Presentasjon fra Petter Grøtvedt Kildebo, driftsansvarlig og Petter

HVORFOR?
Vi vil sikre fremtidig arbeidskraft og rekruttere
lærlinger med riktig fagkompetanse
Vi vil gi ungdom i Østfold en god start i arbeidslivet
Det stemmer med vårt verdisyn og bekrefter overfor
omverdenen hvem vi er og hva vi står for
HVORDAN?
Intensjonsavtale med Østfold fylkeskommune
HVORDAN?
Tett samarbeid med opplæringskontor
”For å lykkes er vi avhengig av å ha et så tett og godt
samarbeid med medlemsbedriftene våre
som vi har med Nortura, slik at vi kjenner
bedriftskulturen og arbeidsmiljøet deres.”
Britt Kristiansen, daglig leder i KOM
Kurs og Opplæringskontoret for Salgs- og Matfagene
HVORDAN?
Tett samarbeid med skoler
”Nortura behandler våre elever med respekt, gir dem
varierte arbeidsoppgaver, veldig god opplæring,
veldig god oppfølging og ikke minst møtes de av
folk som har godt humør.”
Erlend Ansgar Pedersen,
Matfaglærer Mysen videregående skole
HVORDAN?
Deltagelse på Østfolds største
jobbintervju på INSPIRIA
HVORDAN?
Deltagelse i samarbeidsprosjektet
Matfagnett Østfold
HVA OPPNÅR VI?
I posisjon overfor fylkeskommunen til
å ha en god dialog om fag/utdanning
og dimensjonering
”Fylkeskommunen jobber etter Nortura-modellen
for å få forpliktene avtaler på alle aktuelle
fagområder og håper og tror at resten av
arbeidslivet også tar det samfunnsansvaret som
enkelte bedrifter nå så tydelig har tatt.”
Erik Bråthen,
skole- og opplæringssjef i Østfold fylkeskommune
HVA OPPNÅR VI?
Økt kunnskap om Nortura som en moderne
og fremtidsrettet arbeidsplass slik at vi
blir mer attraktive for ungdom og
sikrer fremtidig rekruttering fra lokalmiljøet
VÅR AMBISJON
Være et lokomotiv blant andre lokale
næringsmiddelindustriaktører
Være en pådriver i forhold til lærlingsatsingen
i Nortura sentralt
Motivere andre bedrifter til å satse på lærlinger
VÅR OPPFORDRING!
Nortura Sarpsborg utfordrer alle
andre hjørnestensbedrifter i Norge til å
ta ansvar i sitt lokalmiljø og i sin bransje
ved å tilby ungdom læreplass