Husholdningsrenovasjon 2016

Husholdningsrenovasjon 2016
Alle priser i kroner inklusive moms
Fast årsgebyr per boenhet
Eget abonnement
for enebolig, rekkehus mv med
egne beholdere eller abonnent
med felles nedgravd løsning
per hybel
1.753,75
Felles abonnement
Hytterenovasjon
for borettslag/sameier og
lignende
Gjelder fra påske til
1. november.
faktureres 2. termin
876,88
Nedgravd løsning
1.403,18
1.632,54
Hjemmekompostering
Restavfall
2.685,15
Bio-avfall
895,05
Papp & papir
425,70
Tillegg per hybel
876,88
67,56
Dunk for papp og papir
Matavfallsposer i rull
13 tømminger i året
faktureres 2. termin
120 liter
425,70
100 stk
40,86
240 liter
496,74
200 stk
80,33
660 liter
1.365,53
1.000 liter
1.943,10
Variabelt gebyr per tømming
Restavfall
120 liter
40,61
240 liter
69,61
660 liter
186,86
1.000 liter
237,09
120 liter
33,86
240 liter
68,98
Bio-avfall
Tilleggsgebyr for ekstra tømming av dunker
Oppmøtepris på tømmedag
449,84
Oppmøtepris på annen dag enn tømmedag
867,71
Bytting av dunker
Bestilt bytting – endring av abonnement
510,64
Bytting som følge av ødelagt avfallsdunk
Gratis
1.097,78
Bytting etter timepris, ved større jobber
Trilletjenester per dunk
Restavfall
Trilleavstand
120/240 liter
660/1.000 liter
Papir/papp
0-10 meter
253,60
10-20 meter
507,18
20-30 meter
845,84
Over 30 meter
1.268,77
0-10 meter
380,38
10-20 meter
761,57
20-30 meter
1.268,77
Over 30 meter
1.691,67
Trilleavstand
120/240 liter
660/1.000 liter
Bio-avfall
0-10 meter
64,88
10-20 meter
126,79
20-30 meter
211,45
Over 30 meter
317,19
0-10 meter
95,09
10-20 meter
190,40
20-30 meter
317,19
Over 30 meter
422,92
Trilleavstand
120/240 liter
0-10 meter
253,60
10-20 meter
507,18
20-30 meter
845,84
Over 30 meter
1.268,77
Andre tjenester
Tømt som restavfall – per
tømming
Enhet
120 liter
41,09
240 liter
71,00
660 liter
190.52
1.000 liter
241,77
Tatt med søppelsekk med restavfall – pris per sekk
Salgsartikler
58,78
Enhet
Rød kasse
Stk.
95,64
Grønn kasse
Stk.
78, 76
Kjøkkenbøtte
Stk.
33,76
Bioposer – rull
á 100 stk
Rull
67,51
Kompostbinge
Stk.
4.208,42
Trekantnøkkel
Stk.
94,07
Lås til dunk,
inkludert nøkkel
Stk.
808,38
Key-fob til
nedgravde
containere
Stk.
94,07
Erstatning av dunker
(dunker er brent opp, påkjørt, forsvunnet m.m.)
Alle typer
Enhet
120 liter
254,50
240 liter
353,63
660 liter
1.508,30
1.000 liter
3.884,59
,