Klik her - Mandeklubben

Referat fra Mandeklubbens Generalforsamling, mandag den 11. januar 2016
Generalforsamlingen startede med at formanden, Finn Rasmussen bød os alle velkommen til et flot
fremmøde med 53 deltagere ud af 65 – 66 medlemmer, hvor vi startede med et lækkert kaffebord
med rundstykker og dejlig wienerbrød, som Leif Dahlgren havde sørget for.
Vor præst, Torben Nielsen havde en kort indlæg med et par sange, bla. ”Det er Hvidt derude”,
skrevet af St. St. Blicher samt en orientering om hans beskrivelsen af naturen i sine sange.
Efter kaffen startede Finn den formelle generalforsamling.
1. Valg af dirigent, hvor Jens Ove blev valgt.
2. Valg af referent, hvor Kristian Værge blev valgt.
3. Formand Finn Rasmussen fremlagde årsberetning for 2015 (se vedlagte referat fra Finn).
Kommentar til beretningen: Svend mente, at Jan Kjærgaard’s arrangement skulle have
været ude i naturen fremfor inde i Sognegården.
Årsberetningen for 2015 blev godkendt.
4. Christian Bonde fremlagde regnskabet for 2015, der viste et underskud på 1.557,80 kr.
Regnskabet viste 5.800 kr. i kontingent, som dækkede nogle af de større arrangementer.
Generelt gav møderne i Sognegården et lille overskud.
Kommentarer til regnskabet: Nogle medlemmer undrede sig over, at Mandeklubben ikke
havde modtaget noget tilskud i 2015, ligesom andre også ønskede tilskud fra kommunen.
Kommunen blev afvist; men Mandeklubben vil søge om et tilskud på 3.000 kr. i 2016.
Ansøgningen skal afleveres inden menighedsrådet vedtager sit budget i marts/april 2016.
Regnskabet blev godkendt.
Dernæst fremlagde Christian et detaljeret budget for 2016, som var dannet ud fra
bestyrelsens planlagte aktiviteter. Det viste et overskud på omkring 900 kr.
Budgettet blev godkendt!
5. Kontingent for 2016 blev fastholdt med 100 kr./år.
6. Der var ikke indkommet nogle skriftlige forslag for 2016.
Niels Tropp fremlagde bestyrelsens forslag til aktiviteter for 2016 (se vedlagte bilag).
Kommentarer til forslag: Herregården Gl. Estrup er lukket om mandagen samt gratis om
fredagen.
Forslag fra medlemmerne: 1) Der er gode koncerter i Sabroe, 2) Svampeture ud i skoven,
3) Power Walk (Hjemløse fortæller om sig selv), 4) en cykeltur til Aarhus Vand (orientering),
5) en tur til Forbrændingen og 6) en rundvisning på Slagteriet i Horsens.
7. Finn præsenterede bestyrelsen, som består af: Finn Rasmussen (formand), Niels Tropp
(sekretær), Christian Bonde (kasserer), Leif Dahlgren (logistikchef) og Kristian Værge (web
master). Bestyrelsen blev genvalgt.
Kommentar til valget: Efterfølgende var der lidt diskussion om nogle af medlemmerne i
bestyrelsen skulle have været på valg efter 2 år.
8. Revisor blev også genvalgt.
9. Eventuelt. Heine efterlyste et hold frivillige hjælpere til bordopstilling og oprydning, hvor 8
medlemmer meldte sig (se under fanebladet ”Om Mandeklubben”)
Refereret af: Kristian Værge
Formandens beretning 2015
31.12.2015
I 2015 startede mandeklubben med 2 formiddagsmøder i Tilst og et besøg på Moesgård museum.
Endelig, i april, kom vi tilbage til en ombygget sognegård i Skjoldhøj, det var til nye mødelokaler
med nyt udstyr til film og video.
Vi takker Tilst menighedsråd for udlånet af lokaler til mandeklubben under sognegårdens
ombygning.
April: Beredskabsmester Kent Winther fortalte om dagligdagen i Aarhus brandvæsen.
Maj: Et gensyn med Søby Brunkulslejer med film fra DR.
August: Fristedet i Skæring med indlæg om besættelsen. Dejlig gåtur til Mindelunden langs
stranden, og tilbage igen...
September: Med bus til Lille Vildmose. En rigtig hyggelig tur, med god mad,og en guidet tur i
området med rigtig mange oplysninger om både nature og dyrelivet. En god dag!
Oktober: Formiddagsmøde med flere film om Lille Vildmose.
November: En tur i Øst for Paradiset, hvor vi så en laaaang cowboyfilm med fine naturbilleder.
Derefter en god frokost på Sct. Oluf. Endnu en god dag!
December: Julefrokost med pakkeleg, julehistorie af Torben og julelege ved jørn, Knud og Finn.
Det var en rigtig god og hyggelig dag.
Bestyrelsen bestræber sig på, at give Mandeklubbens medlemmer mulighed for at komme med
forslag til emner i vores formiddagsmøder samt ture til interessante institutioner og virksomheder.
Som I kan se på vores hjemmeside: mandeklubben.com foreligger der nu et næsten færdigt
program for 2016, der mangler et emne for formiddagsmødet d. 14. november.
Hold jer ikke tilbage, kom med forslag!
Finn Rasmussen
Forslag til klubprogram 2016 til vedtagelse på generalforsamling den 11. januar
11/1 Generalforsamling
i Skjoldhøj kirke. Morgenmad
8/2 Skjoldhøj Kirke - om Halfdan Rasmussen
Foredrag ved Torben Nielsen. Morgenmad.
14/3 Skjoldhøj Kirke – musikalsk vellyd
ved organist Hans Dammeyer. Morgenmad.
11/4 Aarhus Domkirke og Sct. Oluf
Guidet rundvisning... 2 hold Frokost på Sct Oluf.
9/5 Skjoldhøj Kirke - om EL energi
Foredrag ved ingeniør Erling Høxbroe, DONG. Morgenmad.
13/6 Vrads-Bryrup veteranjernbane
Vrads Station kl 11. Frokost 12.30 i jernbanerestaurant. Tur med veterantog til Bryrup og retur.
Kaffe i restaurant.
8/8 Gl. Estrup – muligvis 9/8 p gr a museumsregler
Guided rundvisning, 2 hold. Derudover gå frit på museets areal.
Frokost (3 håndmadder) og kaffe i Den Gamle Stald.
12/9 Mønsted Kalkgruber og Kongenshus Mindepark -gratis bus
Guidet tur i kalkgruberne. På egen hånd i Mindeparken.
Frokost og kaffe/kringle
Kongenshus Kro Klubben 6000.10/10 Skjoldhøj Kirke - om politiefterforskning
Foredrag Carsten Husted. Morgenmad.
14/11 ???? Julegave-bonusmøde eller hvad?
Hvad skal vores forventede overskud 2016 bruges til? Her forventes gode ideer!
Udgift: klubkassen betaler Egen betaling 0,-
12/12 Skjoldhøj Kirke – julefrokost
Sædvanligt forløb som I kender. Morgenmad.
Niels Tropp