Vg1

Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 1 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger i løpet av
skoleåret. Aktivitetsplanen blir oppdatert.
Prosjekt til fordypning = PTF
Uke
Dato
B-uke
Man
4/1
Tirs
5/1
Ons
6/1
Tors
7/1
Fre
8/1
UKE 1
A-uke
Man 11/1
VG1YF
VG2+3YF
Første skoledag etter jul
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
2HEA Tverrfagligminiprosjekt (Helseservice)
denne uke.
1 SSB PTF
1 ELA+B PTF
Siste skoledag 1. termin
2HAA+B Helsefagarbeider sirkulasjonstest
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2HAA+B Helsefagarbeider sirkulasjonstest
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2HAA+B Helsefagarbeider sirkulasjonstest
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
3SSSS Prøve i historie denne uke
Fellesplan
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 2 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Tirs 12/1
UKE 2
Ons 13/1
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF inn på skolen
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
Siste skoledag 1. termin
Tors 14/1
B-uke
UKE 3
Fre 15/1
1 SSB PTF
Man 18/1
Tirs 19/1
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF inne på skolen
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
Ons 20/1
Tors 21/1
Siste skoledag 1. termin
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
NB! Planene for 2 termin er foreløpige
Lærere: Frist for å føre karakterer 1. termin
2KPA Utpl. denne uke
Alle elever: Solidaritetsaksjon
Karaktermøter 1. termin
8:30 – 11:30 Karaktermøter SF
12:00 – 15:30 Karaktermøter YF
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUB Prøve i Y
2BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl
3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
SVGS-Yrkesmesse:
VG1 , VG3SF ,VG1+VG3MDD, PrelB og VG3
PB.
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 3 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Fre 22/1
A-uke
1 SSB PTF
2MFA ,2RFA Utpl.
3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
SVGS-Yrkesmesse
SVGS-Yrkesmesse
Man 25/1
1 ELA+B PTF
2KPA Utpl. denne uke
2AUA Utpl. denne uke
2MFA Utpl.
2RFA Utpl.
Tirs 26/1
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF inne på skolen
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
SVGS-Yrkesmesse:
VG2 SF, VG2MDD, 2IB, 3IB og alle YF
Kl. 12:00 Elevene får karakterene for 1. termin i
skolearena
Hei-uke
3HEA+ 3TNA Praksis
UKE 4
Ons 27/1
Tors 28/1
Fre 29/1
1 SSB PTF
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 BUB Utpl.
2 INA Utpl
3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
2BUB Skriftlig innleveringsoppgave Y
Oppmeldingsfrist våreksamen for privatister
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 4 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
B-uke
UKE 5
Man 1/2
Naturfagprøve denne uke
Engelskprøve denne uke
1HO Alle elever ute i praksis denne uke
1 ELA+B PTF
Tirs
1 DH A+B PTF
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
2/2
Ons 3/2
Tors 4/2
Fre
A-uke
5/2
1 SSB PTF
Man 8/2
1 ELA+B PTF
Tirs
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
9/2
Engelskprøve denne uke
2KPA Utpl. denne uke
Fakkelstafetten i forbindelse med ungdommens
OL på Lillehammer. Stort arrangement på skolen
fra kl,9:30 til 11.30 som gjelder alle elever.1
Fakkelmarkering/show ute.2 Arrangement i
Forum. Foredrag og kulturelle innslag.3
Treningsopplegg i idrettshallen for et utvalg av
elever. Det komme mer info senere.
Kl. 18:00 Møte med foresatte VG1 SF (unntatt
musikk)
Den kulturelle skolesekken: Hjertnes - Each one
teach one Vg1 og VG2 YF. Plan kommer
2SSB Prøve i Økonomi
2AUA Utpl. denne uke
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 BUB Utpl.
2 INA Utpl.
3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Samfunnsfagprøve denne uke
Kl. 18:00 Møte med foresatte VG2 SF
Kl.18:00 Møte med foresatte VG1 og VG2 musikk
Internmesse for ungdomsbedrifter
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 5 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
UKE 6
Ons 10/2
Tors 11/2
B-uke
Fre 12/2
1 SSB PTF
Man 15/2
Matematikkprøve denne uke
1RMA,B +C Prøve i råstoff og
produksjon denne uke
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
Tirs 16/2
UKE 7
Ons 17/2
2AUA Elenergisystem prøve. Hele boka
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IK Utpl
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Norskprøve denne uke
2SSB Prøve i markedsføring og salg
2AUA Elenergisystem. Heldagsprøve
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
Musikk: Prosjekt hele uken
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 6 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Tors 18/2
Fre 19/2
1 SSB PTF
UKE 8
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
VINTERFERIE
A-uke
Man 29/2
Tirs
UKE 9
22/2
23/2
24/2
25/2
26/2
1/3
Ons 2/3
Norskprøve denne uke
1RMA,B+C Prøve i bransjefag og
miljø denne uke
1RMA,B+C Prøve i kosthold og livsstil
denne uke
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2AUA Automatiseringssystemer. Prøve i
regulering
2MFA ,2RFA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Kroppøvingsprøve denne uke
Norskprøve denne uke
2BUB Temauke- alle programfagstimer
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 7 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Tors 3/3
Fre
B-uke
4/3
Man 7/3
Tirs 8/3
UKE 10
Ons 9/3
Tors 10/3
1 SSB PTF
1SSB Praksisuke
Norskprøve denne uke
Engelskprøve denne uke
1 ELA+B PTF
1SSB Praksis denne uke
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Engelskprøve denne uke
2BUB Temauke- alle programfagstimer
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
2SSB Prøve i sikkerhet
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
Trafikk- og helsedag. Alle VG3-elever. Hele
dagen. Plan kommer
Den kulturelle skolesekken. «Det angår også deg»
VG3 SF – en økt per klasse i perioden 7/3 – 16/3.
Plan kommer
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 8 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
A-uke
Fre 11/3
1 SSB PTF
2MFA ,2RFA
2 HAA+ HAB Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Man 14/3
Naturfagprøve denne uke
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
Samfunnsfagprøve denne uke
3SSSS Prøve i historie denne uke
2BUB Prøve KS
Tirs 15/3
UKE 11
Ons 16/3
Tors 17/3
Fre 18/3
1 SSB PTF
Man 21/3
Tirs 22/3
UKE 12
Ons 23/3
Tors 24/3
Fre 25/3
PÅSKE
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
NB! Russen i samarbeid med kreftaksjonen:
Innsamling søndag 13. mars
Fylkesmesse- ungdomsbedrifter
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 9 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
B-uke
Man 28/3
Tirs
UKE 13
29/3
1RMA,B+C Prøve i kosthold og livsstil
denne uke
1 ELA+B PTF
1 skoledag etter påske
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
Ons 30/3
Tors 31/3
Fre
A-uke
Man 4/4
Tirs
UKE 14
1/4
5/4
Ons 6/4
1 SSB PTF
2KPA Utpl. denne uke
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Norskprøve denne uke
VG2 Studiedag
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
2KPA Utpl. denne uke
VG2 Heldagsprøve i engelsk
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
Heldagsprøver SF denne uken
Noen heldagsprøver YF
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 10 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Tors 7/4
Fre
8/4
VG1 Halvdagsprøve i matematikk
1 SSB PTF
B-uke
Man 11/4
Tirs 12/4
UKE 15
1RMA,B+C Prøve i bransjefag og
miljø denne uke
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
Ons 13/4
Tors 14/4
Fre 15/4
1 SSB PTF
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS,3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
2BUB Veiledning tverrfaglig prøve ex
VG2 Heldagsprøve i norsk
2KPA Utpl. denne uke
2HAA+B Helsefagarbeider prøve
2FRA, 2IUA Utpl.
2BUA utpl.
2 BUB Prøve ex på SVGS
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2HAA+B Helsefagarbeider prøve
2 BUB Prøve ex i bedrift .
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2HAA+B Helsefagarbeider prøve
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Heldagsprøver SF noen dager
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 11 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
A-uke
Man 18/4
Tirs 19/4
UKE 16
1RMA,B +C Prøve i råstoff og
produksjon denne uke
ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
Ons 20/4
Tors 21/4
B-uke
UKE 17
Fre 22/4
1 SSB PTF
Man 25/4
Tirs 26/4
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
Ons 27/4
2SSB Prøve
2HAA+B Helsefagarbeider prøve
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2HAA+B Helsefagarbeider prøve
2 BUB Prøve ex i bedrift
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2HAA+B Helsefagarbeider prøve
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2FRA Terminprøve
2SSSS, 3SSSS lærling
2BUB Prøve KS
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 12 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Tors 28/4
A-uke
Fre
29/4
Man
2/5
1 SSB PTF
1 ELA+B PTF
UKE 18
B-uke
Tirs
3/5
Ons
4/5
Tors
Fre
5/5
6/5
Fri
Fri
Man
9/5
Tirs
10/5
Naturfagprøve denne uke
Matematikkprøve denne uke
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Norskprøve denne uke, Muntlig
2AUA Automatiseringssystemer. Prøve i PLS
denne uke
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSA 1 SSC 1 SSSS PTF
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
Norskprøve denne uke, Muntlig
2AUA Automatiseringssystemer. Praktisk prøve
i regulering denne uke
2IKA+B+2SSA+B+2SSSS+2REA Årsprøve
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 13 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
UKE 19
Ons
11/5
Tors 12/5
Fre
13/5
1 SSB PTF
A-uk
Man
16/5
Fri
UKE 20
Tirs 17/5
Ons 18/5
Tors
19/5
Fri
1HO Årsprøve i programfag
2IKA+B+2SSA+B+2SSSS+2REA Årsprøve
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS,3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
2KPA Heldagsprøve i programfag
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSA, 2 SSB Utpl.
2 IKA, 2IKB Utpl.
2 REA Utpl.
2 SSSS,3 SSSS lærling
Kl. 9:00 Forum: Bekjentgjøring av uttrekk til
sentralt gitt skriftlig eksamen
Eksamensplan sentralt gitt skriftlig eksamen:
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamenvideregaende/
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 14 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
B-uke
UKE 21
A-uke
UKE 22
Fre
20/5
1 SSB PTF
Man
23/5
Tirs
24/5
Ons
25/5
1SSA,B,C+1SSS+1SSSS Årsprøve denne
uke
1RMA,B +C Prøve i råstoff og
produksjon denne uke
1RMA,B+C Prøve i kosthold og livsstil
denne uke
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSSS PTF
1HO Årsprøve i programfag
Tors
26/5
Fre
27/5
Man
30/5
Tirs
31/5
Ons
1/6
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Sentralt gitt skriftlig eksamen er lagt til perioden
fredag20. mai til fredag 3.juni
Den kulturelle skolesekken. Drone (film) VG2 SF
og YF. Plan kommer
2FRA, 2IUA Utpl.
2 BUA Utpl.
2 HEA Utpl.
2 EEA Utpl.
2 HAA+ HAB Utpl.
2 BUB Utpl.
2 AUA Utpl.
2 INA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Praksis
2SSSS, 3SSSS lærling
Siste ordinære skoledag VG3 SF
Siste ordinære skoledag VG2 YF
Lærere: Frist for å føre karakterer VG3 SF, 3PB,
VG2 YF og VG3 YF
1RMA,B+C Prøve i bransjefag og
miljø denne uke
1 ELA+B PTF
1 DH A+B PTF
1 HOA,B,C,D +E PTF utplassert
1 TIPA,B,C +D PTF
1 SSSS PTF
Lærere: Karaktermøter VG3 SF, 3PB, VG2 YF og
VG3 YF 13:45 – 16:30
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 15 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
B-uke
UKE 23
A-uke
UKE 24
Tors
2/6
Fre
3/6
Man
Tirs
6/6
7/6
3HEA+ 3TNA Ikke praksis denne uke.
2 SSSS, 3 SSSS lærling
2MFA ,2RFA Utpl.
3HEA+ 3TNA Ikke praksis denne uke
2SSSS, 3SSSS lærling
1 SSSS PTF
Ons 8/6
Tors 9/6
Fre 10/6
Lærere: Karaktermøter
8:30 – 11:30 VG1 YF
11:30 – 16:10 VG1 og VG2 SF
2SSSS, 3SSSS lærling
2SSSS, 3SSSS lærling
Man 13/6
Tirs
Ons
Tors
Fre
14/6
15/6
16/6
17/6
Lærere: Frist for å føre karakterer VG1 SF, VG2
SF og VG1 YF
Siste ordinære skoledag før muntlig eksamen VG1
SF, VG2 SF ,VG3 YF og VG1 YF
Standpunktkarakterer i Skolearena VG3 SF, 3PB,
VG2 YF og VG3 YF. Klagefrist mandag 13/6
Standpunktkarakterer i skolearena kl.12:00 VG1
SF, VG2 SF og VG1 YF. Klagefrist mandag 20/6
Klagefrist standpunktkarakter VG3 SF, 3PB, VG2
YF og VG3 YF
Siste skoledag i følge skoleruten
VG1 kl.9:00 – 9:50 i Forum og 10:00 –
11:00 i klasserom
2 SSSS, 3 SSSS lærling
Siste skoledag i følge skoleruten
VG2: 8:30 – 9:50 i klasserom og 10:00 – 10:50 i
Forum
2SSSS, 3SSSS lærling
Nyttige linker:
Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider: http://udir.no/
Lærere: Fellessensur sentralt gitt eksamen
Lærere: Fellessensur sentralt gitt eksamen
Avslutning for elever
VG1 kl.9:00 – 9:50 i Forum og 10:00 – 11:00 i
klasserom
VG2: 8:30 – 9:50 i klasserom og 10:00 – 10:50 i
Forum
Kl. 12:00 Avslutning for lærere i Forum
Tirsdag 21/6: kl.12:00 - Eksamenskarakterer
sentralt gitt eksamen i skolearena. Klagefrist
eksamensresultater er fredag 1. juli
Torsdag 23/6 kl. 12:00 Vitnemål hentes på skolen
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 16 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Læreplaner: http://www.udir.no/no/Lareplaner/
Info om eksamen på SVGS sin hjemmeside: http://www.vfk.no/Sandefjord-vgs/Praktisk-informasjon/Eksamen-II
Eksamensplan sentralt gitt skriftlig eksamen: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/
Det er svært viktig at alle setter seg godt inn i aktivitets- og prøveplanene. Aktivitets- og prøveplanene skal bidra til å gjøre det klart for
elevene når vi har planlagt større prøver som er en viktig del av grunnlaget for vurdering. I tillegg kommer selvfølgelig mindre prøver og
tester, hjemmearbeid, innleveringer, aktiviteter i timene på skolen, arbeid i forbindelse med ekskursjoner osv.
Følgende er sakset fra utdanningsdirektoratet sin presisering av elevenes ansvar:
Elevene har plikt til å bidra til at lærerne har et grunnlag for vurdering.
Elever og lærere har et gjensidig ansvar for at grunnlaget for vurdering skal være til stede. Elevenes ansvar består i å møte fram til og delta aktivt i
opplæringen. Stort elevfravær kan resultere i at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse. Dette vil kunne få store
negative konsekvenser for eleven. Lærerens ansvar består i å legge til rette for at hun/han får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens oppnådde
kompetanse.
Til forskriftsbestemmelse. Lenker til Lovdata:
http://lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20110727-0805.html
VG1YF
VG1 Yrkesforberedende klasser:
Utdanningsprogram: Service og samferdsel
Avdelingsleder: Olav Reitan Tlf 33488587
SeSam - Service og samferdsel - 1SSA, 1SSB, 1SSC og 1SSD, 1 SSSS
Utdanningsprogram: Design og håndverk
Avdelingsleder: Sadie Dahl Tlf 33488603
DH - Design og håndverk - 1DHA og1DHB
VG2+3YF
VG2 Yrkesforberedende klasser:
Utdanningsprogram: Service og samferdsel
Avdelingsleder: Olav Reitan tel.33 48 85 87
- 2IKA og 2IKB
- 2REA
- 2SSA, 2SSB , 2SSC og 2SSD
-2SSSS
Utdanningsprogram: Design og håndverk
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 17 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Utdanningsprogram: Teknikk og industriell produksjon
Avdelingsleder: Erling Tvedten Tlf 33488628
TIP – Teknikk og industriell produksjon – 1TPA, 1TPB, 1TPC, 1TPD
Avdelingsleder: Sadie Dahl tel.33 48 86 03
- 2FRA
- 2IUA
Utdanningsprogram: Elektrofag
Avdelingsleder: Erling Tvedten Tlf 33488478
EL – Elektro - 1ELA, 1ELB
Utdanningsprogram: Teknikk og industriell produksjon
Avdelingsleder: Erling Tvedten tel. 33 48 84 78
- 2INA
- Kjemi og prosess – 2KPA
Utdanningsprogram: Helse- og oppvekst
Avdelingsleder: Helene Enoksen Tlf 33488644
HS – Helse- og oppvekst 1HOA, 1HOB, 1HOC, 1HOD, 1HOE
Utdanningsprogram: Restaurant- og matfag
Avdelingsleder: Torgeir Øverland Tlf 33488508
RM – Restaurant- og matfag – 1RMA, 1RMB
Fellesfag for VG1 Yrkesfag:
Fag
Timetall per
uke
Engelsk
3
Kroppsøving
2
Matematikk
3
Naturfag
2
Norsk
2
Utdanningsprogram: Elektrofag
Avdelingsleder: Erling Tvedten tel. 33 48 84 78
– 2EEA
– 2AUA
Utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag
Avdelingsleder: Helene Enoksen tel. 33 48 86 44
– 2HEA
– 2BUA og 2BUB
– 2HAA og 2HAB
– 3HEA og 3TNA
Utdanningsprogram: Restaurant og matfag
Avdelingsleder: Torgeir Øverland tel 33 48 85 24
- 2MFA
- 2RFA
Fellesfag for VG2 Yrkesfag:
Fag
Timetall per
uke
Aktivitets- og prøveplan for YF
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 12.01.2016
side 18 av 18
Uke
Dag/Dato
Plan elever VG1+2+3YF
Kommentar/Plan lærer
Engelsk
Kroppsøving
Norsk
Samfunnsfag
2 t/u
2 t/u
2 t/u
3 t/u