RESTAVFALL, PAPIR OG PLAST

Nr. 1/2016
F
OF
E
L
NT
I
NF
I
G
M
OR
A
SJO
N
NYE TØMMEDAGER FOR
RESTAVFALL, PAPIR
OG PLAST
GJELDER FRA 01.02.2016
Utvidet henteordning
FOR PAPP/PAPIR
Usikker på tømmedag?
LAST NED APP
USIKKER PÅ TØMMEDAG?
Utvidet henteordning
LAST NED APP FRA FOLLO REN
FOR PAPP/PAPIR
App’en heter «Min Renovasjon». Her kan du få varsel om
Nå kan du sette ut ekstra papp på tømmedag for papirbeholder, istedenfor å måtte dra til returpunktene.
tømmedag for alle avfallstyper, og du finner oversikt over returpunkter,
gjenvinningsstasjoner, kildesorteringsguide mm.
Vi har utvidet tjenesten for tømming av papp/papir til at vi
også tar med papp plassert ved siden av beholderen. Pappesker
bør flatpakkes og kan med fordel buntes sammen med hyssing
eller lignende.
Når du laster ned App’en første gang må du velge din kommune. Søk så
opp din adresse og trykk på tømmekalender. Her vil du kunne sette opp
varsling før tømmedag for restavfall, papir og plastemballasje. Når du
har trykket på varsling er dette aktivisert, og du kan selv velge tidspunkt
for når du ønsker varselet. Det er også mulig å ha varsel for flere adresser,
dersom det skulle være aktuelt.
Containere for papp/papir og plastemballasje er fjernet fra
våre returpunkter, da vi nå har innført hentetjenester for disse
avfallstypene. Våre 90 returpunkter for glass-/metallemballasje
og tekstil blir stående.
App’en «Min Renovasjon» kan lastes ned fra App Store dersom du
har iPhone eller iPad, og Google Play dersom du har telefon med
Android-operativsystem. Link til nedlastning ligger på våre nettsider.
n
sjo
a
v
o
n
e
R
n
i
M
foto: loop
VI MINNER OM:
• Papirbeholder og eventuell ekstra papp må settes frem
kvelden i forveien eller senest klokken 06.00 på tømmedag.
• Forsøk så langt det lar seg gjøre å legge løst papir i selve
beholderen.
• Papp og papir kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner.
• Husk at det er gratis å få større papirbeholder.
Kildesortering av PLASTEMBALLASJE
Innbyggere i Follo er godt i gang med å kildesortere plastemballasje, og de første kontrollene viser at det gjøres en veldig
god jobb! Plast som kildesorteres kan materialgjenvinnes og
brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Da begrenser
vi uttaket av naturressurser, og bruker mindre energi. Vi sparer
både CO2 og energi ved at plastemballasjen materialgjenvinnes
sammenlignet med å sende den til forbrenning.
VI MINNER OM:
• Tømmedag for plastemballasje er samme dag som
for papp/papir.
• Sekken med plastemballasje må settes ut kvelden i
forveien, eller senest klokken 06.00 på tømmedag.
• Det er to forskjellige biler som henter henholdsvis papir og
plastemballasje, så plastsekken må stå fremme hele dagen.
• Kun gjennomsiktige plastsekker fra Follo Ren kan benyttes.
Plastemballasje kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner.
2
Papp/papir og plastemballasje tømmes på følgende dager:
Sone
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
1
18-jan.
15-feb.
14-mar.
15-apr.
18-mai.
16-jun.
18-jul.
16-aug.
19-sep.
17-okt.
16-nov.
15-des.
2
19-jan.
16-feb.
15-mar.
18-apr.
19-mai.
20-jun.
19-jul.
17-aug.
20-sep.
18-okt.
17-nov.
16-des.
3
20-jan.
17-feb.
16-mar.
19-apr.
20-mai.
21-jun.
20-jul.
18-aug.
21-sep.
19-okt.
18-nov.
19-des.
4
21-jan.
18-feb.
17-mar.
20-apr.
23-mai.
22-jun.
21-jul.
22-aug.
22-sep.
20-okt.
21-nov.
20-des.
5
22-jan.
19-feb.
18-mar.
21-apr.
24-mai.
23-jun.
22-jul.
23-aug.
23-sep.
21-okt.
22-nov.
21-des.
6
25-jan.
22-feb.
21-mar.
22-apr.
25-mai.
24-jun.
25-jul.
24-aug.
26-sep.
24-okt.
23-nov.
22-des
7
26-jan.
23-feb.
22-mar.
25-apr.
26-mai.
27-jun.
26-jul.
25-aug.
27-sep.
25-okt.
24-nov.
27-des.
8
27-jan.
24-feb.
29-mar.
26-apr.
27-mai.
28-jun.
27-jul.
29-aug.
28-sep.
26-okt.
28-nov.
28-des.
9
28-jan.
25-feb.
30-mar.
27-apr.
30-mai.
29-jun.
28-jul.
30-aug.
29-sep.
27-okt.
29-nov.
29-des.
10
29-jan.
26-feb.
31-mar.
28-apr.
31-mai.
31. jun
29-jul.
31-aug.
30-sep.
31-okt.
30-nov.
30-des.
11
4-jan.
1-feb.
29-feb.
1-apr.
29-apr.
1-jun.
1-jul.
1-aug.
1-sep.
3-okt.
1-nov.
1-des.
12
5-jan.
2-feb.
1-mar.
4-apr.
2-mai.
2-jun.
4-jul.
2-aug.
2-sep.
4-okt.
2-nov.
2-des.
13
6-jan.
3-feb.
2-mar.
5-apr.
3-mai.
6-jun.
5-jul.
3-aug.
5-sep.
5-okt.
3-nov.
5-des.
Plast fra bæreposer, flasker for vaskemidler, vannkanner og spylevæskekanner
blir til rør, slanger, tykk folie, tekstil
(fleece) mm.
14
7-jan.
4-feb.
3-mar.
6-apr.
4-mai.
7-jun.
6-jul.
4-aug.
6-sep.
6-okt.
4-nov.
6-des.
15
8-jan.
5-feb.
4-mar.
7-apr.
6-mai.
8-jun.
7-jul.
5-aug.
7-sep.
7-okt.
7-nov.
7-des.
16
11-jan.
8-feb.
7-mar.
8-apr.
9-mai.
9-jun.
11-jul.
8-aug.
8-sep.
10-okt.
8-nov.
8-des.
17
12-jan.
9-feb.
8-mar.
11-apr.
10-mai.
10-jun.
12-jul.
9-aug.
12-sep.
11-okt.
9-nov.
9-des.
Plast fra sammensatte folier som
kaffeposer, kjøttpålegg mm
blir til paller, stolper, stolpegjerder
18
13-jan.
10-feb.
9-mar.
12-apr.
11-mai.
13-jun.
13-jul.
10-aug.
13-sep.
12-okt.
10-nov.
12-des.
19
14-jan.
11-feb.
10-mar.
13-apr.
12-mai.
14-jun.
14-jul.
11-aug.
14-sep.
13-okt.
14-nov.
13-des.
20
15-jan.
12-feb.
11-mar.
14-apr.
13-mai.
15-jun.
15-jul.
12-aug.
15-sep.
14-okt.
15-nov.
14-des.
HVA BLIR INNSAMLET PLAST BRUKT TIL?
Plast fra isbokser og ketchupflasker
blir til kasser, bokser, søppelbøtter,
snøskuffer, kontorstoler mm
Husk at papirbeholder og eventuell ekstra papp, samt sekk med plastemballasje må settes frem kvelden i forveien, eller senest
klokken 06.00 på tømmedag. Det kommer to forskjellige biler for papp/papir og plastemballasje, så dette blir hentet til ulikt
tidspunkt, men på samme dag.
3
FROGN
Vi har gitt kommunene hver sin farge, slik at du enkelt kan finne informasjon om ditt områdes tømmedager.
Ved siden av din gate står det tømmedag for restavfall med ukedag og uketype. Uketype henviser til om du har
tømming i partallsuker (uke 2,4,6 osv) eller oddetallsuker (uke 1,3,5 osv). I tillegg står det hvilken sone din gate hører
til. Denne sonen gjelder tømming av papp/papir og plastemballasje. På side 3 finner du tømmedatoer for din sone.
FROGN
4
NESODDEN
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Bøkeveien
Akershusveien
Anton Thoresens vei
Apalveien
Arne Høilands vei
Arons vei
Askeladdveien
Askveien
Badehusgata
Badeveien
Bakkelund
Bakker
Balders vei
Bassengveien *
Batteriveien
Baybakken
Bekkenstenlia
Bekkenstenveien
Belsjø Platå
Belsjø Terrasse
Belsjøparken
Belsjøtoppen
Belsjøveien 1-29
Belsjøveien 52-69
Bentsebakken
Bergabakken
Berger Terrasse
Bergløkka
Bergsvea
Biologveien
Bjerkeveien
Blåbærveien
Bokfinken
Brages vei
Bringebærhagen *
Bråtabakken
Bråtanveien
Buggebakken
Buktaveien
Bøkeveien
Bølerveien
Carl Størmers vei
Carlsebakken
Chalmers vei
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
* Enkelte husstander i denne gaten har tømming hver uke.
OPPEGÅRD
SONE
1
7
7
7
7
6
5
6
7
7
5
5
5
6
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
7
4
4
6
5
7
6
1
6
5
5
5
6
7
7
1
4
7
7
7
SKI
ÅS
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Christian Krohgs vei
Damveien
Dueveien
Dyrløkke Terrasse
Dyrløkkebakken
Dyrløkkebakken 11-27 oddetall, 36 og 38
Dyrløkkefaret
Dyrløkketoppen 1-11 *
Dyrløkketoppen 20-48
Dyrløkkeveien *
Eikskollen
Ekestubben
Ekesvingen
Ekeveien 1-24
Ekeveien 19-23 oddetall
Ekeveien 24-32
Ekornveien 1-7
Ekornveien 9-11
Elle terrasse
Ellefaret
Elleflaten
Ellelia
Elleskjærveien 1-4
Elleskjærveien 5 - 24
Elletoppen
Elleveien
Elleveien 12, 14 og 25
Elleveien 28, 47, 49, 53
Engenehøy
Ermesjøkroken
Ermesjøåsen
Espens vei
Fagerstrandveien 1-222
Fagerstrandveien 244-278
Finnes vei
Fiskerkroken
Fjellhøi
Fjelltunveien
Fjellveien
Flaggstangåsen
Flatåsen *
Folkvangveien
Friggs vei
Froensveien
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Mandag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
SONE
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
4
4
7
7
6
6
7
4
7
5
5
4
5
6
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Frøyas vei
Fuglesang
Fugleveien 1-10
Fugleveien 27
Fugleveien 29
Furuveien
Fyrveien 1-14
Fyrveien 7-13 (oddetall)
Fyrveien 17-35
Gamle Oslovei
Garder Nedre
Garderbråtevegen
Garderengveien
Garderveien
Glennestrandveien
Glenneveien
Glosliveien
Grandeveien
Granheiveien
Grenseveien
Grenåveien *
Grågåsveien
Gulbjørnrudveien
Gullerudveien
Gulliksbakken
Gunnar Isachsensvei
Gyltebakken
Gylteveien
Gylteåstoppen
Gylteåsveien
Hagenbakken
Hallangen Søndre
Hallangsvingen
Hamborgveien
Haneborgenga
Harestien
Haslumbråteveien
Haslumholtet
Hauer
Hauerveien
Haukåsen *
Haverløkka
Haveråsveien
Havnebakken
Havnegata
Havreveien
Havsjødalsveien
Heer Alle
Heer Terrasse *
Heerløkka
Heerveien *
Hegreveien
Hetthullveien
Holmåsen Terrasse
Holmåsveien
Holtbråtenesset
Holtbråtveien
Holter Terrasse
Holter Terrasse 7, 9, 11, 13, 23, 25, 38 og 40
Holterkollveien
Holterkroken
Holterteigen
Holterteigveien
Holterveien 1-6 *
Holterveien 8-18
Horgenveien
Hubrofaret
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Fredag
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
* Enkelte husstander i denne gaten har tømming hver uke.
SONE
5
4
6
6
6
7
7
7
7
5
1
1
4
4
1
1
6
7
6
6
6
6
4
1
7
7
6
7
6
6
7
4
4
7
5
7
1
1
6
6
6
7
7
7
7
1
4
5
5
5
5
6
4
7
7
4
5
5
5
6
5
6
6
5
5
5
6
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Huldreveien
Humlestien
Husvikholmen
Husvikveien
Høgdafaret
Høilundhagen
Høilundveien
Høyenhallveien
Iduns vei
Indre Elleodden
Jerpefaret
Jettegrytestien
Johanne Dybwads vei
Jordveien
Josvas vei
Jutulveien
Jørnsebakken 2-17 *
Jørnsebakken 23-39
Karlsrud *
Kirkegata
Kirkeveien
Klokkeveien
Klommesteinveien
Konvallveien
Kornveien
Korsnebbveien
Korsveien
Kringerudåsen
Kroketønna
Kykkelsrudveien
Lerkesvingen
Lindtruppbakken
Linnebråteveien
Linneskauveien
Lisaleina
Loimaveien
Lokes vei
Løkkedal Terrasse
Løkkedalsbakken
Løkkedalsveien
Løktabakken
Løvsangerveien
Låveveien
Moses vei
Moses vei 4-18 (partall)
Moses vei 19-36
Museumsveien
Nannas vei
Nesoddveien 8-143
Nesoddveien 161-191
Nesoddveien 211-331
Nesoddveien 347-399
Niels Carlsens Gate *
Nissedalsveien
Nordre Elle vei
Nordveien
Odins vei
Oreveien *
Orrelia
Osloveien 1-84 *
Osloveien 86-96
Osloveien 134-431
Pers vei
Petersbakken
Påls vei
Ravnefaret
Regins vei
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Onsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Fredag
Onsdag
Mandag
Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
SONE
5
7
7
7
1
5
5
6
5
7
6
4
7
4
6
5
7
7
5
7
4
7
7
7
1
6
1
5
7
5
6
7
4
4
4
6
5
7
7
7
7
6
4
6
6
6
5
5
4
4
4
4
7
1
7
7
5
6
6
7
5
5
5
7
5
6
5
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Ringedammen
Ringeplan
Rogneveien
Rosekollen
Rugdeveien
Rundtomveien
Røedsholtet
Røsslyngveien
Røysepytten
Rådyrbakken.
Rådyrveien
Råkeløkkveien
Sagabakken
Sagaveien *
Sandrettveien
Seiersten Sentrum *
Seierstenveien
Seimbakken
Seljeveien
Sindingveien
Sjøstuveien
Skanseveien
Skipperveien
Skirstadveien
Skjellerudveien
Skogfaret
Skogroveien
Skogveien
Skorkeberg Allé
Skorkeberg Allé 7-31 (oddetall) *
Skorkeberg Allé 33-36
Skorkebergåsen
Skrivergårdskogen
Skuterudveien
Skytterveien
Sleipners vei
Slottetkollen
Slottetveien
Slyngveien
Smedens Utsikt
Smedstuveien
Smieveien
Snekkerveien
Sogsti Terrasse
Sogstieika *
Sogstijordet *
Sogstikollen *
Sogstikroken *
Sogstiveien 1-48
Sogstiveien 62-68*
Sogstiveien 69-113
Sogstiveien 119-125
Solbergveien
Solefallsveien
Solveien
Sorenskriver Ellefsens vei
Sorenskriver Qvigstads vei
Spurvefaret
Steensletta
Storgata *
Strandveien
Stubberudveien
Stubs vei
Svalestien
Svaleveien
Svenneløkka
Sørbråtenveien
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Tirsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
7
7
6
7
6
6
5
7
7
7
7
7
7
7
4
5
7
7
6
1
7
5
7
1
4
1
6
6
6
6
6
6
7
4
1
5
4
4
7
7
1
5
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
5
7
7
7
6
5
7
7
4
7
6
6
x
5
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Tamburbakken
Tassebråteveien
Teipaveien
Tingveien
Tiurveien *
Tollbubakken
Tomtaveien
Tomtefaret
Torget
Torggata
Tors vei
Traneveien *
Tranga
Trollstigen
Trollveien
Tryms vei
Tunveien
Tussefaret
Tverkjeglaveien
Tverrbakken
Tyrihansveien
Tyttebærveien
Ullerud Terrasse
Ullerudbakken 13-25
Ullerudbakken 31-47
Ullerudfaret
Ullerudhellinga
Ullerudkroken
Ullerudskogen
Ullerudstien
Ullerudveien
Ullerudåsen
Ulnæsveien
Urds vei
Valhallveien
Valvas vei
Vannverksveien
Vardeveien
Vardeveien
Vassum
Vassumveien
Vestbyveien 32-95 *
Vestbyveien 47-53 oddetall
Vestbyveien 54-64
Vestbyveien 66-160
Vestbyveien 180-261
Vestre Åslund *
Veståsveien
Viljes vei
Villaveien
Vindfangerveien
Vollveien
Vårstigen
Vårveien
Wienerbrødskjæringa
Wilhelmsbakken
Ytre Elleodden
Øierudbakken
Øierudbråten
Øierudåsen
Økernveien
Østliveien
Østskogen
Øvre Villaveien
Åmålveien
Åsenveien
Åsveien
Onsdag
Fredag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Fredag
Fredag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
SONE
7
4
5
7
6
7
5
6
7
7
5
6
7
6
5
5
5
6
6
6
5
1
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
4
5
5
5
6
7
7
10
10
7
7
7
7
7
5
5
5
7
7
5
7
4
7
7
7
7
7
7
4
5
4
7
6
7
6
7
NESODDEN
Vi har gitt hver kommune sin farge slik at du enkelt kan finne informasjon om ditt områdes tømmedager.
Ved siden av din gate står det tømmedag for restavfall med ukedag og uketype. Uketype henviser til om du har
tømming i partallsuker (uke 2,4,6 osv) eller oddetallsuker (uke 1,3,5 osv). I tillegg står det hvilken sone din gate
hører til. Denne sonen gjelder tømming av papp/papir og plastemballasje.
På side 3 finner du tømmedatoer for din sone.
FROGN
8
NESODDEN
OPPEGÅRD
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Agnorstubben
Agnorveien
Alex Olssons Vei
Alvernbukta
Alvernkroken
Alvernlia*
Alvernveien
Asgerds Vei
Asgerds Vei 18,20,22,24
Baes Vei
Bakkegårdsveien
Bangs Vei
Bekkeblomveien (Partall)
Bekkeblomveien (Oddetall)*
Bekkefaret
Bekkevei
Bekkevoldveien
Beksrudbakken
Beksrudveien
Bergersletta
Bergerstien
Bergerveien 1-41 +63
Bergerveien 48 ›
Bergliveien
Bergstubben
Bergtunveien
Bergveien
Birkeveien
Bjerkerudveien
Bjørnelia
Bjørnemyr Terrasse *
Bjørnemyrsvingen
Bjørnemyrveien *
Bjørneskrenten *
Bjørnestien
Bjørnestupet
Bleksliveien
Blomsterveien *
Blylagveien
Blåbærstien *
Bomansvikveien
Bommenveien
Borgenveien
Brattbakken
Bregneveien *
Brånenveien
Fredag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Fredag
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Hver uke
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
4
4
1
3
3
3
3
1
1
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1
4
3
3
2
3
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
SKI
ÅS
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Bråtaveien
Bråtedamveien
Bråtenveien
Buskerudveien
Bøkeveien
Chr Bjønnes Vei
Chr Bjønnes Vei 12-16
Dags Vei
Dalboveien 1-40
Dalboveien 48 ›
Dals Vei
Dalsbergstien
Dalåsveien
Damengveien
Damveien
Drøbakveien
Edv Jacobsens Vei
Edvards Vei
Eigils Vei
Eikåsveien *
Ekornveien
Elgfaret
Enerhøgdveien
Enerveien
Engsveien
Evenstuveien
Eventyrveien
Eysteins Vei
Fagerliveien
Fagerstrandbakken
Fagerveien
Faret *
Feltspatveien
Fiolveien
Fjellstrandveien
Fjellveien
Fjordstien
Fjordvangveien
Fjordvangveien 40,46,48,50,52-56
Fjordveien
Flafjellet *
Flaskebekkveien 1 -19
Flaskebekkveien 24 ›
Flaskekroken
Flateby Skogsvei
Fossvei
Fredbostubben
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Torsdag
Fredag
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Hver uke
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Alle uker
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
4
3
3
3
1
1
1
2
3
3
4
2
3
4
4
4
2
2
2
1
1
3
1
2
3
1
2
2
3
4
4
2
4
2
3
3
1
1
1
1
4
2
2
2
1
3
4
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Frydenlundveien
Fundingrudveien
Furubakken
Furuholtet
Furukollen Terrasse
Furukollstubben
Furulyveien
Furuveien
Gamle Alvernvei
Gamle Bomansvikvei
Gamle Bryggevei
Gamle Hellvikvei *
Gamle Skoklefaldsvei
Gamle Torvvikvei
Gartnerveien
Gerds Vei
Glaneren
Glenneveien
Gneisveien
Granatveien
Granliveien
Granåsveien
Grenborgenveien
Grevlingveien
Grøndahls Vei
Grøstadveien
Gråbeinberget
Gullerudveien
Hagelundveien
Hageveien
Hakkespettlia
Haralds Vei
Harekroken
Haslerudveien
Hasleveien 1-11
Hasleveien 70-155
Hasleveien 179 ›
Haukåsen
Hellaveien 1-211
Hellaveien 233 ›
Hellvik Terrasse
Hellvikalleen
Hellvikskogsvei 2-44
Hellvikskogsvei 31 + 60-99
Hellvikstrand
Hellvikveien 1-55
Hellvikveien 65 ›
Hilda Magnussens Vei
Holenveien
Hovdens Vei
Humlesekkveien
Hvitbergveien
Hylla
Høgtunveien
Høybråteveien
Haakons Vei
Håkonskastet *
Ilaveien
Ishusveien
Isveien
Jaerveien
Jaerveien 43-47, 61, 65-69
John Becks Vei
Jonsrudveien
Jørgen Berners Vei
Jøtulsvingen
Kapellveien
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Fredag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
SONE
3
1
1
4
2
2
3
2
3
1
3
1
2
1
1
3
3
1
4
4
2
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
3
3
3
3
2
2
3
3
1
1
1
3
3
2
1
2
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Kapellveien 35-78 Og 96-98
Karl Pedersens Vei
Kavringstrandveien
Kikutveien
Kirkeliveien
Kirkeveien
Kirkeveien 61-67 + 85
Kirkevikveien
Kirkeåsveien
Kjartan Veldes Vei
Kjelleråssvingen
Kjensliveien 1-50
Kjensliveien 153-171
Kløftaveien
Kløverveien *
Kneika 1-2
Kneika 3 ›
Knuts Vei
Kongebråtveien
Kongleveien
Konvallveien *
Korsveien
Krangeveien
Kringsjåstubben
Kringsjåveien
Krokveien
Kvartsveien
Kveldsroveien
Kvistemyrveien 1-34
Kvistemyrveien 19 + 37-47
Kåres Vei
Labråteveien
Labråtstubben
Lagveien
Lalienveien *
Lampepusserveien
Langfjellveien
Leinveien
Lerkeveien
Liaveien
Liljeveien* 1-12 Og 14-32
Liljeveien 13
Lillerudveien
Lilleveien
Lillåsveien
Linaroveien
Lindemannvei
Linneaveien *
Lise Maries Vei
Loftuveien
Lyngveien *
Lyngåsveien
Løeshagaveien
Løkkeveien
Løkkeåsveien
Mabels Vei 1 + 4
Mabels Vei
Marikloppa *
Maristien
Meheia
Midtveien
Mokleiva
Morgensolbakken
Mosses Vei
Movei
Munkefaret *
Munkerudstubben
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Fredag
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
SONE
2
1
2
4
4
1
1
1
1
1
4
1
1
4
2
4
4
2
1
2
2
3
1
3
3
1
4
4
3
3
2
4
4
2
3
2
4
4
1
1
2
2
4
3
3
1
3
2
1
1
2
2
1
1
3
1
1
3
2
2
3
2
3
1
3
2
4
9
10
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Myklerudveien
Myrlia *
Myrullveien *
Myrveien
Myråsveien
Mårbakken
Nedre Movei 1-36
Nedre Movei 37-73
Nedre Utsiktsvei
Nordhagaveien
Nordre Sprovei
Nordstrandveien 1-34
Nordstrandveien 70-92
Nordveien
Nyborgbakken
Nyborgveien
Nygårdstubben
Nygårdsveien
Nygårdsvingen
Nylennaveien
Nøkkefaret
Oksval Terrasse *
Oksvalveien
Olavs Vei
Ommenveien
Orholtet
Perleveien
Persilengveien
Pinnsvinveien
Presteskjærveien
Promenadebakken
Reineveien
Revelia
Richard Baches Vei
Ringveien
Rogneskjærveien
Rudstrandveien
Rugdefaret
Røerveien
Røerveien 125-129
Røsslyngveien
Rådyrveien
Sagstubben
Sagveien
Sandbakkveien
Sandheimveien
Sandåsveien
Sefjellveien
Seljeveien
Seterstien
Seterveien
Sigurds Vei
Singers Vei
Sjølies Vei
Sjøstrandkroken
Sjøstrandveien
Skanseveien
Skaugumvei
Skogbrynet
Skogsrudveien
Skogveien
Skogåsveien
Skoklefald Terrasse
Skoklefaldsvingen
Skoklefallsletta
Skokleheia
Skoklekroken
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Fredag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
SONE
4
3
2
3
4
1
2
2
2
1
3
3
3
2
3
3
4
4
4
3
2
2
2
2
3
3
1
3
1
1
2
4
1
2
1
3
1
1
1
1
4
1
4
4
3
3
1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
3
3
3
3
2
4
2
2
1
2
2
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Skoklestubben
Skoleveien
Snarveien
Snekkerveien
Solbakken
Solbergveien
Solhaugveien
Solli Vei
Solliaveien
Solnedgangen
Solstadveien
Solstrandveien
Solstua Terrasse
Solstubben
Solvangveien
Solveien
Solåsveien
Sommerfrydveien
Sproveien
St. Hansveien
Steinveien
Stokkandveien
Storebakken
Storerudveien
Strandpromenaden
Strandveien
Stubben
Støaåsveien
Støps Vei
Svartskogvei
Svestadbakken
Svestadveien
Svingen
Sydveien
Søderlinds Vei
Søndre Solbergvei
Søndre Sprovei
Sørbyveien
Tajbråtveien *
Tangen Terrasse 1-58
Tangen Terrasse 62-66
Tangensvingen
Tangenveien 1-129
Tangenveien 160 ›
Terneveien
Terrassestien
Tiurveien
Tjernbakken
Tjernsbråtaveien
Tjernveien
Togangen
Toppåsveien
Torsbakken
Torvvikveien
Torvvikveien 16-24
Tosletta
Toveien
Trollkleiva
Trollveien
Tryggvangveien
Trygves Vei
Tyristubben
Tømmerbakkevei
Tømmerstubben
Ugleveien
Urianstadveien
Ursvikveien
Mandag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Mandag
Fredag
Torsdag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Fredag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Tirsdag
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddtall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
SONE
2
3
4
1
4
1
1
4
1
2
3
3
1
1
4
3
1
1
3
1
3
1
1
4
2
4
1
3
2
3
3
3
4
2
4
1
3
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
2
3
2
3
4
3
1
1
3
1
2
1
3
2
2
3
3
1
3
2
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Utsikten
Valhallveien
Vangkleiva
Vardenbakken 1
Vardenbakken 32, 36-47
Vardenbakken 33
Vardenbakken 82
Vardeveien
Vesleskauen
Vestlia *
Vestoppfaret *
Vestveien
Torsdag
Fredag
Torsdag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddtall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
SONE
3
4
3
3
3
3
3
2
1
3
2
2
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Vinkelveien
Vårveien
Whistbakken
Willy Thoresens Vei
Ødegaardveien
Øst-Krangeveien
Øvre Movei
Øvre Solåsen
Øvre Utsiktsvei
Øvreveien
Åsaveien
Åsenveien
Fredag
Torsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
SONE
1
4
1
1
4
1
2
1
2
2
2
3
11
OPPEGÅRD
Vi har gitt hver kommune sin farge slik at du enkelt kan finne informasjon om ditt områdes tømmedager.
Ved siden av din gate står det tømmedag for restavfall med ukedag og uketype. Uketype henviser til om du har
tømming i partallsuker (uke 2,4,6 osv) eller oddetallsuker (uke 1,3,5 osv). I tillegg står det hvilken sone din gate
hører til. Denne sonen gjelder tømming av papp/papir og plastemballasje.
På side 3 finner du tømmedatoer for din sone.
FROGN
12
NESODDEN
OPPEGÅRD
SKI
ÅS
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Alexander Kiellands vei
Ares vei
Asta Nørregaards vei
Augestadkollen *
Augestadveien
Bakkeveien
Balders vei
Barnålveien
Bekkeliveien *
Bekkenstenveien
Bergstien
Bj Bjørnsons vei
Bjerkeveien
Bjørnebærsvingen *
Bjørnemyrveien
Bjørnstjerne Bjørnsons vei
Blåbærskogen *
Borgenveien
Brages vei *
Brattåsveien
Bregneveien *
Bringaveien
Bringebæråsen *
Brostubben
Byåsveien
Båtsleppa
Camilla Colletts vei
Christian Krohgs vei *
Christian Sindings vei
Dalskleiva
Dalsveien
Damveien
Dovreveien
Durendalveien
Edvard Griegs vei *
Einerveien
Ekornrudveien
Elgfaret
Elverhøyveien
Eventyrveien
Eyvind Alnæs vei
Fageråsveien
Fartein Valens vei *
Fjellstien
Fjellveien
Flisveien
Fløisbonnveien
Flåtestadveien *
Framveien
Frydenbergveien
Frøyas vei
Furukollveien
Furuliveien
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Mandag
Fredag
Onsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Partall
Oddetall
Partall
Hver uke
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Hver uke
Partall
Partall
Hver uke
Partall
Oddetall
Partall
Hver uke
Oddetall
Hver uke
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
18
20
17
20
20
18
20
18
18
19
17
18
17
18
17
18
18
18
20
17
18
20
18
19
17
19
18
17
19
20
20
17
17
17
19
18
18
17
17
18
19
17
19
20
20
19
18
17
19
18
20
19
20
Fururabben
Gamle Mossevei
Gautes vei
Gimleveien *
Gjallarveien *
Gjersjøveien *
Granholtet *
Granåsbakken
Greverudhagan
Greverudkollen *
Greverudsvingen
Greverudveien
Greverudåsen
Grevlingveien
Grønliveien
Gydas vei
Halfdan Kjerulfs vei
Hans Heltorps vei
Harald Hårfagres vei *
Harald Johnsens vei
Hareveien *
Harriet Backers vei *
Haugastølveien
Haukelikroken
Haukeliveien
Heimdalsveien
Heimenveien
Henriks vei
Hermods vei
Holbergs vei *
Holteveien
Horgenveien
Huldrefaret *
Hvitebjørnveien
Høgdaveien
Høgsæterveien
Håkon Jarls vei *
Iduns vei
Ilaveien
Ingierkollveien
Ingierstrandveien
Iver Holters vei
Jan Baalsruds Plass *
Jegerveien
Jerpeleina
Johan Halvorsens vei
Johan Svendsens vei
Jonas Lies vei *
Jordbærsletta *
Jotunveien
Jutulveien
Kantorveien
Kapellveien
Torsdag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Mandag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
18
19
20
20
20
17
18
20
17
17
18
18
17
20
20
20
19
17
18
17
20
17
20
17
17
20
18
18
20
18
19
17
20
19
17
17
18
20
20
19
19
19
19
17
17
19
19
18
19
20
17
19
19
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Kappveien
Kirkeveien
Kjelsåsveien
Klaus Egges vei *
Knausen
Kolbotn Terrasse *
Kolbotnveien *
Kongeveien 1-43*
Kongeveien 44-70*
Kongeveien 71-155*
Kongeveien 198-327*
Konglestien
Kornmoenga
Kornmoveien *
Kreklingen *
Kringsjåveien
Kristian Dillevigs vei
Kruttmølleveien
Kryssveien
Kvernbakken
Liaveien *
Lifaret
Likroken
Linnekastveien
Lokes vei
Løvlia
Marens vei
Maristien
Mellomåsveien *
Midtoddveien
Monrad Johansens vei *
Myraveien
Myrvollveien
Møllerstuveien
Mølleveien
Njårds vei
Nordbråtenveien
Nordliveien
Nordre Skrenten *
Nordåskollen *
Nordåsveien
Odins vei *
Olaus Hansens vei
Olav Trygvasons vei
Ole Bulls vei
Ormerudveien *
Orreveien
Oscar Borgs vei
Oskar Braatens vei *
Ospelia
Parkveien
Pauline Halls vei
Per Lassons vei
Pernilles vei
Plogsvingen *
Rikard Nordraaks vei
Rikeåsveien
Roald Amundsens vei
Rognebærlia *
Rolf Presthus vei 1-18
Rolf Presthus vei 20-108*
Rosenholmveien
Rugdeveien
Rødstenveien
Røsslyngveien
Røyskattveien *
Rådyrveien
Torsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Mandag
Torsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Hver uke
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Partall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Hver uke
Partall
17
20
17
19
19
20
19
17
17
17
17
18
20
20
18
17
17
19
18
19
19
19
19
19
20
18
18v
18
19
18
19
17
17
17
17
20
20
17
20
17
17
20
17
18
19
20
17
19
18
18
17
19
19
18
19
19
19
19
17
17
17
19
17
19
18
20
20
Sagmesterveien
Sagveien
Sandbukta
Sigrid Undsets vei
Siljuveien
Skiveien 1-26
Skiveien 29-95
Skiveien 97-123
Skiveien 124-246
Skjervenveien
Skogveien
Skolebakken
Slalåmveien *
Slåbråtveien
Snorres vei
Sofiemyrveien
Solbakken
Solbråtanveien
Solkollen
Solveien
Sponstubben
Stangåsveien
Stasjonsveien
Strandliveien *
Stubben
Stølsveien
Svartskogveien
Sætreskogveien
Sætreveien
Søndre Skrenten *
Sønsterudveien
Th.Kittelsens vei *
Theodor Hansens vei
Tiurveien
Tjernsliveien
Tjernveien
Tonefaret *
Toppenhaugen *
Toppveien
Tors vei
Trollveien
Trollåsveien *
Tryms vei
Tussebekken
Tusseveien
Tvedts vei
Tyristubben
Tyttebærtua *
Tømmerveien
Tårnveien
Utsiktsveien
Valhallaveien *
Vardeveien
Vassbonnveien
Vellets vei
Vestenga
Vestliveien
Vestre Greverud Terrasse *
Vinkelveien
Welhavens vei
Wergelands vei
Wessels vei
Wilhelm Frøshaugs vei
Østagløttveien
Østliveien
Åsenveien
Åsmyrveien
Onsdag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Hver uke
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Hver uke
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
19
19
19
18
18
20
20
20
20
17
20
20
19
17
17
18
19
18
19
17
19
17
17
19
18
17
19
17
17
20
18
17
18
17
17
18
19
17
18
20
17
19
20
17
19
18
18
18
19
17
18
20
20
19
17
20
18
17
17
18
18
18
18
17
18
17
17
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
13
SKI
Vi har gitt hver kommune sin farge slik at du enkelt kan finne informasjon om ditt områdes tømmedager.
Ved siden av din gate står det tømmedag for restavfall med ukedag og uketype. Uketype henviser til om du har
tømming i partallsuker (uke 2,4,6 osv) eller oddetallsuker (uke 1,3,5 osv). I tillegg står det hvilken sone din gate
hører til. Denne sonen gjelder tømming av papp/papir og plastemballasje.
På side 3 finner du tømmedatoer for din sone.
FROGN
14
NESODDEN
OPPEGÅRD
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Almenningsveien
Arnestadjordet
Artilleriveien
Askimveien 101-115
Askimveien 122-145
Askimveien 153-169
Askimveien 176-218
Askimveien 234-237
Asperudveien
Atriumveien *
Audenbølveien
Austlisvingen
Austliveien
Bakkeroveien
Bakkeveien
Balders Vei
Barliveien
Bekkefaret
Bekkeliveien
Bekkestien
Bergerveien
Bindingsveien
Birkelunden
Bjartunveien
Bjastadveien
Bjerkehageveien
Bjerkelundveien
Bjerkeveien
Bjørkekroken
Blindveien
Blåklokkelia
Bondalsåsen
Borgarheimveien
Borgåveien
Brageveien
Brandtenborgveien
Bregnefaret
Bringebærstien
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
15
16
12
9
9
9
9
9
9
12
9
12
12
12
15
15
14
14
12
12
9
14
12
16
9
16
12
9
14
16
14
14
13
14
15
16
14
13
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
SKI
ÅS
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Briskeveien
Brokkenhusgrenda
Bru-Fjellveien
Brusagaveien
Bråtenveien
Bøhlerveien
Dagboveien
Dalskollen
Dalskroken
Dalslia
Dalsstubben
Dalstunet *
Dalsveien
Dampsagveien
Damveien
Delerudbakken
Drømtorpjordet 1-27
Drømtorpjordet 30-41
Drømtorpveien *
Dyrefaret
Eikelisvingen
Eikeliteigen
Eikeliveien
Eikjolveien
Eikåsveien
Einerveien *
Ekornveien
Elgfaret
Ellingsrudkleiva
Ellingsrudlia
Ellingsrudveien
Elvebakken
Elveveien *
Enebakkveien *
Engveien
Erleveien
Finstad Hageby *
Finstadsvingen
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Onsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
14
14
14
14
12
16
12
16
16
16
16
16
16
13
14
13
15
15
15
14
13
13
13
15
13
14
14
14
13
13
13
13
13
14
12
14
12
12
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Finstadveien *
Fiskestien
Fjellsterrassen
Fjellveien
Fløisbonnveien
Fløysbonnveien
Folloveien
Fossveien *
Fridtjofsvei
Fuglestien
Furulia
Furusetåsen
Furuveien
Gamle Siggerudvei
Gamle Vevelstadvei
Gamle Vevelstadvei 20-22
Gamle Åsvei
Gamleveien *
Gartnerløkka
Gauselveien
Gjevikbakkene
Gjevikveien
Glenneveien
Gokstadveien
Granfaret
Granliveien
Greverudveien
Grønlundveien
Grøstadveien
Gulliveien
Gymnasveien
Hageveien
Haglundveien
Halmstadveien
Hannas Vei
Hareveien
Hasselkroken
Haugbro Terrasse *
Haugerbakken
Haugerveien
Haugteigveien
Hebekkveien
Hesteskoen
Hoelveien
Holteveien *
Holtveien
Humleveien
Hyllebærstien *
Hyttengveien
Høysletta
Høyåsveien
Håndverksveien
Idrettsveien 1-13 *
Idrettsveien 15-64 *
Industriveien
Jernbaneveien *
Jettegryta
Jordbærstien
Jotunveien
Kantarellen
Kirkeveien
Kjeppestadveien
Klemmaveien
Klokkerudveien
Kløversvingen
Mandag
Torsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Fredag
Mandag
Torsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Fredag
Torsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Fredag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
Onsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Onsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
Fredag
Mandag
Torsdag
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
12
14
14
15
18
18
13
16
14
14
16
16
13
14
16
16
13
12
13
12
14
14
9
12
14
12
14
12
15
16
15
12
15
13
14
14
14
16
15
15
13
12
9
12
12
9
12
14
14
13
16
14
15
15
13
15
14
14
16
14
15
15
14
15
14
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Knausveien
Kollenveien
Kollerøysveien
Kongleveien
Kontraveien
Konvallstien
Kreklingsvingen
Kristians Vei
Kroerveien
Kråkstadveien 1-55 *
Kråkstadveien 92-102 *
Kråkstadveien 101-161 *
Kværnerveien
Laholveien
Landskaugveien
Langhussenteret *
Langhusveien 1-17
Langhusveien 61-117
Langhusveien 198-248
Langhusveien 245, 247
Langhusveien 249-304
Langliveien
Langårdsveien
Lavettveien
Leikvollen
Lerkeveien
Lilleteigen
Linjeveien
Lyngåsen *
Lysneveien
Løkenveien
Løkkaveien
Løkkåsveien
Løvliveien
Løvstadveien
Løvåsveien
Løytnantstien *
Markveien *
Maurstien
Meiseveien
Midsemveien
Midtskogen *
Monsrudveien
Moreneveien
Myrsletta
Myrstubben
Myrvangveien
Myrveien *
Mørkveien
Måltrostveien *
Måltrostveien *
Måsaveien
Nesveien
Nordbyveien *
Nordbyveien *
Nordre Dals Vei
Nordveien
Noråsveien
Nybrottveien
Nylennaåsen
Nypesvingen
Nytunveien
Oksrudveien
Oppegårdveien 1-37 *
Oppegårdveien 70-151 *
Mandag
Mandag
Torsdag
Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Torsdag
Fredag
Fredag
Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Onsdag
Mandag
Fredag
Fredag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Hver uke
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Hver uke
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Hver uke
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
13
13
15
12
15
14
14
14
9
13
13
13
15
14
14
16
15
15
16
16
16
9
14
12
13
14
12
13
14
12
14
14
15
12
9
12
12
12
14
14
13
12
12
15
12
12
12
12
9
14
14
12
9
12
12
16
14
16
12
15
14
12
14
16
16
15
16
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Oppegårdveien 165-239 *
Oppsandveien 5-11
Oppsandveien 12-20
Oppsandveien 21-41
Oppsandveien 45-61
Oppsandveien 64-92
Orreveien
Ospelia
Parkbakken
Parkveien
Passoppveien
Persbakken
Prestegårdsalleen
Ramstad Terrasse *
Ramstadfaret
Ramstadlia
Rausjøveien
Ringen
Rognebærveien
Rolandsveien
Rosenlundveien
Rotstubben
Rugdeveien
Røsslyngveien
Røysveien
Rådyrveien
Sagstuveien
Sagveien
Salmakertunet *
Sandbakkveien
Sandboveien *
Sandertunet *
Sanderveien 2 og 4
Sanderveien
Sandvollia
Sandvollsletta
Sandvolltoppen
Sandvollveien
Seljeveien
Sentrumveien *
Siggerudbråten
Siggerudsaga
Siggerudveien 20-530
Siggerudveien 561-1173
Siggerudveien 1300-1448
Siggerudåsen
Sigtunet *
Sinnerudveien
Skansen
Skoghusveien
Skoglyveien
Skogsnarveien
Skogstadveien
Skogstjerna
Skogveien *
Skolebakken
Skoleveien *
Skorhaugstubben
Skorhaugveien *
Skotbuveien 1-36
Skotbuveien 41-113
Skotbuåsen
Skremmaveien
Skråveien
Slemmestadveien
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Mandag
Torsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Mandag
Fredag
Fredag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Onsdag
Fredag
Fredag
Torsdag
Mandag
Onsdag
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Hver uke
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
16
15
15
15
15
15
14
14
13
16
16
16
13
16
16
16
14
16
14
14
12
14
14
12
9
13
16
14
12
14
12
15
15
15
14
14
14
14
12
15
14
14
15
14
14
14
13
13
16
15
16
12
14
14
12
13
15
15
15
9
9
9
15
13
9
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
SONE
Slettaveien
Sloragrenda
Sloratoppen *
Sloraveien
Smedsrudveien
Snarveien
Solbakkveien
Solbergveien
Solborgveien
Solfallsveien
Solhaugveien
Solstadveien
Solveien
Sponveien
St Hansveien *
Stasjonssvingen
Stasjonsveien
Steinsleppen
Stenerudveien
Stenfeltbakken
Stenfeltlia
Stenfeltskogen
Storsteinen
Stunnerveien
Svaleveien
Symreveien
Sætreveien
Sørjordet
Sørumveien
Sørveien
Teglveien
Tomterveien
Travsvingen
Tronåsveien
Tussestien *
Tyriveien
Tyttebærlia *
Tømmerveien
Tårnveien
Valtoppveien
Vardehaugveien
Vardåsveien *
Verkstedveien
Vestbakken
Vestliveien
Vestre Dals Vei
Vestveien
Vevelstadveien 3-80
Vevelstadveien 82-113
Vevelstadveien 114 ›
Vevelstadåsen *
Vientjernveien
Vilbergveien *
Villaveien
Waldemarhøyveien
Ødegårdssvingen
Ødegårdsveien
Østrengveien
Øvreveien
Ågots Vei
Åsenveien 1-44
Åsenveien 35, 50-66
Åsveien 1-15*
Åsveien 70
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Fredag
Fredag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Mandag
Mandag
Onsdag
Mandag
Mandag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Mandag
Onsdag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Mandag
Mandag
Onsdag
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Hver uke
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
12
16
16
16
16
16
16
15
15
12
13
13
13
12
12
13
13
12
9
16
16
16
14
14
14
12
13
12
13
14
15
13
16
13
16
14
14
14
13
14
15
15
13
13
13
12
15
14
14
14
14
13
12
15
15
16
16
16
16
14
15
15
13
13
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
ÅS
Vi har gitt hver kommune sin farge slik at du enkelt kan finne informasjon om ditt områdes tømmedager.
Ved siden av din gate står det tømmedag for restavfall med ukedag og uketype. Uketype henviser til om du har
tømming i partallsuker (uke 2,4,6 osv) eller oddetallsuker (uke 1,3,5 osv). I tillegg står det hvilken sone din gate
hører til. Denne sonen gjelder tømming av papp/papir og plastemballasje.
På side 3 finner du tømmedatoer for din sone.
FROGN
NESODDEN
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Almveien *
Amunds vei
Arneborgveien
Askehaugveien
Askehaugåsen
Askeveien
Bamseveien
Bekkestien
Bekkveien
Berget
Bergveien
Bestefars vei *
Bjerkenesveien
Bjørkeveien *
Bjørnekroken *
Bjørnstadveien
Blåfjellet
Bodils vei *
Bokfinken
Boplassveien
Brattbakken
Bregneveien
Brekkekroken
Brekkeskog *
Brekkeveien *
Briskeveien
Brynhilds vei
Brønnerudveien *
Bråtenveien
Burumveien
Børsumveien
Danskerudbråten
Danskerudveien
Dr. Sødrings vei
Drottveien
Drøbakveien 1-99
Drøbakveien 100 ›
Dylterudveien
Dysterbråtan
Dysterveien
Eikelia
Eikelibuen
Eikestubben
Eikeveien
Ekebergveien
Ekornveien
Eldorlia
Eldorveien
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Mandag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Hver uke
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Hver uke
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Hver uke
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
OPPEGÅRD
SONE
8
12
8
10
10
8
11
12
10
10
12
9
11
8
9
9
8
12
10
11
8
8
8
8
8
8
7
7
9
8
7
9
9
8
9
8
7
10
9
8
12
11
11
8
11
8
8
8
SKI
ÅS
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Elgfaret
Elgjartunveien
Emilies vei
Emily Kirkeruds vei
Fagerliveien
Falkeveien
Feltspatveien
Fjeldstadveien
Fjellveien
Fossekallen
Fougnerbakken
Friggs vei
Furumoveien
Furustubben
Furuveien
Fålesloråsen
Gamle Hogstvetvei
Gamle Kongevei 1-190
Gamle Kongevei 191 ›
Gamle Kroervei
Gamle Mossevei
Gamleveien
Garderveien
Gjøkfaret
Glimmerveien
Gneisveien *
Gosenveien
Granheimlia
Granheimtunet *
Granveien
Grenseveien *
Grevlingveien
Grimsrudveien
Grunnfjellsveien
Grusveien
Grøterudveien
Gråbeinstien
Gultvetveien
Gydas vei
Hakkespetten
Hareåsen
Hasselbakken
Haugenveien
Haugerudveien
Haugteigveien
Heggveien *
Helgestadveien
Hellekroken
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Hver uke
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
SONE
12
11
9
10
9
10
8
10
8
10
10
11
9
9
8
11
8
11
11
9
7
8
9
10
8
8
5
8
12
8
12
11
11
8
9
10
11
7
9
10
11
10
11
9
9
8
9
9
17
18
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Helles vei
Hellinga *
Herløgs vei
Herumhagen
Herumveien *
Hesteskoen
Hogstvetveien 1- 52 *
Hogstvetveien 70 ›
Holstadkroken
Holstadveien
Holtveien
Homannskollen
Hugins vei
Hvalfaret
Høgskoleveien
Hønsestigen
Høvelkroken
Idrettsveien
Ileveien *
Israndveien
Johan K. Skanckes vei
Kajaveien
Kaksrudgata
Kilehagen *
Kirkeveien
Kjellveien
Kjetterudveien
Kjonåsveien
Kjærneslia
Kjærnesstranda
Kjærnesveien
Klaveveien
Klokkerveien
Klommesteinveien 1- 11
Klommesteinveien 10 ›
Kollenveien
Kongeveien 1-167
Kongeveien 173-199
Kongeveien 200 ›
Kroerveien 1-3
Kroerveien 7
Kråkstadveien 1-86
Kråkstadveien 89 ›
Kvartsveien *
Kvestadveien
Landåskollen
Landåsveien
Langbakken
Langlisletta
Lerkeveien
Lettvintveien
Liabakken
Liaveien *
Libråtveien
Ljungbyveien
Lunneveien
Lyngveien *
Løkkeveien
Margretes vei
Marie Kirkeruds vei
Mellomveien
Meyers vei
Mjølnerveien
Moer Allé
Moerveien *
Munins vei
Myrerveien 1-36
Tirsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
SONE
9
8
7
8
8
10
8
8
11
9
9
11
11
12
8
10
10
8
10
12
9
8
10
8
10
11
9
11
11
11
11
10
7
7
7
11
10
10
10
9
9
13
13
8
7
8
8
8
11
8
10
9
9
11
9
10
8
8
12
10
8
9
11
10
8
11
7
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Myrerveien 149 ›
Myrfaret
Myrveien
Måltrostveien 1-13
Måltrostveien 14-41 + 43, 45
Måltrostveien 42 ›
Nebbaveien 1-39
Nebbaveien 45 ›
Nedre Bekk vei
Nedre Pentagonvei *
Nesset terrasse *
Nessetveien
Nordbyfaret
Nordbyveien
Nordengveien
Nordre Skuterudvei
Nordskogenveien
Nyborgveien *
Nygårdsveien
Nygårdsåsen
Nylenda
Nyveien
Odins vei
Odnaveien
Ole Bygdevekters vei
Orionveien
Orrestien
Osloveien
Paimioveien
Parallellen
Parkveien
Pentagonveien *
Polleveien
Pukstadveien
Raveien
Ravnfaret
Revhaugberget
Ringkollen
Ringveien
Rogneveien *
Rombekkveien
Rustadtorget
Rydningen *
Rypesnaret
Rørmyrveien
Rådhusplassen *
Rådyrveien
Sagaveien
Samfunnsveien
Seierstenåsen
Seljeveien
Sentralkroken
Sentralveien
Siriusveien
Sjødalveien
Sjøskogenfaret
Sjøskogenveien
Skogfaret
Skogveien *
Skolehusveien
Skoleveien
Skovlyveien
Sleipners vei
Slorhøgda
Slørstadveien
Smebølveien
Sneisveien
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Mandag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
partall
Partall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Hver uke
Oddetall
Partall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
SONE
7
12
8
8
8
8
11
11
10
x
10
10
10
12
11
9
11
9
11
11
9
7
11
12
9
10
10
7
9
9
9
x
11
10
8
10
9
11
10
8
11
9
9
10
11
8
8
8
8
11
8
8
8
10
19
11
11
8
8
10
8
12
11
11
10
7
11
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Snekkerveien
Solbakken
Solbergskogen
Solbergveien
Solfallskroken
Solfallsveien *
Sollihagen *
Solliveien
Solveien
Sommerveien
Sportsveien
Starrveien
Steinalderveien
Stenerudveien
Stigen
Strandengveien
Sundbyveien
Svalestien
Syverudveien
Søndre Skuterudvei
Sørliveien
Søråsveien
Tamburveien
Tandbergveien
Tandbergåsen
Teigen
Tiursvingen
Tofaret
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Mandag
Onsdag
Fredag
Fredag
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Hver uke
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
* Felles avfallsløsning kan ha annen tømmedag/frekvens.
SONE
10
8
12
12
9
9
8
8
8
11
10
8
11
9
9
10
10
10
10
9
9
8
12
13
13
10
10
10
GATENAVN
UKEDAG
UKETYPE
Torderudveien
Tors vei
Toveien
Tunveien
Tverrveien
Tølløseveien
Tømmerveien
Tårnveien
Ulveleina
Utsiktsveien
Utveien
Valhallveien
Valkyrieveien
Vardeveien
veidemannsveien
Vinterbro Terrasse
Vinterbrobakken
Vinterbromyra
Vinterbroveien
Vollholen
Vollstubben
Vollveien
Von Sibberns vei
Von Øtkens vei
Vårveien
Ødegårdsfaret
Østensjøveien
Øvreveien
Åsbakken
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Oddetall
Oddetall
Partall
Partall
Partall
Partall
Partall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Oddetall
Partall
Oddetall
SONE
9
11
10
8
8
9
10
8
11
10
11
11
11
8
11
11
11
11
11
9
7
7
9
9
11
11
9
10
10
19
Gratis miljøboks til
ALLE HUSSTANDER
Follo Ren tilbyr Miljøboks til alle husstander. Miljøboksen kan
hentes på våre gjenvinningsstasjoner, og skal brukes til
mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall (småelektronikk).
Det er gratis å levere farlig avfall/EE-avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Du skal selv sortere innholdet i Miljøboksen.
MILJØBIL FOR HENTING AV FARLIG
AVFALL OG SMÅELEKTRONIKK
HUSK FREMKOMMELIGHET FOR VÅRE
RENOVATØRER
Farlig avfall og EE-avfall skal ikke kastes i restavfallet. Dersom du
ikke selv kommer deg til en av våre gjenvinningsstasjoner, kan du
bestille Miljøbilen hjem til deg. Miljøbilen kjører på faste datoer
på ettermiddag/kveldstid mellom 15.30-20.00. Tjenesten koster
kr 100,- og bestiller må være hjemme ved henting.
Aktuelle datoer, skjema for bestilling og vilkår for tjenesten ligger
på våre nettsider www.folloren.no. Du kan også ringe oss på
telefon 05660.
For at våre renovatører skal kunne tømme din beholder, må
busker og trær beskjæres. På vinteren må det måkes og strøs. Pass
på at beholderen ikke er fryst fast i bakken. Biler, sykler og andre
gjenstander må flyttes bort fra beholderne. Det kreves et fast og
plant underlag der beholderne står, slik at de enkelt kan trilles ut til
renovasjonsbilen. Det vil si ingen trapper, nivåforskjeller eller andre
hindringer som kan gjøre det vanskelig for renovatøren å få gjort
jobben sin.
GJENVINNINGSSTASJONER
ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER
Follo Ren IKS har tre gjenvinningsstasjoner.
Dag
Åpningstid
Mandag til torsdag
08.00 - 20.00
Fredag
08.00 - 15.00
Lørdag (april-oktober)
09.00 - 15.00
Lørdag (november-mars)
Stengt
ÅS (Bølstad gjenvinningsstasjon)
Kongeveien 100, 1407 Vinterbro
På vestsiden av Kongeveien mellom NMBU og
Nygårdskrysset. Følg skilting mot Melby og Egget.
NESODDEN (Teigen gjenvinningsstasjon)
Midtveien 4 (a), 1450 Nesoddtangen
150 meter nordover fra krysset mellom riksvei 157 og Midtveien.
OPPEGÅRD (Oppegård gjenvinningsstasjon)
Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr
ADMINISTRASJON
Mandag - Fredag
08.00 - 15.30
Follo Ren IKS
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro
Telefon: 05660
E-post: [email protected]
Internett: www.folloren.no
Flisa Trykkeri AS
Ved kommunens driftsstasjon og brannstasjonen.
20