Stillingsannonse Kommunikasjonskonsulent 2016

Norges Danseforbund (ND) er et særforbund under Norges
Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). ND er et
landsdekkende forbund med ca.120 klubber og 17.000 medlemmer.
Forbundets formål er å være den ledende og samlende
organisasjonen for dans i Norge. ND skal arbeide for sportens
utvikling og utbredelse på topp og bredde, og påse at den drives sunt
og rasjonelt, samt representere idretten internasjonalt. Forbundet har
kontor på Idrettens Hus, Ullevål Stadion. For ytterligere informasjon
se www.dansing.no.
Kommunikasjonskonsulent
Hovedarbeidsområder vil være:
 Oppfølging av forbundets kommunikasjonsstrategi
 Oppfølging og utvikling av forbundets hjemmesider
 Sosiale medier
 Nyhetsbrev til forbundets klubber
 Resultatservice og pressemeldinger
 Forbundets systemer og tekniske løsninger, herunder forbundets lisensordning
 Streaming og TV-sendinger
 Utarbeide informasjonsmateriell
Kvalifikasjoner:
 Relevant utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå
 Kjennskap/ erfaring fra frivillig arbeid i idretten
 Erfaring med websider og moderne kommunikasjon /sosiale medier
 Gode IT-kunnskaper
 God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper:
 Evne til å arbeide selvstendig og i team
 God samarbeids- og kommunikasjonsevner
 Kontaktskapende og serviceinnstilt
 Evne til å levere resultater og fullføre prosjekter
 Strukturert og nøyaktig
 Engasjert og initiativrik
Arbeidssted:
Forbundets hovedkontor på Ullevål Stadion.
Det må påregnes noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid.
Lønn og øvrige arbeidsbetingelser etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Generalsekretær Mona
Kristiansen, tlf: 90555935
Skriftlig søknad med CV kan sendes på e-post til: [email protected] innen 01.
februar 2016.