ufrankerede svarforsendelser

MODTAGER BETALER
– UFRANKEREDE SVARFORSENDELSER (USF)
12,5 mm
2
Gadeadresse, postnummer og by
eller
Postboksnummer, postnummer og by
4
15 mm
25.5 mm
62.5 mm
(tolerance 2.5 mm)
1
Modtager navn
+ + + 12345 + + +
Særligt Postnummer og ”Særlig By”
15 mm
15 mm
3
Minimum 15 x 140 mm frit felt i bunden
(målt fra højre side)
Stregkoden indsættes som et billede.
Du kan vælge mellem to serviceniveauer: ”Modtager
betaler Basis” og ”Modtager betaler Plus”. ”Modtager
betaler Basis” udleveres eller omdeles 2. hverdag efter
afsendelse, mandag til lørdag. Dog på 3. hverdag, såfremt
afsendelsen er en fredag. ”Modtager betaler Plus”
udleveres eller omdeles hverdagen efter afsendelsen. Dette
faktaark omhandler begge serviceniveauer, da forskellen i
udformningen kun ligger i postnummeret og “Særlig by”.
Der skal være ens afstand mellem de enkelte linjer.
Modtageradressefeltet skal være på mindst 90 x 34 mm.
Adressefeltet skal have en ensfarvet lys baggrund og skal
skrives i konvoluttens længderetning. Du må ikke benytte
adresselabels.
KRAV TIL UDFORMNING
For at Post Danmark kan håndtere USF maskinelt, gælder
der visse krav til brevets udformning. På skabelonen herover kan du se, hvordan brevet skal udformes.
De tre linjer med modtagers navn, kontonummer og
postnummer og “særligt bynavn” skal skrives med lige
venstre margen og med samme skrifttype og fontstørrelse1).
Der må ikke tilføjes hverken gadenavn eller postboks i
adressefeltet. Adressen må alene bestå af modtagernavn, kontonummer (inkl. 2 x 3 ”plus”-tegn) og det særlige
postnummer og “særlige bynavn”. De tre plusser på hver
side af det femcifrede kontonummer skal have én karakters mellemrum, og der skal være én karakters mellemrum
på hver side af kontonummeret. Skriftfarven skal være
sort eller mørk.
1 MODTAGERDATA
Ovenover de tre adresselinjer med modtagerdata anføres
en unik stregkode, du får hos Post Danmark på mailadressen [email protected]
Du får oplyst det femcifrede kontonummer, samt særligt
postnummer og særlig by, når du bliver oprettet som
”Modtager Betaler”-kunde hos Post Danmark.
0915
Næsten alle skrifttyper
kan læses, men
de bedst læselige er:
Times New Roman,
Arial, Courier og Verdana i fontstørrelserne
10, 12, 14 og 16
1
“Modtager betaler” – også kaldet Ufrankerede svarforsendelser (USF) – er en fordelagtig løsning, når du vil
gøre det enkelt og gratis for dine kunder at returnere
svarforsendelser. Dermed kan du øge mulighederne for
respons fra kunderne, når det fx gælder bestilling af varer, salgsmaterialer og besøg m.v.
2 MODTAGERS NAVN OG ADRESSE
Adressen, hvor brevene skal afleveres til, skal anføres i
øverste venstre hjørne i én linje (hvis 2 linjer må 2. linje
ikke starte med et postnummer).
PRIS OG BETALING
Du skal betale et månedligt administrationsgebyr samt
brevporto for de svarforsendelser, du modtager. Du finder priser for ”Modtager betaler” på Post Danmarks
hjemmeside.
3 STREGKODEFELT
Nederst til højre på konvolutten skal der være et frit felt
af hensyn til den maskinelle læsning af adressen via den
stregkode, der sættes på konvolutten i forbindelse med
sorteringen.
KONTAKT POST DANMARKS KUNDESERVICE
Post Danmark hjælper dig gerne med de detaljerede krav
til udformningen. Kontakt Post Danmark Kundeservice på
70 11 12 30 eller e-mail: [email protected],
hvis du vil vide mere eller oprette en USF-konto.
4 FIM-KODE OG FRANKERINGSPÅTRYK
USF forsendelser skal have en såkaldt FIM-kode (fire
lodrette streger). Stregkoden bruges i forbindelse med
den maskinelle håndtering. FIM-koden placeres øverst
på forsiden til venstre for frankeringspåtrykket “Modtageren
betaler portoen”. Du kan hente FIM-koden samt det
særlige frankeringspåtryk på Post Danmarks hjemmeside
www.postdanmark.dk/USF.
Husk, at Post Danmark skal altid godkende en korrektur
af din USF forsendelse, også ved genoptryk.
FIM-koden skal have et Print Contrast Ratio (PCR) > 50%,
og skal trykkes i sort eller anden mørk farve. Her er mål
og placering for de nævnte påtryk også beskrevet.
KONVOLUTTEN OG REKLAMEPÅTRYK
Konvolutten skal være hvid eller i lys farve. Der kan være
reklamepåtryk eller billeder m.v. på for- og bagside. Det
kræver blot, at reklamepåtrykket, på forsiden, placeres til
venstre for modtageradressen, og uden for stregkodefeltet.
Formater og vægt – op til C5
Minimummål: 14 x 9 cm
Maximummål: 23 x 17 x 0,5 cm
Vægt højst:
50 g
0915
Formater og vægt – større end C5
Minimummål: 14 x 9 cm
Maximummål: 33 x 23 x 2 cm
Vægt højst:
1 kg.