Timeplan for Friskliv i Gjerdrum vår 2016

TIMEPLAN GJERDRUM FRISKLIVSSENTRAL
TID
MANDAG
TIRSDAG
06.45
ONSDAG
TORSDAG
POSITIV CAMP (6.45)
MORGENTRENING
(45 min)
Linda
Hvor: Vestbyvegen 52
FRISKLIV
STYRKESIRKEL
Elin
Hvor: Persstuen
FRISKLIV
STAVGANG/INTERVALLSTYRKE.
Elin
Hvor: Lysdammen
10.00
SPINNING
Oddrunn
Hvor: GFT
(25 kr pr gang)
GFT (oppstart 4/2-16)
FORMIDDAGSSPINN
Iren
Hvor: GFT
10.30/
11.00
TUR I MARKA (10.30)
FRIVILLIGHETSSENTRA
LEN
Hvor: Lysdammen
18.00
18.30
19.30/
19.45
GFT
SPINN 2
Hege Anita
Hvor: GFT
GFT
STYRKESIRKEL
Borgar
Hvor: Grøkul
GFT (19.45)
MANNYOGA
Sted: Grøkul
20.00
LØRDAG
F ROKOSTTRÅKK (7.00)
SPINNING
Kasper
Hvor: GFT
9.00
14.00/
15.30
FREDAG
GÅ GRUPPE (10.00)
FRIVILLIGHETSSENTRALEN
Hvor: Kulturhuset/
Frivillighetssentralen
SPINNING (11.00)
Oddrunn
Hvor: GFT
(25 kr pr. Gang)
FRISKLIV (14.00)
STYRKESIRKEL
ELIN
Hvor: Persstuen
TRENING FOR ANSATTE
(15.30)
STAVGANG
(INTERVALL/STYRKE)
Elin
Hvor: Lysdammen
GFT (19.30)
SPINN 2
Morten
Hvor: GFT
GFT (19.45)
Vinyasa Flow (YOGA)
Benedicte
Hvor: Grøkul
FRISKLIV
STAVGANG/INTERVALLSTYRKE
Elin
Hvor: Lysdammen
GFT
LØRDAGSSPINN
Diverse instruktører
Hvor: GFT
IDRETTSKOLEN FOR
FAMILIEN
GIL/Frisklivssentralen
GIL-Trimgruppa
AEROBIC/STEPSTYRKETRENING
May Tove
Hvor: Veståsen skole
FRISKLIVSSENTRALEN
Telefon: 47 70 70 76
[email protected]
Positiv trening og helse: Linda Cedell Telefon: 45 23 85 82 www.bootcampfit.no
GIL-Trimgruppa : Turid Lomsdalen Framnes :951 53 894 www.giGFT: Resepsjon: 63 99 10 00 Daglig leder,
Inger Marie Hessen: 41 27 60 97 www.gft.no
Beskrivelse av timer på timeplanen
GFT
Gjerdrum fysioterapi og trening, GFT holder til i Gjerdrum idrettspark og har gruppetimene på Grøkul (skogveien 5). Kontakt resepsjon på GFT på telefon:
63 99 10 00 for å melde deg på gruppetimene. Informer om at du kommer fra Frisklivssentralen når du melder deg på.
Vinyasa yoga: er en energisk yogaform hvor pust og flyt er viktige element. Vinyasa yoga binder sammen de forskjellige yogastillingene med pusten som en dans og derfor
blir vinyasa yoga også kalt "flow yoga".
Mannyoga: yogatime som er tilpasset menn og lista ligger lavt.
Styrkesirkel: Konseptet er klassisk styrketrening på intervall, basert på baseøvelser med kroppsvekt og noe treningsutstyr. Enkelt og effektivt!
Spinning: Sykling i sal til musikk.
Positiv trening
Positiv trening og helse holder til på Vestbyvegen 52 i Gjerdrum. Kontakt Linda Cedell på telefon 45 23 85 82 for å melde deg på time. Informer om at du
kommer fra Frisklivssentralen når du melder deg på.
Morgen camp: Ønsker du å gjøre ferdig trening FØR jobb? Dette er en fin mulighet for deg som er travel på ettermiddager og kvelder. En utrolig god måte å
kick-starte dagen og forbrenningen din på! Her får du en treningsøkt på 45 minutter,10 minutter til oppvarming, slik at vi får kjørt i gang nervesystemet og
musklene godt. Musklene er stive på morgenen, 30 minutter middels-høy intensitet. Lytt selv til kroppen hvordan den responderer under økten og 5 minutter
til en god uttøying etterpå. Vi jobber på rekke og utfører de samme øvelsene som instruktøren gjør. Dette er ute i frisk luft og du har kun din egen kroppsvekt
å jobbe med. Du vil utføre forskjellige øvelser på en bestemt tid, og med noen sekunder pause i mellom.
GIL-TRIMGRUPPA
Trimgruppa holder til I gymsalen på Veståsen skole og trener mandager kl. 20.00. Kontakt leder av trimgruppa, Turid Lomsdalen Framnes på telefon: 951
53 894 når du melder deg på timen. Informer om at du kommer fra Frisklivssentralen.
Aerobic/step: Treningene er kombinerte økter, bestående av en utholdenhetsdel og en styrkedel. I utholdenhetsdelen veksler vi mellom aerobic og step.
FRISLIVSSENTRALEN
Du trenger ikke å melde deg på timene. Du setter opp timer som du skal delta i helsesamtalen på Frisklivssentralen. Du må gi beskjed dersom du ikke møter
opp til avtalt trening på telefon: 47 70 70 76.
Styrkesirkel: Lett oppvarming. Stasjonstrening, med til sammen 12 ulike stasjoner, som kjøres i tre serier. Ulike styrkeøvelser med fokus på
kjernemuskulatur, mage/rygg, skuldre, bryst, lår og sete. Tøyning ved slutten av økten. Øvelsene tilpasses den enkelte, etter behov.
Stavgang/intervall: Stavgang med mye mer! Vi trener kondisjon, styrke, smidighet og balanse. Intervaller I bakke, der det legges opp til at den enkelte
utfører i eget tempo. Stavgang er styrketrening for armene og overkroppen det gir en redusert belastning for vektbærende ledd (dårlige knær?…).