se liste - Porsgrunn Motorbåtforening

Følgende verv er på valg for perioden 2016- 2017 i Porsgrunn Motorbåtforening
Verv
Periode
Leder
2016
Økonomileder
2016-2017
Styremedlem/ leder Arrangm.komite
2016-2017
1.Vara/Web ansvarlig
2016-2017
Bryggesjef Sundjordet
2016-2017
Bryggesjef Bien bryggene
2016-2017
Bryggesjef Assuranse
2016-2017
Medlem Arrangement/ Turkomite
2016-2017
Revisor
2016
Revisor
2016
Vara Revisor
2016
Valgkomiteen vil gjerne ha innspill til kandidater
Leder : Lars Tollefsen
[email protected]
Medlem : Arild Borg
[email protected]
Medlem : Hege Lia
[email protected]