Gratulerer med studieplass på bachelor i sosialt arbeid

Gratulerer med studieplass på bachelor i sosialt arbeid Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) ved UiN.
Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved Bachelor i sosialt arbeid ved
Universitetet i Nordland. Dette brevet inneholder informasjon som det er viktig at du leser før
undervisningsstart.
Studieåret åpner onsdag den 12. august kl. 11.00. Fakultetet åpner studieåret i etterkant av
universitetsåpningen, kl. 13.00 i auditorium Knut Hamsun.
I starten av ditt studieforløp vil det bli gitt mye viktig informasjon som det er essensielt at du får.
Informasjonsmøtene knyttet til dannelsessemesteret og bachelorstudiet er det derfor pliktig oppmøte
på.
Dannelsessemesteret
Dannelsessemesteret utgjør det første semester av studiet. Informasjonsmøtet om
dannelsessemesteret vil bli fredag 14. august fra kl. 10.00 til 12.00 i Auditorium Knut Hamsun.
Møter du ikke denne datoen vil du miste din studieplass. Dersom du er forhindret fra å møte på grunn
av sykdom eller andre uforutsette hendelser, må du søke om å få godkjent fraværet. Søknad sendes
til studieveileder Terje Sotberg, [email protected]
Ytterligere informasjon om dette første emnet i din utdanning vil bli tilsendt på e-post i god tid før
oppstart. For mer informasjon, se våre nettsider www.uin.no.
Bachelorstudiet
Informasjon om bachelor i sosialt arbeid vil bli gitt fredag den 14. august fra kl. 13.00 i Auditorium
Stein Rokkan.
Detaljer om studiet, og pensum for førstesemesteret, finner du på våre nettsider.
Dersom du har spørsmål
Som ny student er det naturlig at det er mange ting du har behov for å få avklart. Mye av dette
besvares på www.uin.no under «mye stilte spørsmål».
Dersom du har spørsmål som du ikke får svar på under mye stilte spørsmål eller på
informasjonsmøtene kan du gjerne ta kontakt med oss.
 For spørsmål om innholdet i studiet ta kontakt med studieprogramansvarlig Carina Fjelldal på epost: [email protected]
 Har du spørsmål angående studiestarten eller dannelsessemesteret ta kontakt med
studieveileder Terje Sotberg, [email protected]
 Dersom du har studieadministrative spørsmål som innpassinger eller tilpassing av
utdanningsplan, kan du ta kontakte studieveileder Astrid Gaustad, e-post: [email protected]
Fadderperioden
Fadderperioden vil starte rett etter åpningen av fakultetet onsdag 12. august. Mer informasjon om
fadderperioden finner du på www.uin.no og på Facebook under «Fadderperioden ved UiN» og
«Studentforeningen INTER».
Politiattest
Studiet krever at du leverer politiattest før studiet starter. Politiattesten sendes til Studentservice
ved Universitetet i Nordland. Utskrift av vedtak om opptak fra Samordna opptak kan brukes som
dokumentasjon for å søke om politiattest.
Vel møtt som student hos oss.
Med vennlig hilsen
Hanne Thommesen
Dekan