Læs mere her

KONFERENCEPROGRAM
Emnebeskrivelse
Foredragsholder
Sted
How to enter export markets (english)
Se emnebeskrivelse under programmet / See the subject description
below the programme.
v. Danish Foreign Ministry Trade Advisors
Speakers Corner 2
v. Keld Winther, Markedsanalytiker, Uhrenholt A/S
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v/ Søren Bjerring Bækholm,
Virksomhedskonsulent, Centrovice
Speakers Corner 1
Dobbeltforedrag af LMO
Sådan får du succes med forandringer
v/ Torben Wiborg, Chefkonsulent, LMO
Speakers Corner 2
Lavere fremstillingspris for mælk - hvordan gør jeg?
v/ Christian Børsting, Afdelingschef kvæg, LMO
ONSDAG D. 20/1
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Hvad er der galt med mælkemarkedet?
Hvordan er det gået så galt med afregningsprisen på mælk? Er det
Putin, kineserne, Hogan, GDT eller EU’s mælkeproducenter, der er
skurken? Og hvad skal der til for at vinde udviklingen? Hvad er det,
der styrer markedet, og kan markedet overhovedet styres?
Sæt dig i førersædet i din egen virksomhed
- Med brug af ledelse i strategisk perspektiv
Hvordan sætter jeg mig i førersædet og leder min virksomhed ud
fra en strategisk vinkel i stedet for hele tiden at være tvunget til at
reagere i nuet på bankers eller andre interessenters krav.
Tips og tricks til at beskytte værdierne
Et landbrug har mange værdier, som det er værd at sikre i
forskellige situationer: familieretlig sikring ved skilsmisse og død,
sikringsmuligheder i forskellige ejerformer, kontrol over nærområdet
og strategiske opkøb samt det forberedte generationsskifte.
Grund til optimisme
2016 bliver et vendingsår. Kombinationen af politiske indrømmelser,
lav rente og høj dollarkurs skaber fundament for en fantastisk periode
for dansk landbrug frem imod 2020. Krise eller ikke, folk er sultne
flere gange i døgnet, men konkurrenceevnen er afgørende for dansk
landbrugs fremtid.
Praktiske guidelines fra nyfødt kalv til lakterende ko
Indlægget vil give dig eksempler på, hvordan du får succes med dine
goldkøer, nykælvere og nyfødte kalve ud fra et sprit-nyt materiale og
facts til hjælp til selvhjælp i det daglige. Vi kommer ind på emner som
sammenhængen mellem strøelsen og sundheden hos den lille kalv,
scorekort til foderindtagelse og adskillige tjeklister
Den bedste forsikring er forebyggelse
Uanset hvor en god forsikring du har, er der altid
uhensigtsmæssigheder i forbindelse med en skade. Derfor er
der mange fordele, såvel menneskelige som økonomiske ved at
forebygge, at skader opstår. Selv ganske små investeringer giver
resultat i den daglige drift.
Markedet kalder på flere økologiske landmænd
Overalt er der vækst i det økologiske salg. De seneste tal viser 10%
vækst i detailhandlen, 33% vækst i catering og 31% vækst i eksporten.
Der er akut mangel på økologiske råvarer inden for flere områder,
og økologerne søger nu kontakt til konventionelle landmænd,
der overvejer om det måske kunne være interessant at producere
økologiske varer. For mange landmænd vil der faktisk være en god
økonomi i at skifte til økologi. Kom og bliv opdateret om markedet
for økologiske varer. Hør nærmere om hvilke varer der mangler, og få
information om hvordan du nemt får afklaret om økologi er noget for
dig.
Vejrfænomener og kornpriser
Korn- og sojaproduktionen påvirkes af vejrforholdene. Hvilke risici er
der i horisonten for 2016, når meteorologerne siger ”El Niño”? Vi ser
på, hvad fænomenerne ”El Niño” og “La Niña” dækker over, og hvad de
betyder for dine prisrisici i 2016. Er din strategi lagt?
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Nej tak til fastforrentede lån
Frygten for stigende renter er stor. Det er der ingen grund til. Et fastforrentet lån kan i realiteten give usikkerhed for budgettet, selvom
det kan føles som budgetsikkerhed. Vi giver et indblik i, hvad mælkeproducenter skal tage højde for i deres finansieringsstrategi.
Nye miljøregler kræver giftfri sikring mod rotter og mus
Måske er du bekendt med, at Miljøstyrelsen i øjeblikket
implementerer EU lovgivning, der stærkt begrænser
anvendelsesmulighederne for gift i forebyggende
rottesikringsordninger. Det betyder helt konkret at benyttelse af
gift i servicedepoter ved udendørs sikring mod rotter kun er tilladt,
hvis der pågår en aktiv bekæmpelse og ikke som en forebyggende
foranstaltning. Desuden bliver kravene til en bekæmpelse skærpet
og bekæmpelse bliver dyrere. Kom og hør hvilke overvejelser du som
landmand bør gøre i den forbindelse.
v/ Jens Axel Kruchov, Advokat, STORM
Advokatfirma
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v/ Palle Jacobsen, Markedsanalytiker, Agrocom.dk
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v. Rikke Engelbrecht og Ida Ringgard, Vestjysk
Landboforening
Speakers Corner 1
v/ Christian Bry, Produktchef, Alm. Brand
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v/ Henrik Hindborg, Markedschef, Økologisk
Landsforening
Speakers Corner 1
v/ Troels Schmidt, Agrocura
Speakers Corner 2
v/ Peter Jensen, Senioranalytiker, Demetra
Fondsmæglerselskab A/S
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v/ Martin Seefeldt Borgen, Salgs & Marketing
Manager, Anticimex
Speakers Corner 1
NUTRIFAIR 2016, 20.-21. JANUAR
TIDSPUNKT
Med forbehold for ændringer.
MESSE C, FREDERICIA
KONFERENCEPROGRAM
Emnebeskrivelse
Foredragsholder
Sted
v. Jens Noesgaard Jørgensen, Global Product
Manager, Swine, Chr. Hansen A/S
Speakers Corner 1
v. Danish Foreign Ministry Trade Advisors
Speakers Corner 2
v. Karl Skovgaard, Analytiker, Demetra
Fondsmæglerselskab A/S
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v/ Rulle Grabow og Hans Aarestrup
Speakers Corner 1
Dobbeltforedrag af LMO:
Turbulent år forude - hvordan skal finansieringen optimeres?
v/ Hans Fink, Cheføkonom, LMO
Speakers Corner 2
Udnyt mulighederne i råvaremarkedet.
v/ Peter Mark, Foderrådgiver, LMO Svin
Torsdag D. 21/1
Kl. 10.00
BioplusYC - Probiotika i svinefoder
BioplusYC er det perfekte match af probiotiske Bacillus stammer.
Produktet er andet og mere and blot problemløser. Det forbedre
de væsentligste parametre for sundhed, produktivitet og økonomi.
I præsentationen vil Jens Noesgaard Jørgensen fra Chr. Hansen
forklare produktets egenskaber og inspirere til, hvordan produktet
kan anvendes strategisk i hele grisens livscyklus fra fødsel til slagtning
eller avl.
How to enter export markets (english)
Se emnebeskrivelse under programmet / See the subject description
below the programme.
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Nej tak til fastforrentede lån
Frygten for stigende renter er stor. Det er der ingen grund til. Et fastforrentet lån kan i realiteten give usikkerhed for budgettet, selvom
det kan føles som budgetsikkerhed. Vi giver et indblik i, hvad mælkeproducenter skal tage højde for i deres finansieringsstrategi.
Grabow vs. Aarestrup
En munter boksekamp på ord mellem den sylespidse debattør og
mangeårige rådgiver i fødevarebranchen - Rulle Grabow og direktør
Hans Aarestrup. Det umage makkerpar diskuterer blandt andet om:
- Svineproducenter hellere vil elskes end sælges.
- Forbrugerne må se blod.
- Politikere virkelig er snotdumme.
Kom og debatter med!
Landbruget er udfordret, men har stadig en positiv solvens
En del landbrugere er kraftigt udfordrede på økonomien og endnu
flere har likviditetsudfordringer ved de nuværende afsætningspriser.
Men samtidig har nogle landmænd udviklingsmuligheder, og samlet
set har erhvervet både positiv solvens og udviklingsmuligheder.
Den bedste forsikring er forebyggelse
Uanset hvor en god forsikring du har, er der altid
uhensigtsmæssigheder i forbindelse med en skade. Derfor er
der mange fordele, såvel menneskelige som økonomiske ved at
forebygge, at skader opstår. Selv ganske små investeringer giver
resultat i den daglige drift.
Praktiske guidelines fra nyfødt kalv til lakterende ko
Indlægget vil give dig eksempler på, hvordan du får succes med dine
goldkøer, nykælvere og nyfødte kalve ud fra et sprit-nyt materiale og
facts til hjælp til selvhjælp i det daglige. Vi kommer ind på emner som
sammenhængen mellem strøelsen og sundheden hos den lille kalv,
scorekort til foderindtagelse og adskillige tjeklister
Hvorfor skal husdyrproducenter eje jord?
Få forskerens, husdyrproducentens og finansmandens bud på
problemstillingen og deltag i debatten.
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Gi’ den gas med malkerobotten
Få mere for mælken - brug fedt- og proteinindikation mere aktivt efter
kælvning. Data fra managementprogrammer kan udnyttes til øget
indtjening. Få de ti bud på at optimere robottens performance.
Markedet kalder på flere økologiske landmænd
Overalt er der vækst i det økologiske salg. De seneste tal viser 10%
vækst i detailhandlen, 33% vækst i catering og 31% vækst i eksporten.
Der er akut mangel på økologiske råvarer inden for flere områder, og
økologerne søger nu kontakt til konventionelle landmænd, der overvejer om det måske kunne være interessant at producere økologiske
varer. For mange landmænd vil der faktisk være en god økonomi i at
skifte til økologi. Kom og bliv opdateret om markedet for økologiske
varer. Hør nærmere om hvilke varer der mangler, og få information
om hvordan du nemt får afklaret om økologi er noget for dig.
Skal renten op eller ned i 2016?
Hvordan vil økonomien reagere på centralbankernes nulrentepolitik
og deres aggressive pengepolitik (seddelpresser)? Kan det tænkes,
at to store centralbanker løber hver sin vej? Hæver USA renten, mens
Europa laver endnu flere stimuli-tiltag? Og hvilken betydning vil det
få på eksempelvis dollarkursen?
Kl. 14.30
Grund til optimisme
2016 bliver et vendingsår. Kombinationen af politiske indrømmelser,
lav rente og høj dollarkurs skaber fundament for en fantastisk periode
for dansk landbrug frem imod 2020. Krise eller ikke, folk er sultne
flere gange i døgnet, men konkurrenceevnen er afgørende for dansk
landbrugs fremtid.
v/ Poul Erik Jørgensen, Landbrugsdirektør,
Nykredit
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v/ Christian Bry, Produktchef, Alm. Brand
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v. Rikke Engelbrecht og Ida Ringgard, Vestjysk
Landboforening
Speakers Corner 1
v/ Jakob Vesterlund Poulsen, Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns
Universitet
Speakers Corner 2
v/ Jens Simonsen, FarmManagement Senior
Advisor, Lely Nordic A/S
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
v/ Henrik Hindborg, Markedschef, Økologisk
Landsforening
Speakers Corner 1
v/ Jens Schjerning, Agrocura
Speakers Corner 2
v/ Palle Jacobsen, Markedsanalytiker, Agrocom.dk
LDM’s Corner, stand A-1334,
Hal A
NUTRIFAIR 2016, 20.-21. JANUAR
TIDSPUNKT
Med forbehold for ændringer.
MESSE C, FREDERICIA
KONFERENCEPROGRAM
TIDSPUNKT
Emnebeskrivelse
Foredragsholder
Repræsenterer
ONSDAG D. 20/1
1) Opportunities in the markets of Baltic countries,
financing instruments in agriculture, EU Funds, direct
subsidies, investment incentives.
Inese Leja-Raphael, Commercial Officer
Den Nordeuropæiske region
2) The presentation is focused on Chech and Slovak
Republics. The presentation will include regional
agriculture statistics, opportunities, regional agricultural
events in 2016.
Polina Petkova, Commercial Advisor, Czech
Republick and Slovakia / Adam Cumpel,
Commercial Advisor, Czech Republick and
Slovakia / Gabriel Radulesco, Trade Advisor,
Romania.
Central- og Østeuropa, Balkan
3) Economy of Iran and post-sanction condition / How to
do business in Iran / General condition of the agriculture
sector in Iran / A briefing about import and export
regulation.
Parastoo Sharifi, Senior Commercial Advisor.
Iran
4) Canadian and US livestock sector market overview,
statistics and opportunities for Danish companies.
Anna Kolada, Trade Advisor.
Nordamerika
1) Opportunities in the markets of Baltic countries,
financing instruments in agriculture, EU Funds, direct
subsidies, investment incentives.
Inese Leja-Raphael, Commercial Officer
Den Nordeuropæiske region
2) The presentation is going to focus on Chech and Slovak
Republics. Presentation will include regional agriculture
statistics, opportunities, regional agricultural events in
2016.
Polina Petkova, Commercial Advisor, Czech
Republick and Slovakia / Adam Cumpel,
Commercial Advisor, Czech Republick and
Slovakia / Gabriel Radulesco, Trade Advisor,
Romania.
Central- og Østeuropa, Balkan
3) Ukraine – first mover. Despite the challenging
framework conditions, the agricultural investments are
most profitable in Ukraine. That has mainly been thanks
to the favourable production conditions, low input costs
and an increasing domestic demand as well as good
exporting opportunities. More opportunities to come
with the DCFTA agreement that is to be put into action
from January 2016.
Lesya Logvinenko, Commercial Advisor
Ukraine og Polen
4) Economy of Iran and post-sanction condition / How to
do business in Iran / General condition of the agriculture
sector in Iran / A briefing about import and export
regulation
Parastoo Sharifi, Senior Commercial Advisor
Iran
5)
Narcis Margall, Head of Commercial Section
Syd- og Vesteuropa
6) Canadian and US livestock sector market overview,
statistics and opportunities for Danish companies.
Anna Kolada, Trade Advisor
Nordamerika
Kl. 10.00 - 11.00
Speakers corner 1
TIDSPUNKT
Torsdag D. 21/1
Kl. 10.00 - 11.00
Speakers corner 1
ØVRIGE AKTIVITETER, på førstesalen i konferencen
Danske Svineproducenter, generalforsamling, onsdag den 20. januar kl. 13.00-16.00
Bæredygtigt Landbrug, stormøde, torsdag den 21. januar kl. 12.30-14.30
Kl. 12.30:
Byrdeomkostninger i dansk landbrug v. Ulrik Lunden, Bestyrelsesmedlem, Bæredygtigt Landbrug
Kl. 13:00:
Andelsselskaberne har et ansvar for krisens omfang v. Kjartan Poulsen, Formand, Danske Mælke producenter
Kl. 13:30:
Landbruget har svarene på Danmarks CO2-udfordringer v. Søren Ilsøe, Næstformand, Foreningen For Reduceret Jordbearbejdning i Danmark
Kl. 14.00:
Landbrugspollitik v. Mette Bock, Liberal Alliance
MESSE C, FREDERICIA
NUTRIFAIR 2016, 20.-21. JANUAR
DANISH FOREIGN MINISTRY TRADE ADVISORS