din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all
möda
Tack käre lille Pappa
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
5 februari kl. 10.00 i
Torslanda kyrka, varefter
inbjuds till minnesstund i
Församlingshemmet.
O.s.a till
www.gillisedman.se
eller 031-355 40 00.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Torslanda HK pg. 423 27-7.
Privatmarknad
Köpes
Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, Fritidsresor, Presentkorttorget. Ring 073-5014563.
Ö hyra
Civilingenjör m. familj söker bostad på Hönö
Jag börjar en anställning hos Caterpillar på Hönö den 1
februari och söker därför bostad i Öckerö kommun för
mig och min familj. Bostaden bör ligga i närheten av Pinan
eller på en plats med goda förbindelser. Vi söker främst en
omöblerad 3-4:a med 2 sovrum, >70 kvm och max hyra på
10000 kr. Hyrestiden bör vara tillsvidare (åtminstone tills
efter sommaren). Vi har en 10-årig son, jag är 51 och min
fru 34, vi är rökfria, spritfria och husdjursfria och allmänt
ordningsamma. Mvh Magnus Sjöberg, 0763-266873.
Önskar hyra hus eller större lägenhet
Finnes: man i sina bästa år (nåja) med tre snart vuxna barn
boende hos sej varannan vecka. Jobbar sedan snart hundra
år (nåja, igen) som pedagog inom skolan. Fast och stabil
inkomst. Goda referenser. Önskar: hyra hus eller större
lägenhet (minst tre rum och kök) i Torslanda med omnejd
under minst ett år eller längre. Maxhyra 10 000/månad.
Är förhoppningsvis ” mellan två boenden”. Allt av intresse.
Arnold, 0709-514352.
Önskar hyra boende
Jag söker boende för mig och mina tre barn (0-7 år). 2-4
rum och kök. Område: Torslanda. Rökfri och djurfri. Mycket
goda referenser. Mvh Sofia, 0736-309055.
Övrigt
Studiestöd/läxhjälp i Matematik
Framgång i skolan - i livet, har stark koppling. Kan studiestöd/läxhjälp i matte bidra? Högstadiet/gymnasiet; behovsstyrt; låg timkostnad; Ulf, civ.ing., tel 0723-843848.
Samling vid julkrubban
Välkommen till Öppet Hus
på Capio Vårdcentral Amhult!
Årets julkrubbegudsjänst i en välfylld
Björlanda kyrka inledes
med violinspel med
Dotter Sion spelad av
Jonas Kofron.
Sång av Barnkören och
Unga Röster samt solosång
av Elin Svenhede förhöjde
julstämningen i kyrkan.
Prästen Anders Wendel
delade ut små figurer till
barnen som senare skulle
sättas ut vid krubban.
Anders började med
berättelsen om Maria som
hade en pojkvän som hette
Josef. Maria möter en ängel
… Barnen som har figurerna Josef, Maria och ängeln
får gå fram till krubban
med dem. Då sjungs den
första sången, Marias änglabesök.
Berättelsen
fortsätter
med att Josef och Maria
tar sig mot Betlehem. Även
de vise männen får sättas
på borden. Sedan var det
änglarna och fåren som
sattes på plats.
PIA MAGNUSSON
Öppet Hu
s
1kl. 4/1
13 –16
Passa på att:
• Mäta ditt blodtryck
• Kontrollera din lungfunktion
• Kontrollera om du har vaxproppar
• Träffa vår BVC-sköterska Hanna
• Visa dina prickar/födelsemärken
• Träffa vår personal och hjälp
• Mäta ditt blodsocker
oss bli en bättre vårdcentral
Hos oss är allt samlat under ett tak: vårdcentral, barnavårdscentral,
vaccinationsmottagning m.m. All kompetens på ett ställe – för hela familjen.
Flygfältsgatan 23, Torslanda | 031-352 30 00 | www.capio.se
Björlanda kyrka var välfylld under julens krubbgudstjänst där några från Unga Röster och
barnkören sjöng tillsammans med solisten Elin Svenhede.
Torslanda Tidningen
13
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Kyrkoherdemottagande i Amhults kyrka
I söndags välkomnades Mats-Ola Nylén till
Göteborgs stift, Hisingens kontrakt och inte minst
som kyrkoherde i Torslanda-Björlanda församling
av kontraktsprost Bengt Hensing.
Det var mycket högtidligt
med sång och tal i Amhults
kyrka när Mats-Ola Nylén
välkomnades in i Torslanda-Björlanda församling av
anställda och lekmän.
Kontraktsprost, präster
diakoner, anställda, förtroendevalda,
kyrkvärdar,
körmedlemmar och ungdo-
mar var med och hälsade
den
nya
kyrkoherden
välkommen.
Biskop Per Eckerdals
öppna brev lästes upp av
kyrkorådets
ordförande
Gunilla Eriksson och sedan
var det kontraktsprostens
tur att hålla tal.
I söndags välkomnades Mats-Ola Nylén in i Torslanda-Björlanda församling.
Stefan
Mikaels son
Mikael, 70
Prostatacancer
– En kyrkoherde ska som
varje präst förkunna Guds
ord, förvalta sakramenten,
leda församlingens bön
och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva
själavård.
Kyrkoherdens
uppgift är att vara församlingens andliga ledare och
tillsammans med övriga
präster och de förtroendevalda tillse att allt sker
med god ordning och efter
Guds vilja. Kyrkoherden
ska planera och samråda,
uppmuntra och inspirera
medarbetarna,
fördela
uppgifterna i församlingen
och verka för församlingens
tillväxt i tron på Herren.
Kontraktsprosten
överlämnade det öppna
brevet till kyrkoherden.
– Det här är en stor dag
för dig, men även en stor
dag för din församling. Vi
är många som tar emot dig
med glädje och förväntan.
Ta vara på det goda arv
som finns här och ta vara
på de människor som vill
vara en del av kyrkan och
den kristna gemenskapen.
Ta också tillvara på de goda
medarbetare som finns i din
församling, både de anställda och de som arbetar
ideellt. Lyssna på dem, prata
med dem och ta vara på det
som var och en kan och
Präster och diakoner välkomnar kyrkoherden.
vill bidra med. Var en god
Herde!
Förutom
församlingsmedlemmar, präster mm
från de tre distrikten
Amhult, Torslanda och
Björlanda kom även representanter från Öckerö
församling och grannförsamlingarna på Hisingen
för att visa sin uppskattning.
Långväga gäster från
Oskarshamn fanns också på
plats. Kyrkoherden bodde
på samma gata i Oskars-
hamn som Makarna Christer och Gunilla Brorson när
han bodde där. Christer,
som då var kyrkofullmäktiges ordförande, samarbetade mycket under flera
år i Oskarshamn då MatsOla var kyrkoherde där
2007-2012. De har fortsatt
att ha kontakt även då
Mats-Ola arbetade i Rödeby
under de tre senaste åren.
– Vi gjorde vad vi kunde
för att ha honom kvar, säger
Christer. Vi har märkt
att han har varit mycket
uppskattad i Rödeby också.
Han har många strängar på
sin lyra, verkligen energisk
och tar itu med saker.
PIA MAGNUSSON
1 av 3 får cancer.
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se
eller ring oss på 020-59 59 59.
Alexandra
Mikaels barnbarn
!
DETTA HÄNDER PÅ VINGEN
vecka 2 - 3
Öppet hus på Närhälsan
Torslanda rehabmottagning!
BIO
ONSDAG 13/1 KL. 19
HEART OF SEA
FREDAG 15/1 KL. 19
SUFFRAGETTE
TORSLANDA-BJÖRLANDA FÖRSAMLING
SÖNDAG
14 JAN - 20 JAN
17/1 2 s e trettondedagen
11:00 Björlanda kyrka Högmässa
Körensemble under ledning av Karin Jullander.
Präst, Mats-Ola Nylén.
11:00 Torslanda kyrka Mässa
Musik, Janet Ertsborn. Präst, Manilla Bergström.
16:00 Amhults kyrka
Livsnära gudstjänst
Söndagsskolan Skattkistan. Musik, Andreas
Nordanstig. Präst, Sara Waldenfors.
Även 17/1 kl. 17, 20/1 kl. 19
TORSDAG 21/1 KL. 19
Önskerepris på THE INTERN
(med sv text)
FREDAG 22/1 KL. 19 Önskerepris
EN UNDERBAR J-A JUL
SÖNDAG 24/1 KL. 17 CAROL
ONSDAG
20/1
08:30 Torslanda kyrka Veckomässa
19:00 Björlanda kyrka Veckomässa i Taizéton
Bibelsamtal och fika efter mässan.
Även 27/1 kl. 19 kl. 19
KONSTHALLEN
14 JANUARI KL 13: 00 –16: 00 är du välkommen
på öppet hus hos oss. Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter visar dig runt.
- Testa din balans och handstyrka
- Prova på akupunktur
- Rehabquiz med vinster
Välkommen att besöka oss på
Flygfältsgatan 23,
Terminal 3 huset i Amhult
Telefon: 031-345 00 10
10-22/1 UTSTÄLLNING med AWEP (Afghan
Women Empowerment Program) Afganska
kvinnors hantverk
LÖRDAG 23/1 VERNISSAGE för fotoutställningen Västsahara Väntar. Visas t.o.m. 21/2
För komplett program se vår hemsida.
AMHULTS TORG
TEL 92 45 45
WWW.VINGEN .SE
narhalsan.se/torslandarehabmottagning
www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda
14 SPORT
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Torslanda Tidningen
FRITIDS
Kom och dansa i vår
Malins Dansskola
Yoga
Capoeira är en Brasiliansk
kampsport med akrobatik och
musik. Vi tränar hela kroppen,
balans, styrka och reflexer.
Träningen lämpar sig såväl för
barn som för vuxna i alla åldrar.
ANMÄLAN:
Karin/Piaba Tel: 0737-16 78 70,
Mail: [email protected]
PLATS:
Skutehagen skolan
Rörelserummet
Nyheter för i år: Feminine wibe, Lyrical,
Locking och popping, Hip Hop Fusion
samt Vuxen Street.
Torslanda/Öckerö
För barn/ungdomar: Lets dance, Showkids,
Pyttedans, Street, MTV, Caribbean m.m.
Kursstarter i Torslanda
Älvegårdsskolan
Kursstart onsdag 27/1
Fortsättningskurs 30/3
GRATIS-PRÖVA-PÅ 20/1 kl. 18-19
Kursstarter på Öckerö
START v 3 & 4
Mer info eller anmälan på:
malinsdansskola.se eller
maila [email protected]
Vi vill
bli fler!
Göstahallen
Kursstart tisdag 29/3
GRATIS-PRÖVA-PÅ 22/3 kl. 18.30-19.30
Välkommen som medlem!
För tider, pris och ytterligare info se hemsidan
BJÖRLANDA-TORSLANDA
HEMBYGDSFÖRENING
kontakt: Urban Jansson • tel: 031-92 11 94
[email protected] • www.amhult-lyse.se
Tel. 0739-09 22 80 • www.yoanday.se
ZENITHGYMPAN
Nu kör vi igång vårterminen med funktionell
gympa/gruppstyrka till härlig musik!
S Ö N DA G A R : 1 9 - 2 0
O N S DA G A R : 2 0 - 2 1
P L AT S :
Utomhus i januari vid
Hovgårdsvallen Zenith
Christian
Nathalie
!!!!
!
Inomhus fr o m februari i
Friidrottshallen, Björlanda
Träningsavgiften är 1.000 kr per år
(alt 600 kr/termin). För denna avgift har du möjlighet
att vara med på drygt 70 träningspass.
Inbetalning:IK Zeniths Plusgiro 52 25 52-9.
Ange namn och personnummer på inbetalningen.
Glöm inte att många arbetsgivare betalar den anställdes friskvårdsutgifter likt denna.
Du får lov att testa onsdags- resp. söndagspasset
en gång UTAN AVGIFT.
För mer information se IK Zeniths hemsida.
Välkomna alla gamla och
nya motionärer!
ikzenith.se
Torslanda Tidningen
SPORT
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Futsal
Vårens alla aktiviteter
-massor att välja mellan!
- Välkommen till
Kundaliniyoga -
PROVA PÅ - gratis, ingen föranmälan
Hjuviksgården Rörelserummet 21/1, kl 18.30
Tag med egen yogamatta och filt
KURSSTART Nybörjare/fortsättning
start torsdag 28/1 kl. 18.30 (ingen yoga v. 7)
Fortsättning 31/3 kl. 18.30
Mer info: DevaYoginiTorslanda
FÖRANMÄLAN till Annika Wahlberg tel 0735 87 28 32
eller [email protected]
TRÄNA BRAZILIAN JIUJITSU HOS OSS!
OBS! NYTT FÖR 2016:
NYBÖRJARKURSER FÖR BARN 414 ÅR!
KOLLA VÅR HEMSIDA FÖR MER INFO:
WWW.TORSLANDAKAMPSPORTCENTER.SE
DROPIN GÄLLER ÅRET RUNT
Avenyn United FC
vann i Björlandahallen
Inför 184 åskådare
vann Avenyn United FC
mot Malmö City Futsal
med 6-5 i Björlandahallen i söndags i
den nionde omgången av
den svenska futsalligan.
Matchen startade i högt
tempo och Malmö med
sitt rörliga anfallsspel hade
bestämt sig för att sätta relativt
hög press i försvarsspelet. 0-1
kom i den åttonde minuten
av Leutrim Mezionlli efter
aningen slarvigt försvarsspel.
Repliken kom bara sekunder
efter, en snygg vänstervrist
lågt i målvaktens högra hörn
av Avenyns Fredrik Alvefelt.
Malmö får igång sitt
anfallsspel bra då Avenyn
sjunker aningen lågt i sitt
försvarsspel. Magnus Bönnermark gör 1-2 via skottpass
in i mitten. Kort därefter
gör Alvefelt sitt andra mål
för dagen via en fast situation, vilket också står sig till
halvlek.
I början av andra ser man
tydligt från läktarplats att
Avenyn sätter högre press i ett
diamantförsvar, vilket Malmö
får klara problem med. 3-2
kommer i den 24e minuten
Handboll
P04 vann medaljer i Hallbybollen
THK Pojkar -04 ställde upp med två lag i Hallbybollen där tävlingen bestod av totalt 36 lag.
Lag 1 hade en trög start på turneringen vilket
resulterade i en tredjeplats och därmed B-slutspel.
Där taggade laget till rejält och revanscherade sig
med ett guld efter en mycket bra laginsats framförallt i försvaret.
THK lag 2 hade en desto bättre öppning på
cupen då dom avlutade gruppspelet som segrare
och gick direkt till A-slutspel. Laget fortsatte att
övertyga under A-slutspelet och efter att ha slagit
ut Aranäs, Alingsås och Skövde stod laget till slut
i A-final. Efter en förtjänstfull insats i finalen mot
ett starkare Silwing Troja kan vi glädjas åt ett silver.
Grattis till en mycket bra insats båda lagen i
THK pojkar -04.
THK-damerna föll borta mot Skånela
när THK närmade sig på nytt. Vid
18-16 fick THK en straff, som brändes,
och Skånela kunde utöka till 19-16 i
anfallet därefter. THK tryckte på men
kom inte närmare än ett mål ifrån. Inte
minst Skånelas målvakt storspelade med
flera
utmärkta räddningar. THK
hade dessutom minst fem bollar som tog
i målramen.
Magnus Lindqvist var inte helt
missnöjd efter matchen. Det var en hel
del som var positivt menade han. Vi
har inte riktigt marginalerna på vår sida
men vi kommer allt närmare en seger,
framhöll han vidare.
Spelmotorn Isabelle Svahn var tillbaka efter en skada och var riktigt spelsu-
efter en oerhörd vacker
framspelning av Joakim
Alhgren till Fredrik Augustin
som sätter den snyggt ribba
in.
Avenyn har momentum
i matchen nu och sätter
minuten efter 4-2 återigen
framspelning av Joakim
Ahlgren till Fredrik Augustin.
Avenyn rider på vågen och
Andreas gör snyggt 5-2 efter
att ha snurrat upp Malmöbacken och lagt den mellan
bena på målvakten. Avenyn
får kort därefter en sexmetersstraff som Joakim Ahlgren
missar, vilket ger Malmö
tändvätska.
Malmö öser på nu framåt
och Murat gör 5-3 när åtta
minuter återstår av matchen.
Malmö tar ut målvakten och
får in 5-4 när det återstår tre
minuter av matchen, Avenyn
rejält tillbaka-pressade nu
men Peter Paananen i målet
storspelar.
Andreas Haglund kan när
51 sekunder återstår sätta 6-4,
spiken i kistan tänkte dom
184 som var på plats i Björlandahallen. Men Malmö gör
6-5 med 19 sekunder kvar,
Malmö hinner få ett läge till
men skjuter över. Slut 6-5 till
Avenyn United FC.
”Det känns helt underbart
att gå upp i serieledning igen,
vi gör en väldigt ojämn match
och blandar och ger en hel
del. Publiken ger oss mycket
energi och i andra tycker jag
vi borde ha stängt matchen
vid 5-2 och straff. Vi har en
strålande form nu med tre
raka segrar, nästa match mot
IFK Uddevalla den 10/1 är
en riktig sex poängs match
gällande slutspelsplatserna,
den matchen ser vi fram
emot”, säger tränare Fredrik
Augustin .
Ett stort tack till publiken
som bjöd på god stämning i
Björlandahallen.
Matchen går att se i efterhand via www.aufctv.se.
LENNART ANDERSSON
Tyvärr blev det förlust med 2-5
mot IFK Uddevalla. Matchreferat i kommande nummer.
Svenska futsalligan södra
IFK Uddevalla
IFK Göteborg Futsal
Borås AIK
Avenyn United FC
Skoftebyns IF
Malmö City FC
GAIS Futsal
Gothia Futsal Förening
10
9
11
10
11
11
10
10
7
6
6
6
5
4
2
1
0
3
1
1
2
1
0
0
3
0
4
3
4
6
8
9
Handboll i
Torslandahallen!
KENT HANSSEN
I vårsäsongens premiärmatch på trettondagen fick THK inkassera en ny förlust
i bortamötet mot Skånela IF. Trots en i
många stycken bra insats förlorade man
med 28-25. Lagen skulle ha möts redan
den 5:e december i Torslandahallen
men matchen fick ställas in på grund av
stormen Helga.
Efter att THK inlett målskyttet kom
Skånela bäst igång och kunde gå fram
till en 8-5 ledning. THK närmade sig
efter hand och precis innan paus lyckades man kvittera till 14-14 som också
blev halvtidsresultatet.
THK fick ingen bra start efter paus
och hemmalaget kunde ta ledningen
med 17-14. Skånela hade också 18-15
15
gen samt visade fin form. Hon tyckte att
THK, med lite bättre flyt, faktiskt hade
kunnat vinna. Amanda Björndahl blev
skyttebäst med sju fullträffar. Isabelle
var näst bäst med fem mål. Anne Toft
och Caroline Strömberg gjorde vardera
tre mål.
Närmast följer två viktiga hemmamatcher för THK. Först, på onsdag,
spelas returen mot Skånela och på lördag
möter man Eskilstuna/Guif. Här gäller
nu att bryta förlusttrenden och komma
upp på vinnarspåret igen inte minst med
ett bra skytte – det är ju skottår i år.
JANNE RYDEHN
Onsdag 13/1 kl. 19.00
Damallsvenskan
Torslanda HK - Skånela IF
Lördag 16/1 kl. 14.15
Damallsvenskan
Torslanda HK - Eskilstuna Guif
Lördag 16/1 kl. 16.00
Damallsvenskan
Torslanda HK - HP Alingsås
Torslanda HK • Torslanda Idrottsväg 3
Tel. 031-56 41 08 • www.torslandahk.com
52-30
44-24
58-43
36-38
49-42
52-62
38-52
36-74
21
21
19
19
17
13
6
3
16 SPORT
Vecka 2 • onsdag 13 januari 2016
Torslanda Tidningen
Handboll
TAIK-blixten växer igen
Åter har TAIK-blixten genomförts i Torslandahallen inför och
under trettonhelgen. I år spelades turneringen i fem olika
klasser med tillsammans 60 lag som spelade hela 245 matcher.
Under förra helgen spelade flickor
-07 och -06 samt pojkar -06 och
under onsdagen flickor och pojkar
-05.
F07
TAIK Blixten var den första riktiga
cupen för THK:s F-07. Endast två
gånger tidigare har vi varit ute på
minisammandrag och mött barn
från andra klubbar. 10 lag ställde upp i klassen F-07 och THK
hade med fyra inbördes jämna lag
och vi mötte lag ifrån Kärra HF,
Stenungsund HK och Kungälv HK.
Torslandahallen fylldes tidigt av
förväntansfyllda handbollsflickor
och påhejande föräldrar och dagen
bjöd på både glädje, spänning och
kämparglöd.
Det spelades två
gruppspel och sedan A-, B- och
C-finaler och våra flickor tog guld
och silver i både A- och B-finalerna
efter mycket kämpande och fint
spel.
Magnus Janemyr
F06
THK:s flickor -06 har gjort det
igen. ”Glädje, engagemang och
mycket kämpaglöd var det vinnande receptet”, säger lagledarna, Lena
och Karin. I årets TAIK-blixten
ställde flickorna upp med fem
jämna lag och i slutändan var det
lag 5 som drog det längsta strået.
Stort grattis!
Det är härligt att se hur tjejerna
utvecklas från träning till träning.
Faktum är att lagen är så jämna att
vilket som kunde ha vunnit.
Mats Johnson
P06
Pojkar -06 kom på andra och delad
tredje plats. Våra killar kämpade
väl och efter tuffa matcher mot
varandra och gästande lag så kom
ett av lagen på en ärofull andraplats. I finalen vann Önnered
knappt med ett mål.
En
fantastisk
kämpaglöd,
spelglädje, kamratskap och underbart handbollsspel i samtliga fyra
jämna lag tog tre av dem sig till
A-slutspel och ett lag till B-slutspel.
Med facit i hand skulle det kunnat
ha vara vilket som helst av lagen
som kunde ha tagit sig till final
men THK Rosa var det lag som
drog det längsta strået. Stort grattis!
Det är fantastiskt att se
hur killarna utvecklas från träning
till träning med ökad spelförståelse,
teknik, träningsglädje, juste spel,
kämparanda och kamratskap och
vi är så stolta över att få träna dem
säger de nio ledarna för P06.
Malin Bodin
F07
F06
P06
F05
Med ett gästande lag som drog sig
ur TAIK-blixten i sista stund blev
det tre lag i stället för två tänkte
för Torslandas F05:or, vilket gav
de handbollssugna tjejerna ännu
mer speltid. Täta, spännande
matcher med mycket engagemang och fantastisk handboll
resulterade i silver i finalen mot ett
starkt Kungälv samt en fin tredje
plats i A-slutspelet och ett silver i
B-finalen.
Tack alla härliga tjejer som
utvecklas för varje träning och
F05
match, engagerade föräldrar
i kaffeförsäljningen, publiken,
lotterihjul, städning m m.
Erika Gummesson
P05
Pojkar -05 drog till sig hela 16
lag från bl.a. Halmstad, Skövde
och Uddevalla. Torslandas tre
lag visade spelglädje och kämparglöd samt god kamratanda både
på och utanför plan. Lag 3 lyckades bäst i gruppspelet och tog sig
till A-slutspel medan de två andra
lagen gick till B-slutspel. Lag 2
tog sig hela vägen till B-final och
erövrade silvermedaljer.
Frida Ackebjer
Torslanda HK:s dam- och herrjuniorer vidare i USM
I helgen avgjordes steg 3 i USM för juniorer. Som en av två
klubbar i hela Sverige så lyckades både dam- och herrjuniorerna ta sig vidare till steg 4 dit 16 lag i vardera klassen nu
kvalificerat sig.
I helgen spelade THK:s herrju- THK tidigare haft problem med.
niorer i en av steg 3-grupperna i Efter en jämn och målrik tillställTorslandahallen. THK placerades ning visar THK prov på bättre
i vad som på förhand kändes som ork och större kyla i de avgörande
en av de mer svårtippade grupper- lägena. Slutresultatet skrivs till
36-30. Två vinster av två möjliga
na.
Första matchen spelades mot gav bästa tänkbara utgångsläge
Borås HK, ett välskolat lag där inför söndagens bataljer.
Match mot Skogås HK stod på
ett antal spelare har rutin från
seniorsammanhang. THK gör en agendan. Tidiga söndagsmatcher
gedigen försvarsinsats och vinner brukar ofta vara synonymt med
relativt stabilt med 3 måls margi- ofokuserade matchinledningar.
THK spelar inledningsvis slarvigt
nal, 23-20.
I andra matchen väntade med ett antal missade lägen och
Kungälvs HK, ett bra lag som tekniska fel som följd. Skogås är
Glädjen var enorm bland spelare och publik när slutsignalen väl hade gått.
mer distinkta och lyckas rycka
åt sig en ledning. THK gör ett
ordentligt försök men kommer
aldrig närmre än oavgjort. Skogås
vinner till slut med 27-31.
Utgångsläget inför sista matchen mot IFK Ystad var tuffast möjliga. Vinst eller oavgjort och gruppsegern var ett faktum. Förlust och
JSM-resan hade tagit slut i ett allt
för tidigt skede. Matchen är precis
så tuff och hård som en direkt
avgörande match om avancemang
ska vara. I andra halvlek rycker
Ystad ifrån och leder med tre
mål när det återstår tio minuter.
Torslanda visar en oerhört fin
moral och lyckas i matchens näst
sista anfall pricka in det förlösande
och ack så viktiga kvitteringsmålet. THK lyckas stoppa Ystads
sista anfall och steg 4-biljetten
är säkrad. THK:s grupp i steg 4
spelas den 13-14 februari i Alingsås där man utöver Alingsås HK
möter RIK och Skånela IF.
Tränare Filip Olausson sammanfattar steg 3 så här: “Hela laget
gör en fantastisk insats under helgen.
Vi har jobbat stenhårt för detta
under hela säsongen och kan nu stolt
säga att vi är topp 16 i Sverige. Men
vi är inte nöjda med det. Topparna
har varit lika höga som dalarna har
varit djupa den här säsongen men
att vi lyckas pricka rätt den här
helgen är helt fantastiskt.”
AUGUST ELMBERG
Damjuniorerna for till Halmstad för att ta sig vidare till steg 4
och så småningom till det hägrande finalsteget den 22-23 april
i Malmö.
Ett lyckligt gäng tjejer som lyckats ta sig vidare i USM-spelet.
I första matchen mot H43 Lund
låg laget under med 4-5 efter 10
minuter men ledde, efter ett målfyrverkeri, med hela 12-6 i halvtid och
vann matchen med 21-11.
I matchen mot de slutliga gruppsegrarna Eslöv IK låg laget under
med tio mål (18-8) i början av andra
halvleken. Men efter ett mycket bra
spel kunde man putsa till siffrorna
och matchen slutade 18-21.
Den första matchen på söndagen
mot Ronneby HK började bra och
efter fem minuter kunde man hålla
en lening på 3-4 mål under hela
första halvleken som slutade med
ställningen 14-10.
I andra halvlek kom målproduk-
tionen igång och man hade en
ledning på 11 mål. Matchen slutade
med vinst på 25-17.
Inför sista matchen mot hemmalaget Halmstad HF var avancemanget till steg 4 klart förutsatt att
man inte förlorade matchen med
fem mål eller mer.
Efter en ganska jämn första
halvlek ledde laget med 11-9. Därefter hade man en ledning på 3-4 mål
hela andra halvlek och matchen
slutade 22-19.
Nu är laget klara för steg 4 där
de den 13-14 februari får spela i
Torslandahallen mot Skuru IF,
Kärra HF och IK Cyrus.
BW
2 - 2016
VECKA
✁
FOTO: RUNE BLOMGREN
Telefon & www
Listan
– De enda telefonnumren & www adresserna du behöver!
Service
AmEko Redovisningsbyrå AB .............................922435
Amhults Elektriska AB ................................. 0728-584873
www.amhultsel.se ..........................................................................................
Andalens VVS AB ............................................0705-475894
Anders Hushållstjänster ............................0732-526874
www.andershushallstjanster.se .................................................................
Björlandavarvet ...........................................................926246
Brandstationen, Torslanda ....................................... 920103
Eliasson & Lund Mek Verkstads AB ............. 920210
Entrematic Group AB ...............................................010-4747041
Fixer ........................................................................0704-772333
www.fixer.nu . ...................................................................................................
Fjällmans Begravning Torslanda .....................920220
www.fjallmans.se ...........................................................................................
Fjällmans Juridik ........................................................... 3109397
www.fjallmansjuridik.se ...............................................................................
Gillis Edman Begravningsbyrå ......................3554000
www.gillisedman.se .......................................................................................
Golvbiten ....................................................................... 7601046
www.golvbiten.eu ...........................................................................................
Göteborgs Lackcenter AB .........................................574760
www.gbglackcenter.se ..................................................................................
Hjuviks Glasmästeri & Rambutik ...................920424
www.hjuviksglas.se .......................................................................................
Hunddagiset Tusen Tassar ...............................................564940
www.hunddagisettusentassar.se ...............................................................
JL:s Elmontage AB ..................................................7619020
www.jlselmontage.se ....................................................................................
Johans Entreprenad ....................................0703-225703
Kulturhuset Vingen .............................................................924545
Lindome Entr. och förvaltning .............................0730-538209
www.letfab.se...................................................................................................
Marias Hemstäd...............................................0736-673017
Min service i väst ...........................................0739-274528
www.minserviceivast.se ...............................................................................
N-son Bolagen ......................................................................691910
NCW Bygg i Väst AB ..................................... 0707-410450
www.ncwbygg.se ...........................................................................................
Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson ........ 0705-222101
Olofssons traktorservice .......925480, 0703-327580
RVB redovisningsbyrån Öckerö .......................968490
www.rvb.se . .....................................................................................................
Stadsdelsförvaltningen ...................................... 3665000
Seaton Ekonomi & Redovisning .....................7606010
Sten Olofssons olje AB ......................................................921152
Supercar bilvård i Torslanda .............................632083
www.supercarbilvard.se . ..............................................................................
T-D bilservice ...............................................................920777
Teds Spräng och Stenarbeten ..............0705-209590
Torslanda Bilservice AB fd Hydro ..................920470
Torslanda Djurklinik ............................................................ 923737
Torslanda-Björlanda församlingsexpedition ...............7319000
Torslanda Persiennservice ......................................0708-101104
Torslanda Skomakeri .........................................................564006
Torslanda Tak ....................................................0709-369636
www.torslandatak.se .....................................................................................
Torslanda Tidningen ..................................................924580
tidningen.se .....................................................................................................
Torslanda Trafikskola .............................................. 561020
www.torslandatrafikskola.se .......................................................................
Trädakuten AB / trädfällning ................ 0705-157099
Trädspecialisterna AB ........................................... 570580
Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri .........0706-804588
Törnqvist El ........................................................0768-350101
Belastningsskadepraktiken Sjukgymnastik ................. 921720
Capio Vårdcentral ................................................... 3523000
www.tornqvistel.se ........................................................................................
Folktandvården ................................................010-4418910
Klipperian ..............................................................................564817
Klipp In .................................................................................. 920315
Klippotek Dandy ....................................................... 7889292
Kronans Apotek ................................................0771-612612
Lady Care Hudvård/Exuviance ........... 0704-568384
La Mire .............................................................................921180
Life Hälsobutiken ....................................................... 920410
Lugg ..................................................................................... 920310
Veteranpoolen ..............................................................188869
Volvo Museum ......................................................................664814
www.volvomuseum.se ...................................................................................
Wintby fastighets AB .................................0708-210430
Handel
Bjurfors .............................................................................922970
Blomsteraffären .........................................................920033
Blomsterlandet .................................................................. 3886002
www.blomsterlandet.se ................................................................................
Bushuset2 .......................................................................924001
www.bushuset.se/torslanda .......................................................................
Cinco .......................................................................................921510
Creativ Shop ..................................................................920053
www.cchobby.se/butik .................................................................................
Fastighetsbyrån ..........................................................562850
www.fastighetsbyran.se ...............................................................................
Fiskbutiken Torslanda Torg ..............................................564890
Fisk Vagnen Skra bro ............................................925040
Flight Foto ............................................................................562500
Färg-boden .....................................................................923385
www.fargboden.se .........................................................................................
Hemköp .............................................................................567640
ICA Maxi Stormarknad ....................................... 7205600
iems Inredning Tyger och Presenter ............920465
Jerkstrands Konditori ............................................562202
Länsförsäkringar fastighetsförmedling ......................... 410600
Malms väskor .......................................................................564142
Mekonomen ..........................................................................924907
My Baby ................................................................................924054
Nordea Amhults torg ................................... 0771-224488
PW reng. FixUniv. ........................562396, 0703-336823
S|E|B Volvo City ............................................... 0771-365365
Swedbank ......................................................................7397560
Sörreds Byggvaruhus AB .....................................542060
Torslanda BlomsterHandel AB ......................................... 561558
Torslanda Frukthall .............................................................562410
Torslanda Färg & Tapet ......................................3880045
www.måla.eu ...................................................................................................
Torslanda Kamin & Värme ...................................565694
www.kaminovarme.se ...................................................................................
Torslanda Optik ...................................................................560788
Torslanda Zoologiska ...............................................921106
Uniteam ............................................................................923600
www.uniteam.se .............................................................................................
Vännplatsen Secondhand .........................0702-227009
www.vannplatsen.se .......................................................................................
Hälsa & Skönhet
Amhult Tandläkarna .................................................923384
Amhults Massage Studio .........................0735-442344
Apotek Hjärtat ICA Maxi ..........................010-4990854
Apoteket Hjärtat Torslanda Torg ........010-4990545
Service
Hönö Marin & Transport .........................................0707-101015
SVANHOLMARKITEKT.SE SAR/MSA ................0708-298870
Taxi Hönö ............................................................................ 968384
Öarnas Begravningsbyrå ......................................967040
www.oarnas.se ...............................................................................................
Öckerö Marinmotor ............................................................969256
www.lugg.nu ....................................................................................................
Meddo Droppinsolarie ............................................. 0735-255758
Närhälsan Torslanda ..............................................7478640
New Body Fitness Center ....... 920017/0739-817103
Salong Aquarius ..........................................................920525
Salong Jasna Hud & Kroppsvård ....................924060
www.salongjasna.se . ........................................................................
Salong Piruette ...........................................................923626
www.piruette.se .................................................................................
Salong Viken ........................................................................ 921243
ShiatsuRummet ......................................................0706-285504
Tandläkare Andreas Holmlund .......................... 562424
www.andreasholmlund.se ................................................................
Top Hair .................................................................................922255
Tors-klippet ..........................................................................560834
Torslanda Läkarhus ................................................7221150
Torslanda Osteopatklinik ........................................0708-147131
www.iems.se ...................................................................................................
JARA-Produkter Hus & båtfärg ........................683600
[email protected] ..........................................................................
Öckerö kommun
www.capio.se ..................................................................................................
Mat
Amhults Krog .......................................................................924680
Check In Matkultur ..................................................923223
Lilla Saluhallen ............................................................ 921991
Lilla Varholmens Kiosk ......................................................920665
Lillebygrillen ..................................................................565252
www.lillebygrillen.se ......................................................................................
Pizza Huset Skrabro ...........................................................927112
Restaurang New City ..............................................564848
San Remo Pizzeria .................................................... 923166
Handel
Hönö skor .............................................................................965342
Klåva Blommor ....................................................................976959
Klåva Fisk .......................................... 965108, 0706-960996
Klåva Herr .................................................................... 7886200
Lille Skutt ....................................................................... 969158
Modebutik Josefin ....................................................969650
Salt & Honung ..............................................................965321
Vitalboden eco store .......................................................... 965810
Zillstar ...............................................................................965581
Hälsa & Skönhet
Fina Fötter Forever ................................................ 0703-933131
Huntingford Hår, hud, hälsokost .....................968870
www.huntingford.se ..........................................................................
Skärgårdsfötter ..............................................0709-620355
www.skargardsfotter.se ...............................................................................
Öarnas Fotvårdsklinik ............................................962235
Mat
Franses .............................................................................. 3860056
Föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening ........................921194
Lions ..........................................................................0704-244765
PRO Torslanda .....................................................................560937
Torslanda balettskola ........................................................562148
Torslanda Taekwon-Do klubb .............................. 0707-350642
Så når dina kunder dig!
Minsta tiden för
medverkan är 6 mån.
Är du intresserad?
Kontakta Suzanne Theander på
tel. 92 45 82 eller
[email protected]
Röd fet stil ................ 80:-/v
Fet stil ........................ 50:-/v
Normal stil ..................... 35:-/v
Tilläggsrad
webadress .................... .. 25:-/v
Veckans TV-tablå
ONSDAG 13/1
TORSDAG 14/1
FREDAG 15/1
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Go’kväll. (R)
10.45 Vem tror du att du är? (R)
11.25 Familjer på äventyr. (R)
12.25 Bönder, kärlek och
trimmade traktorer. (R)
13.20 Cimarron Strip: The greeners.
14.35 Inför Idrottsgalan 2016.
14.45 Trettondagskonsert. (R)
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Dokument inifrån:
Experimenten.
21.00 Vänligen Lars Lerin.
21.30 Hundra procent bonde.
22.00 Brev till allmänheten. (R)
23.00 Byggänget. (R)
23.15 Rapport.
23.20 Miranda: Live. (R)
0.20 Deutschland 83. (R)
1.10 Veckans brott. (R)
2.10 Stjärnorna på slottet. (R)
3.10–6.00 Nattsändningar.
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Go’kväll. (R)
10.45 Dokument inifrån:
Experimenten. (R)
11.45 Bastubaletten. (R)
12.15 Hundra procent bonde. (R)
12.45 Vänligen Lars Lerin. (R)
13.15 Jills veranda, Nashville. (R)
14.15 Taikon. (R)
15.50 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.10 Karl för sin kilt. (R)
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Antikrundan.
21.00 Fosterland.
22.00 Opinion live.
22.45 Återvändarna.
23.15 Rapport.
23.20 Taikon. (R)
0.55 Dokument inifrån:
Experimenten. (R)
1.55–6.00 Nattsändningar.
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 En stad – en historia. (R)
10.10 Inför Idrottsgalan 2016.
10.20 Alpint. Herrarnas
kombination, första åket.
11.45 Fosterland. (R)
12.45 Antikrundan. (R)
13.45 Inför Idrottsgalan 2016.
13.50 Alpint. Herrarnas
kombination, andra åket.
14.50 Opinion live.
15.35 Återvändarna.
16.00 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.20 Jakten på norrsken.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 På spåret.
21.00 Skavlan.
22.00 Shetland.
23.00 Rapport.
23.05 Game of thrones.
23.55 Bönder, kärlek och
trimmade traktorer. (R)
0.50 Antikrundan. (R)
1.50–6.15 Nattsändningar.
9.00 SVT Forum.
16.20 Värsta
listan. (R)
16.50 Severin. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Hemliga svenska rum. (R)
18.10 Akuten. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Där ingen skulle tro
att någon kunde bo. (R)
20.00 Babel bio.
20.45 Äta lunch. (R)
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 In the flesh.
23.10 Vårt världskrig. (R)
0.10–5.05 Nattsändningar.
8.10 Akuten. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Babel bio. (R)
17.05 Äta lunch. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Hemliga svenska rum. (R)
18.10 Akuten. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 It’s love, actually.
19.50 Emma hittar hem. (R)
20.00 Eugen – den röde prinsen.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Jag minns en sommar.
0.05 It’s love, actually. (R)
0.30 Värsta listan. (R)
1.00–5.05 Nattsändningar.
8.10 Akuten. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Min sanning:
Horace Engdahl. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Arkitekturens pärlor.
18.10 Akuten. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Trädgården på Strömsö.
20.00 Cirque du Soleil:
moderna cirkusartister.
20.55 En bild berättar. (R)
21.00 Aktuellt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Efter revolutionen.
23.45 Sommarpratarna. (R)
0.45–5.05 Nattsändningar.
LÖRDAG 16/1
7.00 Dokument
inifrån: Experimenten. (R)
8.00 Opinion live.
8.45 Skavlan. Talkshow med Fredrik
Skavlan. (R)
9.45 Inför Idrottsgalan 2016.
9.50 Vintermagasin.
10.15 Vinterstudion.
15.30 Karl för sin kilt. (R)
16.20 På spåret. (R)
17.20 Den siste sabotören.
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Go’kväll.
19.00 Sverige!
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Stjärnorna på slottet.
21.00 P3 Guldgalan 2016.
22.40 Rapport.
22.45 Apollo 13.
1.00–6.25 Nattsändningar.
8.30 Draghundsport: Sheriff är
kung. (R)
9.00 Rapport.
9.05 Akuten. (R)
10.00 Rapport.
10.05 Sommarpratarna. (R)
11.05 Rapport.
11.10 Hemliga svenska rum. (R)
11.20 Skicross.
12.50 Rapport.
12.55 Arktiska vinterbad. (R)
13.00 Där ingen skulle tro
att någon kunde bo. (R)
13.30 Vem vet mest? (R)
16.00 Sverige idag
på romani chib/arli.
16.05 Rapport.
16.10 Sverige idag
på romani chib/lovari.
16.15 Eugen – den röde prinsen. (R)
17.15 Cirque du Soleil: moderna cirkusartister. (R)
18.10 Akuten. (R)
19.00 Kulturstudion.
22.35 Gengångare.
23.35 Edit: N.Y. stories.
0.05–5.05 Nattsändningar.
SÖNDAG 17/1
MÅNDAG 18/1
TISDAG 19/1
8.15 Antikrundan. (R)
9.15 Vinterstudion.
15.00 Bastubaletten. (R)
15.30 Vänligen Lars Lerin. (R)
16.00 Stjärnorna på slottet. (R)
17.00 Bönder, kärlek och trimmade
traktorer.
17.55 Sportnytt.
18.00 Nyheter.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Nyheter.
20.00 Så ska det låta.
21.00 Kampen om tungvattnet.
21.45 London spy.
22.45 Rapport.
22.50 Simma lugnt, Larry!
23.20 Stjärnorna på slottet. (R)
0.20–6.00 Nattsändningar.
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Landet runt. (R)
10.45 Sportspegeln. (R)
11.15 Inför Idrottsgalan 2016.
11.25 På spåret. (R)
12.25 En stad – en historia. (R)
12.35 Skavlan. (R)
13.35 Stjärnorna på slottet. (R)
14.35 Dollar.
15.50 Gomorron
Sverige sammandrag.
16.10 Auktionskammaren.
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Fråga doktorn.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Guldbaggegalan.
22.00 Kulturnyheterna:
Guldbagge-extra.
22.15 Rapport.
22.20 Naken bland vargar.
0.05 Kampen om tungvattnet. (R)
0.50–6.00 Nattsändningar.
5.15 Landet runt.
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Auktionskammaren. (R)
10.50 Sverige! (R)
11.20 K-märkta ord.
12.25 Brev till allmänheten. (R)
13.25 Byggänget. (R)
13.40 Fråga doktorn. (R)
14.25 Inför Idrottsgalan 2016.
14.35 Ola & Julia.
16.00 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.20 Vem tror du att du är?
17.00 Vem vet mest? (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Nyheter.
20.00 Familjer på äventyr.
21.00 Veckans brott.
22.00 Deutschland 83.
22.50 Bastubaletten.
23.20 Rapport.
23.25 Kärlek på italienska.
1.20–6.00 Nattsändningar.
8.00 Sverige
idag på romani chib/
arli. (R)
8.05 Sverige idag
på romani chib/lovari. (R)
8.10 Akuten. (R)
9.05 Världens natur:
Djurvärldens bästa föräldrar.
10.05 Gudstjänst.
10.50 Kampen om kronan. (R)
11.05 Min sanning. (R)
12.05 Rapport.
12.10 Kulturstudion:
Max Raabe är tillbaka. (R)
13.40 Kulturstudion:
Cirkus Cirkör ”Borders”. (R)
15.30 Babel bio. (R)
16.20 Sverige idag på meänkieli.
16.25 Arktiska vinterbad. (R)
16.30 Trädgården på Strömsö. (R)
17.00 UR.
18.00 Värsta listan.
18.30 Nysvenskar.
19.00 Sommarpratarna.
20.00 Min sanning: Nalin Pekgul.
21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.
22.00 Dokument utifrån:
Spelet om Egypten.
22.55 Ridsport: Världscuphoppning
23.50 Gudstjänst.
0.35–5.05 Nattsändningar.
7.55 Sverige idag
på meänkieli. (R)
8.00 UR.
9.00 SVT Forum.
16.20 Gudstjänst. (R)
17.05 Hemliga svenska rum. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Kyrkornas hemligheter. (R)
18.10 Akuten. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Deadly 60.
20.00 Världens natur:
Djurvärldens bästa föräldrar.
20.55 Fårens väg
till sommarbete. (R)
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Dox: We come as friends.
0.05–5.05 Nattsändningar.
7.40 Deadly 60. (R)
8.10 Akuten. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Världens natur: Djurvärldens
bästa föräldrar. (R)
17.15 Fårens väg
till sommarbete. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Kyrkornas hemligheter. (R)
18.10 Akuten. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Severin.
20.00 Hem till varje pris.
20.30 Vegorätt.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 De okuvliga.
22.45 Transpersoner – att vara den
man är. (R)
23.45 Babel bio. (R)
0.30 Severin. (R)
1.00–5.05 Nattsändningar.
Färgspecialisten i Torslanda
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14 • ☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
6.50 Hot in Cleveland.
7.10 Marry me.
7.35–8.00 Happily divorced.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
9.00 The real housewives
of Melbourne. (R)
10.00 Project runway junior.
11.00 Djurakuten.
12.00 Hell’s kitchen.
13.00 Lyxfällan.
14.00 Project runway junior.
14.55 The real housewives
of Melbourne.
16.00 Skönhetsfällan.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Undercover boss.
20.00 The mentalist.
22.00 Min hemlighet.
23.00 Undercover boss.
0.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Dr Phil.
11.00 Tareq Taylors
nordiska matresa.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Skidskytte.
16.15 Tareq Taylors
nordiska matresa. (R)
16.55 Sverigequizen.
17.50 Helt sjukt.
18.25 Lotto, joker och drömvinsten.
18.35 Helt sjukt.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Sveriges mästerkock.
21.00 Gåtan Christer Pettersson.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five–0.
0.00–4.45 Nattsändningar.
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little
couple. (R)
9.10 Grey’s anatomy. (R)
10.10 Scandal.
11.10 Desperate housewives.
12.10 Ellen DeGeneres show.
13.05 Frisörakuten.
14.05 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.30 Mike & Molly. (R)
16.00 The little couple.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.30 The big bang theory.
20.00 The muppets.
21.00 Blood and oil.
22.55 The big bang theory. (R)
23.20 Criminal minds.
0.20–6.00 Nattsändningar.
6.25 Jims värld. (R)
6.50 Hot in Cleveland.
7.10 Marry me.
7.35–8.00 Happily divorced.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
8.55 The real housewives
of Melbourne. (R)
10.00 Project runway junior. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Hell’s kitchen.
13.00 Lyxfällan.
13.55 Project runway.
14.55 The real housewives
of Melbourne.
16.00 Skönhetsfällan.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Undercover boss.
20.00 Lyxfällan.
21.00 Vid din sida.
23.40 Undercover boss.
0.40–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Dr Phil.
11.00 Tareq Taylors
nordiska matresa.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Skidskytte.
Damernas individuella.
16.15 Tareq Taylors
nordiska matresa. (R)
16.55 Sverigequizen.
17.55 Helt sjukt.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Sveriges mästerkock.
21.00 Renées brygga.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five–0.
0.00–4.45 Nattsändningar.
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little
couple. (R)
9.10 Grey’s anatomy. (R)
10.10 Scandal.
11.10 Desperate housewives.
12.10 Ellen DeGeneres show.
13.05 Frisörakuten.
14.05 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.30 Mike & Molly. (R)
16.00 The little couple.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.30 The big bang theory.
20.00 Vägens hjältar.
21.00 Trevligt folk deluxe.
22.00 American crime. (R)
23.00 The big bang theory. (R)
23.25–6.00 Nattsändningar.
6.25 Jims värld. (R)
6.50 Hot in Cleveland.
7.10 Marry me.
7.35–8.00 Happily divorced.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
8.55 The real housewives
of Melbourne. (R)
10.00 Project runway. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Hell’s kitchen.
13.00 Lyxfällan.
14.00 Project runway.
14.55 The real housewives
of Melbourne.
16.00 Skönhetsfällan.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Millionaire matchmaker.
19.00 How I met your mother.
20.00 Mannen i mitt liv.
22.20 This means war.
0.15–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Dr Phil.
11.00 Tareq Taylors
nordiska matresa.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Halv åtta hos mig.
15.15 Skidskytte. Herrarnas stafett.
17.10 Tareq Taylors
nordiska matresa. (R)
17.50 Trav: V75 Klubben.
17.55 Helt sjukt.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Fångarna på fortet.
21.30 Thor.
22.00 Nyheterna.
22.15 Thor, forts.
0.00–4.45 Nattsändningar.
6.50 Frisörakuten. (R)
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little
couple. (R)
9.10 Grey’s anatomy. (R)
10.10 Scandal.
11.10 Desperate housewives.
12.10 Ellen DeGeneres show.
13.05 Frisörakuten.
14.05 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.30 Mike & Molly. (R)
16.00 The little couple.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 The millionaire matchmaker.
19.00 Ullared. (R)
20.00 America’s funniest
home videos.
21.00 The big bang theory.
22.00 Superman returns.
0.55 Partaj.
2.50–6.00 Nattsändningar.
6.00 Michael J Fox show. (R)
6.20 Hot in Cleveland.
7.10 Alla älskar Raymond.
7.35 The Goldbergs.
8.00 Pretty little liars.
9.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
11.00 16 kids and counting. (R)
12.00 Courtney loves Dallas.
12.30 Welcome home, Roscoe Jenkins.
15.00 Morden i Midsomer.
17.00 Millionaire matchmaer.
18.00 Kicking & screaming.
20.00 Handboll: Sverige–Slovenien.
Grupp C. Från Wroclaw i Polen.
23.00 Broken city.
1.20 This means war.
3.15–6.00 Nattsändningar.
6.00 Jamies Amerika.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 Skidskytte. Damernas masstart.
12.30 Fångarna
på fortet. (R)
14.00 Sveriges mästerkock. (R)
16.00 Skidskytte.
Herrarnas masstart.
17.00 Renées brygga. (R)
17.55 Keno.
18.00 Trav.
19.00 Nyheterna.
19.30 En ska bort.
19.55 Lotto, joker och drömvinsten.
20.00 Tack för dansen.
21.30 Mammas pojkar.
22.00 Nyheterna.
22.15 Mammas pojkar, forts.
23.50 Slumdog millionaire.
2.20–4.45 Nattsändningar.
6.00 America’s funniest
home videos.
6.25 Marvel’s Avengers
Assemble.
6.50 Bunheads.
7.45 Shake it up.
8.15 Christine.
8.40 America’s funniest
home videos. (R)
9.10 Hart of Dixie.
10.05 Top 20 funniest. (R)
11.05 Hitta pappa.
12.50 Home free. (R)
13.50 Vägens hjältar. (R)
14.50 Trevligt folk deluxe. (R)
15.50 The muppets. (R)
16.50 The big bang theory. (R)
17.50 The hot chick.
20.00 Top 20 funniest.
21.00 America’s funniest
home videos.
21.30 I min vildaste fantasi.
23.30 Imse vimse spindel.
1.35–6.00 Nattsändningar.
6.00 Michael J Fox show. (R)
6.20 Hot in Cleveland.
6.45 Courtney loves Dallas.
7.10 Alla älskar Raymond.
7.35 The Goldbergs.
8.00 Pretty little liars.
9.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
11.00 16 kids and counting.
12.00 Supersize vs superskinny.
13.00 Kicking & screaming.
15.00 Mannen i mitt liv.
17.20 How I met your mother.
17.50 Lyxfällan. (R)
18.50 Edward Scissorhands.
21.00 Lovligt byte.
22.55 Vertical limit.
1.25 Broken city.
3.15 How I met your mother.
4.00–6.00 Nattsändningar.
6.00 Jamies Amerika.
7.55 Nyhetsmorgon.
11.30 Tack för
dansen. (R)
13.00 Bygglov. (R)
14.00 Nej till cancer. (R)
16.05 Midnatt i Paris.
17.55 Keno.
18.00 Bingolotto.
19.00 Nyheterna.
19.30 Bingolotto, forts.
20.00 Farmen.
21.00 Lawless.
22.00 Nyheterna.
22.15 Lawless, forts.
23.35 Partners in crime. (R)
0.40 Burn after reading.
2.45–4.45 Nattsändningar.
6.00 America’s funniest
home videos.
6.25 Star wars rebels.
6.50 Bunheads.
7.40 Shake it up.
8.05 Christine.
8.30 Mixology. (R)
8.55 America’s funniest
home videos. (R)
9.20 Treasure buddies
– valpgänget på skattjakt.
11.10 Blood and oil. (R)
13.00 The millionaire
matchmaker. (R)
14.00 Real housewives of New York.
15.00 Familjen Kardashian.
16.00 Romy och Michele – blondiner
har roligare.
17.50 Simply Nigella. (R)
19.00 Ullared. (R)
20.00 Home free.
21.00 Man of Steel.
23.50 Criminal minds. (R)
0.50 CSI: Cyber. (R)
1.50 2 1/2 män.
2.45–6.00 Nattsändningar.
6.50 Hot in Cleveland.
7.10 Marry me.
7.35–8.00 Happily divorced.
8.30 Hot in Cleveland.
8.55 The real housewives
of Melbourne. (R)
10.00 Project runway. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Hell’s kitchen.
13.00 Lyxfällan. (R)
14.00 Project runway.
14.50 The real housewives
of Melbourne.
16.00 Skönhetsfällan.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Undercover boss.
20.00 Handboll: Tyskland–Sverige.
23.00 Undercover boss.
0.00 Skönhetsfällan.
1.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Dr Phil.
11.00 Tareq Taylors
nordiska matresa.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Halv åtta hos mig.
14.30 Hem till salu.
15.50 Extreme makeover weightloss.
16.55 Sverigequizen.
17.55 Helt sjukt.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 13 år med Diggiloo.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five–0.
0.00–4.45 Nattsändningar.
6.50 Frisörakuten. (R)
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little
couple. (R)
9.10 Grey’s anatomy. (R)
10.05 Scandal.
11.00 Desperate housewives.
12.00 Ellen DeGeneres show.
12.55 Real housewives
of New York. (R)
13.55 Mixology.
14.25 Familjen Kardashian. (R)
15.25 Mike & Molly. (R)
15.55 The little couple.
17.00 Grey’s anatomy.
17.55 Mom.
18.25 Vänner.
19.25 The big bang theory.
19.55 Simply Nigella.
21.00 Criminal minds.
21.55 CSI: Cyber.
22.55 The big bang theory. (R)
23.25 Criminal minds.
0.25–6.00 Nattsändningar.
6.50 Hot in Cleveland.
7.10 Marry me.
7.35–8.00 Happily divorced.
8.30 Hot in Cleveland. (R)
8.50 The real housewives
of Melbourne. (R)
10.00 Project runway. (R)
11.00 Djurakuten.
12.00 Hell’s kitchen.
13.00 Lyxfällan.
14.00 Project runway.
15.00 The real housewives of Melbourne.
16.00 Skönhetsfällan.
17.00 Lyxfällan. (R)
18.00 Svenska Hollywoodfruar.
19.00 Undercover boss.
20.00 Morden i Midsomer.
22.00 Skönhetsfällan.
23.00 Undercover boss.
0.00 Skönhetsfällan.
1.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Dr Phil.
11.00 Tareq Taylors
nordiska matresa.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Halv åtta hos mig.
14.30 Hem till salu.
15.50 Extreme makeover weightloss.
16.55 Sverigequizen.
17.55 Helt sjukt.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Farmen.
20.00 Bygglov.
21.00 Partners in crime.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five–0.
0.00–4.45 Nattsändningar.
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little
couple. (R)
9.10 Grey’s anatomy. (R)
10.10 Scandal.
11.10 Desperate housewives.
12.10 Ellen DeGeneres show.
13.05 Frisörakuten.
14.05 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.30 Mike & Molly. (R)
16.00 The little couple.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.30 The big bang theory.
20.00 Ullared.
21.00 The big bang theory.
21.55 Grandfathered.
22.20 The middle.
22.50 The big bang theory. (R)
23.20–6.00 Nattsändningar.
v. 2
Krysset
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
NÅLAS
FAST
Kryss
& Quiz AB
BLIVIT
STÖRRE
VÄNTA PÅ
GENOMSLAG
TEMPE- GAMMAL
RERAD LIVVAKT
TILLMÖTES- HÄSTGÅENDE KRAFTER
VISA
SIN
ÅSIKT
HÖJDVÄG
BEKÄM-
MJÄRDE
SATT
FAST
SITTER DANS- PADE EKO- UNDER
SLIMMAT FEST NOMISKA SJU
BROTT
KONDENS
ÄMNESGRUPP
10
1
TAGIT TAG
PÅ TAG
5
HÄNGER
IHOP
SKRIVS
ELLEN
ANGER
TVÅ
STADSTON
ÅLDER PÅ
FLASKA
FOLKGRUPP
Krysset
presenteras
av
UTESLUTIT
HADE
SÖNDER
HELHETEN
BESTYRKT
SES VID
MYRAR
ÄR PÅ VÄG
BANK
UNDERLÄTTAR START
I MASSA
TILL BAK
ALDRIG
PÅ TIDEN
TEVÄXT
GÅTT
NED
INDISK
DEL
HÄRMA
VARGEN
KAN VARA
VÄRD VAD
SOM HELST
2
NÄRA ÄR
PÅ
VIPPEN
KOLLA
REKLAMPERSON
GJORT
ETT STOPP
HOPKOK
ÄR INTE
FULLLÄRDA
PRECIS
I BÖRJAN
XX
GÅNGER
STRECK
SOVER
NOG
INGEN I
LÄNGRE
11
DRIVA
MED
I HANDEN
SKRIVMASKIN
CELLSTOFF
SITTSTÄLLNING
GÖRS
MÅNGA
KLIPP PÅ
SJÖGÅNG
8
JOBBAR
MAN PÅ
ACKORD I
SKRIVANDE
STAT I
SURINAM
GILLAR
SÄLAR
SEGT
VIRKE
MARTINPÅ
SON
GENT-ÅK
PLAN
6
LIGGER I
FATET
GILLAR
LIKARTADE
MANKEMANG
HAR
FÅTT NOG
BLÄNDVERK
BEREDS I
BRYGGHUS
STABILA
GRUNDÄMNE
VÄLBÄRGAD
EN AV
TRETTON
HAR INGA
BEN
BEDARRA
TOPPA
SISTA
CHANSEN
UNDERTECKNAD
BLIVIT
DYSTER
STJÄRNA
INSTÄLLDA
FIENTLIGHETER
UTLÖSANDE
KRAFT
3
DEN STÖTER
MAN MED
4
VINNARE AV
KRYSSET V. 51
SÖTA
SAKER
HIMLAKROPP
UDDA
FIGURER
Carina Olofsson,
Klockbojsvägen,
Torslanda.
PÅ
SISTA
RADEN
MITT I
SCHOTTIS
Annelie Lind,
Näckrosvägen,
Torslanda.
12
INTAGNINGSREGLER
ÄR
PRICKFRITT
HAR
ARBETE
VISS TID
ANTAL
FÖRLORAT
ARGA
LEKEN
MATTEOMRÅDE
FOLIEÄMNE
BRÄCKT
ARBETADE
ÅT
ANDRA
ULL
HÄNGER
PÅ ETT
HÅR
VOKALER
FRÅN
HÖGRE RÖRD
TILL
LÄGRE VIETNAM
7
RESER
ILSKEN
DREV
PÅ
MÄN SOM
KÖR
ETT VAR- MED STORT KRAFTNINGENS AVSTÅND
FÖR- FORSLAS
TILL
ORD
BOTTEN KORTNING
SLOG TILL9
BAKA
SLUTET I
A OCH O
13
Benny Haag,
Lilleby Ås,
Torslanda.
SKYDDADE
KUSTER
DET GÅR
LÄTT AV
Lösningen skall
inlämnas senast
20 januari. Lämna
lösningen i tidningens ställ hos ICA
Maxi, eller Hemköp i
Torslanda. Alt. sänd
in den till:
Torslanda Tidningen,
Flygmotorv. 3,
423 37 Torslanda.
Märk kuvertet med
”Krysset vecka ...”.
Vinnare och lösning
publiceras i Torslanda Tidningen om
två veckor. De 3
först öppnade
rätta svaren vinner
presentkort på
100:- hos ICA Maxi
Torslanda.
A326 EOS
Namn:........................................................................................................................... Adress:.......................................................................................................................
Postsadress:.................................................................................................................
Melodikrysset v.2 - 16 januari
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
VECKANS SUDOKU
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?
Torslanda | Låssby Låssbylyckorna 14
Öckerö | Hälsö Burövägen 16
Utgångspris 3 450 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 75 kvm + 55 kvm Tomt 1 154 kvm
Byggt 1947 Energiprestanda 67 kWh/kvm år Visning Kontakta mäklaren
Mäklare Maria Lundgren Höij 0705-92 29 76
Accepterat pris 4 495 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 130 kvm + 20 kvm Tomt 860 kvm
Byggt 1909 Energiklass F Ring för tidbokning Mäklare Maria Lundgren Höij 0705-92 29 76
Göteborg | Torslanda - Hästevik
Lilletummens Väg 36
På en exklusiv adress i idylliska Hästevik
ligger denna fina trädgårdstomt där det finns
möjlighet att bygga ditt drömboende. Havsnära
läge med möjlighet till utsikt över klippor och
hav framförallt från en framtida övervåning.
Planen för området säger 4,5 meter i från
tomtgräns för bostadsbyggnad.
Göteborg | Torslanda - Björlanda Vigörvägen 5B
Utgångspris 3 675 000 kr
Tomt 1 018,1 kvm
Ring för tidbokning Lör 16/1 10.00
Mäklare Jörgen Laurenius 0707-922950
Utgångspris 3 695 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 111 kvm + 71 kvm Tomt 1 271 kvm
Byggt 1967 Energiklass F Kontakta mäklaren för information och visning.
Mäklare Ulrica Lomalm 0707-92 29 52
Göteborg | Torslanda - Björlanda
Kallhedsvägen 108A /B
I vackra, lantliga omgivningar nära havet ligger
dessa plana tomter där man har möjlighet att
utforma sitt drömboende. Det finns ett
positivt förhandsbesked att uppföra ett 1planhus med byggarea om 150 kvm på vardera
tomter. Busshållplats strax utanför dörren.
Tillgång till komunalt V:A.
3:a | Torslanda - Centralt Fornborgsgatan 9
Utgångspris 1 700 000 kr
Tomt 950 kvm och 1077
Ring för tidbokning Lör 16/1 11:30-12:30
Mäklare Jörgen Laurenius 0707-922950
Utgångspris 2 095 000 kr Avgift 4 175:-/mån (inkl värme, VA, bredband, Kabel-TV, tel o park)
Boarea 76,4 kvm Energiprestanda 105 kWh/kvm år Ring för tidbokning ons 13/1 och tors 14/1
Mäklare Maria Bjurstam 0702-922 958
2:a | Torslanda - Centralt
Noleredsvägen 2
SÅLD
Smakfullt renoverad lägenhet om 2 rok med
bekvämt läge på bottenvåningen, helt utan
trappor. Dessutom ligger den precis intill
parkeringen. Välplanerade ytor med flera
smarta lösningar. Stilrent kök med tidlös
inredning och rymligt vardagsrum. Inglasad
balkong med sol under eftermiddag och kväll.
Utgångspris 1 650 000 kr
Avgift 3 749:-/mån (inkl värme, VA, tv, bredband
och förråd)
Boarea 63,1 kvm
Energiprestanda 142 kWh/kvm år
Ring för tidbokning Ons 13/1 18-18.45 och Tors
14/1 17-17.45
Mäklare Isabelle Guldner 0708-129982
Göteborg | Västra Änghagen
Änghagsliden 1
3:a | Torslanda - Lyse
Norra Lysevägen 125
Utgångspris 2 200 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 80 kvm + 38 kvm Tomt 932,2 kvm
Kontakta mäklaren för mer information och visning.
Mäklare Ulrica Lomalm 0707-92 29 52
Såld via spekulantregistret! Flera angelägna
kunder finns kvar. Kontakta Maria Bjurstam för
mer information.
Mäklare Maria Bjurstam 070-292 29 58