5300 Selbu - Hårstadengene - Mosletta 5300 Selbu - Mosletta

Gjelder fra 18.01.16
5300
Selbu - Hårstadengene - Mosletta
Operatør: Nettbuss MidtNorge
Skoledager
12345
Ukedager
12345
12345
Selbu skysstasjon
Bell skole/Selbu ungdomsskole
14:20
Marienborg
Botnlia
14:21
Stormyråsen
Selbu travbane
Krysset Vikvarvet - Ausa
07:35
Hårstadengen
07:39
14:25
Morset
07:40
14:26
Nervik
07:41
14:27
Uthus
07:41
14:27
Kulseth
07:42
14:28
Kulsetås
07:44
14:30
Tronsetås
07:46
14:31
Tronset
07:48
14:33
Mosletta handel
07:49
14:34
Moslet bru
07:51
14:36
Marstad
07:54
14:39
Stokke snuplass
07:55
14:41
Marstad
07:56
....
Moslet bru
07:59
Øverbygda skole
08:00
14:10
....
Hyttbakken
08:03
14:10
....
Lilleevjen
08:05
14:12
....
Evjegjerdet
08:06
14:13
....
Velve
08:07
14:14
....
Røsetlåven
08:08
14:15
....
Berge
08:09
14:16
....
Kulsetvegen
08:10
14:17
....
Bell skole/Selbu ungdomsskole
08:15
14:20
....
Selbu skysstasjon
A08:15
....
....
A Korresponderer med 330
5300
Selbu - Mosletta - Hårstadengene - Lerdalen
Operatør: Nettbuss MidtNorge
Skoledager
Ukedager
Bell skole/Selbu ungdomsskole
Selbu skysstasjon
12345
15:55
A16:00
Kulsetvegen
16:02
Berge
16:02
Røsetlåven
16:03
Velve
16:04
Evjegjerdet
16:05
Lilleevjen
16:06
Hyttbakken
16:09
Øverbygda skole
16:10
Moslet bru
16:11
Mosletta handel
16:13
Tronset
16:14
Tronsetås
16:16
Kulsetås
16:18
Kulseth
16:20
Uthus
16:21
Nervik
16:21
Morset
16:22
Hårstadengen
16:24
Krysset Vikvarvet - Ausa
16:28
Vikvarvet S-lag
16:29
Sesseng
16:31
Brauta (Vikvarvet skole)
16:31
Labbi
16:32
Lerdalen
16:34
A Korrespondanse 330