Klik her for info.

50 år
1966 – 2016
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Det er med stor glæde og stolthed,
at Bestyrelsen i Pensionist Idræt kan
fejre Pensionist Idræts 50 års jubilæum d.16.februar 2016.
Under mottoet ”giv liv til årene, læg
år til livet” startede vi efter forhandlinger med Københavns kommune
de første hold op d.16.februar 1966
under navnet Pensionistgymnastik.
Initiativet til overhovedet at komme
i gang, kom fra to fremsynede gymnastiklærere Nina Velin og Inge Peters, der med deres engagement fik
opbygget så meget, at man allerede
det efterfølgende år var i gang med
52 hold med ca. 25 på hvert hold. Senere i 1970 startede vi op med svømning, hvorfor vi ændrede navnet til
Pensionist Idræt.
I tiden fremover har vi fulgt med udviklingen i samfundet, således at vi i
dag har en vifte af tilbud af aktiviteter,
der er egnede for ældre medborgere,
og ialt nu har 152 hold.
I 1972 fik vi også etableret et godt
samarbejde med Frederiksberg kommune. Med begge kommuner deltager vi i en samfundsmæssig debat
omkring sundhed m.v.
Det bør lige nævnes, at vi med støtte
fra den sociale sektor på Frederiksberg har tilbud til mindre mobile,
således at også gangbesværede kan
deltage i gymnastik. I København tilbyder vi Nærmotion i bl.a. Gymnastik, Yoga og Stavgang.
I den forløbende periode har Nina
Velin været formand for Pensionist
Idræt et antal gange. Herudover har
tidligere borgmester Børge Schmidt,
gymnastikinspektør Aage Feldt og
formand for Idrætsparken Erik Rasmussen været foreningens formand.
Nuværende formand er Nina Bentved, tidligere Vicekontorchef i Københavns kommune.
Udover den fysiske deltagelse lægger vi stor vægt på det sociale samvær, således at deltagerne kan føle sig
trygge, og mange venskaber har i årenes løb udviklet sig, så man kommer
hinanden ved. Underviseren har god
kontakt til sine elever.
Som bekendt er vores sæson fra
september til maj. Desuden har vi i
sommermånederne maj, juni og juli
tilbud med sommeraktiviteter, således at man kan afprøve nye motionsformer, som man måske gerne vil
dyrke.
I mange år har vi udbudt kulturelle
vandreture rundt om i hovedstadsområdet. Disse ture har været en
stor succes og har også været med til
at skabe venskaber og sammenhold
blandt deltagerne.
1 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Endvidere har vi i årevis haft tilbud
om Idrætsferier, hvor vi udover aktiviteterne, som der selvfølgelig lægges
stor vægt på, også har enkelte udflugter med kulturelt islæt. Der har til
disse ture været så stor tilslutning, at
vi i de sidste par år har haft to ture
om året.
I øvrigt deltager Pensionist Idræt løbende i de af kommunerne udbudte
seniormesser, ældrerådsarbejde, samarbejdsforum og senest Københavns
kommunes projekt ”Spring For Livet”.
For år tilbage deltog Pensionist Idræt
også i den verdensomspændende
Gymnaestrada, som afholdes hvert
4. år med ca. 20.000 deltagere. Vi
har bl.a. været med i Herning, Berlin, Amsterdam og Lissabon. Her i
Danmark er det Danmarks Gymnastik Forbund, der står for den danske deltagelse. Desværre har vi ikke
været med de sidste 2 gange, fordi
de økonomiske udgifter er steget for
voldsomt, så det har været for dyrt
for vore medlemmer at deltage.
I tiden fremover vil vi satse på at
følge med udviklingen, så Pensionist
Idræt fortsat kan have interesse for
ældre medborgere, der i dag stiller
andre krav, end da vi startede for 50
år siden.
Sundhedsdebatten i samfundet er
som sagt forøget hos de ældre. For
det har jo vist sig, at motion selv i en
høj alder giver energi og lyst til nysgerrighed om, hvad der rør sig i dagligdagen, og det kan være med til at
holde små skavanker i ave og dermed
give den enkelte en god hverdag.
De efterfølgende billedillustrationer
giver et indtryk af udviklingen i de
første 50 år af Pensionist Idræts virke,
og teksten fortæller lidt statistik over
foreningens størrelse og aktivitetsomfang i dag.
›
Jubilæet festligholdes
på Københavns Rådhus
tirsdag den 16. februar 2016
fra kl. 11.00-14.00
›
De kærligste jubilæumshilsener fra
Bestyrelsen for
Pensionist Idræt
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
1966
1 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Bemærk påklædningen...
Det var de år, hvor herrerne
mødte op i nydelige
benklæder/slips, og
damerne i pæn kjole
og sko med hæl.
66 67
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
1968
Dejligt stemningsbillede
med glade siddende deltagere.
1 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Så har vi danseglade deltagere.
66 67 68 69 70 71 72 73
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
1974
Koncentrerede billardspillere, hvor mændene til at begynde med
var i flertal. Det er forlængst ændret.
1 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Glade svømmere, med datidens badehætter,
så permanentkrøllerne ikke tog skade.
Så begynder det at rykke. Nu sidder deltagerne
ikke kun på stole, men er kommet ned på gulvet.
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
83 84 85 86
88 89 90 91
1982 1987
Træning i vandet og i gymnastiksalen, hvor
påklædningen nu er ændret til træningstøj.
1 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
7
Så deltager Pensionist Idræt for første gang i Gymnaestrada
i Herning med 84 deltagere.
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Et af de første år, hvor Pensionist Idræt deltog med en stand på en
Messe, hvilket vi har gjort talrige gange senere i de forløbne år.
1 92
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1993
Pensionist Idræt deltager i opvisning.
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Træningen bliver mere og mere avanceret i
Pensionist Idræt. Her med ”slanger” og stepbænke.
1 92 93 94
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1995
Glade deltagere fra Pensionist Idræt til Gymnaestrada i Berlin 1995.
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Gymnastikhold i Pensionist Idræts flotte blå bluser.
Håndvægte bruges også i vandet.
1 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2002
Dans og Badminton
I alt har Pensionist Idræt over 20 forskellige idrætsgrene.
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Kegler der dyrkes af rigtig mange,
måske fordi det er en udpræget konkurrencesport.
Stavgang tiltaler mange, der har lyst til at
være ude - sommer, efterår, vinter og forår.
1 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
13 14 15 16
2012
Styrketræning og Vandgymnastik
2 utrolig populære idrætsgrene.
Hjemmeside. www.pensionistidraet.dk
mercoprint 45 82 16 88
Pensionist Idræt
Kontoradresse:
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 48
E-mail. [email protected]