Program: Fagdag. Hjemmebesøk som arbeidsform 11

Program:
Fagdag. Hjemmebesøk som arbeidsform
11 januar 2016
0900-0945
09.45-10.25
Allianser og relasjonsbygging – hva er spesielt med
hjemmebesøk. Astri Lindberg, RBUP Øst og Sør
Hjemmebesøksprogrammet Nurse family partnership – utprøving
i Norge, Tine Gammelgaard Aaserud, NFP fagsjef
10.25-10.40
Pause
10.40-11.20
Hvordan bruke Newborn behavioral observation (NBO) på
hjemmebesøk hos de minste barna?, Unni Tranaas Vannebo,
RBUP Øst og Sør
11.20 - 12.00 Hjemmebesøk som arbeidsform belyst via jobbingen i Home Start
Familiekontakten Koordinator Bente Vaage, bydel Nordre Aker og
Grünerløkka
12.00-12.45
Lunsj
12.45-13.25
Barnevernstjenestens bruk av hjemmebesøk som arbeidsform
Eidsberg og Askim Kommune
13.25-14.05
Hjemmebesøk som arbeidsform belyst via jobbingen i
Forebyggende Familieteam, Vestre Viken HF
Bente Lindboe, Vestre Viken HF
14.05-1415
Pause
14.15-15.00
Utfordringer og muligheter ved hjemmebesøk som arbeidsform i
spesialisthelsetjenesten, Sidsel Haug, RBUP Øst og Sør og BUPA
Drammen
15.00-15.30
Oppsummering og avslutning, veien videre Hanne Holme,
RBUP Øst og Sør