Lysgudstjeneste 31.1.2016

Lys-gudstjeneste/kyndelmisse for hele
familien i Varnæs kirke søndag d. 31.
januar kl. 16.30
Børn fra børnehaven og Varnæs kirkes kor og
korskole synger for os, konfirmanderne læser
Skabelsenberetningen i den nye oversættelse,
samtidig med at der vises billeder på
powerpoint, og minikonfirmanderne opfører
Anna og Simeon.
Efter gudstjenesten inviteres alle på
fastelavnsboller og kakao i kirkens sideskib.
Billeder fra lysgudstjenesten 2015. Børnehavebørnene bærer lysene ind. Minikonfirmanderne spiller Sara og Simeon.
Alle er velkomne