Se vandanalysen - Fakta Om Vand H2O Og Drikkevand i

Analyserapport
Rekvirent:
Vejen Forsyning A/S, Vand
Sagsnavn:
Østre Vandværk
Udvidet kontrol + organisk mikroforurening
Grønhøjgade 45
6600 Vejen
Prøver modtaget:
Antal prøver:
Lab. nr.
Prøvetype
21-10-2014
Analyse påbegyndt:
1
21-10-2014
Opbevaring: På køl
Rapportdato:
01-12-2014
Rapport nr.:
Bilag:
1443-674-1
0
1443-674-01
Drikkevand
ok
Emballage:
Prøvetagning:
Prøvetager:
Udtaget fra dato:
Højvang
TBR
21-10-2014
09:50
kl.:
Prøve ID
Parameter
Prøvetagning, kemi
Detek-
Afg. vv.
Minimum
Maksimum
Enhed
Stikprøve
Prøvetagning, mikrobiologi
Lugt
Smag
Temperatur
Turbiditet
NVOC
Inddampningsrest
Hårdhed, total
Stikprøve
ISO 19458:2006
Subjektiv vurdering*
Normal
°C
7
8,5
Sulfat
Nitrat
Nitrit
Ammonium
Phosphor, total
Hydrogencarbonat
Aggressiv CO2
Anioner, total
hed ¤
SM 2550:2005, Felt
+/- 1
DS 287:1978, Felt
+/- 0,2
42,6
mS/m
DS/EN 27888:2003, Felt
1
+/- 6 %
7,4
mg/l
DS/EN 25814:2003, Felt
0,2
+/- 15 %
4
5
mg/l
DS 289
1
+/- 15 %
0,072
0,3
FTU
DS/EN ISO 7027:2001
0,05
+/- 15 %
+/- 15 %
2,0
4
mg/l
DS/EN 1484
0,2
260
1500
mg/l
DS 204:1980 (mod.)
10
+/- 10 %
°dH
DS 250, app. beregnet
0,02
+/- 10 %
+/- 15 %
17
175
mg/l
ICP-MS
0,02
1,6
10
mg/l
ICP-MS
0,005
+/- 15 %
4,4
50
mg/l
ICP-MS
0,05
+/- 15 %
mg/l
ICP-MS
0,2
+/- 15 %
0,0084
0,1
mg/l
ICP-MS
0,0002
+/- 20 %
0,0009
0,02
mg/l
ICP-MS
0,0002
+/- 20 %
0,20
1,5
mg/l
DS/EN ISO 10304-1:2009
0,02
+/- 10 %
23
250
mg/l
DS/EN ISO 10304-1:2009
0,5
+/- 6 %
22
250
mg/l
DS/EN ISO 10304-1:2009
0,5
+/- 15 %
56
Jern
Mangan
Fluorid
Chlorid
Usikker-
Subjektiv vurdering*
9,5
8,9
Natrium
Kalium
Magnesium
Calcium
tionsgrænse
DS/ISO 5667-5:2006
Ingen lugt
7,3
pH
Ledningsevne, 25°C
Ilt
Farvetal-Pt
Metode
0,37
50
mg/l
DS/EN ISO 13395-1:1997
0,3
+/- 6 %
0,0035
0,01
mg/l
DS/EN ISO 13395-1:1997
0,001
+/- 10 %
0,019
0,05
mg/l
Lange LCK 304
0,005
+/- 15 %
0,036
0,15
mg/l
DS/EN ISO 6878:2004
0,008
+/- 15 %
mg/l
DS/EN ISO 9963-1:1996
3
+/- 15 %
2
mg/l
DS 236:1977
2
+/- 10 %
meq/l
*
200
<5
-4,4
3,94
Kationer, total
-5,5
Ionbalance
Desethyldesisopropylhydroxyatrazin <0,01
<0,01
Desethyldesisopropylatrazin
meq/l
*
%
GEO vejl. 6*
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 15 %
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 15 %
Desisopropylhydroxyatrazin
Desethylhydroxyatrazin
2,4-D
2,6-DCPP
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 15 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 15 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,02
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,02
+/- 15 %
2,6-dichlorbenzamid (BAM)
2,6-dichlorbenzosyre
4-CPP
4-nitrophenol
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,02
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003*
0,02
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
Atrazin
Bentazon
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund - Tlf. 58 24 24 58 - Fax 58 24 10 06
www.hmlab.dk
Side 1 af 3
Analyserapport
Rekvirent:
Vejen Forsyning A/S, Vand
Sagsnavn:
Østre Vandværk
Udvidet kontrol + organisk mikroforurening
Grønhøjgade 45
6600 Vejen
Prøver modtaget:
Antal prøver:
Lab. nr.
Prøvetype
21-10-2014
Analyse påbegyndt:
1
21-10-2014
Opbevaring: På køl
Rapportdato:
01-12-2014
Rapport nr.:
Bilag:
1443-674-1
0
1443-674-01
Drikkevand
ok
Emballage:
Prøvetagning:
Prøvetager:
Udtaget fra dato:
Højvang
TBR
21-10-2014
kl.:
Prøve ID
Parameter
Desaminodiketometribuzin
09:50
Detek-
Afg. vv.
tions-
Usikker-
Maksimum
Enhed
Metode
grænse
hed ¤
<0,02
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,02
+/- 25 %
Desaminometribuzin
Desethylatrazin
Desethylterbutylazin
Desisopropylatrazin
<0,02
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,02
+/- 15 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
Dichlorprop
Diketometribuzin
Diuron
Hexazinon
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,02
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,02
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
Hydroxyatrazin
Hydroxysimazin
MCPA
Mechlorprop
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 15 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
Metribuzin
Simazin
Dichlobenil
2,4-dichlorphenol
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
AOAC 86(5)1015:2003
0,01
+/- 30 %
<0,01
0,1
µg/l
EPA 8270C:1996 mod.
0,01
+/- 10 %
<0,02
0,1
µg/l
AOAC 70(6)1013:1987
0,02
+/- 25 %
2,6-dichlorphenol
Ethylenthiourinstof (ETU)
Metalaxyl
CGA108906
<0,02
0,1
µg/l
AOAC 70(6)1013:1987
0,02
+/- 25 %
<0,01
0,1
µg/l
LC-MS 1)
0,01
+/- 20 %
<0,01
0,1
µg/l
LC-MS 1)
0,01
+/- 15 %
<0,01
0,1
µg/l
LC-MS 1)
0,01
+/- 20 %
CGA62826
AMPA
Glyphosat
Benzen
<0,01
0,1
µg/l
LC-MS 1)
0,01
+/- 15 %
<0,01
0,1
µg/l
LC-MS 1)
0,01
+/- 20 %
<0,01
0,1
µg/l
LC-MS 1)
0,01
+/- 20 %
<0,03
1
µg/l
HS-GC-MS
0,03
+/- 20 %
Toluen
m+p-xylen
o-xylen
Naphthalen
<0,03
µg/l
HS-GC-MS
0,03
+/- 20 %
<0,02
µg/l
HS-GC-MS
0,02
+/- 20 %
<0,02
µg/l
HS-GC-MS
0,02
+/- 20 %
<0,03
2
µg/l
HS-GC-MS
0,03
+/- 20 %
Chloroform
1,1,1-trichlorethan
Tetrachlormethan
Trichlorethylen
<0,05
1
µg/l
ISO 15680:2004
0,05
+/- 10 %
<0,05
1
µg/l
ISO 15680:2004
0,05
+/- 10 %
<0,05
1
µg/l
ISO 15680:2004
0,05
+/- 10 %
<0,05
1
µg/l
ISO 15680:2004
0,05
+/- 10 %
Tetrachlorethylen
cis-1,2-dichlorethylen
1,2-dichlorethan
Coliforme bakterier
<0,05
1
µg/l
ISO 15680:2004
0,05
+/- 10 %
<0,05
µg/l
ISO 15680:2004
0,05
+/- 10 %
<0,05
µg/l
ISO 15680:2004
0,05
+/- 10 %
1
+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)
Kimtal 37 °C
Kimtal 22 °C
Minimum
<1
i.m.
cfu/100 ml
Colilert, SM 9223:2005
<1
i.m.
cfu/100 ml
Colilert, SM 9223:2005
1
+/- 0,314(lg)
<1
5
cfu/ml
DS/EN ISO 6222:2000
1
+/- 0,300(lg)
3
50
cfu/ml
DS/EN ISO 6222:2000
1
+/- 0,300(lg)
Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund - Tlf. 58 24 24 58 - Fax 58 24 10 06
www.hmlab.dk
Side 2 af 3
Analyserapport
Rekvirent:
Vejen Forsyning A/S, Vand
Sagsnavn:
Østre Vandværk
Udvidet kontrol + organisk mikroforurening
Grønhøjgade 45
6600 Vejen
Prøver modtaget:
Antal prøver:
21-10-2014
1
Analyse påbegyndt:
21-10-2014
Opbevaring: På køl
Rapportdato:
01-12-2014
Rapport nr.:
Bilag:
1443-674-1
0
Overskridelser: ingen
Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport:
Erstatter tidligere udsendt rapport pga. de sidste pesticider er tilføjet i hht. bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.
Kontrollen følger ”Drikkevandsbekendtgørelsen” nr. 292 af 26. marts 2014.
Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Ledningsevnen er målt ved angivne temperatur og værdien korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Detektionsgrænsen for aggressiv CO2 varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 900 om kvalitetskrav til miljømålinger.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 292 til kommunen via databasen Jupiter.
Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.
1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006
Rapport sendes med post til:
Rapport sendes pr. E-mail til:
Vejen Forsyning A/S, Vand, Pernille Brøkner, [email protected]
Vejen Forsyning A/S, Vand, David Lund Jensen, [email protected]
Vejen Forsyning A/S, Vand, Tage Holst, [email protected]
Vejen Kommune, Iben Kirchberg Nilsson, [email protected]
Vejen Kommune, [email protected]
Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Godkendt af
Stina Hansen
Laborant
Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund - Tlf. 58 24 24 58 - Fax 58 24 10 06
www.hmlab.dk
Side 3 af 3