Aktivitetsplan sfo 3.og 4. trinn januar-februar

Aktivitetsplan sfo 3.og 4. trinn januar-februar-mars 2015-16
Sfo 0730.1630 Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
fredag
Skolen begynner
0830
0830
0830
0830
0830
Skolen slutter
1315
1315
1315
1315
1315
1315-1400
1315-1400
Matlaging
Gymsal
rullering
og
Innkryssing
Spise
1410 4.
trinn
1315-1400
1315-1400
1315-1400
(1410-1440)
Faste aktiviteter
1400-1500
Frilek ute/
Spillegruppe
inne
rullering
Frilek
ute/inne
Spillegruppe
Frilek
Frilek
ute/inne
ute/inne
rullering
Frilek
Ute/inne
1410-1500
Jordbærhagen
barnekor
Zero aktiviteter
Drama
Musikk/gitar
Dans