Evens menn ……å`n Aksel

Evens menn ……å`n Aksel
Med Aksel Sende, Ove Liff, Dagfinn Skjemstad og Even Gaundal.
Det blir gammeldans, humoristiske fortellinger, dikt og mye samsang.
Mandag 11. januar kl. 11.00 Stod Sykehjem
Tirsdag 12.januar kl.11.15
Steinkjer Sykehjem "Tyristua"
Torsdag 14.januar kl. 11.00
Egge Helsetun
Fredag 15.januar kl.11.00
Ogndal eldresenter
Mandag 18.januar kl. 10.30 Beitstad eldresenter
Tirsdag 19.januar kl. 11.00
Hamrum eldresenter
Onsdag 20.januar kl.10.30
Teigen bofellesskap
Torsdag 21.januar kl.10.30
Steinkjer eldresenter
Fredag 22 januar kl.11.00
Skjeftejordet bofellesskap
Velkommen!