Vigtigt !! venligst læs info. om indmelding / tilmelding

G77 - Fitness
Gundsømagle Bycenter
Rosentorvet 4
4000 Roskilde – www.g77.dk
Hvordan bliver man medlem af G77 Fitness?
1. Man skal være fyldt 15 år.
2. Man indbetaler kr. 200 i tilmeldingsgebyr via www.G77.dk.
(Linje 60 i Conventus).
3. Man indbetaler halvårsmedlemsskab, også via www.G77.dk.
a) Linje 61: Kr. 500 pr. ½-år. Hvis man er medlem af en
anden G77 afdeling.
b) Linje 62: hvis man er 65 år eller derover.
c) Linje 63: Alle andre situationer.
G77 fitness er etableret i samarbejde med Foreningsfitness (en DGI
afdeling), og derfor følger vi de regler som er fastlagt for brugen af et
foreningsbaseret fitness center. Det betyder at man før opstart skal
have en gennemgang i brugen af alle maskiner, (uanset om man har
god erfaring i at træne andre steder):
Booking af tid til denne gennemgang foregår på dette link:
http://www.supersaas.dk/schedule/G77-fitness/Instrukt%C3%B8rtider
Her fremkommer en kalender, hvor man ser de datoer og tider hvor
der er en instruktør til stede, og man booker tid. Herefter møder man
bare op, omklædt, og til aftalt tid. Husk at medbringe kvittering for
indbetaling af ½-års kontingent når I møder op til maskingennemgang.
Efter maskingennemgangen skriver man under på at man accepterer
at overholde G77 Fitness` ordensregler. (se nedenfor).
Herefter får man udleveret en nøgle til centret, og man kan bruge
faciliteterne så meget man orker i åbningstiden, som er fra kl. 06.30 –
kl. 22.00 alle ugens dage.
Hvis I af en eller anden grund bliver forhindret i at møde op på et
booket tidspunkt, bedes I melde afbud på [email protected],
således at en anden kan få denne tid.
G77 - Fitness
Gundsømagle Bycenter
Rosentorvet 4
4000 Roskilde – www.g77.dk
Regler i G77 Fitness
 G77 har åbent fra kl. 06.00 – 22.00 alle ugens dage.
 G77 Fitness er kun for medlemmer, og medlemsskabet er personligt. Man skal være fyldt 15 år for at kunne blive
medlem. Alle brugere får udleveret en nøglebrik. Denne er personlig, og det er ikke tilladt at lukke andre ind
– eller udlåne nøglebrikken. Hvis flere brugere ankommer samtidig, skal alle brugere registrere sig med
nøglebrikken, selvom døren er åbnet af den først ankomne.
 Omklædning foregår i omklædningsrummet, og tasker og overtøj opbevares i omklædningsrummet. Der
forefindes værdibokse til opbevaring af pung, nøgler, mobiltelefon, smykker mm. til fri afbenyttelse.
 Man viser hensyn til andre brugere og respekterer vore instruktørers anvisninger.
 Af hensyn til andre brugere bedes man være anstændigt påklædt i velegnet træningstøj samt indendørs
fodbeklædning. Af hygiejnehensyn frabedes det, at man træner barfodet.
 Det er tilladt at medbringe sine mindreårige børn, hvis anden pasning ikke er mulig. Børnene må ikke være til
gene for andre brugere, og det er ikke tilladt for børnene at opholde sig i træningsområdet. Der er indrettet
en ”slappe af – lounge” hvor børnene må opholde sig mens mor eller far træner.
 Der forefindes et musikanlæg i G77 Fitness, som gerne må bruges. Dog må der tages hensyn til andre brugere.
G77 Fitness er ikke et diskotek.
 Al træning foregår på eget ansvar, da centret er ubemandet det meste af tiden. Af sikkerhedsgrunde må man ikke
træne alene. Der skal minimum være 2 personer i Centret.
 Vore fitness instruktører er ikke uddannede fysioterapeuter eller diætister, og instruerer alene i korrekt brug af
træningsudstyret.
 Alle former for doping er naturligvis forbudt og vil medføre bortvisning. Antidoping Danmark foretager uanmeldte
kontrolbesøg i G77 Fitness.
Vi håber at I værdsætter vores nye fitness center og hjælper
med at passe på lokaler og udstyr - Velkommen