Gratulerer med studieplass på bachelor i statsvitenskap

Gratulerer med studieplass på bachelor i statsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ved UiN
Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på bachelor i statsvitenskap ved
Universitetet i Nordland. Dette brevet inneholder informasjon som det er viktig at du leser før
undervisningsstart.
Studieåret åpner onsdag 12. august kl. 11.00. Fakultetet åpner studieåret i etterkant av
universitetsåpningen, kl. 13.00 i auditorium Knut Hamsun.
I starten av ditt studieforløp vil det bli gitt mye viktig informasjon. Informasjonsmøtene knyttet til
dannelsessemesteret og bachelorstudiet er det derfor pliktig oppmøte på.
Dannelsessemesteret
Dannelsessemesteret utgjør det første semester av studiet. Informasjonsmøtet om
dannelsessemesteret er fredag 14. august fra kl. 10.00 til 12.00 i auditorium Knut Hamsun.
Møter du ikke denne datoen vil du miste din studieplass.
Dersom du er forhindret fra å møte på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, må du
søke om å få godkjent fraværet. Søknad sendes til studieveileder Terje Sotberg,
[email protected]
Ytterligere informasjon om dette første emnet i din utdanning vil bli tilsendt på e-post i god tid før
oppstart. For mer informasjon, se våre nettsider www.uin.no/studiestart.
Bachelorstudiet
Informasjon om bachelor i statsvitenskap vil bli gitt fredag den 14. august kl. 14.00 i rom 2052.
Detaljer om studiet, og pensum for førstesemesteret, finner du på våre nettsider.
Dersom du har spørsmål
Som ny student er det naturlig at det er mange ting du har behov for å få avklart. Mye av dette
besvares på www.uin.no/studiestart.
Dersom du har spørsmål som du ikke får svar på under Ofte stilte spørsmål eller på
informasjonsmøtene, kan du gjerne ta kontakt med oss.
 For spørsmål om innholdet i studiet, ta kontakt med studieprogramansvarlig Jill Beth Otterlei,
[email protected]
 Har du spørsmål angående studiestarten eller dannelsessemesteret, ta kontakt med
studieveileder Terje Sotberg, [email protected]
 Dersom du har studieadministrative spørsmål som innpassinger eller tilpassing av
utdanningsplan, ta kontakt med studieveileder Terje Sotberg, [email protected]
Fadderperioden
Fadderperioden vil starte rett etter åpningen av fakultetet onsdag 12. august. Mer informasjon om
fadderperioden finner du på www.uin.no/studiestart og på Facebook under «Fadderperioden ved
UiN 2015» og «Studentforeningen INTER».
Vel møtt som student hos oss!
Med vennlig hilsen
Hanne Thommesen
Dekan