By og Kultur januar-februar-marts

2. sektion, Lokalavisen Frederiksberg uge 1 • 2016
J A N F E B M A R 16
VARME KULTUROPLEVELSER
KLUMMEN
FREDERIKSBERGMUSEERNE
BYBIER
BYKALENDER
APRILFESTIVAL
TAR
TUFFE
En bedragerisk sjov
komedie
Premiere 27. februar
395-95 kr.
Oplev Jens Albinus, Bodil
Jørgensen, Ulla Henningsen,
Niels Ellegaard og mange flere i
Moliéres komedie, om en lidt for
godtroende familie.
Verdens ondeste og
grimmeste skilsmisse
Premiere 3. marts
255-100 kr.
Der er kun en vej at gå, når
kærligheden holder op. Som
Medea selv siger ”Hvad er
meningen med kærligheden, hvis
den ikke varer evigt?”
MEDEA
Flere og flere går i teatret, er du en af dem der kun drømmer om det?
Læg TARTUFFE og MEDEA under juletræet.
www.bettynansen.dk
Billettelefon 70 272 272
VINTERAKTIVITET
4
Varme kulturoplevelser
7
Frederiksbergs DNA
Klummen af Astrid la Cour
8
Frederiksbergmuseerne
10
Vinterfest hos bybierne
10
Det er stadig vinter, og foråret er langt væk.
Men det betyder ikke, at der er skruet ned for
aktiviteterne eller mulighederne for at få en god
oplevelse på Frederiksberg.
By & Kultur indeholder denne gang bl.a. en
artikel om Frederiksbergmuseerne og de mange
forskellige oplevelser, du kan få her. Klummen
er skrevet af Frederiksbergmuseernes direktør
Astrid la Cour, der fortæller om visionerne for
museet, og hvordan Bakkehusmuseet, Storm P.
Museet, Revymuseet, Møstings Hus og Cisternerne tager afsæt i en stærk lokal forankring og
Frederiksbergs historie, men samtidig rækker
langt ud i verden og kulturhistorien.
Der er bestemt også liv og muligheder for
oplevelser udendørs, se blot i artiklen om Vinter på Frederiksberg og kig i kalenderen, som er
fyldt med information om den kommende tids
arrangementer og oplevelser i byen.
Så selvom foråret er langt væk, så tyvstarter
vi alligevel lidt på det. For du kan også her i magasinet læse om den store børneteaterfestival
Aprilfestivalen, som indtager Frederiksberg til
april.
God fornøjelse med magasinet og de kommende måneders mange kulturelle tilbud.
For en kort bemærkning
12
Bykalender
12 Børn 14 Udstillinger 17 Voksen
Borgmester
Jørgen Glenthøj (C)
Formand for
Kultur- og fritidsudvalget
Morten Jung (B)
32
Aprilfestival
Redaktion: Caroline Marott Clausen, Anne Spanget-Larsen, Kristine Schou Pedersen og Martin Burridge • Skriv til: [email protected] • Ansvarshavende redaktør: Thomas Wohlert • Grafisk tilrettelæggelse: Martin Burridge • Tryk: Frederiksberg
Bogtrykkeri • Forside foto: Sille Brethvad, Møstings Hus.
By&Kultur Frederiksberg, April, maj og juni 2016, udkommer i uge 13 2016
By&Kultur Frederiksberg, Januar, februar og marts 2016 udkommer i samarbejde med Lokalavisen Frederiksberg. Bykalenderen laves
i samarbejde med Kultunaut.dk. Der tages forbehold for fejl og ændringer. Se alle arrangementer på oplev.frederiksberg.dk. Arrangementer i april, maj og juni 2016 skrives i Kultunaut senest den 14. februar 2016 for at komme med i næste udgave af By&Kultur.
Læs mere om arrangementerne i Bykalenderen her: oplev.frederiksberg.dk
VARME
KULTUROPLEVELSER
Foto: Mai Staunsager
Der er masser af liv og oplevelser på Frederiksberg
- også om vinteren. Her på siderne fortæller vi om et
udpluk af de musikalske og litterære oplevelser, du kan
varme dig på i den vinterkolde by. På side 8-9 er det
Frederiksbergmuseerne, der byder dig indenfor.
Af redaktionen
4
Vinterjazz
Traditionen tro slippes den landsdækkende musikfestival Vinterjazz løs i
februar med et væld af koncerter og
oplevelser over hele landet. Det er
16. gang festivalen løber af stabelen,
og i år er den oven i købet udvidet
med en uge i forhold til tidligere år, så
perioden hedder 5. - 28. februar. Så
der er RIG lejlighed til at komme ud
og lytte i vintermørket. På Frederiksberg kan du glæde dig til, at mange af
byens scener åbner op for både nye
jazznavne og etablerede kendinge.
Se program i kalenderen eller på
jazz.dk/vinterjazz-2016
Det udendørs kulturhus Bispeengbuen
Det urbane miljø under Bispeengbuen har fået nyt liv i form af et ’udendørs kulturhus’ og aktivitetsområde.
Det danner rammen om en række
aktiviteter hen over vinteren. Du kan
blandt meget andet opleve, hvordan
man brygger øl med sten, når de
Danske Ølentusiaster Frederiksberg
slår vejen forbi Bispeengbuen. DR
Dokumania afholder fortsat udendørs
visninger af spændende dokumentarfilm - også selvom det er vinter, og du
kan hænge ud på tribunerne, spille
teater, træne crossfit, spille hockey og
meget mere.
Har du selv lyst til at lave aktiviteter, eller vil du blot vide mere om
vinterprogrammet, så se mere på
nordrefasanvej.frederiksberg.dk
Sanselige
litteraturoplevelser på
Hovedbiblioteket
På biblioteket kan du låne bøger,
fordybe dig i tidsskrifter, spille computerspil og deltage i en mangfoldighed af arrangementer. I perioden 13.
januar - 19. februar har du også en
enestående mulighed for opleve en
all-time klassiker - uden at læse den.
Ulysses er en af de moderne klassikere, man ”burde” læse - men de
fleste af os vil aldrig få det gjort. Frederiksberg Hovedbibliotek har derfor
stillet 35 unge kunstnere fra Statens Museum for Kunst den
udfordring at formidle James Joyces Ulysses gennem en installation, som tager
alle sanserne i brug. På den måde kan
du opleve et stykke verdenslitteratur
- også selvom du ikke har læst det.
I perioden præsenterer biblioteket
også en række events, som formidler
værket. Dem finder du i kalenderen
bagerst i magasinet.
Projektet bliver gennemført med
støtte fra Kulturstyrelsen og i samarbejde med Helsingør og Albertslund
biblioteker.
Forfattersamtaler i Møstings Hus
Med forfattersamtalerne Vært for en
aften inviterer Møstings Hus og Biblioteket Frederiksberg dig med indenfor i to forfatteres verden.
En forfatter har inviteret en anden
forfatter til en samtale om litteratur,
det at skrive og alt det mellem bøgerne og livet. Ofte har de to forfattere
noget til fælles. Det kan være et tema,
der går på tværs af deres forfatterskaber, eller måske en fascination af en
bestemt slags litteratur. Andre gange
zoomer de ind på en ny udgivelse.
Det vigtigste er, at det er forfatter-
5
nes forum - de bestemmer emnet, og
hvem de taler med. Forfatterne tager
ordet og inviterer dig med ind i litteraturens intime rum.
Forfattersamtalerne arrangeres af
Litteraturforum, et samarbejde mellem Biblioteket Frederiksberg og
Møstings Hus, og støttes af Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.
I kalenderen bagerst i magasinet
kan du se, hvornår der er Vært for en
aften og hvilke forfattere, der er med.
ole
er
ke
de
Den sunde måde at sid
måde
at sidde
Den sunde
måde atpå
sidde på
Den sunde måde at sidde på
®
®
Den sunde måde at sidde på
®
®
Casa
Ring
45
87
54
04
Ring
45
87
54
0487
Ring
og rekvirer
brochure
eller54
bestil 04
besøg
Ring
45
87
Ring
45
Ring og rekvirer
eller bestil
af stolebussen
og fåbrochure
demonstreret
stole besøg
i
Ring 45 87 54 04
Multi Plus
Multi Plus
Multi Plus
Multi Plus
Ring
og
rekvirer brochure
eller bestil besøg
af hjem.
stolebussen
og få
demonstreret
stole i
Ring
og
rekvirer
brochure
e
eget
af eget
stolebussen
og
få
demonstreret
stole
i
hjem.
eget hjem. af stolebussen og få demon
Ring og rekvirer brochure eller eget
bestilhjem.
besøg
Alle hvilestole stole i
af stolebussen og få demonstreret
Alle hvilestole
tilpasses
efter
Alle hvilestole
eget hjem.
tilpasses
efter
Deres
ønske
tilpasses efter
Deres ønske
Deres ønske
Alle hvilestole
Plus
tilpasses
efter
Plus
Plus
Deres ønske
Tlf.: 32 57 28 14
3 Tlf.: 45 87 54
Plus04
Tlf.: 45 87 54 04
Tlf.: 46 32 32 48
Alle hvilestole
tilpasses efter
Casa
Casa
Deres ønske
Casa
Nova
Cantate
Cantate
Cantate
Casa
København: Torvegade 55-57 Tlf.: 32 57 28 14
Lyngby:
Jernbanepladsen
19-23
Tlf.: 45
København:
Torvegade
55-57
Tlf.:873254570428 14
København:
Torvegade 55-57 19-23
32 87
57
28
14
Nordsjælland
Tlf.: Tlf.:
45
Lyngby:
Jernbanepladsen
4554
8704
54 04
Scala
Lyngby:
Jernbanepladsen 19-23 Tlf.:
Tlf.: 46
45
87
54
04
Roskilde:
Nordsjælland
Tlf.:32
4532
8748
54 04
Scala Nordsjælland
Tlf.: Tlf.:
45 87
54
04
Roskilde:
46
32
32
48
Scala
Roskilde:
Tlf.: 46 32 32 48
Cantate
Nova
Nova
Nova
KLUMMEN
ASTRID LA COUR
FREDERIKSBERGS
DNA
Foto: Søren Rønholdt
Som barn rejste vi ikke længere sydpå end Slesvig. Min far
cifikke og autentiske og retter fokus på nærværet og det
mente, at vi børn skulle kende vores eget land, før vi rejste
intime i kunst- og kulturoplevelserne.
ud, og i et hæsblæsende tempo susede vi forbi herregårde
Hverken frederiksbergborgere eller vores besøgende
og historiske mindesmærker. Det var ikke ferie, men daner interesserede i det, der kunne være hvor som helst.
nelse det handlede om. Senere, som ung rygsækrejsende
Blandt andet derfor er vores lokale forankring helt cenmed masser af tid, søgte jeg fordybelsen og den naturlige
tral. I den udvikling af museerne vi nu har igangsat, vil vi
nysgerrighed i en anden form
i endnu højere grad dyrke det
for dannelsesrejse.
helt særlige DNA, som findes på
Der er så meget, jeg nu gerne
Frederiksberg. Ikke alene skal
vil vise mine to sønner, men ofrevyen og andre satiriske optrætest er tiden knap. Alligevel står
dener vækkes til live inde på Reto vigtige ingredienser i en god
vymuseet - museets liv og viden
ferie tydeligt frem: dels muligskal også forankres udadtil som
heden for at ”gøre noget” og
en levende del af byen. Når Bakikke bare ”se”, som drengene
kehusmuseet får sit nye romantiselv formulerer det. Dels pauske haveanlæg, vil vi invitere ind
ser; is-pauser, lege-pauser, ajtil en helhedsfortælling om livet
se-den-mær­kelige-ting-pauser,
og tankerne i begyndelsen af
kan-man-­m on-klatre-på-den1800-tallet og ikke mindst disse
pauser og vigtigst af alt; pauser
tankers relevans i dag.
til bare at være sammen udenfor
Noget af det der samler
hverdagens skemalagte timer.
Frederiksbergmuseerne er, at vi
Pauserne er nødvendige for at
dækker alle former for kunstneriindtryk kan lagre sig, og små
ske ytringer. Centralt står den saintense oplevelser er ofte bedre
tiriske tegning og de rammende
end de lange seje træk, hvor den
ord, der sætter selvfølgeligheder
velkendte
museumstræthed
til debat. Kunstneriske ytringer
hurtigt breder sig.
har som bekendt eksisteret lige
Retter jeg blikket mod Freså længe som mennesket. At de
deriksberg og zoomer ind på
kommer på museum betyder på
museumslandskabet, så er det
ingen måde, at de dør, tværtislet ikke svært at se, hvordan
mod. Netop pga. museernes
vores lokale museer skaber opkontinuerlige arbejde sikrer vi, at
timale rammer for en sådan god
de aldrig dør, men i stedet indgår
helhedsoplevelse. I en tid hvor
i levende dialog med vores numange kulturinstitutioner bygtid. Kunst og kultur handler som
Astrid la Cour har været direktør for Freger nye store haller, går vi en anbekendt ikke om mest muligt på
deriksbergmuseerne siden maj 2015 og var
den vej. Vores museer er fordelt
kortest mulig tid. Det handler om
inden da kunstnerisk leder af Cisternerne og
i fire smukke gamle bygninger
pauser til fordybelse, til møder,
Møstings Hus. Hun har tidligere arbejdet som
og et stort spektakulært underdialog og deltagelse. Det er derbl.a. kulturkonsulent i Frederiksberg Kommujordisk rum. Den frederiksbergfor, at du og dine er de vigtigste
ne og som anmelder for Berlingske.
ske museumsoplevelse lagres
brikker i museernes forankring
Astrid la Cour er cand.mag. i Æstetik og Kultur
og bindes sammen af grønne
og relevans i vores fælles by.
fra Århus Universitet.
pauser i de historiske parker. Vi
Bor med sine to sønner på Frederiksberg.
dyrker det historisk stedsspe-
7
Møstings Hus
Bakkehusmuseet
Storm P. Museet
Revymuseet
8
FREDERIKSBERGMUSEERNE
Satire, salonkultur og samtidskunst
De fem museer og udstillingssteder
ligger som fine kulturelle perler på en
rute, der går gennem Søndermarken
og Frederiksberg Have. Tilsammen
inviterer
Frederiksberg­­museerne
inden­for til viden og oplevelser på
tværs af litteratur, billedkunst, scenekunst, arkitektur og musik. Gennem kunstens kritiske, humoristiske
og perspektiverende vinkler dækkes
både samtidens udtryk og 300 års
historie, og de skiftende udstillinger
og løbende arrangementer skaber
unikke rammer for at tilegne sig viden, få pirret nysgerrigheden og vakt
interessen for dialog, deltagelse og
medskabelse.
Placeringen i og omkring byens
smukke parker giver mulighed for
en dag, der kan skræddersyes til
den enkeltes ønsker. Du kan fordybe
dig i Storm P. Museets humoristiske
skævheder, dykke ned i Cisternernes underjordiske verden, opleve
årstidernes skiften i Frederiksberg
have - skøjte på Runddelen eller
kælke i Søndermarken - og derfra gå i
Oehlenschlägers fodspor ned til Bakkehusmuseet og den danske guldalder. Undervejs kan du se en udstilling med den nyeste samtidskunst i
Møstings Hus og opleve tonerne af
samfundspolitisk humor og satire på
Revymuseet.
Aktuelt her i vinterkvartalet viser
Storm P. Museet fra den 22. januar
udstillingen Theodor Kittelsen - liv
og død, folk og trolde. Den norske
billedkunstner Kittelsen (1857-1914)
er kendt og elsket som både satiri-
Foto: Johan Rosenmunthe
Det danske museumslandskab forandrer sig markant i disse år, og over alt i
landet indgår museerne i større eller mindre fusioner. Også på Frederiksberg,
hvor Storm P. Museet, Revymuseet og Bakkehusmuseet er gået sammen med
Cisternerne og Møstings Hus under navnet Frederiksbergmuseerne
Cisternerne
ker og humorist, symbolist og maler
af fantastiske norske landskaber, og
især som illustrator af folkeeventyr
og som formgiver af den norske trold
- knortet og grov som født af skoven
og urfjeldet. Den 5. februar åbner Revymuseet en udstilling om Dirch Passer, et af dansk teaters største navne
overhovedet. Udstillingen hylder en
stor kunstner og hans betydning for
dansk revy og sætter samtidig fokus
på revygenrens helt særlige status i
såvel scenekunsten som i danskernes
bevidsthed. Bakkehusmuseet giver
et levende billede af guldaldertidens
kulturelle og litterære miljø i en smuk
suite af autentiske stuer fra 1800tallets første årtier, hvor Bakkehuset var
Kamma og Knud Lyne Rahbeks hjem
og samlingssted for tidens centrale
skikkelser. Med udgangspunkt i den
9
særegne arkitektur og det helt særlige klima åbner Cisternerne i marts
for endnu en spændende helhedsoplevelse i de spektakulære underjordiske udstillingsrum. Denne gang
med udstillingen Den drøm om fred
af Eva Koch. Den 8. januar indtager
Mikael Thejll og Veo Friis Jespersen
Møstings Hus med en udstilling, der
får rum og skulpturer til at smelte
sammen, og fra den 26. februar kan
du opleve en udstilling, der viser
det mangeårige samarbejde mellem
Per Kirkeby og Niels Borch Jensens
Værksted for Kobbertryk. Ud over
de mange udstillinger inviterer Frederiksbergmuseerne til foredrag,
forfattersamtaler, koncerter og andre
sceneoptrædender.
Af Pernille Højbjerg
Fællesbillet
Frederiksbergmuseernes fællesbillet giver adgang til ét besøg
på alle fem museer og udstillingssteder. Prisen er 125 kr., og den
er gyldig et helt år. I Møstings
Hus er der altid gratis entre, så
her udløser fællesbilletten i stedet en gratis kop kaffe eller te i
forbindelse med besøget. Billetten kan købes på museerne og i
Storm P. Museets online shop på
www.stormp.dk
e
n
r
e
Vinterfe
st
i
b
by
s Hvis du tror, at bierne går i hi
o
h igen.omBierne
vinteren, så kan du godt tro om
samler sig i deres bistade,
hvor de holder fest med honning og hygge, indtil temperaturen og vejret udenfor er
til bier igen.
På Frederiksberg har vi
mange bybier, som med
deres ihærdige indsats
bidrager til, at vi har en
mangfoldig natur, og at vi
kan forsøde tilværelsen med
honning.
Om vinteren trækker bierne
indenfor, men ikke for at gå i hi.
Når temperaturen falder til under
8-9 grader, samler de sig i deres
bistade, hvor de danner en klynge,
der skal holde dem varme hele vinteren. Klyngen er ligesom en fodbold, og har derfor en relativt lille
overflade i forhold til rumfanget.
På den måde kan mange bier holde
varmen ved brug af få ressourcer til
opvarmning.
Bierne holder temperaturen
nogenlunde konstant i klyngen
ved at producere varme ved muskelbevægelser, og energien får
de fra den oplagrede honning. De
går altså ikke i dvale, men er aktive
hele vinteren.
På en varm vinterdag kan du
godt opleve en bi, der er ude og
lufte vingerne, men ellers skal vi
helt hen i marts eller måske senere,
før bierne er klar til en ny sæson.
Frederiksberg Kommune har
indgået partnerskab med Køben-
havns Bybi Forening. Bierne tilses
en gang om ugen af bimesteren og
hans biavlerassistenter. De sørger
for, at bierne har det godt og trives.
Lige nu er der bistader på plejecentret Akaciegården og aktivitets- og
beskæftigelsescentret Magneten.
I 2016 kommer der også bistader
ved kultur- og bevægelseshuset
KU.BE.
Ny kultur- og
fritidspolitik
Frederiksberg har fået en ny politik for kulturen og fritiden, som
gælder frem til og med 2018. Den
nye politik fokuserer især på kvalitet og mangfoldighed, fremlagt i
to overordnede visioner:
1. Frederiksbergs kultur- og
fritidsliv er kendetegnet ved
høj kvalitet, som giver byen
en stærk profil
2. Frederiksberg har et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor
flere involverer sig
I forlængelse af den nye politik
følger også nogle nye tilskudspuljer, som kan søges til projekter
indenfor kultur, idræt eller fritid.
Du kan læse hele politikken
på www.frederiksberg.dk eller
hente den i pjeceform på rådhuset, i kulturhusene eller på bibliotekerne.
Fakta om bier:
• En bifamilie producerer ca. 50
kg honning på en sommer
• For hvert kilo honning bestøver
bierne flere hundrede tusinde
blomster i byen
• Bier er venlige og stikker kun,
hvis de føler sig truet
• Bierne lever af nektar og er
derfor ikke interesseret i din
madpakke
• Bier ser dårligt og orienterer sig
hovedsagligt via lugtesansen
• En bifamilie vil typisk vokse fra
30.000 familiemedlemmer til
100.000 på en sommer
10
I weekenden den 10.-11.-12.
juni 2016 afholdes traditionen tro
årets FRBDAGE - byens fest. Her
vil erhvervslivet sammen med
kultur- og foreningslivet ”sætte
byen på den anden ende”.
Alle kan bidrage til at gøre
FRBDAGE til en succes. Der er
mulighed for at deltage aktivt,
f.eks. ved at stå for konkrete aktiviteter, ved at bidrage som sponsor, eller ved at stille lokaliteter til
rådighed.
Følg med her: http://frbdage.
frederiksberg.dk/
FOR EN KORT BEMÆRKNING
DU KAN STADIG
NÅ EN TUR
PÅ SKØJTER
Skøjtebanerne på Frederiks­berg
Rund­­del og i Lindevangsparken
er åbne til og med sidste weekend i februar.
Frederiksberg Runddel er til
at skøjte på, mens Lindevangsparken skal benyttes til ishockey.
På Runddelen kan du leje skøjter
og få slebet dine egne skøjter.
GAVLMALERI AF MARTIN BIGUM
Martin Bigum er en af Danmarks mest markante billedkunstnere. I 2013 blev
han kåret til Årets Frederiksberg Kunstner og i den forbindelse blev han opfordret til at finde en gavl i byen, som kunne bære et af hans malerier.
Gavlmaleriet er nu en realitet, og kan opleves på gavlen af Falkonér Allé 30
ved Kejserinde Dagmars Plads overfor Frederiksberg Centeret.
Skøjteudlejningen er åben:
2015:
Mandag - onsdag: 11-21
(31. december: 10-16)
2016:
Mandag-fredag: 11-19.
Lørdag og søndag: 10-20
Skøjteudlejningen kan kontaktes
på tlf. 4010 6050.
Yderligere oplysninger findes
på: frederiksberg.dk/skoejtebane
Ny pulje for kultur- og erhvervssamarbejde
i Nordre Fasanvej Kvarteret
Har du en god idé til, hvordan der kommer mere liv i byen i den nordlige del af Frederiksberg, så kan du søge støtte til arrangementer og
tiltag gennem en ny pulje.
Puljen støtter aktiviteter inden for kultur- og erhvervslivet, og er led i
områdefornyelsen af Nordre Fasanvej Kvarteret frem til 2018.
Puljen er åben for ansøgninger fra 1. november 2015. Den er på
200.000 kroner om året, og ansøgningerne behandles løbende.
Find ansøgningsskema og bevillingskriterier på
www.nordrefasanvej.frederiksberg.dk
11
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
BØRN
Torsdag den 7. januar kl. 16-18
DRAMA FOR BØRN/UNGE
Sæsonstart. Dramagruppen mødes
hver torsdag kl. 16-18.
Sted: Frederiksberg Sogns Menighedshus, Pile Allé 3. Fri entré
8. - 24. januar
DIRIGENTEN
En musikalsk kor-forestilling med store
armbevægelser. Musikteater for børn
og voksne.
Varighed: 60 min uden pause.
Arr: Nørrebro Teater.
Sted: Rialto Teatret, Smallegade 2
Entré: 75-175 kr. www.billetten.dk
Søndag den 10. januar kl. 10.30-12
BOBLERNE
Tegneundervisning for de 7-10 årige
hver søndag.
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 75 kr. pr. gang
Torsdag den 21. januar kl. 9.30-10
og kl. 10.45-11.15
TEATER: JEG KAN HUSKE ALTING
(2-6 år)
Om dagen, der netop er gået.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3
Gratis billetter fra 7.1 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
Lørdag den 6. februar kl. 10-13
BOGBYTTEDAG
- BØGER TIL VINTERFERIEN
Byt dine gode, gamle romaner eller børnebøger til nye læseoplevelser.
Sted: Biblioteket Danasvej 30B, Caféen
Fri entré
Lørdag den 6. februar kl. 10.30-11.20
og kl. 12.30-13.20
TEATER: MUSTAFAS KIOSK (4-10 år)
Oplev Jakob Martin Strids fantastiske
børnebog som teaterstykke.
Ved Teater Fantast.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3
Gratis billetter fra 23.1 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
FASTELAVN
LØRDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 12
Fastelavnen eller karneval er en fest,
der hos os ligger på grænsen mellem vinter og forår. Den er fuld af
traditioner, som hovedsageligt er for
børn. At klæde sig ud og slå katten
af tønden er to faste fastelavnstraditioner. Fastelavnstønden fyldes med
søde sager, og herefter er det tid til,
at alle deltagere skiftevis slår løs på
tønden. Den, der slår det sidste bræt
ned, bliver kattekonge og kåres med
en gylden papirkrone.
Reglerne om, hvem der skal være
kattedronning, er derimod ikke entydige. Nogle steder er det den, som
kattekongen vælger, andre steder er
det den næste i rækken. Den mest
udbredte skik går på, at den, der slår
bunden ud af tønden, bliver kattedronning.
Sidstnævnte skik er præcis den, vi
bruger på Rådhuset, når vi byder sørøvere, supermænd, pirater og prinsesser indenfor til tøndeslagning.
Vores festlige konferencier Bloody
Mary vil holde styr på regler og styre
slagets gang fra scenen, mens ballonklovnen Trut går rundt mellem
rækkerne og underholder. Se mere
på www.oplev.frederiksberg.dk
FREDERIKSBERG RÅDHUS • SMALLEGADE 1 • FRI ENTRÉ
12
Tirsdag den 9. februar kl. 9.30-10
HØJTLÆSNING:
LANGT UDE
(3-6 år)
Sted: Børnebiblioteket, Frederiksberg
Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3
Gratis billetter
fra 26.1 kl. 10 på
Hovedbiblioteket og
fkb.dk
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Tirsdag-torsdag den 16.-18. februar
kl. 11-14
TROLDE WORKSKOP
Bliv inspireret af
Kittelsens troldemalerier i museets særudstilling
og skab din egen
trold af sten, grene, filt, garn mv.
Sted: Storm P. Museet,
Frederiksberg Runddel
Entré: 40-50 kr., børn u. 18 år gratis
17. - 18. februar
DISNEY ON ICE - 25 ÅRS JUBILÆUM
Torsdag den 25. februar kl. 15-18
LAV DIN EGEN PLANET (4-8 år)
Skab din helt egen drømmeplanet med Tina Agerskov fra Phistermedister.
Sted: Børnebiblioteket,
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3. Fri entré
1. - 31. marts
UDSTILLING: PAPTROPOLIS
Gå på opdagelse i Billedskolens papby.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Fri entré
Varighed: 2 timer
Sted: Forum, Julius Thomsens Plads 1
Entré: 210-475 kr. www.billetnet.dk
Torsdag den 18. februar
kl. 12-15
WORKSHOP: BYG
RUMSONDER OG
RUMMÆND (Fra 4 år)
10. februar - 17. marts
INSTALLATION: RUMRAKET (5-7 år)
Rejs ud i rummet med børnebibliotekets
rumraket.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3, Fri entré
Sted: Børnebiblioteket,
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner
Plads 3. Fri entré
Tirsdag den 23. februar kl. 10-11
BABY-BIBLIOTEK:
DE FØRSTE TÆNDER
For forældre på barsel med
baby. Få råd og vejledning
om dit barns første tænder
ved tandplejer Eva Terp.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3
Gratis billetter fra 9.2 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
Torsdag den 3. marts kl. 17-18.30
FRIKADELLE-BIBLIOTEK MED
MADS MATHIAS QUARTET
For børnefamilier.
Spis aftensmad på biblioteket og slut af
med jazz-koncert.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3
Billetter á 50 kr. fra 18.2 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
Lørdag den 12. marts kl. 10.30-13.30
WORKSHOP:
OP MED PLATTEN
(Fra 3 år)
Lav din egen unikke
platte.
Ved Julie Dufour Wiese.
Sted: Familiebiblioteket Godthåbsvej,
Godthåbsvej 85A. Fri entré
12. og 13. marts kl. 11-16
PÅSKEKLIP
Klip påskepynt og gækkebreve efter
gamle og nye skabeloner med Inga
Madsen. Materialer findes i museet.
Sted: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Fri entré
Lørdag den 13. februar kl. 11-14
LAV DIN EGEN PLANET (4-8 år)
Skab din helt egen drømmeplanet med
Tina Agerskov fra Phistermedister.
Sted: Børnebiblioteket, Frederiksberg
Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3
Fri entré
Tirsdag-onsdag den 22.-23. marts
kl. 11-14
EVENTYR WORKSKOP
Lørdag den 13. februar kl. 11-15
Onsdag den 24. februar kl. 9.30-10.15
og kl. 11-11.45
Med holdet bag udstillingen Maleriets
mange udtryk. Ideen er at børnene - ligesom de udstillede kunstnere - laver
deres egen fortolkning af et Van Gogh
maleri.
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2. Fri entré
Oplev den finurlige og fantasifulde forestilling af teatret De røde heste.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3
Gratis billetter fra 10.2 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
WORKSHOP (6-10 år)
TEATER: I BEGYNDELSEN VAR
BEGYNDELSEN (4-8 år)
13
Tegn, mal og skriv
dit eget eventyr
med inspiration
fra Kittelsens mytologiske og eventyrlige malerier i museets særudstilling
og deltag i påskens kreative konkurrence.
Sted: Storm P. Museet,
Frederiksberg Runddel
Entré: 40-50 kr., børn u. 18 år gratis
Foto: Mette Kramer Kristensen
BØRN
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
UDSTILLINGER
14. januar - 19. februar
ULYSSES
Indtil 10. januar
PLAY - INTERAKTIV
SPILUDSTILLING
PLAY sætter fokus på digitale spil og de
nyeste tendenser indenfor digital leg.
Sted: Storm P. Museet,
Frederiksberg Runddel. Ti-sø kl. 10-16
Entré: 40-50 kr., børn u. 18 år gratis
1. - 23. januar
HAUTE COUTURE
Sted: Galleri ØckenLund,
Kronprinsesse Sofies Vej 6, st. tv.
To-fre kl. 14-17, lø kl. 10-13. Fri entré
Sammen med 35 unge
kunstnere fra Statens
Mu­
seum for Kunst
præ­senterer Frederiksberg Hoved­bibliotek
op­levelsesrige, litterære installationer
rundt omkring i biblioteksrummet, som
på forskellig vis tematiserer den litterære klassiker James Joyce ”Ulysses”
Fernisering onsdag den 13. januar
kl. 16-17.30
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Fri entré
Ma-to kl. 10-19.30, fre kl. 10-17, lø kl. 10-14
22. januar - ultimo april
LIV OG DØD, FOLK OG TROLDE
Oplev værker af den norske kunstner,
Theodor Kittelsen (1857-1914) - eventyrillustrator, satiriker, symbolist,
maler af fantastiske landskaber
og formgiver af
den norske trold.
Sted: Storm P. Museet,
Frederiksberg Runddel
Entré: 40-50 kr., børn u. 18 år gratis
Ti-sø kl. 10-16
8. januar - 21. februar
MIKAEL THEJLL OG
VEO FRIIS JESPERSEN
To kunstnere indtager Møstings Hus
med en gennemgribende rumintervention, der går i åben dialog med omgivelserne.
Møstings Hus, Andebakkesti 5
Ti-sø kl. 11-16. Fri entré
10. - 26. februar
MALERIETS MANGE UDTRYK
En udstilling med parafraser over Edward Hopper og Van Gogh. Tolv malere bruger samme berømte maleri som
udgangspunkt - og giver det hver især
deres eget udtryk og personlige fortolkning.
Fernisering tirsdag den 9. februar
kl. 16-18
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Ti kl. 11-18, ons-fre kl. 11-16. Fri entré
26. februar - 10. april
PER KIRKEBY & NIELS BORCH
JENSEN - 36 ÅRS SAMARBEJDE
En udstilling, der viser det mangeårige
samarbejde mellem Per Kirkeby og
Niels Borch Jensens Værksted
for Kobbertryk. Et
samarbejde, der
går helt tilbage
til 1970´erne og i
disse år stadig er
en levende del af
arbejdet for den
verdensberømte danske maler.
Møstings Hus, Andebakkesti 5
Ti-sø kl. 11-16. Fri entré
5. marts - 1. april
9. - 29. januar
HAHA
HaHa behandler nogle af de mere
underspillede - og ikke nødvendigvis
oplagt humoristiske - sider af humor i
kunsten.
Fernisering fredag den 8. januar
kl. 17-21
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Ti kl. 11-18, ons-fre kl. 11-16. Fri entré
POLFOTO
SKØNVIRKELIG
5. - 19. februar
DIRCH PASSER, MED LIVET OG
KOMIKKEN I HÆNDERNE
En hyldest til Dirch, der viser hans betydning for danskerne og for dansk underholdning.
Sted: Revymuseet, Allégade 5
Ti-sø kl. 11-16
Entré: 40-50 kr., børn under 18 gratis
14
Kunstnerne bag udstillingen Skønvirkelig er Jane Maria Petersen og Tina
Uhrskov, som begge er begejstrede for
skønvirkeperioden.
Den ses fortolket i
flere af værkerne,
især dem, hvor
de begge anvender broderiet som
kunstnerisk medie.
Fernisering fredag den 4. marts
kl. 16-18
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Ti kl. 11-18, ons-fre kl. 11-16. Fri entré
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Foto: Christina Capetillo
UDSTILLINGER
DEN DRØM OM FRED
Fra 2. marts indtager kunstneren Eva Koch Cisternernes
imposante underjordiske rum med farvestærke videoinstallationer
projiceret direkte på søjler og vægge
Eva Kochs værker kredser ofte om
menneskehedens arketypiske træk
og universelle temaer. Hun arbejder
med store eksistentielle dualiteter
som individ over for fællesskab,
nuet over for evighed og krig over
for fred. Disse fundamentale emner
udfolder hun i flere videoinstallationer, der lyser op i Cisternernes
mørke, og hvor stemninger under-
streges af den markante lydside og
stedets 17 sekunders efterklang.
Hovedværket på årets store
udstilling er en ca. 15 meter lang
projektion, der vises direkte på en
af cisternernes drypstensbelagte
vægge. Her skifter billedsiden mellem levende billeder af legende børn
i sort/hvid og farvestærke optagelser af sommerens blafrende, røde
valmuer. Andre steder i Cisternerne
vil hvide duer tone frem på stedets
søjler samt vægge af forstøvet vand.
Som i et sfærisk drømmesyn opnås
det indtryk, at duerne flyver frit og
omringer den besøgende.
Eva Kochs poetiske favntag med
Cisternerne kan opleves indtil november 2016.
2. marts - 27 november
Cisternerne • Søndermarken overfor Frederiksberg Slot
Entré: 40-50 kr. • Ti-sø kl. 11-17, to kl. 11-20
15
STX-student
på kun 2 år
En studentereksamen
fra 2-årig STX på VUF
giver samme kompetence
som en 3-årig studentereksamen fra gymnasiet
VUF er et seriøst uddannelsesmiljø med høj faglighed.
Vi ligger centralt på Frederiksberg
og har et af Danmarks bedste
karaktergennemsnit.
Ta’ et kigpå
indenfor
vuf.nu
BYKALENDER
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Bibliotekets IT-tilbud
Billetter fås gratis på Hovedbiblioteket og www.fkb.dk fra kl. 10
to uger inden den enkelte undervisningsgang.
Både Spot på… og IT-introduktioner finder sted på
Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkonér Plads 3
Spot på …
Ved Spot på … får du hver uge individuel hjælp til de digitale udfordringer.
Spot på …
ansøgning om folkepension
Nærmer pensionsalderen sig, eller vil
du vide mere om, hvor meget du får
udbetalt? Vi hjælper dig én til én med
folkepensionsansøgning på borger.dk
og pe­nsionsoversigten på
pensionsinfo.dk. Husk NemID.
Tirsdag den 12. januar kl. 12-13
Spot på … Sundhed.dk
Spot på … Netbank
Hvordan betaler du regninger og tjekker
din kontooversigt igennem Netbank?
Få individuel hjælp til dine spørgsmål.
Husk at medbringe dit NemID.
Tirsdag den 15. marts kl. 12-13
Spot på … Årsopgørelsen fra Skat
Vi hjælper dig med at udfylde din årsopgørelse rigtigt, så du kan se, om du
skal have penge tilbage. Husk NemID.
Tirsdag den 29. marts kl. 12-13
OBS! Billetter allerede fra 8. marts
Lær hvordan du bruger sundhedsportalen fra det offentlige til at se din hospitalsjournal og meget mere. Få individuel
hjælp til dine spørgsmål. Husk NemID.
Tirsdag den 26. januar kl. 12-13
IT-introduktioner
Spot på… Digital Post
3 apps der gør dit offentlige
liv lettere
Hvad er Digital Post, og hvordan fungerer den digitale postkasse? Få individuel hjælp til dine spørgsmål. Husk
NemID.
Tirsdag den 9. februar kl. 12-13
Spot på … Borger.dk
Skal du have hjælp til at skifte læge,
melde flytning eller bestille nyt sundhedskort? Vi hjælper dig i gang. Husk
NemID.
Tirsdag den 23. februar kl. 12-13
Ved IT-introduktionerne giver vi en fælles introduktion til en række forskellige
digitale udfordringer og tilbud.
Introduktion til de teknologiske hjælpemidler til smartphone: Mobile Pay,
e-Boks og Rejseplanen. Medbring
smartphone, NemID og betalingskort.
Tirsdag den 12. januar kl. 10-11
Tirsdag den 9. februar kl. 10-11
Fredag den 18. marts kl. 10-11
Sundhed.dk
- den offentlige sundhedsportal
Vi viser dig, hvordan du på sundhed.dk
kan se din journal fra hospitaler, læse
om forskellige sygdomme og symptomer og meget mere. Husk NemID.
Fredag den 22. januar kl. 10-11
Fredag den 19. februar kl. 10-11
17
HUSKT!
BILLE
Lær din digitale postkasse
at kende
Få et overblik over din digitale postkasse og lær at bruge den. Medbring
NemID.
Tirsdag den 8. marts kl. 10-11
Kom godt i gang med
biblioteket på din tablet
Se hvordan du får adgang til bibliotekets tilbud af litteratur, musik, tidsskrifter og aviser på din tablet, når vi introducerer dig til eReolen, Bibzoom, Zinio
og Library PressDisplay.
Torsdag den 4. februar kl. 10-12
Onsdag den 24. februar kl. 16-18
Kom godt i gang med
bibliotekets søgesystem
Lær at søge og reservere bibliotekets
materialer og at se din lånerstatus via
bibliotekets hjemmeside. Du skal kunne
bruge en mus.
Torsdag den 28. januar kl. 13-15
Kom godt i gang med
slægtsforskning på nettet
Er du fortrolig med at bruge mus og internet, viser vi dig, hvordan du som nybegynder i slægtsforskning kan bruge
nettet.
Tirsdag den 23. februar kl. 10-12
Torsdag den 3. marts kl. 16-18
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
BYKALENDER
Mandag den 4. januar kl. 21
Lørdag den 9. januar kl. 20
Med unge musikere, der går på det
konservatorieforberedende kursus.
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 220-490 kr. www.billetnet.dk
RYTMISK CAFÉAFTEN MED MGK
NYTÅRSKONCERTEN
- STRAUSS GALLA
Tirsdag den 5. januar kl. 16-18
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51
Tirsdag den 12. januar kl. 19.30-21.30
INDVANDRERNE OG OS
Sted: Lindevang Kirke,
Hattensens Allé 12
STAND UP OPEN MIC
Søndag den 10. januar kl. 14
Sted: Bartof Cafe, Nordre Fasanvej 46
Fri entré
OMVISNING
Sted: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.
Onsdag den 6. januar kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Koncert i anledning af kongen af
rock'n'rolls fødselsdag.
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 399-449 kr. www.billetten.dk
Fredag den 8. januar kl. 19
KØBENHAVN HÅNDBOLD
- SILKEBORG-VOEL KFUM
Kortholdere med KBH-kortet på unummererede siddepladser i Sektion E.
Udebane tilskuere skal købe billetter i
sektion C. Spørgsmål rettes til
[email protected]
Sted: Frederiksberg-Hallerne,
Jens Jessens Vej 20. Entré
Fredag den 8. januar kl. 20
NYTÅRSKONCERTEN 2016
- SCHÖNBRUNN FESTIVAL
ORCHESTRA VIENNA
STAND UP OPEN MIC
Sted: Bartof Café, Nordre Fasanvej 46
Fri entré
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Illu: Jeff Ibbo
Torsdag den 7. januar kl. 17.30-18.30
ALOHA FROM COPENHAGEN
Tirsdag den 12. januar kl. 20
Onsdag den 13. januar kl. 13-15
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Torsdag den 7. januar kl. 20
Sprogcafé for flygtninge og danskere. Vi taler dansk, laver lektier
og drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
FILMAFTEN - IDEALISTEN
Tirsdag den 5. januar kl. 20
Forfatter og foredragsholder Deniz B.
Serinci giver et indblik i Islamisk Stat.
Sted: Frederiksberg
Hovedbibliotek, Tidsskriftslæsesalen
Fri entré uden billetter (HUSK kontanter
til et glas bobler)
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Tirsdag den 12. januar kl. 19-21.30
Sprogcafé for flygtninge og danskere. Vi taler
dansk, laver lektier og
drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2. Fri entré
TANKER & BOBLER:
HVAD ER ISLAMISK STAT?
Tirsdag den 12. januar kl. 16-18
Søndag den 10. januar kl. 14-17
GUL SØNDAG
Skriveværksted, hvor vi arbejder med
poesi, prosa og drama. Vi arbejder både
med det skriftlige udtryk og den performative fremførsel. Arr: Kunstforeningen
Det poetiske bureau.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Søndag den 10. januar kl. 15
MUSIKHØJSKOLENS
NYTÅRSKONCERT
Med Dario Campeotto som solist, Musikhøjskolens største orkester Bersærk
m.fl.
Sted: Frederiksberg Rådhus,
Smallegade 1. Fri entré
Søndag den 10. januar kl. 16-17.30
NYTÅRSKONCERT
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51
Tirsdag den 12. januar kl. 14-16
FOREDRAG OM MARILYN MONROE
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14
Fri entré (kaffe og kage til 20 kr.)
Onsdag den 13. januar kl. 14-16
HUSKER DU?
ERINDRINGSCAFE
Emnet er Ungdom på Frederiksberg.
Arr: Frederiksberg Stadsarkiv.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 13. januar kl. 16-17.30
ULYSSES:
FERNISERING
Åbning af Ulysses
som litterær installation. Med taler, bobler, performan­
ce af
Molly og art talk ved
Unges Laboratorier
for Kunst.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
voksenudlånet. Fri entré uden billetter
Onsdag den 13. januar kl. 19-21
FOREDRAGSAFTEN
Billedsprog i nye salmer ved Lisbeth
Smedegaard Andersen.
Sted: Sct. Lukas Centret
- Falken, Falkoner Allé 40. Fri entré
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 235-510 kr. www.billetnet.dk
18
BYKALENDER
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Mandag den 18. januar kl. 16-20
AKRYL WORKSHOP
Onsdag den 13. januar kl. 19
OPLÆSNINGSARRANGEMENT IFM.
UDSTILLINGEN HAHA
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Torsdag den 14. januar kl. 15-17.30
STRIKKECAFÉ
Sted: Beboerlokalet i Dalgas Have 18
(indg. fra La Cours Vej). Entré: 30 kr.
Torsdag den 14. januar kl. 18.30-21
SANGAFTEN
Kom og syng med. Vi er 12 bosniske
kvinder, der synger bosniske og danske
sange. Arr: BiH Forening Sevdah.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
(der kan købes kaffe og kage)
Fredag den 15. januar kl. 15.30-16.30
ULYSSES:
MED MOLLY PÅ SENGEKANTEN
Medbring egne materialer.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Mandag den 18. januar kl. 17.30-18.30
ULYSSES:
MED MOLLY PÅ SENGEKANTEN
James Joyces Ulysses som en sanselig,
litterær installation og
performance af Molly
og art talk ved Unges
Laboratorier for Kunst.
Sted:
Frederiksberg
Hovedbibliotek, voksenudlånet
Fri entré uden billetter
KONCERT MED FAMILIEN
Med Julian & Daniel Van Kranendonk,
Anna Herand, Johan og Magnus Vejleskov, Karin Juhl, Anna Rosa Lange.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50 kr.
BONUSMORGRUPPE
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på [email protected]
gmail.com
Onsdag den 20. januar kl. 19.30
Illu: Jeff Ibbo
DEBUTKONCERT
ERIK KOLIND
Tirsdag den 19. januar kl. 19
POETISK ÅBEN MIKROFON
Optræd med egne tekster. Alle er velkomne til at læse op af digte eller kortere prosatekster.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Sted: Bartof Cafe, Nordre Fasanvej 46
Fri entré
Arr: Frederiksberg Stadsarkiv.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 20. januar kl. 17.30
Sprogcafé for flygtninge og danskere. Vi taler dansk, laver lektier
og drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
STAND UP OPEN MIC
SLÆGTSFORSKNINGSWORKSHOP
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Tirsdag den 19. januar kl. 20
Mandag den 18. januar kl. 15-17
MUSIKCAFÉ:
AMETHYST-ENSEMBLE
Tirsdag den 19. januar kl. 16-18
James Joyces Ulysses som en sanselig,
litterær
installation.
Performance af Molly
og art talk ved Unges
Laboratorier for Kunst.
Sted: Frederiksberg
Hovedbibliotek, voksenudlånet
Fri entré uden billetter
Lørdag den 16. januar kl. 20
Onsdag den 20. januar kl. 14-16
Onsdag den 20. januar kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
19
Organisten Erik Kolind debuterer fra DKDMs solistklasse. Værker af Messiaen, Mendelssohn, Franck,
Kolind (uropførelse) og Reubke.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, Julius Thomsens Gade 1. Fri entré
20. - 23. januar
ØRKENENS SØNNER
- EEN GANG TIL FOR PRINS KNUD
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 318-498 kr. www.billetnet.dk
Torsdag den 21. januar kl. 19-20.30
ULYSSES: BO TAO MICHAËLIS
FOLDER VÆRKET UD
Litteraturanmelderen
fortæller om James
Joyces mesterværk også for os, der ikke
har læst den moderne
klassiker.
Sted: Frederiksberg
Hovedbibliotek, Tidsskriftslæsesalen
Gratis billetter fra 7.01 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
´0HUHRYHUVNXGLKYHUGDJHQµ
´0HUHRYHUVNXGLKYHUGDJHQµ
´0HUHRYHUVNXGLKYHUGDJHQµ
35,9$75(1*‘5,1*2*3(5621/,*3/(-(
35,9$75(1*‘5,1*2*3(5621/,*3/(-(
35,9$75(1*‘5,1*2*3(5621/,*3/(-(
%HQ%\HW Q\W
% Q\W
+n+Q+nGnYQ HGUN
Y HU
UN
QGY UN
HUHU
IUDIUGIU
D
G
UD
J
DUD
H
J
GUDJWHW HW
o m F o l k e k i r k e n s l o g o | Fa r v e r n e
)DONRQHU$OOpā)UHGHULNVEHUJāZZZDOOHWLGHUVKMHPPHVHUYLFHGN
13
5,1*
)DONRQHU$OOpā)UHGHULNVEHUJāZZZDOOHWLGHUVKMHPPHVHUYLFHGN
5,1*
)DONRQHU$OOpā)UHGHULNVEHUJāZZZDOOHWLGHUVKMHPPHVHUYLFHGN
5,1*
Torsdag 11. februar 19.30
Torsdag 17. marts 19.30
Ruth Berlau,
favntag
med Brecht!
En fortælleforestilling om kærlighed,
jalousi, ideologi, kunst og politik.
v. Dorte Futtrup
Den danske skuespiller og forfatter Ruth Berlau
(1906-1974) møder den berømte tyske teatermand
Bertolt Brecht i 1933. De to forelsker sig i hinanden
og får en livslang binding som samarbejdspartnere
og som elskende.
Levende mundtlig fortællekunst med indlagte sange og digte.
Min personlige
kunsthistorie!
Fortælling og billedvisning om en
kunstner og digters arbejde.
logo findes
v. MartinFolkekirkens
Bigum
i de 8 standard farver.
Om nogle grundlæggende barndoms- og ungdomsinspirationer,
vigtigste
værker frem
bemærk
at bomærket
er til 2012 samt
ideérne og
processerne
undervejs.
den
eneste del af
logoet,
der skifter farve.
navnetrækket,
folkekirken,
Mulighed for
at stille spørgsmål.
er altid i 100% sort i positiv
version
og 100%
hvidFREDERIKSBERG
i
BEGGE FOREDRAG FOREGÅR I MENIGHEDSHUSET, PILE
ALLÉ
3, 2000
negativ version.
ENTRÉ 50 KR.
www.frederiksbergsogn.dk
BYKALENDER
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Søndag den 24. januar kl. 16
ÆLDREKONCERTER
KONCERTSERIEN 24
FREDERIKSBERG RÅDHUS • 25.- 28. JANUAR KL. 13.20 - 16.00
(DØRENE ÅBNES KL. 13.00)
Elever udvalgt på Musikhøjskolen på
Frederiksberg og andre musikskoler.
Arr: Musikhøjskolen.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré
Søndag den 24. januar kl. 20
SMUK NYTÅRSKONCERT 2016
SMUK - Slesvigske Musikkorps fra Haderslev - lægger vejen forbi Frederiksberg med deres fantastiske og humørfyldte nytårskoncert.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal,
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 180-310 kr. www.billetlugen.dk
Mandag den 25. januar kl. 16
KAMMERKONCERT
Med elever fra Musikhøjskolen.
Sted: Frederiksberg Slot, Roskildevej 28
Fri entré
Tirsdag den 26. januar kl. 16-18
Et musikalsk firkløver
Borgmester Jørgen Glenthøj byder
velkommen, når Kommunalbestyrelsen igen i år indbyder til ældrekoncerter.
Ældrekoncerterne er blevet en
højt elsket tradition, som hvert år
byder på glade toner i januar.
I år kan vi se frem til fire festlige
eftermiddage med det musikalske
firkløver; Birthe Kjær, Preben Kristensen, Signe Asmussen og kapelmester Henrik Krogsgaard, der
igen på fineste vis binder eftermiddagen sammen og ryster den musikalske cocktail.
Billetter:
Koncerterne er gratis, men er kun
for Frederiksberg-borgere, som
modtager social pension.
Der er et begrænset antal billetter,
fordelt på ca. 500 pr. koncert.
Nemtilmeld:
Billetbooking starter tirsdag den 5.
januar kl. 12 på www.aeldrekoncerter.nemtilmeld.dk
Personligt fremmøde:
Rådhushallen onsdag den 6. januar
kl. 12-14 (billet udleveres kun mod
forevisning af det gule sygesikringsbevis).
Fra torsdag den 7. januar kan eventuelle resterende billetter hentes i
Borgserservice Centret i åbningstiden: mandag og torsdag kl. 9-17,
tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-13.
Husk det gule sundhedskort.
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Sprogcafé for flygtninge og danskere. Vi taler
dansk, laver lektier og
drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Tirsdag den 26. januar kl. 18.30-21.30
SANGAFTEN MED
LIS OG HERMANN VORBECK
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51
Onsdag den 27. januar kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Lørdag den 23. januar kl. 13
LØRDAGSDOK: KUN MED HJERTET
KAN MAN RIGTIG SE
Den livsbekræftende do­
kumentarfilm
følger hverdagen for de
skæve eksistenser på Kofoeds Skole i København.
Få kaffe og en snak efter
filmen.
Sted: Frederiksberg
Hovedbibliotek, Bibliotekssalen
Fri entré uden billetter
Onsdag den 27. januar kl. 18
KUNSTNERFOREDRAG
Søndag den 24. januar kl. 14
OMVISNING
Sted: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.
21
Mød billedkunstneren Rene Holm.
Arr: Kunstnerlauget af 2013.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Torsdag den 28. januar kl. 15-17.30
STRIKKECAFÉ
Sted: Beboerlokalet i Dalgas Have 18
(indg. fra La Cours Vej). Entré: 30 kr.
BYKALENDER
Fredag den 29. januar kl. 19
SUPERGUITARISTEN
STEEN HANSEN
Spiller og fortæller om Jørgen Ingmann
og andre guitarist idoler.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 150 kr.
Lørdag den 30. januar kl. 16
CPHPHIL TAG MED TIL WIEN I
Æres-gæstedirigent: Lawrence Foster.
Solist: Johan Reuter, baryton. Introduktion: Knud Romer. Værker af Brahms,
Haydn, Mahler.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal,
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 190-390 kr. www.billetten.dk
Tirsdag den 2. februar kl. 17.30-19
ULYSSES: OPLÆSNINGSEVENT
I anledning af James
Joyces fødselsdag læser 18 oplæsere højt fra
Ulysses’ 18 kapitler rundt
omkring i biblioteket på
samme tid.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Voksenudlånet. Fri entré uden billetter
Onsdag den 3. februar kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Søndag den 31. januar kl. 15
TRIO SATIE'S SALON-TURNÉ
Torsdag den 28. januar kl. 19
ONDT I KROP OG SJÆL EVENTYRREJSE TIL EN NY VERDEN
Foredrag med sundhedsterapeut Noa
Octavia.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Torsdag den 28. januar kl. 19.30
CPHPHIL P2 PRISEN 2016
Dirigent: Lawrence Foster. En perlerække af danske og internationale musikere er nomineret til DR P2 Priserne
for årets bedste CD-udgivelser.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal,
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 190-390 kr. www.billetten.dk
Torsdag den 28. januar kl. 20-22
VÆRT FOR EN AFTEN
To forfattere mødes
i samtale. Kristian
Bang Foss har inviteret Hanne Højgaard Viemose til en
samtale om hendes
nyeste roman Mado.
Sted: Møstings Hus,
Andebakkesti 5
Billetter á 40 kr. fra 14.01 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
Fire unikke koncerter hos gæstfrie værter. Arr: Trio Satie.
Sted: Mødested, Frederiksberg Allé 32
Entré: 100 kr.
Mandag den 1. februar kl. 17
FOREDRAG MED
LARS CHRISTIANSEN
Lars Christiansens fortæller om sin bog
"Når sandheden skal frem" og om de
sejre og nederlag, hans liv har budt på.
Sted: LOF, Alhambravej 6
Entré: 140 kr.
Sopran Radmila Rajic og pianist Thomas Darelius opfører klaverstykker,
opera, arier og sange af Glinka, den
russiske musiks fader.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 70-100 kr.
Mandag den 1. februar kl. 19-21.45
CROQUIS AFTEN
Der er plads til 10 tegnere.
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 50 kr.
Mandag den 1. februar kl. 21
RYTMISK CAFÉAFTEN MED MGK
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré
Torsdag den 4. februar kl. 19-21
DIALOG MED SAMTIDSKUNSTEN
ANN LISLEGAARD
Ann Lislegaard arbejder med tidsbaserede medier og er i særlig grad optaget
af Science Fiction film og litteratur, som
hun fortolker i sin kunst. Arr.: Kunstnergruppen Spor.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Fredag den 29. januar kl. 19
KØBENHAVN HÅNDBOLD SØNDERJYSKE
Kortholdere med KBH-kortet på unummererede siddepladser i Sektion E.
Udebane tilskuere skal købe billetter i
sektion C. Spørgsmål rettes til
[email protected]
Sted: Frederiksberg-Hallerne,
Jens Jessens Vej 20. Entré
Onsdag den 3. februar kl. 20-kl. 22
EN AFTEN MED GLINKA
Tirsdag den 2. februar kl. 16-18
Torsdag den 4. februar kl. 19.30
Sprogcafé for flygtninge og danskere.
Vi taler dansk, laver lektier og drikker
kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Æres-gæstedirigent: Lawrence Foster.
Solist: Gunvor Sihm, violin. Introduktion:
Knud Romer. Værker af Mozart, Schubert, Strauss.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal,
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 190-390 kr. www.billetten.dk
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
22
CPHPHIL TAG MED TIL WIEN II
BYKALENDER
BOGBYTTEDAG
- BØGER TIL VINTERFERIEN
Byt dine gode, gamle
romaner eller børnebøger til nye læseoplevelser.
Sted: Biblioteket
Danasvej 30B, Caféen
Fri entré
Lørdag den 6. februar kl. 10-16
LØRDAGSÅBENT PÅ
VÆVEVÆRKSTEDET
Sted: Væveværkstedet,
Smallegade 52D, 1. Fri entré
Lørdag den 6. februar kl. 16
CPHPHIL TAG MED TIL WIEN III
Æres-gæstedirigent: Lawrence Foster. Solister: Carolin Widmann, violin,
Saleem Ashkar, klaver. Introduktion:
Knud Romer. Værker af Strauss, Berg,
Webern, Schönberg.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal,
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 190-390 kr. www.billetten.dk
Søndag 7. februar kl. 13.30
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Tirsdag den 9. februar kl. 16-18
Torsdag 11. februar kl. 19.30
Sprogcafé for flygtninge og danskere. Vi taler
dansk, laver lektier og
drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Et foredrag om kærlighed, jalousi, ideologi,
kunst og politik ved fortællekunstner Dorte Futtrup. Der vil også være sange og digtoplæsning.
Sted: Frederiksberg Sogns Menighedshus, Pile Allé 3. Entré: 50 kr.
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Tirsdag den 9. februar kl. 17.30-19.30
ULYSSES:
DET DANSKE JOYCE SELSKAB
Introduktion til Joyce­
selskabet. Vær med
til at læse Ulysses i en
læsegruppe og oplev
IMPULSKVINTETTEN
opføre en levende installation af kroppe,
stemmer og ord.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Tidsskriftslæsesalen
Fri entré uden billetter
Sted: Lindevang Kirke, Hattensens Allé 12
Onsdag den 10. februar kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 10. februar
kl. 16-17
EFTER LUKKETID
POLFOTO
Temaomvisning i særudstillingen om Dirch
Passer.
Sted: Revymuseet,
Allégade 5
Entré:40-50 kr.
Søndag den 7. februar kl. 14
OMVISNING
Sted: Revymuseet,
Allégade 5
Entré: 40-50 kr.
Søndag den 7. februar kl. 14
OMVISNING
Sted: Bakkehusmuseet,
Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.
Mandag den 8. februar kl. 18-20
PALETTEN - SAMMENKOMST
Sammenkomst for flygtninge og danskere, hvor man maler sammen og bliver undervist af Jette Botschinsky og
Helene Smed.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Kortholdere med KBH-kortet bliver placeret på unummererede siddepladser i
Sektion E. Udebane tilskuere skal købe
billetter i sektion C. Spørgsmål rettes til
[email protected]
Sted: Frederiksberg-Hallerne,
Jens Jessens Vej 20. Entré
INDVANDRERNE OG OS
Søndag den 7. februar kl. 14
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré
Fredag den 12. februar kl. 19
KØBENHAVN HÅNDBOLD TEAM TVIS HOLSTEBRO
Tirsdag den 9. februar kl. 19.30-21.30
Alle er velkomne til at klæde sig ud til
denne gudstjeneste, som retter sig til
børn og barnlige sjæle. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller og kakao i menighedshuset. Vi
slutter dagen af med besøg af en klovn.
Sted: Frederiksberg Kirke, Pile Alle 1
Fri entré
BLÆSERDAG
FORELSKET I BRECHT
Lørdag den 13. februar kl. 14
SOLISTERIER
Arr.: Dansk Solistforbund.
Sted: Revymuseet, Allégade 5
Entré: 40-50 kr.
Lørdag den 13. februar kl. 15
WÄRME-KVARTETTEN
Gruppen fremfører musik af nulevende kvindelige nordiske komponister.
Arr. Kvinder i Musik.
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5
Entré: 75 kr.
Torsdag den 11. februar kl. 15-17.30
STRIKKECAFÉ
Sted: Beboerlokalet i Dalgas Have 18
(indg. fra La Cours Vej). Entré: 30 kr.
Illu: Jeff Ibbo
Lørdag den 6. februar kl. 10-13
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Torsdag den 11. februar kl. 18.30-21
SANGAFTEN
Kom og syng med. Vi er 12 bosniske
kvinder, der synger bosniske og danske
sange. Arr: BiH Forening Sevdah.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
23
Søndag den 14. februar kl. 14-17
GUL SØNDAG
Værksted for det at skrive og læse op.
Med René Sandberg og René Rasmussen. Arr: Kunstforeningen Det poetiske
bureau.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
BYKALENDER
Vinterjazz er en landsdækkende musikfestival, som
har eksisteret siden 2001 og foregår hvert år i februar.
Kombinationen af festivalens længde plus det landsdækkende aspekt gør Vinterjazz til en mulighed for
at møde internationale stjerner på turné, nye danske
prisvindende projekter og forskellige koncerttemaer.
METRONOMEN
GODTHÅBSVEJ 33
Fredag den 5. februar kl. 12
På Frederiksberg er der også et tætpakket vinterjazzprogram med mulighed for at opleve mange forskellige navne. Herunder er et udpluk af programmet
i Metronomen, på Bartof Station og i Bartof Café.
Se det fulde vinterjazzprogram på www.jazz.dk
Onsdag den 10. februar kl. 20
CLAUS HØXBROE & OSCAR
GILBERT
Entré: 50 kr.
MOUNT MEANDER (LV/DE/PL)
Torsdag den 11. februar kl. 20
Fredag den 5. februar kl. 19.30
Entré: 60 kr.
Lørdag den 20. februar KL 19.30
SIGURDUR FLOSASON,
KJELD LAURITSEN OG
KRISTIAB LETH
Entré
PONTOPPIDAN, FABRICIUS &
ØCKENHOLT
Søndag den 21. februar kl. 16
Entré: 75 kr.
Lørdag den 13. februar kl. 15
Søndag den 21. februar kl. 18
Lørdag den 6. februar kl. 19.30
Entré: 100 kr.
Entré
SØREN BEBE - SOLO KLAVER
RØST
Entré: 75 kr.
Søndag den 7. februar kl. 19.30
SØREN BEBE TRIO
Entré: 95 kr.
Mandag den 8. februar kl. 20.30
THOMAS MAINTZ KVARTET
Entré: 80 kr.
Tirsdag den 9. februar kl. 20
CATHRINE LEGARDH:
TRIBUTE TO MONICA Z
Entré
MIMI TERRIS
Lørdag den 13. februar kl. 20
CATHRINE LEGARDH:
TRIBUTE TO MONICA Z
Entré
Søndag den 14. februar kl. 15
MIMI TERRIS
Entré: 100 kr.
THE SECRET CREATIVE MUSIC
SUNDAY EVENING
Entré
Mandag den 22. februar kl. 18
THE SECRET CREATIV MUSIC
MONDAY EVENING
Entré
MARTIN FABRICIUS TRIO FEAT.
MATHIAS HEISE
Onsdag den 24. februar kl. 19
Onsdag den 17. februar kl. 19.30
Fredag den 26. februar kl. 16
Entré: 80 kr.
JUST/PARK - PIANOBATTLE &
STORYTELLING
Entré: 100 kr.
Torsdag den 18. februar kl. 20
CATHRINE LEGARDH
"I MIT HJERTES CAFE"
Entré
Fredag den 19. februar kl. 20
CATHRINE LEGARDH (DK)
& SIGURDUR FLOSASON (IS)
Entré
24
KONCERTSERIEN 24
Fri entré
SARAH ELGETI QUARTET
Entré: 50 kr.
Fredag den 26. februar kl. 20
KLÖKKEBLÖMST
Entré: 50 kr.
BYKALENDER
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Søndag den 14. februar kl. 16-18
MICHALA PETRI OG
LARS HANNIBAL
Sted: Mariendals Kirke, Nitivej 17
Mandag den 15. februar kl. 15-17
SLÆGTSFORSKNINGSWORKSHOP
Arr: Frederiksberg Stadsarkiv.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
BARTOF STATION
NORDRE FASANVEJ 46
SOLBJERGVEJ 3
Fredag den 5. februar kl. 21
Mandag den 8. februar kl. 20
RÊVE BOHÈME
- DJANGO GOES NORTH
Entré: 70 kr.
Lørdag den 6. februar kl. 21
PAUL BANKS &
GUSTAF LJUNGGREN
Entré: 70 kr.
Mandag den 15. februar kl. 16-20
AKRYL WORKSHOP
PIANO NIGHT V. ESBEN JUST
Entré: 100 kr.
Tirsdag den 16. februar kl. 13-15
Torsdag den 11. februar kl. 21
MARGRETE GRARUP, CARSTEN
DAHL & MADS VINDING TRIO
Entré: 90 kr.
Lørdag den 13. februar kl. 21
TROELS JENSEN & PAUL BANKS
ESBEN JUST TRIO M.
OLE SKIPPER & NIELS RATZER
Torsdag den 25. februar kl. 21
Lørdag den 20. februar kl. 21
Lørdag den 20. februar kl. 21
Entré: 70 kr.
LIVEOPTAGELSE:
PEACH & THE ALMOST BLUES
BAND
Entré
Fredag den 26. februar kl. 21
LIVEOPTAGELSE:
PEACH & THE ALMOST BLUES
BAND
Entré
Lørdag den 27. februar kl. 21
LIVEOPTAGELSE:
PEACH & THE ALMOST BLUES
BAND
Entré
Medbring egne materialer.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Entré: 120 kr.
SÅDAN BLIVER DU EN
KUNDEMAGNET
Et foredrag er for dig, der: har svært ved
at identificere dig med sælger-typen og
ofte bebrejder dig selv, fordi du ikke får
solgt nok. Arr: Kundemagneterne.
Sted: La Oficina, Suomisvej 4
Entré: 120 kr.
Tirsdag den 16. februar kl. 16-18
DORADO &
AMATI SCHMITT QIUNTETTE
Entré: 150 kr.
Søndag den 21. februar kl. 15
A VERY BIGBAND V/ OLE KOCH
HANSEN FEAT. BOBO MORENO
VENLIGBOERNES
SPROGCAFÉ
Sprogcafé for flygtninge
og danskere. Vi taler
dansk, laver lektier og drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Entré: 150 kr.
Tirsdag den 16. februar kl. 19
Torsdag den 25. februar kl. 21
Optræd med egne
tekster. Alle er velkomne til at læse
op af digte eller
kortere prosatekster. Arr: Kunstforeningen Det poetiske
bureau.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
POETISK ÅBEN MIKROFON
RÊVE BOHÈME
- DJANGO GOES NORTH
Entré: 70 kr.
Fredag den 26. februar kl. 21
JENS SØNDERGAARD/HENRIK
BOLDBERG KVINTET
Entré: 100 kr.
25
Illu: Jeff Ibbo
BARTOF CAFÉ
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
BYKALENDER
Tirsdag den 16. februar kl. 20
Fredag den 19. februar kl. 21
Koncert med improvisationsensemblet
LytteRum.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 80 kr.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, Julius Thomsens Gade 1
Entré: 230-270 kr. www.billetten.dk
LYTTERUM PRAYERS
CPHPHIL
60 MINUTES OF LOVE SHOP
Foto: Steen Møller Rasmussen
Onsdag den 17. februar kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 17. februar kl. 15-16.30
SANGCAFÉ
Med Den Gule Villas husorkester "Karisma".
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 17. februar kl. 21
CPHPHIL
60 MINUTES OF DEN SORTE
Den Sorte Skole. Komponister: Den
Sorte Skole & Karsten Fundal.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, Julius Thomsens Gade 1
Entré: 230-270 kr. www.billetten.dk
Torsdag den 18. februar kl. 10.30
GOSPEL GENNEM TIDERNE
Med Steven Hart og pianist.
Sted: Frederiksberg OK-klub, Allégade 2
Torsdag den 18. februar kl. 21
CPHPHIL
60 MINUTES OF BROKEN TWIN
Lørdag den 20. februar kl. 14
SUSANNE DYHR OG
HENRIK H. LUND
Visesangeren Susanne Dyhr og revyog viseforfatteren Henrik H. Lund.
Sted: Revymuseet, Allégade 5
Entré: 125 kr.
Mandag den 22. februar kl. 19.30
DKDM'S SOLISTKONKURRENCE
Finale i DKDM's solistkonkurrence,
hvor studerende dyster om at være solist med DKDMs Symfoniorkester ved
koncerten i Tivolis Koncertsal søndag
26. juni.
Sted: Musikkonservatoriet,
Studiescenen, Rosenørns Allé 22
Fri entré
Mandag den 22. februar kl. 19.30-21.30
Lørdag den 20. februar kl. 21
SELVFØLGELIG SKAL
HUN BO HOS OS
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, Julius Thomsens Gade 1
Entré: 230-270 kr. www.billetten.dk
Tirsdag den 23. februar kl. 16-18
CPHPHIL
60 MINUTES OF NIKOLAJ N
Søndag den 21. februar kl. 11.30
½ 12 KAMMERKONCERTER
Musikere fra Copenhagen Phil spiller
kammermusik.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50-90 kr.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal, Julius Thomsens Gade 1
Entré: 230-270 kr. www.billetten.dk
Foredrag med Lotte Heise.
Arr: FOF København.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Entré: 150 kr
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Sprogcafé for flygtninge og danskere.
Vi taler dansk, laver lektier og drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé
2. Fri entré
Onsdag den 24. februar kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Søndag den 21. februar kl. 14
OMVISNING
Sted: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.
Søndag den 21. februar kl. 16-17
VIOLIN OG ORGEL
Sted: Godthaabskirken, Nyelandsvej 51
Mandag den 22. februar kl. 16.45-18.45
Fredag den 19. februar kl. 10-18
DKDM'S SOLISTKONKURRENCE
Studerende dyster om at være solist
med Musikkonservatoriets Symfoniorkester ved koncerten i Tivolis Koncertsal søndag 26. juni.
Sted: Musikkonservatoriet,
Studiescenen, Rosenørns Allé 22
Fri entré
ROKOKOPOSTEN:
SÅDAN BRUGER DU SATIREN
De tre skribenter bag Danmarks føren­
de satiremedie tager jer med ind i det
satiriske maskinrum, så I kan lære at
bruge humor og satire i jeres hverdag.
Arr: FOF
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Entré: 150 kr.
26
Onsdag den 24. februar kl. 18
BONUSMORGRUPPE
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Onsdag den 24. februar kl. 19
KØBENHAVN HÅNDBOLD RANDERS HK
Turneringskamp i Boxer Dameligaen.
Sted: F.I.F. - Frederiksberg Idræts-Forening, Jens Jessens Vej 20
BYKALENDER
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Onsdag den 24. februar kl. 19-21
Lørdag den 27. februar kl 14
Foredrag om Kristusbilleder i 300- og
400-tallet ved Sandra Kastfeldt.
Sted: Sct. Lukas Centret - Falken,
Falkoner Allé 40. Fri entré
Daimi er lørdagens gæst i salonen hos lektor i
Teatervidenskab
Michael Eigtved.
Arrangementet støttes af Danske Populær Autorer.
Sted: Sted: Revymuseet, Allégade 5
Entré: 125 kr.
Onsdag den 2. marts kl. 19
Lørdag den 27. februar kl. 20
Onsdag den 2. marts kl. 19
Foto: Jan Storfossen
FRA FISK TIL FRELSE
Onsdag den 24. februar kl. 19.30
DEBUTKONCERT IDA LØVLI HIDLE
Accordeonisten Ida Løvli Hidle debuterer fra DKDM's solistklasse. Værker af
bl.a. Sofia Gubaidulina
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal,
Julius Thomsens Gade 1. Fri entré
Onsdag den 24. februar kl. 20-22
VÆRT FOR EN AFTEN
To forfattere mødes i samtale. Simon Pasternak inviteret romanaktuelle Lone
Aburas til en samtale om
hendes forfatterskab.
Sted: Møstings Hus,
Andebakkesti 5
Billetter á 40 kr. fra 10.02 kl. 10 på
Hovedbiblioteket og fkb.dk
MODERNE SALON MED DAIMI
I LOVE MUSICALS 2
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 220-415 kr. www.billetten.dk
Søndag den 28. februar kl. 13-16
SEMINAR OG DIALOGMØDE OM
BEVÆGELSE OG ALDER
Med bl.a. Trine Sick og Martin Spang
Olsen. Arr:: DanceForce 40+
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Mandag den 29. februar kl. 20
HOZIER
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 340 kr. www.billetlugen.dk
Tirsdag den 1. marts kl. 16-18
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Sprogcafé for flygtninge og danskere.
Vi taler dansk, laver lektier og drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Tirsdag den 1. marts kl. 17-19
KULTURAFTEN MED
MUSIKHØJSKOLEN
DIALOG MED SAMTIDSKUNSTEN
MORTEN SCHELDE
Mød kunstneren Morten Schelde, kendt
for store tegninger med rød farveblyant.
Arr: Kunstnergruppen Spor.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Lørdag den 27. februar kl. 12.30-13.30
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
KONCERT MED MUSIKHØJSKOLENS
RYTMISKE MGK
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33.
Fri entré
FREDNING AF RUNDDELEN OG AF
FREDERIKSBERG ALLÉ
På Frederiksberg har vi den eneste vej i
Danmark med to brede promenader og
fire rækker lindetræer. Arkitekt Lisbeth
Brorsen fortæller om Frederiksberg
Alle, fra kongevej til promenadestrøg.
Arr.: Bygnings- og Landskabskultur på
Frederiksberg.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 2. marts kl. 19-21
RELIGION I GRUNDLOVEN?
HVORFOR DET?
Debataften og oplæg ved Michael
Rothstein.
Sted: Sct. Lukas Centret - Falken,
Falkoner Allé 40. Fri entré
Torsdag den 3. marts kl. 17.30-18.30
TANKER & BOBLER:
HVORDAN DANNES VORES
POLITISKE HOLDNINGER?
Forsker i Statskundskab Rasmus Tue Pedersen om hvordan
politikere, medier og
fakta kan rykke ved
vores holdninger.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Tidsskriftslæsesalen
Fri entré uden billetter (HUSK kontanter til et glas bobler)
Torsdag den 3. marts kl. 19
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Fri entré
Torsdag den 25. februar kl. 19-21
Onsdag den 2. marts kl. 13-15
2., 9., 16. og 23. marts kl. 10-11.30
BEVÆGELSE I KROP OG SJÆL:
HUSKER DU
Underviser Susanne Frederiksen.
Arr.: Danceforce40+.
Sted: KU.BE,
Maguerite Vibys Plads 5-12
Entré: 200 kr. og tilmelding senest 14.
februar på [email protected]
F-NØGLEN: VOKALGRUPPEN RUM
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14
27
389 DAGE I ISLAMISK STATS
VARETÆGT
Foredrag ved freelancefotograf Daniel
Rye om hans 13 måneder som gidsel
hos Islamisk Stat. Arr: FOF.
Sted: Kedelhallen, Nyelandsvej 75A
Entré: 175 kr.
Lørdag den 5. marts kl. 10-16
LØRDAGSÅBENT I
VÆVEVÆRKSTEDET
Sted: Væveværkstedet,
Smallegade 52D, 1. Fri entré
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
BYKALENDER
Mandag den 7. marts kl. 21
Torsdag den 10. marts kl. 15-17.30
Sted: Musikhøjskolen, Smallegade 12
Fri entré
Sted: Beboerlokalet i Dalgas Have 18
(indg. fra La Cours Vej). Entré: 30 kr.
RYTMISK CAFÉAFTEN MED MGK
BOGCAFÉ
Tirsdag den 8. marts kl. 13-18
Kan du li’ at læse? Kom og hør andre
læsere fortælle om nogle af deres bedste læseoplevelser.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Bibliotekssalen.
Gratis billetter fra 20.02 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
Kvindernes
Internatio­na­le
Kampdag fejres med en collage af indslag i form af musik, taler,
digte og meget mere.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Voksenudlånet. Fri entré
Lørdag den 5. marts kl. 20
Tirsdag den 8. marts kl. 16-18
Sted: Forum, Julius Thomsens Plads 1
Entré: 370 kr. www.billetlugen.dk
Sprogcafé for flygtninge og
danskere. Vi taler dansk, laver lektier og drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
ELLIE GOULDING
Søndag den 6. marts kl. 14
OMVISNING
Sted: Revymuseet,
Allégade 5
Entré: 40-50 kr.
Søndag den 6. marts kl. 14
OMVISNING
Sted: Bakkehusmuseet,
Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.
Lyrikeren Christian de GrootPoulsen og musikeren Sebastian Bincsak kommer med
deres bud på kunst på tværs.
Bagefter er der åben scene for alle
både professionelle og amatører. Arr:
Kunstnerlauget af 2013.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
7., 14., 21. marts og 4. april kl. 14-15.30
BEVÆGELSE I KROP OG SJÆL:
BEVÆG DIG LANGSOMT
RYTMISK FESTIVAL
Arr: Musikhøjskolen.
Sted: Bartof Station, Solbjergvej 3
Fri entré
Torsdag den 10. marts kl. 18.30-21
SANGAFTEN
Kom og syng med. Vi er 12 bosniske
kvinder, der synger bosniske og danske
sange. Arr: BiH Forening Sevdah.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Torsdag den 10. marts kl. 20
RETURN TO WHATEVER
Instrumental fusionsjazz.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré
Tirsdag den 8. marts kl. 19.30-21.30
INDVANDRERNE OG OS
Sted: Lindevang Kirke,
Hattensens Allé 12
Torsdag den 10. marts kl. 20
MACKLEMORE & RYAN LEWIS
Sted: Forum Copenhagen,
Julius Thomsens Plads 1
Entré: 480-940 kr. www.billetnet.dk
Onsdag den 9. marts kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Søndag den 6. marts kl. 14
CAFÉ MIX
Torsdag den 10. marts kl. 18-21.30
8. MARTS PÅ BIBLIOTEKET
FREDERIKSBERG
Onsdag den 9. marts kl. 14-16
ERINDRINGSCAFÉ
HUSKER DU?
Arr: Frederiksberg
Stadsarkiv.
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Lørdag den 12. marts kl. 14
SOLISTERIER
Arr.: Dansk Solistforbund
Sted: Revymuseet, Allégade 5
Entré: 40-50 kr.
Onsdag den 9. marts
kl. 16-17
EFTER LUKKETID
Søndag den 13. marts kl. 11.30
Underviser Camilla Stage.
Arr.: DanceForce 40+
Sted: Maguerite Vibys Plads 5-12
Entré: 200 kr. og timelding senest 16. februar på [email protected]
Temaomvisning i
særudstillingen om
Dirch Passer.
Sted: Revymuseet,
Allégade 5
Entré: 40-50 kr.
Mandag den 7. marts kl. 16.45-20.15
Onsdag den 9. marts kl. 19
Søndag den 13. marts kl. 14-17
Foredrag med landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen.
Sted: Det Kgl. Danske Haveselskabs
Have, Frederiksberg Runddel 1
Entré: 50-95 kr.
Værksted for det
at skrive og det
at læse. Med
René Sandberg
og René Rasmussen. Arr: Kunstforeningen Det poetiske bureau.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
ER DU SÆRLIGT SENSITIV?
Foredrag med kinesiolog, cand.phil.
Heidi Schønberg. Arrangør: FOF.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Entré: 230 kr.
Mandag den 7. marts kl. 19-21.45
CROQUIS AFTEN
Der er plads til 10 tegnere
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Entré: 50 kr.
RESTAURERINGEN AF
FREDENSBORG SLOTSHAVE
28
POLFOTO
½ 12 KAMMERKONCERTER
Musikere fra Copenhagen Phil spiller
kammermusik.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50-90 kr.
GUL SØNDAG
Illu: Jeff Ibbo
Lørdag den 5. marts kl. 14-16.30
STRIKKECAFÉ
BYKALENDER
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
Mandag den 14. marts kl. 18-20
Onsdag den 16. marts kl. 19
Fredag den 18. marts kl. 19.30
Sammenkomst for flygtninge og danskere, hvor man maler sammen og bliver undervist af Jette Botschinsky og
Helene Smed.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding til
[email protected]
Musikskoleelever udvalgt på Musikhøjskolen på Frederiksberg og andre musikskoler. Arr: Musikhøjskolen.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Fri entré
Dirigent: Lan Shui. Solister: Guro Kleven
Hagen, violin; Eivind Holtsmark Ringstad, bratsch. Værker af Huang Ruo,
Mozart, Brahms.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal,
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 190-390 kr. www.billetten.dk
PALETTEN - SAMMENKOMST
Mandag den 14. marts kl. 19.30
MODERNE MANDAG I
Moderne Mandag er fem mandagskoncerter og en spændende opdagelsesrejse i 60'ernes og 70'ernes danske
musikalske modernisme.
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 50-100 kr.
Tirsdag den 15. marts kl. 16-18
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Sprogcafé for flygtninge og danskere. Vi taler
dansk, laver lektier og
drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 16. marts kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 16. marts kl. 14-15
MUSIKCAFÉ
Klassisk sang
Sted: Den Gule
Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 16. marts kl. 15-18
MARGARITAS BØRN
I forbindelse med Billedskolernes Dag
inviterer vi alle til at komme og farvelægge det berømte maleri "Hofdamerne" af Diego Velázquez. Maleriet er på
forhånd tegnet op på 3 store plader.
Sted: Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1
Fri entré
Onsdag den 16. marts kl. 16.30-19
WORKSHOP: TUNESISK HÆKLING
Kunstakade­
miets Designskole og
KVINFO inviterer til oplæg og workshop
i forbindelse med
deres udviklingsprojekt med tunesiske kunsthåndværkere.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Undervisningslokalet
Gratis billetter fra 2.3 kl. 10 på hovedbiblioteket og fkb.dk
KONCERTSERIEN 24
Onsdag den 16. marts kl. 19.30
POESIENS ONSDAG
En aften i digteren Pia Juuls tegn.
Sted: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.
Onsdag den 16. marts kl. 20-22
CPHPHIL MOZARTS MESTERVÆRK
Fredag den 18. marts kl. 20
THE BEATLES SHOW - ALL WE NEED
Sted: Falkoner Centret, Falkoner Allé 9
Entré: 210-415 kr. www.billetlugen.dk
ARTIST TALK
Kunstnerne bag udstillingen "Skønvirkelig" Jane Maria Petersen og Tina Uhrskov
fortæller om deres
udstilling og arbejde.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Onsdag den 16. marts kl. 20-22
VÆRT FOR EN AFTEN
Tre forfattere mødes i samtale. Peter H.
Olesen har inviteret Mads Nygaard og
Dennis Gade Kofod til en samtale om
’Udkantsdanmark’ i litteraturen.
Sted: Møstings Hus, Andebakkesti 5
Billetter á 40 kr. fra 10.02 kl. 10 på Hovedbiblioteket og fkb.dk
Torsdag den 17. marts kl. 19-21
DIALOG MED SAMTIDSKUNSTEN
MATILDE DUUS
Mød
kunstneren
Matilde Duus, som
ofte arbejder installatorisk og i materialerne papir, glas,
metal, fotomateriale
og pulp. Arr: Kunstnergruppen Spor.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Torsdag 17. marts 19.30 på Pile Allé 3
BILLEDKUNSTNER MARTIN BIGUM
FORTÆLLER
Vi kigger på de
vigtigste værker fra 1990 og
frem til 2012 og
kloner dem med
kunstneriske,
personlige og samtidige faktorer.
Sted: Frederiksberg Sogns Menighedshus, Pile Allé 3. Entré 50 kr.
29
Lørdag den 19. marts kl. 13
LØRDAGS-DOK:
MASSAKREN I DVOR
Kunne den tidligere stabskompagnichef, Jørgen Kold, have forhindret, at
ni handicappede serbere og kroatere
blev myrdet? Se dokumentarfilmen og
få efterfølgende en kop kaffe.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Bibliotekssalen. Fri entré uden billetter.
Søndag den 20. marts kl. 14
OMVISNING
Sted: Bakkehusmuseet,
Rahbeks Allé 23
Entré: 50 kr.
Søndag den 20. marts kl. 15
CPHPHIL MATTHÆUSPASSIONEN
Dirigent: Morten Schuldt-Jensen.
Medvirkende: Berit Solset, sopran; Leif
Aruhn-Solén, tenor; Tim Lawrence,
tenor;. Simon Duus, baryton; m.fl og
Sokkelund Sangkor samt Aarhus Universitetskor.
Sted: Musikkonservatoriets Koncertsal,
Julius Thomsens Gade 1
Entré: 190-390 kr. www.billetten.dk
Mandag den 21. marts kl. 15-17
SLÆGTSFORSKNINGSWORKSHOP
Arr: Frederiksberg Stadsarkiv.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
JANUAR - FEBRUAR - MARTS
BYKALENDER
Tirsdag den 29. marts kl. 16-18
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Sprogcafé for flygtninge og danskere.
Vi taler dansk, laver lektier og drikker kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Mandag den 21. marts kl. 16-20
AKRYL WORKSHOP
Medbring egne materialer.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Onsdag den 30. marts kl. 13-15
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Mandag den 21. marts kl. 16.45-18.45
FRI FOR GIGT, INFLAMMATION OG
AUTOIMMUNE LIDELSER - UDEN
MEDICIN
Med Ph.d. i biologi Torben Frank Andersen, direktør for Allergikompagniet.
Arr: FOF.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Entré: 125 kr.
Onsdag den 30. marts kl. 17.30
BONUSMORGRUPPE
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Mandag den 21. marts kl. 19.15-21.15
DIN TARM - DIN SUNDHED
Onsdag den 30. marts kl. 19.30
Med kinesiolog, cand.phil. Heidi Schønberg. Arr: FOF.
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek,
Falkoner Plads 3. Entré: 125 kr.
KØBENHAVN HÅNDBOLD TEAM ESBJERG
Kortholdere med KBH-kortet bliver placeret på unummererede siddepladser i
Sektion E. Udebane tilskuere skal købe
billetter i sektion C. Spørgsmål rettes til
[email protected]
Sted: Frederiksberg-Hallerne,
Jens Jessens Vej 20. Entré
Tirsdag den 22. marts kl. 16-18
VENLIGBOERNES SPROGCAFÉ
Sprogcafé for flygtninge og danskere.
Vi taler dansk, laver
lektier og drikker
kaffe.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré
DANSK SELSKAB FOR
RUSSISK MUSIK
DEN GULE CAFÉ
Sted: Den Gule Villa,
Dirch Passers Allé 2
Fri entré
Lørdag den 26. marts kl. 12.30-14
F-NØGLEN:
PERGOLESIS STABAT MATER
Sted: Flintholm Kirke, Junggreensvej 14
Illu: Jeff Ibbo
POETISK ÅBEN MIKROFON
Onsdag den 23. marts kl. 13-15
22. januar - 12. marts
DIG & MIG FOR ALTID
De største danske hits - fra
00'erne til i dag. Teaterkoncert.
Aldersgruppe: Fra 12 år.
Sted: Aveny-T,
Frederiksberg Allé 102
Entré: 40-445 kr. www.billetnet.dk
5. februar - 5. marts
TAKT OG TONE
En forestilling om tidens noder og
unoder. Komedie.
Aldersgruppe: Fra 13 år.
Varighed: 90 min uden pause.
Arr: Nørrebro Teater.
Sted: Rialto Teatret, Smallegade 2
Entré: 75-225 kr. www.billetten.dk
19. februar - 31. marts
NEDEFRA OG OP - KÆRLIG
KØBENHAVNER KABARET
Cabaret. Aldersgruppe: Fra 15 år.
Varighed: 75 min uden pause.
Sted: Riddersalen, Allégade 7-9
Entré: 40-250 kr. www.billetten.dk
Onsdag den 30. marts kl. 20-kl. 22
Tirsdag den 22. marts kl. 19
Åben scene, hvor
alle kan optræde
med egne tekster.
Arr: Kunstforeningen Det poetiske
bureau.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Teater
oplevelser
Klassisk pianist og solist Minako Ito
Christiansen spiller bl.a. Witold Luto­
slawski "Danse og præludier” og Leos
Janacek " I tågen".
Sted: Metronomen, Godthåbsvej 33
Entré: 70-100 kr.
27. februar - 17. april
TARTUFFE
En livstilsguru fra det 17. århundrede. Komedie.
Varighed: 120 min med pause.
Sted: Betty Nansen Teatret,
Frederiksberg Allé 57
Entré: 95-355 kr. www.billetten.dk
Torsdag den 31. marts kl. 15-17.30
STRIKKECAFÉ
Sted: Beboerlokalet i Dalgas Have 18
(indg. fra La Cours Vej). Entré: 30 kr.
Torsdag den 31. marts kl. 18.30-21
3. marts - 10. april
Kom og syng med. Vi er 12 bosniske
kvinder, der synger bosniske og danske
sange. Arr: BiH Forening Sevdah.
Sted: Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2
Fri entré med tilmelding på
[email protected]
Klassisk skuespil.
Varighed: 120 min med pause.
Arr: Betty Nansen Teatret.
Sted: Edison, Betty Nansen Teatret, Edisonsvej 10
Entré: 100-255 kr. www.billetten.dk
SANGAFTEN
30
MEDEA
KROP-SIND-ÅND
HELSEMESSE
FALCONER CENTRET
5.- 7. FEBRUAR KL. 10-18
RABAT
KUPON
✃
Rabat kr. 15,pr. entré
før kl. 12
Entré kr. 90,-
WWW.HELSEMESSE.DK
Foto: Gitte Lotinga/Teatercentrum • Plakat: Dorte Holbek Jensen
Oplev
festivalen indefra
Sæt X i kalenderen den 10. - 17. april,
for her kommer verdens største teaterfestival
for børn og unge til Frederiksberg.
Når Aprilfestivalen afvikles for 46.
gang, sker det med Frederiksberg
som værtskommune. Over 120 professionelle børne- og ungdomsteatre
fra ind- og udland deltager i løbet af
festivalugen med op mod 200 forskellige forestillinger og 700 opførelser.
Der er gratis adgang for både store
og små til alle festivalens forestillinger, der foregår rundt omkring i hele
byen.
Festivalen skydes i gang med en
åbningsfest søndag den 10. april. Her
vil en masse farverige personer bestående af de tilrejsende teatre, Frederiksbergs egne teatre, festivalens
frivillige og alle andre interesserede
gå gennem byen og hen til Hoved-
biblioteket, som bliver festivalens
centrum.
Torsdag den 14. april holdes det
store festivalshow på og omkring
Rådhuset, også ved dette arrangement er alle interesserede velkomne.
Her giver teatrene smagsprøver på
nogle af de forestillinger, der kan
opleves under festivalen, ligesom de
mange frivillige deltagere vil blive hyldet.
Læs mere om festivalen og følg
med i programmet på www.aprilfestival.dk eller på aprilfestivalens
facebookside.
Af Anne Spanget-Larsen
og Heidi Denning
Har du lyst til at
medvirke i
Aprilfestivalen? Vi
har brug
for mange frivillige
hjælpere
til at få festivalen til
at blive en
succes, især i week
enden fra
fredag den 15. april
til søndag
den 17. april.
Opgaverne spæn
der fra billetmodtagelse og ve
jvisning til
praktisk hjælp i form
af
ning af stole og ass opsætistance til
teatrene med at bæ
re
Du kan sammen me udstyr.
d
folk fra ind- og udlan teaterd bidrage
til, at vi på Frederiksb
erg får en
fantastisk festival.
Du kan læse mere
og tilmelde dig som frivillig
på www.
aprilfestival.dk
Du kan også ko
nta
villighedskoordinator kte fri, Pernille
Hansen, mob. 2898
1870 eller
[email protected]
erg.dk